Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1497. St. Nicolai paa Før,

Viding Herred (Wiedingharde), Tønder Amt og Provsti, Haderslev (Slesvig) Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Jensen; Kbg. 1740; Kirkesproget er tydsk.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. 15 . . Carsten Petersen, f. i Viding Hrd.; see Chr. Petræus i Emsbøl; [† 1596 i høi Alder; (J. 569; Pr.-Ber. 1826 S. 386)].

2. 1597 [Diak. St. Johs. p. Før 94] Mag. Ocke Røhrden; [1600 St. Johs. p. Før; see der].

3. 1600. Jacob Hennings, f. Tønder 70; F. Henning Petersen; M. Sissel Jannicksdtr. fra Tønder (Sstr. t. P. Jannichius i Nykirke (T.)); St. i Rostock 97; see Etm.; Johannes H., Diak. t. Flensbg. St. Nic. K.; [† 28/2 1647; (Krafft. 401; J. 569; Rost. Matr.; Pr.-Ber. 1826 S. 386); Achelis I, nr. 923, (1602); SdjyAarb. 1963, s. 170].

4. 1647 [p. Cap.* 42] F. S. Henning Henningsen, f. Boldiksum p. Før 17; St. Hamburg t. Rostock 40, i Kønigsberg 41; see 2 Etm.; [† 26/4 1665; (J. 569; Rost. Matr.; Køn. Matr. I. 420; Pr.-Ber. 1826 S. 386); Achelis I, nr. 2055].

5. 1665. Johannes Lillius af Adelby; St. i Rostock 61; ~ F. D. . . . . Henningsdtr.; 2 ~ Etm.; [† 4/3 1674; (J. 569; Rost. Matr.; Pr.-Ber. 1826 S. 386); Achelis I, nr. 2790].

6. 1674. Johannes Christian Thomsen, f. Tønder c. 46; F. Th. Hansen, Kbmd.; St. i Kiel 67, 68; ~ F. E.; u. B.; [† 10/5 1705; (J. 569; Pr.-Ber. 1826 S. 386); Achelis I, nr. 3022].

7. 1705. Henning Feddersen, f. Boldiksum p. Før 29/9 75; F. Johannes F., Skipper; St. i Jena 97, i Kiel 02; [† 11/12 1735; (J. 569; Pr.-Ber. 1826 S. 386; V. f. K. 2 R. V. 400 (jfr. L. 2-3); Nied. F.-G. XII. 147); Achelis I, nr. 4051].

8. k. 21/2 1736. Johann Christian Fries af Abild, f. 10/10 91; St. i Jena 12; C. Rendsburg 32; O.; [† 20/2 1743; (J. 569; Pr.-Ber. 1826 S. 386; Nied. F.-G. 160); Achelis I, nr. 4611].

9. k. 9/6 1743 [Stedesand 14] Michael Hinrichsen, f. Kragelund, Bov S., d. 7/3 83; F. Peter H., Pensionarius; St. Flensbg. t. Rostock 05, i Kiel 08; ~ Elisabeth Petersdtr. Fabricius af Varnæs, d. 2/4 92; (mindst) 3 S.; [† 25/2 1758; (J. 499. 569 f.; Rost. Matr.; Pr. Ber. 1826 S. 387; V. f. K. 2 R. V. 458); Achelis I, nr. 4348 (5556, 5955, 5956 sønner)].

10. k. 11/5 1759, i. 2/8, Johann Tychsen, f. Tønder 25/2 25; F. maaskee Thomas T., Kbmd.; St. i Halle 46; ~ 65 Anna Maria Dycken; [† 10/11 1804; (J. 570; M. 397; Pr.-Ber. 1826 S. 387); Achelis II, nr. 5869; PT 14:6 (1964-65), s. 136].

11. 29/11 1805 [Diak. Læk 7/7 97, o. 2/8] Bahne Asmussen, f. Dagebøl 16/4 69; F. Peter A., Ldmd.; M. Margrethe Bahnens; St. i Kiel 90; C. Gottorp 94; 1 ~ 99 Anna Margrethe Henrichsen af St. Johs. p. Før, f. 25/9 74, † 17/1 19; 2 ~ 19 Christine Boysen af Gl. Haderslev, d. 2/6 85; [† 12/7 1844; (J. 492. 570; M. 397. 414; Fr. B. I. 171; Wulff 16; Lüb. & Schr. 23; Alb. I. 17; H. C. Carstensen 48; Nordfr. Ver. XIV. 144); Achelis II, nr. 7454; Fr.B. I, s. 171].

12. 2/5 1845 [Compast. Husum 12/9 43] Knudt Andreas Frerks, f. Wyk p. Før 25/7 15; F. Knudt F., Capt.; M. Catharina Andresen; St. pr. Kiel 36; C. Gottorp 39; Huslærer p. Frauenhof, Eskris S.; p. Cap. Odenbøl 23/7 42; ~ Anna Elisabeth Caroline Heider fra Bredsted, † 8/8 89; [# 1892; † Wyk 30/6 99; (M. 397. 455 f.; Fr. B. I. 113; Wulff. 60, II. 22; Alb. I. 233); Achelis II, nr. 9400; Fr.B. I, s. 113, 371].

———————————

 

 

No 1497b. Ordinerede Catecheter ved St. Nicolai paa Før.

[Viding Herred (Wiedingharde), Tønder Amt og Provsti, Haderslev (Slesvig) Stift]

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Kbg. 1740; Kirkesproget er tydsk.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. 20/5 1759. Paul Lorenzen, f. Ø. Bordelum 30; F. Gjøde L., Sp. i Bordelum; M. Catharina Paulsdtr.; St. Bredsted t. Halle 51; C. Flensbg. 58; 1 ~ . . . . ; 2 ~ 24/7 74 Anna Catharina Boysen, f. 39, † 7/11 86, E. e. Philip Nicolaus Thomsen, Sp. i Bordelum; (Sstr. t. Christina Agatha B. ~ H. Outzen i Ødis); F. Thomas B. i Ø. Bordelum; M. Cresda Jensen; 1 S. kendes; 3 ~ 16/6 87 Sophia Hedwig Jovers af Sørup, f. c. 59, † 26/4 88; 4 ~ 6/6 89 Catharine Margrethe Gerdsen; F. Bahne G. i Bredsted; [1773 Diak. Bordelum; Sp. sst. 1778; # 1811; † 30/8 12; (J. 570. 734 f.; M. 436; Pr.-Ber. 1826 S. 387; Haustedt: Bord. 116 f. (Efterslægt). 135); Achelis I, nr. 6004].

2. k. 11/5 1774. Christian Detlef von der Wettering, f. Gl. Christian Albrechts Kog, Galmsbøl S., 8/1 46; F. Christian Detlef v.d. W., Cat. og Skllr.; St. Flensbg. t. Halle 64; C. Flensbg. 69; ~ 80 Nomy(?) Bonkens, f. •/9 45; [† 2/1 1782; (J. 570; Pr.-Ber. 1826 S. 387); Achelis I, nr. 6555].

3. k. 4/5 1785. Hans Outzen; [1786 Diak. Bordelum; see Ødis].

4. i. 6/3 1789 [Skllr. i Gram Hrd., tillige Bibliotekar p. Gram Slot] Peter Fabricius (kaltes Diakon), af Emsbøl, f. 4/12 31; St. i Kiel 57, i Kbh. 60; opgav Studierne og købte en Landejendom i Haderslev Amt; [† 30/5 1798; (J. 570; Pr.-Ber. 1826 S. 387); Achelis I, nr. 6247].

5. 14/9 1798. Richard Simon Petersen; [23/9 1808 St. Laurentii p. Før; see der].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Jensen, N. H. A.: Versuch einer kirchlichen Statistik des Herzogthums Schleswig. Bd. 1-4, Flensburg 1840-1842, bd. 2, s. 569-570.