Forside Forkortelser Arends’ kilder

Flensborg.

No 1493. Sognepræster til St. Maria Kirke.

Flensborg Amt og Provsti, Haderslev (Slesvig) Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Jensen; Kbg. 1660; Kirkesproget er tydsk.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. c. 1527 [maaskee Rtr. Flensbg. (11)] Nicolaus Johannis, f. Haderslev; vist Superintendent (38)–40 over Als, Ærø og Sundeved; Pr. Sundeved 40; ~ Anna Lorenzdtr.; (mindst) 1 S.; [† 15/11 1558; (J. 883; R. A. No. 7; Lau. 339; K.-S. 2 R. IV. 486 f.; N. St. M. II. 87; Sl. Pr.-Eft. IV. 513. 544-47; V. f. K. 2 R. IV. 199. 436; Z. f. Schl.-H. G. XIX. 11; B.-L.)].

2. 9/12 1558. Mag. Petrus Brandt, f. Flensbg.; St. Wittenberg 55; Mag. ss. 13/8 56; Pr. Sundeved 58–65; ~ . . . Johansdtr., vist af Haderslev 2. Slotsp., E. e. A. Keyser, 1. Slotsp. i Haderslev; [† 4/8 1565; (J. 883; Witt. Matr.; R. A. No. 8. 120; Lau. 339; N. St. M. II. 87; Sl. Pr.-Eft. IV. 513; K.-S. 4 R. III. 817; V. f. K. 2 R. IV. 204 Note 3); Achelis I, nr. 229].

3. 1565 [Crtr. Husum c. 53] Mag. Johannes Meier (Meyer), f. Hamburg 30; St. Hamburg t. Wittenberg 50; Mag.; Pr. 70; ~ 16/10 69 Anna Pepers (Sstr. t. . . . Pepers ~ G. Schrøder, Slp. i Haderslev); (mindst) 3 S.; see Bernhard M. t. Kbh. Petri K.; Detlev M., 2. Slotsp. i Haderslev; [† 4/8 1584; Eptph.; (Krafft. 147, 340 ff.; J. 883; O. H. Moller. XII. 4-7; R. A. No. 174. 499; V. f. K. 2 R. IV. 205); O. H. Moller 1751, s. 4-7 (se nedenfor)].

4. 28/10 1584, o. 21/1 85 [Rtr. Flensbg. 71] Mag. Thomas Schattenberg, f. Hildesheim; Mag.; Pr. 93; ~ 23/9 76 Karstine Hacke (Uke?); (mindst) 2 S.; [† 14/5 1604; (J. 844. 883; C. lit. II. 769; O. H. Moller. XI. 41, XII. 7 f.; R. A. No. 258. 505. 511. 514. 991. 1154. 1433. 1640; V. f. K. 2 R. IV. 205; Carøe: Den d. Lægest. I. 110; Sim. 183); O. H. Moller 1751, s. 7-8 (se nedenfor)].

5. 26/8 1604 [Tønning 22/4 04] Mag. Habacuc Meier (Meyer), f. Hervorden i Westphalen; St. i Rostock 86; Mag. ss. 24/1 01; Cantor i Haderslev 90; Sp. i Pløn 92; 1 ~ 29/10 92 . . . . ; M. Anna Tilling (vist Sstr. t. Catharina T. ~ M. Pletz, 2 Sl.p. i Haderlev); vist 2 ~ Catharina . . . ; 2 ~ Rotger Adamsen Faust fra Westphalen; [† 23/2 1630; (P. H. 34 f.; J. 775. 883; R. 260; Voss. 32. 40; Rost. Matr.; Had. Joh. 2; O. H. Moller. V. 7 L. 12-14; R. A. No. 921. 1655; C. lit. II. 549; Lautrup. 79; V. f. K. 2 R. IV. 205 Note 5; P.-T. 7 R. VI. 133; B.-L.); PT 7:6 (1921), s. 133].

6. 3/3 1630 [Diak. Flensbg. Nic. K. •/8 26] Mag. Johan Moth, f. Flensbg. 24/11 74; (Bdr. t. Nicolaus M. i Munkbrarup); F. Paul M., Bartskjær; M. Margrethe Schrøder; St. i Helmstedt 96–99, i Strassbourg 99; Mag. ss. 01; St. i Paris 02, i Orleans 02; Lærer v. Univ. i Strassbourg; Crtr. Flensbg. 03; Rtr. ss. 04; 1 ~ 9/10 08 Susanne Nicolausdtr. af Sønderbg. Hofp., † 24/12 26; (mindst) 3 S., 3 D.; 2 ~ 13/2 31 Elisabeth Holländer, f. 91, E. e. Dr. med. Sebastian Schrøder; 3 ~ T. S. Hoyer i Burkal; F. Peter H., Stadslege i Lübeck; M. Anna Schultz; see Paul M. i Eskris; J. Bremer, tydsk Hofp. i Kbh.; (G. Møllmann i Sterup; J. Hollænder i Sørup; J. T. Brock i S. Felding-A.); [† 17/1 1642; „Während des Schwedischen Krieges 1627 ff. blieb er allein von allen Predigern in Flensburg, predigte zweimal wöchentlich in S. Nic., zweimal in S. Marien, ging zu allen Pestkranken“; (J. 873. 883 f.; C. lit. I. 419; O. H. Moller. XI. 42; R. A. No. 1606. 1654; B.-D. 1306; V. f. K. 2 R. IV. 229, VII. 237; Sim. 73 f., 185; Gedenkbl. S. Nic. 20; P.-T. 8 R. IV. 168; B.-L.); Achelis I, nr. 902; NST 4 (1938), s. 349-350].

7. 7/9 1642 [Diak.* 41] Mag. Joachim Sturm, f. Pommern c. 96; F. David S., Sp. i Teschendorf; i Skole i Lübeck 12, i Hamburg 13; Mag. Helmstedt 41; Lærer i Borna i Meissen 19; Sp. i Donnstedt i Thüringen 31; Sp. i Hersleben i Gotha 35; Fp. hos Comm. Goltz i Erfurt 38, hos Generalmajor Ernst Alb. v. Eberstein 40; [# 1665; † •/6 70; (J. 884. 886; C. lit. II. 875)].

8. 1666 [p. Cap.** 28/5 65] Mag. Gregorius Michaëlis; [1/9 1667 Flensbg. Nic. K.; see der].

9. 4/9 1667 [Diak.* 55] Georg Lange, f. Flensbg. 25/11 26; F. Reinholdt L., Bgmstr.; M. Anna Vette; St. i Jena 47, i Kønigsberg 51, i Rostock s. A.; ~ 17/11 56 Lucia Henriksdtr. Striker, † 5/2 15; F. H. S., Rdmd. i Flensbg.; M. Lucia Beyer; (mindst) 1 S., 1 D.; see T. Lundius, Diak.*; [† 19/2 1672; (J. 884. 886; Køn. Matr. I. 521; Rost. Matr.; O. H. Moller. I. 7; Nied. F.-G. XII. 111); Achelis I, nr. 2180].

10. 1672 [Diak.* 5/9 67] Johannes Lysius, Flensbg. 19/8 32; F. Dr. Johann L., Physicus; St. Od. 53; St. Flensbg. t. Wittenberg 56; Vicepr. 81; Pr. 84; ~ 20/1 68 Brigitta Lorenzen; F. Lorenz L., Kbmd. i Flensbg.; M. Brigitta Lange; (mindst) 2 S.; [† 1/7 1694; (J. 844. 884. 886; O. H. Moller. I. 9 L. 6 n., XII. 10 f.; B.-L. X. 540); Achelis I, nr. 2505; KUM I, s. 241 (»Iohannes Lysius Flensburg«); O. H. Moller 1751, s. 10-11 (se nedenfor)].

11. 19/7 1694 [Diak.* 17/10 93] Stephan Jebsen, f. Rendsburg 51; F. Johannes J., Pr. og Sp. t. St. Maria i Rendsburg.; M. Eva Stephansdtr. Klotz af Flensbg. Nic. K.; St. Flensbg. og Lübeck Skole t. Kiel 68, i Leipzig 70, i Kønigsberg 73, i Kiel 80; O.; [† 19/11 1720; (J. 884. 886; C. lit. I. 274; Køn. Matr. II. 80); Achelis I, nr. 3087; PT 15:2 (1967-68), s. 188-89].

12. k. 22/11 1720 [Diak.* 29/8 07] Franz Moller af Flensbg. Nic. K., f. 17/8 67; St. Flensbg. t. Rostock 86, i Kiel 87; Huslærer fl. Steder; Diak. Flensbg. St. Johs. K. 2/6 99; Pr. 24; ~ 00 Catharina Dorothea Andreasdtr. Hoyer af Flensbg. St. Johs. K., f. 2/11 81, † 19/1 53; (mindst) 3 S., 1 D.; see Andreas M. i Hanved; Johann Gottfried M. i Eggebæk; [† 28/7 1735; (J. 844. 861. 884. 886; C. Lit. I. 425; O. H. Moller. VIII. 51, IX. 20-30; Rost. Matr.; Sj. Gejstl. 59); Achelis I, nr. 3643; O. H. Moller 1751, s. 13-14 (se nedenfor)].

13. 1735 [Diak.* k. •/ 12 20, i. 21] Mag. Abraham Kall, f. Flensbg. 9/11 77; F. Jacob Jensen K., Kbmd.; M. Anna Strandiger; St. i Kiel 95, i Halle 00; Mag. ss. 06; Sp. i Charlottenburg i Mark Brandenburg 09; ~ 10 Catharina Christiansdtr. Handewitt; F. C. H., Kbmd. i Flensbg.; (mindst) 1 S., 1 D.; see C. Johansen, Diak.*; [† 9/8 1756; (J. 884. 886; C. Lit. I. 290; O. H. Moller. I. 21; Lorck. I. 438-53; B.-D. 1217; Ersl. S. II. 8 L. 9-10); Achelis I, nr. 3970].

14. 1756 [Rødenæs 44] Hans Christian Holst, f. Flensbg. 15/7 16; (Bdr. t. Balthazar H. t. Flensbg. Helligg. K.); F. Balthazar H., Quartus v. Flensbg. Latinsk.; St. Flensbg. t. Jena 35; C. Flensbg. 42; ~ 4/6 44 F. E. i Rødenæs: Ester . . . ; (mindst) 1 S.; see Balthazar H., Diak.-Adj. i Broager; [† 3/3 1758; (J. 538. 884); Achelis I, nr. 5444].

15. 4/10 1758. [Flensbg. Helligg. K. 57] Dr. theol. Matthias Fries (Friese), f. Botslot, Foretoft S., 28/3 21; F. Mathias F. af Nybøl (T.), Ldmd.; St. Tønder t. Halle 41–45, i Kbh. 50; Fp. . . ; Skodborg 56; Pr. 23/9 67; Dr. th. 73; 1 ~ Christine Elisabeth Christiansdtr. Haberkorn, f. 8/9 26, † 69; F. C. Theodor H., Sp. i Segeberg; M. Ida Hedewig Johansdtr. Rager; 2 ~ 63 Dorothea Christina Kehlet; mindst 1 D.; [† 20/4 1774; (J. 219. 844. 884. 891; R. 456 f.; Schl.-H. Anz. 1758 S. 730); Achelis II, nr. 5687; KUM III, s. 106 (»Matthias Frise, Tondera-Slesvicensis«, 30 år gl.); PT 14:6 (1965), s. 132].

16. k. 21/9 1774, i. 23/4 75 [P. i Koldenbüttel 51] Andreas Bendixen, f. Neukirchen el. Østhusum, Mildsted S., 28/7 26; F. B. Paysen, Landsfuldm.; M. Margrethe Brodersen; St. i Jena 46–49; Pr. 16/7 88; ~ 15/9 51 Louise Elisabeth Krohn, d. 10/4 32; F. Conrad K., Diak. i Koldenbüttel; M. Margrethe Hunnens; (mindst) 1 D.; see Etm.; [† 29/5 1789; (J. 782. 845. 884 f.; F. 527 L. 2-4; Voss. 52; Nordfries Ver. III. 79; Bruhn: Koldenb. 37 (Stamt.) 38 ff. 109; Nied. F.-G. XIII. 79); Achelis II, nr. 5838].

17. 9/9 1789 [Kloster- og Garnisonsp. i Kiel 84] Matthias Friedrich Paysen; [1798 Slesvig Dk.; see Kbh. Petri K. ø. Cap.].

18. 18/3 1798 [P. i St. Michaelis-Donn 94] Marcus Nicol. Huesmann, f. Barlt 23/4 69; F. Hermann Peter H., Sp. i Eddelak; M. Catharina Thiessen; St. i Kiel 88; C. Glückstadt 93; ~ 29/7 94 Magdalena Dorothea Sievers fra Kiel, der overlevede ham; (mindst) 1 S.; [† 3/1 1824; (J. 885; Lüb. 538; M. 222; Wulff. 15; Pr.-Ber. 1824 IV. 181-86 (Børn)); Achelis II, nr. 8854 (Søn)].

19. k. 19/1 1825 [Diak.* k. 15/3 97] Georg Vilhelm Valentiner, f. Borne 17/2 66; F. Christian August V., Sp. og Pr. i Elmshorn; M. Sophie Elisabeth Adriansdtr. Pauli; St. i Kiel 83, i Jena 85; C. Glückstadt 88; Diak. Krempe 89; ~ 2/6 97 Luise Friederica Petermann, f. 20/9 76, † 6/8 45; (mindst) 2 S., 1 D.; see Etm.; [† 17/11 1836; (B. II. 369; J. 885. 887; Lüb. 232; M. 222 f.; Wulff. 8; A. f. S. u. K. IV. 95 f.; Lüb. & Schr. 645; Alb. II. 499; K.- u. S.-bl. 1885 No. 31; Stamt. o. Fam. Valentin (1888); Nied. F.-G. XIII. 117); Achelis II, nr. 7169].

20. 27/6 1837 [Heiligenhafen 6/5 28] F. S. Christian August Valentiner, f. Flensbg. 26/6 98; St. Flensborg t. Kiel 17, i Jena 19; C. Gottorp 22 (2 Char. mit rühmlicher Auszeichnung); o. Cat. Kbh. Petri K. 24/3 24, o. 19/4; ~ 1/7 28 Emilie (Emmy) Kochen af Kbh. Petri K., f. Glückstadt 10/5 05, † 3/5 45; u. B.; [# 28/9 1850; levede som Privatlærer deels i Altona, deels i Hamburg; † Hamburg 27/3 1864; ; E. 3/454 og S. 351; (W. II. 186; J. 885; Lüb. 337; M. 223. 1127; Fr. B. I. 64; Wulff. 38, II. 12; Ersl. III. 454, S. III. 531; Hamb. Schriftst. VII. 480 f.; Lüb. & Schr. 644; Alb. II. 494; K.- u. S.-bl. 1885 No. 31; Nied. F.-G. XIII. 123); Achelis II, nr. 8402].

Vakance.

21. 1853 [Diak.* 49] Otto Nicolai Henning Peters af Flensbg. St. Maria Diak., f. Koldenbüttel 7/1 19; St. Flensbg. t. Berlin 38, i Kiel 40; C. Gottorp 43; Diak. Heide 45; c. Pr. 64; Pr. 66; 1 ~ Minna Dohrn; 2 ~ Caroline Bruhn; [# 1896; † Flensbg. 9/7 1905; (M. 223. 869; Wulff. 64, II. 28; Volb. 25; K.-K. 1862 S. 27; Z. f. Schl.-H. G. XXV. 280; Prall: Heide. 42; Bruhn: Koldenb. 42 f.; Hjelholt); Achelis II, nr. 9521].

———————————

 

 

Flensborg.

No 1493b. Diakoner til St. Maria Kirke.

[Flensborg Amt og Provsti, Haderslev (Slesvig) Stift]

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Kbg. 1660; Kirkesproget er tydsk.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. (1533). Hans Kalde; (J. 885).

2. 1550 [Valsbøl . . ] Johann Blesse (Blesz, Pless), f. Flensbg.; St. i Rostock 08; Vicar i Flensbg. før Reformationen; Diak. Evensbøl; [fmtl. † 1552; (J. 658. 885. 913; Rost. Matr.)].

3. 1552. Hinrich Burmester, tillige Sp. i Adelby, f. Lüneburg; St. i Wittenberg 50; ~ . . . Framensdtr., en uægte Dtr. af F. Holst; [1556 Sp. i Seester; vist † 1562; (J. 885. 965; Witt. Matr.; Heinr. Rave 58)].

4. 1556. Johannes Crusius; ~ Leneke . . . , der overlevede ham; [† 16/11 1586; (J. 885; R.A. No. 579. 599. 625)].

5. 17/5 1587 [Locat i Flensbg. Sk. 82, Cantor ss.] Johannes Autumnus, f. Chemnitz; ~ 24/2 90 . . . , en Søsterdtr. af Parridum Vak, Rdmd. i Flensbg.; [# 1627; † 1634; (J. 885; O. H. Moller. XI. 43; R. A. No. 427. 627. 785. 1433; Sim. 184)].

6. 25/1 1627 [Diak. Hemmingstedt i Ditmarsken (25)] Mag. Paul Walther, f. Hamburg 97; St. i Rostock 15, i Hamburg 16, i Greifswald 17; Mag. ss. 21; St. i Wittenberg 21; opholdt sig i Kbh. 27–29 formedelst Krigen og Pesten; ~ Catharina Steinhaus; (mindst) 1 S.; see Johannes W. t. Flensbg. St. Johs. K.; [† 31/12 1640; (Hellm. 151; J. 885 f.; C. lit. I. 709 f.; Hamb. Schriftst. VII. 572; Rost. Matr.; Greifsw. Matr.; V. f. K. 2 R. V. 121; Z. f. Hamb. G. XXXI 50; B.-L.)].

7. 1641 [Fp. 38] Mag. Joachim Sturm; [7/9 1642 Sp.*; see der].

8. 1642. Mag. Johan Friedrichsen Bremer [23/7 1648 tysk Hofp. i Kbh.; see der].

9. 1648 [Crtr. Bordesholm 46] Mag. Johannes Cröchel, f. Gaikebøl 7/8 15; F. Johannes C., Archidiak. i Husum; M. Anna Johansdtr. von Lingen; St. Lübeck t. Rostock 33, i Greifswald 36–37, i Kønigsberg 39–41, i Rostock 41; Mag. ss. 43; ~ 9/7 49 Elsabe Titusdtr. Axen, f. Hamburg 29, † 3/6 61; F. T. A. i Hamburg; M. Elsabe Peters; (mindst) 2 S.; [1653 Archidiak. i Husum, tillige Hofp. ss. 61; † 25/4 1665; (Schw. 231; Krafft. 245-52. 307; Lass. I. 11; J. 586. 588. 886; C. lit. I. 115; Rost. Matr.; Greifsw. Matr.); Achelis I, nr. 1846].

10. 1653. Mag. Andreas Tüxen, f. Bredsted 30/11 22; St. i Rostock 41; Mag. ss. 52; [b. 7/12 1655; (J. 886; Rost. Matr.); Achelis I, nr. 2070a].

11. 1655. Georg Lange; [4/9 1667 Sp.*; see der].

12. 5/9 1667. Johannes Lysius; [1672 Sp.*; see der].

13. 1672 [Extraordin. Hofp. p. Glücksborg c. 70] Thomas Lundius af Flensbg. St. Johs. K. Diak., f. 2/12 42; St. Flensbg. t. Rostock 62, i Kønigsberg 66; ~ •/9 74 Lucia Georgsdtr. Lange af Flensbg. St. Maria K.; (mindst) 1 S., 2 D.; [† 27/9 1693; (J. 886; Rost. Matr.; Køn. Matr. II. 42; C. lit. I. 369; O. H. Moller. I. Tab. II, IX 12); Achelis I, nr. 2837].

14. 17/10 1693. Stephan Jebsen; [19/7 1694 Sp.*; see der].

15. 16/8 1694 [Inf. for Prinds Vilhelm 93] Johannes Thomsen Ocksen; [22/8 1707 Chrbg. Slotsk. i Kbh.; see der].

16. 29/8 1707 [Diak. Flensbg. St. Johs. K. 2/6 99] Franz Moller; [k. 22/11 1720 Sp.*; see der].

17. k. •/ 12 20, i. 21 [P. i Charlottenburg i Mark Brandenburg 09] Mag. Abraham Kall; [1735 Sp.*; see der].

18. k. 4/9 1735. Caspar Johansen, f. Tønder 7/4 07; F. Hans J., Kniplingshandl.; M. Apollonia Wegner (Sstr. t. Christian W. i Ubjerg); St. i Jena 25–28; C. Rendsburg 30; ~ F. D. 5/11 36 Margaretha Elisabeth Kall af Flensbg. St. Maria K.; [† 21/7 1756; (J. 886; Lorck. I. 409-38; Nied. F.-G. XII. 249); Achelis I, nr. 5092; Rostrup: Tre præster i Ubjerg].

19. 11/1 1757, i. 20/2 [Interimsp. Flensbg. 56] Gottlieb Friedrich Eybel, f. Langen-Wetzendorf 25/12 14; F. Cantor og Organist; Privatskoleholder i Rendsburg 44; Diak. Bordelum 54; 1 ~ Anna Catharina Bärner; 2 ~ Anna Dorothea Schwann; [† 4/6 1796; (J. 735. 886 f.; Kordes 110; Lüb. & Schr. 150; Haustedt: Bord. 134)].

20. k. 15/3 1797 [Diak. Krempe 89] Georg Wilhelm Valentiner; [k. 19/1 1825 Sp.*; see der].

21. 25/10 1825 [Diak. Koldenbüttel 12/10 10, Enep. sst. 7/9 19] Hartwig Peters, f. Eppenwöhrden i Ditmarsken 10/2 84; F. Peter P., Landmaaler; M. Wiebke Christiane Hanssen; St. i Kiel 03; C. Gottorp 08; ~ Catharina Pauline Bøckmann; F. Peter Matthias B., Overretsadv. i Meldorf; M. Wiebke Dorothea Arens; (mindst) 3 S.; see Etm.; [† 19/9 1848; (J. 782 f. 887; M. 223. 509; Voss. 53 f. 59; Fr. B. I. 47; Wulff. 30, II. 9; Lüb. & Schr. 424; Alb. II. 177; Allen II. 505-08; Nordfr. Ver. III. 80. 83; Bruhn: Koldenb. 41 ff. 52); Fr.B. I, s. 47].

22. 1849 [Diak. Heide 45] F. S. Otto Nicolai Henning Peters; [1853 Sp.*; see der].

23. 1/6 1853 [Diak. Sørup 18/2 51, o. Flensbg. 23/2] Frants Sophus Christen Wedel; [19/6 1863 Søllerød; see der].

24. c. •/1 1864 [Arnæs 16/3 57] Hans Jørgen Carstens, tillige c. Hjælpep. t. Flensbg. Helligg. K. 15/8 69, f. Augustenborg 16/9 25; F. Hans C., Apoth.; M. Johanne Petronella Witzke; St. pr. 47; C. Kbh. 19/1 55, h2; p. Cap. Lysabild 16/1 56, o. 18/1; ~ Augustenbg. 30/7 56 Caroline Dorothea Hansen, f. Kbh. 16/11 25, † 22/10 83; F. Sønke Peter H., Skibscapt.; M. Marie Christine Christensen; [# 1896; † Flensbg. 29/1 1903; (M.-H. II. 403; Elv. 655; M. 223. 224. 580; Volb. 26; Z. f. Schl.-H. G. XXV. 280); Achelis II, nr. 9851; Elvius, s. 655].

———————————

 

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Jensen, N. H. A.: Versuch einer kirchlichen Statistik des Herzogthums Schleswig. Bd. 1-4, Flensburg 1840-1842, bd. 3, s. 883-887.
Moller, Olaus Henricus: Historische Nachricht sowohl von den Königlichen Pröbsten überhaupt, welche den Kirchen der Stadt und des Amts Flensburg seit der Reformation bisz auf diese Zeit vorgestanden, als auch insonderheit von dem Leben und den Schrifften des S. Præpositi M. Friderici Dame; welche anstatt einer Einladungs-Schrifft ... entworffen hat. Udg. 1751.
Trap, J. P.: Statistisk-topographisk Beskrivelse af Hertugdømmet Slesvig. Kjøbenhavn 1864, bd. II, s. 423-425 (St. Marie Kirke).