Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1419. Abild,

Tønder Herred og Amt, Haderslev (Slesvig) Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Wiberg; Kbg. 1763; Kirkesproget er dansk.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. c. 1548 [var Prior i Løgumkloster, men blev lutheraner] Peter Arndt (Adler); see 2 Etm.; [† 6/5 1586; (J. 383)].

2. 1585. Hans Nissen, f. Abild; ~ F. D. . . . . Petersdtr.; [† 8/12 1591; hans Navn paa Prædikestolen 1585; (J. 383); DanKir bd. 21, s. 1549 (se nedenfor)].

3. 1592 [Diak. og Crtr. Tønder 89] Jacob Lorenzen (Laurentius), f. Daler; St. Flensborg t. Rostock 86; ~ (F. E.?) . . . Petersdtr., en Dtr. af Nr. 1; (mindst) 1 S.; see Lorenz Jacobsen t. St. Johs. på Før; [† 1636; (Krafft. 399; J. 383; Nordfr. Ver. XIII. 35 Note 2); Achelis I, nr. 726].

4. 1636 [Diak. St. Johs. p. Før 29] Mathias Lauritsen Friis, f. Flensborg? *) 05; St. i Rostock 22 (»Strandensis«), i Greifswald 23 (»Math. Laurentii, Frisius«) og 25; 1 ~ Catharina (?) . . . ; 2 ~ Cæcilia Lassen; med begge (mindst) 5 S., 1 D.; see Etm.; Laurits F. i Brede; P. Zoëga i Vilstrup; Mathias F. i Nybøl (T.); [b. Vilstrup 30/4 1672, hos Svs. P. Zoëga; (Krafft. 401; J. 383. 567; C. lit. I. 200; Rost. Matr.; Greifsw. Matr. I. 459, 475; Unsterb. Sterbl. II. 127–29; Pr.-Ber. 1826 S. 384; B.-L. V. 438 L. 15 n., 441 L. 7); Achelis I, nr. 1531; W. Christensen (se nedenfor)].
*) Maaske S.(?) af Lorents F., kgl. Slotsskriver paa Tryggevælde, senere Raadmand i Viborg, hvilken Antagelse bestyrkes derved, at hans Broder Jørgen Lauritsen F. i Sevel (B.-L.) blev Student fra Viborg Latinskole (selv er han ikke fundet immatr. ved Kbhvns Universitet). Men i saa Fald er det paafaldende, at han – som af flere angivet – var født i Flensborg. Iøvrigt betegnes han i Rost. Matr. som »Strandensis«, hvad hans Navn Friis dog maaskee har givet Anledning til (vide Greifw. Matr.: »Math. Laurentii, Frisius«).

5. 1672. F. S. Christian Fries*, f. 51; St. i Kiel 67, i Kbh. c. 70 (ikke i Matr.); ~ Christina Christiansdtr. Højer af Ladelund; (mindst) 2 S., 2 D.; see Etm.; L. Fabricius i Løit; M. Friis i Brede; Johann F. t. St. Nic. p. Før; [† 1723; gav 82 Alterkalk til Kirken; (J. 383; Tresch. 296; V. f. K. 2 R. V. 463); Achelis I, nr. 2998; PT 1984, s. 123; W. Christensen (se nedenfor); DanKir bd. 21 s. 1546 (se nedenfor)].

6. 1723 [p. Cap.* (16)] F. S. Christian Fries (Friese), f. 27/5 80; St. i Leipzig 99, i Kiel 00, i Rostock 03; 1 ~ 18/4 24 Elisabeth Wilhadsdtr. Fabricius af Løit, f. 5/3 95 ; 2 ~ Arrild 29/3 31 (sin Cousine) Dorothea Ditlevsdtr. Outzen, f. c. 94, † c. 72; (Sstr. t. Christian D. O. i Toftlund og t. Ingeborg D. O. ~ N. Freuchen i Branderup); F. D. Hansen O., Ridefoged i Hviding og N. Rangstrup Herreder; M. Helvig (Herlich) Christiansdtr. Høyer af Ladelund; [† 16/3 1745; (J. 383; V. f. K. 2 R. V. 463); Achelis I, nr. 4122; PT 14:6 (1965), s. 132; 1984, s. 123].

7. 1745. Lorenz Fries af Brede, f. 00; St. i Jena 21, i Kbh. 26; C. Kbh. 19/11 26 og Tønder 40; [† c. 1746; (J. 383; Nied. F.-G. XII. 247); Achelis I, nr. 4941; KUM II, s. 484 (»Laurentius Frisius, Holsatus«, 26 år gl.)].

8. 1747. Andreas Christian Wedel af Daler, f. 14/1 16; St. Ribe t. Jena 37; C. Flensborg 45; ~ Christine Marie Nissen, f. 30/3 30, † 30/3 03; see J. F. J. Riis i Daler; D. J. A. Fabricius i S. Gjørding-V.; Etm.; [# 1783; † 18/2 86; (J. 383; Vahl XVI. 139; Nied. F.-G. XIII. 34); Achelis I, nr. 5522].

9. 1783 [Cap.* 83] Hans Carstensen, f. Sæd, Ubjerg S., 18/11 56 (57?); F. Ldmd.; St. i Kiel 75; C. Gottorp 81; ~ 14/10 85 F. D. Kathrine Marie Wedel, f. •/1 54, † 12/1 25; u. B.; [† 16/7 1825; (J. 383; M. 294; Wulff. 3; Pr.-Ber. 1826 S. 104; Vahl XVI. 144); Achelis I, nr. 6902, men ident. som en anden].

10. 10/1 1826. Christian Wollesen Meyer; [20/5 1840 Vilstrup; see der].

11. 4/11 1840. [Huslærer i Clausdorf] Georg Friedrich Jessen; [1864 Nordborg; see Ulkebøl].

12. 2/6 1865 [o. Degn og Skoleholder p. Romø 26/1 61] Nicolai Thomas Johannes Jespersen af Nebsager-B., f. Deibjerg 11/8 16; St. pr. 38; C. 24/10 44, n.; p. Cap. Ørum-D. 22/7 47, o. 25/8; Gamtofte 55; V. Skjerninge-U. 15/6 57; Folkethingsmd. (Veile A. 5) 14/6 55; ~ 5/12 56 Nicoline Jensen, f. 7/1 30, † 19/6 1901; F. Jens Severin Nicolaysen J., Ldmd. i Borup, Jydld.; M. Anne Cathrine Jensen; (67) 3 D.; [† pludseligt paa et Besøg i Barsbøl 21/5 1878. „Har stedse været elsket af de Menigheder, han kom i Berøring med, paa Grund af sin velvillige og godmodige Optræden mod Enhver, Rig eller Fattig“. See Berl. Tid. 78/110; (W. II. 651; M. 294; Elv. 657; Fr. B. I. 122; Volb. II)].

13. 1879 [Diak. Tønder 75] Georg Friedrich Scheel, f. Flensborg 1/7 47; F. Nicolaus Joachim Heinrich S., Søcapt.; M. Caroline Christine Jensen; C. 74; ~ 27/4 75 Anna Christine Petersen, f. Høigd., Stenderup S.; F. A. P., Stænderdeputeret; [† 16/10 1887; (Had-His, Abild)].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Nedergaard, Paul: Personalhistoriske, sognehistoriske og statistiske bidrag til en dansk præste- og sognehistorie (kirkelig geografi) 1849-1949. Bd. 1–9, København 1951-1974. Bd. 9B (Ribe stift), s. 1142-52.
Danmarks Kirker, Bd. 21 Tønder amt, udg. af Nationalmuseet 1957. Abild Kirke, s. 1541-1552.
Christensen, W.: Præsteslægten Friis i Abild 1636-1746. I: Festskrift til Johan Hvidtfeldt på halvfjerdsårsdagen 12. december 1978, s. 53-64.
Brodersen, Uwe: En præstefamilie fra Abild. fra dengang.dk. Om familien Friis (Fries).