Forside Forkortelser Arends’ kilder

Flensborg.

No 1492. Sognepræster til St. Nicolai Kirke.

Flensborg Amt og Provsti, Haderslev (Slesvig) Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Jensen; Kbg. 1637; Kirkesproget er tydsk.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. 30/11 1526, i. 2/12 [Lect. v. Dominicanerklostret i Haderslev 17–19] Mag. Gert (Gerhard) Slewerth, f. Kampen, Nederland; F. Lambert S.; M. Margrete . . . ; Mag.; Augustinermunk i Magdeburg; Pr. 38; Superintendent o. Flensbg. og Tønder Amter 40–43; ~ Anna Dideriksdtr. Goldtschmidt; F. D. G., Bgr. i Flensbg.; (mindst) 4 D.; see Etm.; (G. Ouw t. Flensbg. St. Johs. K.); [† 30/11 1570; (Scholtz. 198 f.; J. 843. 870; R. A. No. 15. 183; O. H. Moller. XII. 2-4; Carstens: Die Stadt Tondern. 150; Pr.-Ber. 1826 S. 606-09; K.-S. 3 R. VI. 654–64; Z. f. Schl.-H. G. XIX. 9; Nordfr. Ver. XIV. 65; Gedenkbl. S. Nic. 4 f.; B.-L.; Archiv f. Reformationsgesch. XXIX. 80–84); O. H. Moller 1751, s. 2-4 (se nedenfor)].

2. 1571 [Rtr. Flensbg. 70] Mag. Sebastian Schrøder, f. Flensbg. 41; (fmtl. Bdr. t. Georg S., 1. Slp. i Haderslev); F. fmtl. Dr. med. Sebastian S.; M. . . . Nielsdtr.; Mag.; Pr. 85; ~ F. D. 29/8 74 Maria Gertsdtr. Slewerth, f. c. 38, † 16/1 11, E. e. Marcus Ouw, Farver i Flensbg.; (mindst) 1 S.; [† 14/7 1593; (J. 843. 870; C. lit. I. 603; R. A. No. 239. 521. 954. 977; Hegelunds Kal. 1593 13/7; O. H. Moller. I. Tab. I; Stamt. Callisen. 3 b.; Gedenkbl. St. Nic. 5; Sim. 183); O. H. Moller 1751, s. 7 (se nedenfor)].

3. •/7 1593 [Flensbg. St. Johs. K. 83] Mag. Henricus Johannis, f. Flensbg.; F. Hans Heinrich Walter; M. Magdalena Thomasdtr.; St. Flensburg t. Frankfurt a. d. O. 70–74, i Strassbourg c. 77; Quintus i Flensbg. 74; Cantor ss. (77); Mag. Heidelberg 82; St. i Leipzig s. A.; Crtr. Flensbg. s. A.; 1 ~ 9/2 84 Engel Jacobsdtr. v. Bergen, † 25/12 94; F. J. v. B.; M. Engel v. Winthem; (mindst) 1 S., 2 D.; 2 ~ 24/8 95 Catharina Thomasdtr Krok; F. T. K., Bgr. i Flensbg.; M. Leneke . . . ; see J. Posselius i Kappel; [† 6/2 1600; (J. 860. 870 f.; Heimr. II. 59 (Stamt.); O. H. Moller. VIII. 16-23, XI. 42; R. A. No. 426. 471. 488. 952. 1077. 1121. 1368; K.-S. 5 R. I. 757, V. 141; Nordfr. Ver. I. 15; Sim. 184; Gedenkbl. St. Nic. 6 f.); Achelis I, nr. 456].

4. 1600 [Diak.* 94] Mag. Friedrich Dame, f. Dahme, Grube S., v. Preetz 22/7 67; F. Hinrich D., Officer, siden Amtsforv. i Lyksborg; M. Agathe v. Leven; St. Hlh. t. Rostock 86, i Frankfurt a. d. O. 88; Mag. 90; Rtr. Itzehoe 92; p. Cap.*, o. 24/3 94; Pr. 04; opholdt sig i Slagelse under Krigen 27–29 (under Invationen af de Keiserlige Tropper); ~ 11/8 94 Margaretha Baumeister af Flensbg. St. Nic. K. Diak.; 3 S., 5 D.; see Henricus D. i Oversø; J. A. Jessen i Store Vi; L. L. Tuxen d.y. i St. og L. Solt; J. Brekling i Hanved; Lorentz D. i Eskris; (F. Breckling i Adsbøl-G.); [† 18/12 1635; Lgst.; (J. 844. 871. 873; C. lit. I. 122 ff.; O. H. Moller. XII. 16-34 (Efterslægt.); Rost. Matr.; R. A. No. 1002. 1042. 1364. 1673; K.- u. S.-bl. 1888. No. 24. 26; V. f. K. 2 R. IV. 228 Note 1; Gedenkbl. St. Nic. 7–9. 20; B.-L.; Fr. v. Jessen 8-10); Achelis I, nr. 724; O. H. Moller 1751, s. 16-34 (se nedenfor); Friedrich Brecklings selvbiografi (pdf), s. 5-7].

5. 5/5 1636. Dr. th. Johannes Reinboth; Pr. 36; [1639 Slotsp. og Pr. i Haderslev; see der].

6. 19/4 1639 [Archidiak. Rostock 30, tillige Prof. ss. 32 og Rtr. Univ. i Rostock 33] Dr. theol. Stephan Klotz, tillige Generalsuperintendent for den kgl. Del af Slesvig 36; f. Lippstadt i Westphalen 13/9 06; F. Stephan K., Sp. ss.; M. Eva Brede; St. i Marburg 25, i Rostock 27, Mag. 28; Dr. theol. Rostock 35 (34?); Pr. 39 ; 1 ~ 23/11 30 Catharina Johannesdtr. Runge, f. 11/11 04, † 4/6 66; (mindst) 1 S., 3 D.; F. J. R., Kbmd. i Rostock; M. Helena Gerlings v. Duren; 2 ~ 7/4 68 Maria . . . , E. e. Dr. jur. Christian Petersen Tode; see Etm.; (S. Jebsen t. Flensbg. St. Maria K.); [7/11 1667 Kirkeraad og designeret tydsk Hofp. i Kbh, men døde før Introduktionen; † Flensbg. 13/5 1668; forlod Byen under den svenske Besættelse 57-58, F. Breckling i Hanved var hans vikar; Eptph.; (J. 133. 844. 871; Lüb. 56 f.; Scholtz 201 ff.; C. lit. II. 417-22; O. H. Moller. XII. 8-10; Rost. Matr.; Schl.-Holst. Anz. 1741 S. 593; Allen. I. 108 ff.; St. Mag. X. 938; J. & M. (fl. St. spec.:) 15-28; Z. f. Schl.-H. G. XIX. 39-42; B.-L.; Gedenkbl. S. Nic. 10 f.; Fr. v. Jessen. 14 ff.; Sj. Gejstl. 42-45 (Børn)); O. H. Moller 1751, s. 8-10 (se nedenfor)].

7. 1/9 1667 [Flensbg. St. Maria K. 66] Mag. Gregorius Michaëlis, f. Rostock c. 25; F. Christian M., Superintendent og Sp. t. St. Jacob i Rostock.; M. Catharina Voss; St. i Rostock 32(!), i Kønigsberg og Leipzig; Mag. 51; Eskris c. 59; Cap. t. Flensbg. St. Maria K. 65**; Pr. 67; ~ 26/11 60 F. D. Sophia Stephansdtr. Klotz, f. 4/1 39, vist † 26/11 90 (skal vist have været gift 2 Gange); (mindst) 1 D.; [1680 Generalsuperintendent over Grevskabet Oldenburg og Delmenhorst og Sp. v. St. Lambert i Oldenburg; † 6/5 1686; (J. 844. 871. 884. 1038; Rost. Matr.; C. lit. II. 554 ff.; O. H. Moller. X. § 6, XII. 10; Gedenkbl. S. Nic. 11 f.; Sj. Gejstl. 45; B.-L.); O. H. Moller 1751, s. 10 (se nedenfor)].

8. 1680 [Diak.* 10/9 45, tillige Klosterp. 56–59 og 76–80] Olaus (Ole) Moller, f. Frørup, Oversø S., 17/3 17; F. Claus Jensen, Møller; M. Cathrine Jordt; St. Flensbg. t. Kønigsberg 36 og 40–42; Fp. 44; 1 ~ 19/10 46 F. E. som Diak.: Christina Friedrichsdtr. Hansen af Flensbg. St. Nic. K., Diak., † 56, E. e. J. Henningius, Diak.*; 2 ~ 19/4 58 Christina Johannesdtr. Brekling af Hanved, † 04; (mindst) 5 S., 1 D.; see Olaus M. i Eggebæk; Laurentius M. i Dagebøl; Franz M. t. Flensbg. St. Maria K.; A. Reyer, Diak. t. Flensbg. St. Johs. K.; [† 26/7 1685; (Schw. 377; J. 871. 873. 875; C. lit. I. 434; Køn. Matr. I. 368. 412; Gedenkbl. S. Nic. 12 f. 21); Achelis I, nr. 1933].

9. 31/7 1685 [Flensbg. St. Johs. K. 76] Samuel Thomsen, f. Flensbg. 33; F. Nicolaus T., Organist v. Flensbg. St. Johs. K.; St. i Rostock 53, i Kbh. 54; Hyrup c. 1656; Diak. Flensbg. St. Johs. K. 59; ~ Magdalena Gerhardsdtr. Ouw af Flensbg. St. Johs. K., E. e. J. Walther t. Flensbg. St. Johs. K.; (mindst) 4 S., 1 D.; see Nicolaus T. i Sønderborg; Gerhard T. i Stedesand; Samuel T. i Adsbøl-G.; H. Braker, Nr. 11 her; [† 1/10 1703; (J. 860 f. 871. 969; C. lit. I. 682; Rost. Matr.; O. H. Moller. VIII. 48 f., IX. 14; Gedenkbl. S. Nic. 13); Achelis I, nr. 2523, (3525 søn); KUM I, s. 253 (»Samuel Thomæus Flensburgensis«)].

10. 13/10 1703 [Diak.* 80, tillige Klosterp. 80–03] Johannes Holst, f. Flensbg. 28/1 52; F. Michael H., Kbmd. og deput. Bgr.; M. Dorothea Hoe; St. i Kiel 67 og 69, i Jena 71, i Leipzig 73; Diak. Flensbg. St. Johs. K. 76; ~ 30/8 80 Elsabe Karstensdtr. Thomsen, f. 3/9 60, † 13; F. K. T., Rdmd. i Flensbg.; M. Mette Joachimsdtr. Mancinus; (mindst) 1 S., 1 D.; see Michael H. i Kværn; M. Geerkens d. æ. her; [† 4/7 1707; (J. 861. 871. 873; C. lit. I. 259; O. H. Moller. IX. 14-18 (Slægt); Gedenkbl. S. Nic. 13 f. 21; Nied. F.-G. XII. 116); Achelis I, nr. 3054].

11. 15/7 1707 [Diak.* 03, tillige Klosterp. 03–07] Hinrich Braker (Bracker, Braaker), f. Flensbg.; F. maaskee Elert B. i Flensbg.; St. i Kiel 84, i Jena 86; Hør. i Flensbg. 90–92; p. Cap.* 18/7 99; ~ Elsabe Samuelsdtr. Thomsen, en Dtr. af. Nr. 9 her; [† 1/12 1728; (J. 871, 873; C. lit. I. 63; B.-D. 1020; O. H. Moller. VIII. 48 L. 5-4 n.; Sim. 188; J. & M. IV. 178f.; B.-L.; Gedenkbl. St. Nic. 14, 21; Nied. F.-G. XII. 142); Achelis I, nr. 3572].

12. k. •/12 1728, i. 13/2 29 [Diak.* 07, tillige Klosterp. 07–15] Michael Geerkens d. æ., f. Hamburg; F. Hinrich G., Vinkyper i Hamburg; M. Elisabeth Fedel; St. i Rostock 00; C. Hamburg 02; p. Cap.* 27/4 07; ~ Dorothea Johansdtr. Holst, en Dtr. af Nr. 10, f. •/10 82, † 12/11 37; (mindst) 2 S.; see Johann G., Diak. t. Flensbg. St. Johs. K.; Michael G. d. y. her; [† 26/1 1732; (J. 871 f., 873; O. H. Moller. IX. 17 L. 12-14; Rost. Matr.; J. H. R. Janssen. 301; Gedenkbl. St. Nic. 14. 21)].

13. 19/5 1732 [Diak.* 18/1 29] Christian Detlev Claudius af S. Løgum, f. 21/11 96; St. Haderslev t. Jena 15; p. Cap. S. Løgum c. 20; Flensbg. Helligg. K. 16/8 23; ~ 21/1 24 F. E. i Flensbg. Helligg. K.: Anna Dorothea Hoe, d. Flensbg. 13/9 96, b. 7/1 63; F. Barthold H., Rdmd.; M. Lucie Petersen; 2 S., 3 D.; see Andreas Chr. C. i S. Løgum; Fr. W. Cleffel, Diak. her; [† 11/8 1756; (J. 872. 890; B.-D. 1059; Sl. Kb. Ud. 163 (Stamt.); Lorck. I. 454-64; Gedenkbl. St. Nic. 15, 21; Nied. F.-G. XII. 183); Achelis I, nr. 4709; PT 11:4 (1943), s. 192, 194; 12:3 (1948), s. 196].

14. i. 21/11 1756 [Diak.* 49] Michael Geerkens d. y., en Søn af Nr. 12, f. Flensbg. 20/4 17; St. Flensbg. t. Jena 35; C. Flensbg. 42; Pr. 67; ~ Anna Christine Magdalena Esmarch, f. c. 22, † 3/4 67; [† 6/7 1767; (J. 844. 872. 874; B.-D. 1114; Richter; Gedenkbl. St. Nic. 15. 21; Nied. F.-G. XIII. 32); Achelis I, nr. 5440].

15. i. 20/12 1767 [Diak.* 57] Johann Friedrich Boie, f. Nordhusen i Brunsbüttel 29/7 16; F. Maanke B., Landsfuldm.; M. Margrethe Wilkens; St. i Jena 31, i Gøttingen 38; 2. Compast. i Meldorf 41, 1. Compast. ss. 42; Pr. 74; ~ 7/8 42 Engel Catharine Haberkorn, f. 7/10 17, † c. 97; F. Christian Theodor H.; (mindst) 1 S., 1 D.; [† 11/4 1776; (J. 844. 872. 874; Nied. F.-G. XIII. 32; Kordes. 25 L. 7-4 n.; B.-D. 1011; Schl.-H. Anz, 1758 S. 730; Z. f. Schl.-H. G. XXXIX 85-89 (Børn); Gedenkbl. St. Nic. 16. 21)].

16. k. 6/11 1676, i. 26/1 77 [Hatsted 71] Nicolaus Johannsen, f. Nybøl (T.) 12/8 40; F. Johannes Nickelsen; M. Catharina Johannsen; St. Tønder t. Kbh. 64; Diak. Hatsted 68; Pr. 89; ~ 68 Mette Marie Svendsen; [† 26/8 1806; (J. 618 f. 845. 872; M. 227; Kordes. 182; Lüb. & Schr. 284, Suppl. 815; Alb. I. 422; N. St. M. X. 464 f.; Z. f. Schl.-H. G. XXII 200 f.; Gedenkbl. St. Nic. 16. f.; B.-L.); Achelis II, nr. 6573; PT 14:6 (1964-65), s. 133].

17. i. 25/10 1808 [Tønning 04] Johann Friedrich Schütt, f. Husum 14/10 71; F. Johann Friedrich S., Skrive- og Regnemester; M. Catharine Charlotte Feddersen; St. i Kiel 91; C. Gottorp 95; Sp. i Odenbøl 97; ~ 97 Cathrine Ulrika Gollowin fra Kiel; [† 16/6 1828; (J. 777, 873. 1307; M. 227. 469. 530; Voss. 37; Wulff. 17; Lüb. & Schr. 545, Suppl. 854; Pr.-Ber. 1828 S. 649-58; Gedenkbl. St. Nic. 17); Achelis II, nr. 7500].

18. 17/2 1829 [Diak.* 18/8 24] Christoph Carl Julius Aschenfeldt, f. Kiel 5/3 92; F. Gerhard Joh. A., Pakhusforv.; M. Anna Margrethe Hedvig Ekmann; St. i Gøttingen, i Kiel 13; C. Glückstadt 18; Sp. i Windbergen 27/7 19; c. Pr. 50; c. Superintendent for den tydsktalende Del af Slesvig 50–54; R.* 51; Over-Cons.-Rd. 54; kongevalgt Medl. af den slesvigske Stænderfors. 53; ~ 21/9 19 Maria Juliane Magdalene Schmidt, f. 22/11 91, † 18/11 64; F. Johannes Georg S., Sp. i Schönberg; M. Catharina Elisabeth Georgine v. Nagelein; (mindst) 1 D.; see Peter Hansen i Høislev-D.-L.; [† 1/9 1856; (J. 873; Lüb. 542; M. 227. 854; Wulff. 34. II. 1; Fr. B. I. 57; Lüb. & Schr. 24; Alb. I. 20; Z. f. Schl.-H. G. XIX. 79; B.-L.; Hjelholt; Gedenkbl. St. Nic. 17. 22; Sj. Gejstl, 78 ff. (Børn).); Fr.B. I, s. 57].

19. 3/10 1857 [P. i Brodersby-Thorsted, Gottorp Pr., 31/10 51, o. Flensbg. 11/11] Christen Ewaldsen; [Afsked 1/12 1864 e. egen Ansøgning; see Kbh. Frue K., 1 r. Cap.].

20. c. Sp. 1864 [c. Sp. og Pr. i Tønder 64] Christian August Valentiner; [1865 Tyrstrup-H.; see Gl. Haderslev].

———————————

 

 

Flensborg.

No 1492b. Diakoner til St. Nicolai Kirke.

[Flensborg Amt og Provsti, Haderslev (Slesvig) Stift]

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Kbg. 1637; Kirkesproget er tydsk.
Anm. Indtil 1594 betjente diakonen tillige Flensborg Kloster.
 
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. 15 . . Matthias . . . , tillige P. i Adelby; fmtl. identisk med Matthias, Diak. t. Flensbg. St. Johs. K.; (J. 965; Gedenkbl. S. Nic. 19).

2. 1553. Hermann Buttius (Büttius), vist tillige Adelby (c. 56); [† 1/1 1561; (J. 873. 965; R. A. No. 55; Gedenkbl. S. Nic. 19)].

3. 1561. Marcus . . . ; [afsat 18/5 1563; (J. 873; R. A. No. 89; Gedenkbl. S. Nic. 19)].

4. 4/6 1563 [Læk c. 50] Matthias Friederici, tillige P. i Adelby, f. Flensbg.; St. i Rostock 43; [† P. 8/9 1565; (J. 491. 873. 965; Rost. Matr.; R. A. No. 92. 121; H. C. Carstensen. 44; Gedenkbl. S. Nic. 19); Achelis I, nr. 107].

5. o. 10/10 1565 [Rtr. St. Nic. Bgrsk. i Flensbg.] Laurentius Jacobi Baumeister, f. Flensbg. c. 35; (Halvbdr. t. J. Volradi i Hanved); F. Jacob B., Bygmester; M. Margrethe Petersdtr. Laverensen (2 ~ Volrad Schrøder); St. Flensbg. t. Rostock 58; ~ 26/10 72 Karstine Namens; (mindst) 2 D.; see Fr. Hansen, Nr. 7 her; Fr. Dame, Sp. her; [† 5/10 1594; (J. 873; C. lit. I. 272; R. A. No. 123. 213. 1051; Schl.-H. Anz. 1765 S. 305 Note 3; Rost. Matr.; Steph. Klotz: Ligtale over Johs. Moth; Gedenkbl. St. Nic. 19); Achelis I, nr. 269].

6. 1594 [p. Cap. *, o. 24/3 94] Friedrich Dame; [1600 Sp.*; see der].

7. o. 12/2 1601 [Rtr. Flensbg. 97] Friedrich Hansen (Johannis), f. Ladelund; St. i Strassbourg 94; ~ 30/8 01 Anna Laurentiusdtr. Baumeister; F. L. R.; (mindst) 1 S., 2 D.; see J. Henningius og O. Moller her; H. Lillie i Adelby; C. Frederiksen i Asmindrup-G.; [† 19/6 1626; (J. 873; C. lit. I. 282; O. H. Moller. XI. 42; R. A. No. 1234. 1364. 1422. 1460; B.-D. 1562 (Ligt. o. Cathr. Lillie); Sim. 185; Gedenkbl. St. Nic. 20); Achelis I, nr. 2141].

8. •/8 1626 [Crtr. Flensbg. 03, Rtr. 04] Mag. Johan Moth; [3/3 1630 Flensbg. St. Maria K.; see der].

9. 1630 [Rtr. og Sp. p. Øsel (Livland), hvortil han flygtede under Krigen] Mag. Simon Henrici, f. Kiel 30/1 97; F. Simon H., Rdmd. i Kiel; M. Anna Schrøder; St. i Rostock 15; Mag. ss. 26; Rtr. Flensbg. 15/1 27–27; [† •/12 1634; (J. 873; C. lit. I. 250; Rost. Matr.; B.-D. 1167 f.; Sim. 75. 186; Gedenkbl. St. Nic. 20)].

10. 1635 [Crtr. Flensbg. 34] Johannes Henningius, vist af St. Nic. p. Før, f. p. Før 01; St. i Kønigsberg 24, i Rostock 25; Cantor i Flensbg. 31; ~ Christina Friedrichsdtr. Hansen, en Dtr. af nr. 7 her; (mindst) 1 D.; 2 ~ Etm.; see J. Eggers og P. Holst i Stenbjerg; [† 21/5 1645; (J. 873; C. lit. I. 248; Køn. Matr. I. 279; Rost. Matr.; Sim. 186; Gedenkbl. St. Nic. 21); Achelis I, nr. 1602].

11. 10/9 1645 [Fp. 44] Olaus Moller, tillige Klosterp. 56–59 og 76–80; [1680 Sp.*; see der].

12. 1680 [Diak. Flensbg. St. Johs. K. 76] Johannes Holst, tillige Klosterp. 80–03; [13/10 1703 Sp.*; see der].

13. 1703 [p. Cap.* 99] Hinrich Braker, tillige Klosterp. 03–07; [15/7 1707 Sp.*; see der].

14. 1707 [p. Cap.* (07)] Michael Geerkens d. æ., tillige Klosterp. 07–15; [1729 Sp.*; see der].

15. 18/1 1729 [Flensbg. Helligg. K. 16/8 23] Christian Detlev Claudius; [19/5 1732 Sp.*; see der].

16. 13/6 1732 [p. Cap.* 16/2 31] Friedrich Wilhelm Cleffel, f. Tangermünde 14/2 01; F. Andreas K., Archidiak.; St. i Jena; Crtr. Eutin; ~ 13/5 44 F. D. Anna Margarethe Claudius af Flensbg. Nic. K., f. 19/7 26, † 87; 2 ~ 21/6 53 Hinrich Lorck; [† 13/5 1748; (J. 872. 873 f.; Kordes. 474 L. 2; Sl. Kb. Ud. 163 L. 10-14; Gedenkbl. St. Nic. 15. 21)].

17. 1749. Michael Geerkens d. y.; [i. 21/11 1756 Sp.*; see der].

18. 1757 [2. Compast. Meldorf 42, 1. Compast. ss. 43] Johann Friedrich Boie; [i. 20/12 1767 Sp.*; see der].

19. 28/4 1768 [P. i Riseby 54] Wilhelm Carl Christiani, f. Rendsburg 5/11 23; ~ 24/1 55 Anna Sophia Langreuter, d. 24/1 32; F. Gerhard L., Sp. t. Christ-K. i Rendsburg; M. Engel Wiggers; (mindst) 1 S.; see Christoph J. R. C. Hofp. i Kbh.; [† 20/1 1781; (J. 874. 1389; Michl.: Rendsb. 15 L. 21-24; Gedenkbl. St. Nic. 22)].

20. k. 24/10 1781, i. 6/1 82 [Diak. Büsum 62] Georg Heinrich Greiff, f. Heide 2/6 34; F. Gustav Joh. G., Vinhandler, hvis Fam. stammer fra Ungarn; M. Anna Dorothea Heidemann; St. i Kiel 54, i Gøttingen 56; C. 57; ~ 5/12 62 Anna Margrethe Elisabeth Jürgens; F. Peter Matthias J. i Kiel; (mindst) 2 S.; see Matthias Friedrich G. i Sterup; [† 3/12 1796; (F. 228-32 (Slægt, jfr. 382 Note 43); J. 874; Kordes. 139; Lüb. & Schr. 196; V. f. K. 2 R. IV. 66; Gedenkbl. St. Nic. 22; Nied. F.-G. VIII. 120)].

21. k. 28/3 1798, i. 3/6 [Diak. Heiligenstedten 97] Carl Ludwig Tamsen, f. Kiel 18/6 74; F. Ber. Friedrich T., Senator; St. i Kiel 91; C. Glückstadt 96; ~ Margaretha Augusta Neckelmann; (mindst) 1 S.; [k. 23/12 1823 Grube, holdt sin Afskedspred. her 11/7 24; † 30/10 27; (J. 874; Lüb. 244. 330; M. 228. 1119; Wulff. 18; Pr.-Ber. 1818 S. 163 f.; A. f. S. u. K. IV. 155; Gedenkbl. St. Nic. 22)].

22. 18/4 1824, i. 24/10 [Windbergen 27/7 19] Christoph Carl Julius Aschenfeldt; [17/2 1829 Sp.*; see der].

23. 26/8 1829, i. 29/11, Leonhard Friedrich Christian Callisen, f. Hohenfelde 17/2 03; F. Joh. Fridrich Leonhard C., Sp. v. Christ-K. i Rendsburg; M. Dorothea Maria Rømer; St. i Kiel 22, i Tübingen, i Berlin; C. Glückstadt 26; ~ Christiane Drews, f. Rendsborg •/4 06, † 8/1 34; [k. 26/1 1836 Sp. i Friedrichsberg og Pr. for Hütten; Over-Cons.-Rd.; Medl. af Regjeringen p. Gottorp; † 31/12 1839; (J. 874. 1204; M. 228. 566. 627; Wulff. 42; Alb. I. 110; Stamt. Callisen (1907). 9a3; K.- u. S.-bl. 1886 No. 7; Gedenkbl. St. Nic. 22; B.-L.)].

24. 28/10 1836 [Breklum 10/7 27] Johann Friedrich Anton Hartz, tillige Hospitalsp., f. Tønning 11/10 90; F. Johann Tycho H., Sp. og Pr. i Husum; M. Elisabeth Christina Johanne Schrader; St. Husum t. Kiel 11; C. Gottorp 16; Compast. i Mildsted 15/12 18; Sp. i Drelsdorf 15/10 22; ~ Ida Wilhelmina Kroneweiter, f. 15/5 93, † 6/10 50; [# 1865; † 13/3 1872; (J. 602. 726. 730. 874; M. 228. 442. 444; Fr. B. I. 56; Wulff. 33; Lüb. & Schr. 224, Suppl. 806; Alb. I. 330; K.-K. 1862 S. 26; Gedenkbl. St. Nic. 22 f.); Achelis II, nr. 8138; Fr.B. I, s. 56].

25. 1865 [Lüben i Westpreussen 58] Thomas Christian Bruhn af Dagebøl, f. 24/1 24; St. Pløn t. Kiel 45, i Bonn 47 og 51; Lieutn. i den Schlesv.-Holst. Armee 49-50; P. Gr. Mesow i Brandenburg 55; [† 9/7 1887; Achelis II, nr. 9767].

———————————

 

 

No 1492c. Flensborg Kloster.

[Flensborg Amt og Provsti, Haderslev (Slesvig) Stift]

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis.
Anm. Indtil 1594 var Klosteret betjent af diakonen v. St. Nicolai K.
 
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. 1594 [Hør. Flensbg. 90] Cosmus Simonis Vake, vist f. Hamburg; St. i Rostock 87; [c. 1596 Bergstedt; † c. 1626; (Krafft. 394; F. 422 Note 50; J. 874; Rost. Matr.; R. A. No. 780; Z. f. Hamb. G. IX. 619)].

2. 1597. Mag. Gerhard Ouw d.æ., tillige Sp. Flensbg. St. Johs. K. fra 5/11 1693; see der [† 1634].

3. 1634. Mag. Gerhard Ouw(e) d.y., tillige Sp. Flensbg. St. Johs. K. fra 1634; see der; [† 1653].

4. 1653. Mag. Johannes Walther, til 1656, tillige Sp. Flensbg. St. Johs. K. fra 1653; see der.

5. 1656. Olaus Moller, til 1659, tillige Diak. Flensbg. St. Nic. K.; see Nr. 8 her.

6. 1659. Mag. Henricus Dame, til 1661, tillige P. i Oversø fra 1626; see der.

7. 1661. Mag. Wolfgang Ouwe, tillige Sp. Flensbg. St. Johs. K. fra 1660; see der; [† 1676].

8. 1676. Olaus Moller, til 1680, tillige Diak. Flensbg. St. Nic. K.; [1680 Sp. Flensbg. St. Nic. K.; see der].

9. 1680. Johannes Holst, tillige Diak. Flensbg. St. Nic. K. 80; [13/10 1703 Sp. Flensbg. St. Nic. K.].

10. 1703. Hinrich Braker, til 1707, tillige Diak. Flensbg. St. Nic. K.; [15/7 1707 Sp. Flensbg. St. Nic. K.; see der].

11. 1707. Michael Geerkens d. æ., til 1715; tillige Diak. Flensbg. St. Nic. K.; [see Flensbg. St. Nic. K.].

12. 1715. Christian Ernst Lundius, tillige Diak. Flensbg. St. Johs. K. 12, Sp. ss. 24; [† 21/1 1767; see Flensbg. St. Johs. K. Sp.].

Herefter blev kaldet betjent av Diakonen ved St. Johannes Kirke.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Jensen, N. H. A.: Versuch einer kirchlichen Statistik des Herzogthums Schleswig. Bd. 1-4, Flensburg 1840-1842, bd. 3, s. 870-875.
Moller, Olaus Henricus: Historische Nachricht sowohl von den Königlichen Pröbsten überhaupt, welche den Kirchen der Stadt und des Amts Flensburg seit der Reformation bisz auf diese Zeit vorgestanden, als auch insonderheit von dem Leben und den Schrifften des S. Præpositi M. Friderici Dame; welche anstatt einer Einladungs-Schrifft ... entworffen hat. Udg. 1751.
Trap, J. P.: Statistisk-topographisk Beskrivelse af Hertugdømmet Slesvig. Kjøbenhavn 1864, bd. II, s. 425-426 (St. Nicolai Kirke).