Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 944. Sognepræster paa Romø (St. Clemens K.),

Lø Herred, Ribe Amt og Stift.

K. 3/528; M. S. III.; Kbg. 1814.
[NB! Her er også medtaget korrektioner og tillæg fra Arends.]
———————————

1a. (1584. 05). Jesper Gundersen; ~ 23/2 72 Anne . . . E. e. Nis (Niels) Termandsen, Bgr. i Ribe, (M. t. T. Nielsen i Hveisel-G.); [# før 1605 ; † •/2 1610].

Hegelund I s. 81, 537; II s. 49; KS 3:2 (1877-80), s. 211; 2:6 (1872-73), s. 645.

1b. (1605) [Skads 93] Jørgen Winther (Vinter), f. c. 68; ~ . . . , f. c. 85; [var her endnu 1619; Portrait i Kirken fra 1608 af ham og Hustru, dog uden Navn].

KS 2:6 (1872-73), s. 645; 5:2 (1903-05), s. 558; 2:6 (1872-73), s. 550.

1c. c. 1620. Poul Pedersen; maaskee St. Rostock 19; ~ med en Pige fra Sognet; [fmtl. † el. forflyttet c. 1628; vidnede 5/8 1625 i en Sag paa Viborg Landsting].

Achelis I, nr. 1458 (»Paulus Petreius Holsatus«); SdjyAarb 1961, s. 228-230 (se nedenfor); Viborg Landstings Dombøger C, 5/8 1625, f. 454.

1 (d). c. 1628. Jens Engelbretsen; St. Ribe 24; F. fmtl. E. Andersen, Bgr. og Guldsm. i Ribe; M. Marine Poulsdtr. Vilslev; [fmtl. † c. 1668; hans Navn paa Prædikestolen 1643].

KUM I s. 69 (»Ianus Engelharti/Engelbertus Ripensis«); SdjyAarb 1961, s. 230 (se nedenfor); DanKir bd. 21, s. 1428 (se nedenfor).

1e. 1668 [p. Cap.* 67] Hans Nielsen Bleeg; St. i Rostock 59, i Kbh. 62; [fmtl. † c. 1677].

KUM I s. 309 (»Iohannes Nicolai Bleeg Holsatus«); Achelis I, nr. 2720.

2. E. f. B. 9/8 1677 [Hør. Ribe 76] Søren Christensen Aagaard af V. Vedsted, f. Ribe 14/7 54, (d. Ribe Dk. 21/7); St. Ribe 71; C. 75, Bacc. 76; ~ Mette Pedersdtr. Aarhuus; (Sstr. t. Anna P. Aa. ~ C. P. Danchel p. Taars og t. Margrethe P. ~ P. H. Krog i N. Vedby); F. P. Simonsen Aa., Rdmd. i Svendborg; M. Anna Danielsdtr. Køler (Colerus) af Aunslev-B.; 7 S., 7 D.; 2 ~ Etm.; see Christen S. Aa. i Husby-N.; Otto D. S. Aa. i Hassing-V.; Peter S. Aa., r. Cap. i Horsens; J. H. Paludan i Lomborg-N.; P. Bøtker i Ramme; desuden skulle endnu 1 el. 3 Døttre have været Præstekoner; [† Ribe 13/7 1693; var ved sit retsindige og rene Levnet og ved Lærdom til stor Opbyggelse i Guds Menighed; „Vir, quod vixit, integer vitæ, veræ pietatis et politioris literaturæ amantissimus, nulli invisus, amicis et familiaribus percarus; magnum necessariis sui desiderium reliquit“ (Ripæ cimb. 599); W. 1/3].

KUM II s. 27, 71 (»Severinus Christiani Aagardus«); Kbg. Ribe Domk. (1623-1711) opsl. 141 (dåb 21/7 54); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Tønder amt, hrd. nr. 7, i Ringkøbing amt, Ulfborg hrd. nr. 24; Nygaards sedler: Dåb.

3. 19/7 1693. Andreas Andersen Ambders af Burkal, f. 26/5 68; St. i Jena 88, Kbh. 91; 1 ~ F. E.; 1 S.; 2 ~ Dorthea Lange; F. Mathias L., Herredsfoged i Brøns; M. Mette Hansdtr. Outzen (Sstr. t. Else H. O. ~ P. M. Stauning i Medolden og t. Maren H. O. ~ N. L. Fog i Ø. Starup-N.); [† 1733; hans Navn paa Kirkeklokken 1717].

KUM II s. 180 (»Andreas Ambders«); Achelis I, nr. 3698; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Tønder amt, hrd. nr. 7, 15, i Ringkøbing amt, Ulfborg hrd. nr. 24; DanKir bd. 21, s. 1433 (se nedenfor).

4. 27/3 1733 [Vorde-F.-R. 15/11 20, o. 14/3 21] Christian Gerhardsen Neve*, f. Kbh. 27/6 93; F. G. N., Secr. i det tydske Cancelli; M. Kirsten (Christiane?) Rasmusdtr.; St. Kbh. 12; C. 18/10 18, l.; ~ 11/11 21 Sophie Albertsdtr. Rhold af Nysted-H.; 4 S., 2 D.; see Etm.; [† 1771].

KUM II s. 363 (»Christianus Neve«, 19 år gl.).

5. 9/10 1771 [p. Cap.* 12/12 60, o. 4/2 61] F. S. Rasmus Christiansen Neve, f. Vorde 25; St. Ribe 45; C. 25/10 51, n.; [† 1794].

6. 25/7 1794 [Miss. i Grld. 31/3 84, o. 21/4] Niels Hveisel, f. Hvirring 27/3 52; F. Skllrr. (siden i Ousted); St. Hors. 73; C. 26/6 81, h.; ~ Kbh. 10/5 84 Charlotte Amalie de Svanenhjelm; [† 15/4 1829].

7. 17/7 1829 [Deibjerg-H. 29/9 24] Poul Brynjulvsen Petersen; [30/10 1835 Hillerslev-K.; see der].

8. 9/2 1836, o. 13/4, Benedict Scheving; [7/8 1846 Kollerup-V.; see N. Lyndelse-H.].

9. 30/10 1846 [Cap. p. l. Hyllested-V.-H. 20/5 41] Frederik Werliin; [14/10 1853 Hviding; see der].

10. 1/1 1854 [Cat. Bogense 31/12 50] Christian Petersen Ussing; [10/9 1860 Roager; see der].

11. 18/11 1860 [ord. Degn her 20/7 53, o. 14/9] Johan Christopher Bendix Jacobsen; [afsat 20/5 1867 af den preussiske Reg. formedelst Eedsnægtelse; men allerede 27/4 s. A. Sp. p. Sydstrømø, Fær.; see der].

12. 1867. Wilhelm August Hillegaart; [1871 Arrild; see der].

13. c. P. 15/3 71. Hans Frederik Nissen; [30/12 1871 Adserballe; see der].

14. c. P. 19/2 72, fast ansat 19/7 73. Georg Gottlieb Jacobsen; [10/11 1874 Randrup; see der].

15. 1875 [Diak. Tønder 71] Herman Friedrich Horstmann, f. Sarau i Preussen 24/8 42; F. Johann Friedrich H., Gdforp.; M. Magdalene Cathrine H.; St. Plöen 67; C. Kiel 69; ~ 2/5 73 Gunder Christine Gottfriedsen, f. 1/6 52; mindst 1 S.; [† 13/3 1902].

———————————

 

 

No 945. Ordinerede Degne paa Romø efter Rescr. 1/3 1765.

[Lø Herred, Ribe Amt og Stift]

M. S. III.
[NB! Her er også medtaget korrektioner og tillæg fra Arends.]
———————————

0. c. •/10 1731 [P. t. Ribe Hosp. 18/5 31] Barthold (Bartholin) Nielsen Hesseldal, f. c. 98; F. fmtl. N. Nielsen H., Gdmd. i Vigsø S., M. Karen Pedersdtr.; St. Thisted 18, Bacc. 19; ~ Ellen Christiane Stub, der overlevede ham; 1 D. kendes; [til efter 1741, boede i Ribe 1756, † Ribe 1764, Skifte 22/6 s. Aa.].

KUM II, s. 420, 423 (»Bartolus Nicolai Hesseldahl Tistadiensis«, 20 år gl.); Nygaards sedler: fmtlige forældre, hospitalspr. i Ribe; E. Brejls skifteuddr.: Københavns byting nr. 825, Gejstl. sk. i Ribe amt, Stiftsprovstiet nr. 25.

1. 29/1 1772, o. Aarh. 26/2 73, Bertel Friis, d. Nakskov 8/10 41; F. Bertel Bertelsen F., Kornhandler i Nakskov; M. Ida Sophie Johansdtr. Forbus; St. Nakskov 60; ~ Saxkjøb. 19/11 72 Christiane Marie Fridscher fra Saxkjøing; [† c. 1778 (?)].

KUM III, s. 205 (»Bartholus Friis«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Nakskov byfoged nr. 2024; Kbg. Nakskov (1707-1757) opsl. 121 (dåb); PT 1981, s. 38.

2. 8/4 1778, o. 24/6, Laurits Helbech; [7/1 1803 Stadil; see der].

3. 18/3 1803 [p. Cap. Daler 26/9 00, o. 6/10] Hans Carl Ludvig Holm; [15/2 1811 Ballum; see Emmerlev].

4. 28/6 1811, o. s. D.(?), Simon Henrik Rosendahl; [24/12 1817 Harboøre; see Beftoft-T.].

5. 29/6 1821 [p. Cap. Farum-V. 16/9 18, o. 7/10] Poul Olesen Winther; [10/9 1823 Sønderho; see Bringstrup-S.].

6. 27/5 1825, o. 14/7, Arnold Severin Jantzen; [7/9 1832 Byrum-V.-H.; see Kolind-E.-S.].

7. 5/2 1832 [p. Cap. Ourø 26/11 30, o. 8/4 31] Conrad Ditlev Sørensen; [25/10 1836 Hurup; see Sæby-G.].

8. 11/3 1837, o. 31/5, Hans Jørgen Rhod; [3/8 1847 Andsager; see der].

9. 9/12 1847, o. 18/2 48, Christian Frederik Bartholin Halvorsen; [12/5 1853 Vindum; see Sandager-H.].

10. 20/7 1853, o. 14/9, Johan Christopher Bendz Jacobsen; [18/11 1860 Sp.*; see Sydstrømø, Fær.].

11. 26/1 1861 [p. Cap. Ørum-D. 22/7 47, o. 25/8; Gamtofte 55; V. Skjerninge-U. 15/6 57] Nicolai Thomas Johannes Jespersen; [blev 2/6 1865 ansat af den tydske Reg. som Sp. i Abild; see der].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Nedergaard, Paul: Personalhistoriske, sognehistoriske og statistiske bidrag til en dansk præste- og sognehistorie (kirkelig geografi) 1849-1949. Bd. 1–9, København 1951-1974. Bd. 9B (Ribe stift), s. 1234-39.
Danmarks Kirker, Bd. 21 Tønder amt, udg. af Nationalmuseet 1957. Rømø Kirke, s. 1419-1442.
Pedersen, Ole Karup: En Rømø-præst for Viborg landsting. Sønderjyske Årbøger, 1961, udg. af Historisk Samfund for Sønderjylland, s. 228-230.