Wibergs præstehistorie Kildeskrifter

 

Nye artikler vedr. danske præster

Rasmussen, Ole Kaalund: Borgmester Jens Bredals hustru i Ringkøbing, Helvig Borchardsdatter. 5. udgave, maj 2022.

Rostrup, Randi: Carsten Christoffersen Carstensen, sogneprest i Sneum og Tjæreborg 1692–1704 og Borgermester i Ribe Casper Christoffer Carstensens barn. Oslo, august 2015 (sidst oppdateret i oktober 2016).

Rasmussen, Ole Kaalund: Hvem var præsten Peder Fabiansen W. Bredal i Dover & Veng?, 4. udgave, august 2023.

Rasmussen, Ole Kaalund: Om biskop Erich Bredal, hans hustru og deres efterslægt, 6. udgave, februar 2024.

 

 

Nyt fra kirkebøgerne

Rostrup, Randi: Fra Ubjergs ældste kirkebøger: Tre præster i Ubjerg, Tønder amt, i tiden 1649-1737. 3. udgave, maj 2023.

 

 

Småstykker

Her belyses nogle problemstillinger omkring usikre, men mulige slægtskaber, med begrundelser og ræsonnementer, der er for lange til at indgå på kildelinjerne under den enkelte præst og for korte til at kunde blive en egen artikel. Det samme gælder nogle nyopdagede slægtskabsforhold.

 

718.6 Skt. Laurentii på Før. Hvem var Bertel Richardsens første kone? (November 2016).

346.10 Grindsted og Hejnsvig (m.fl.). Søstrene Anne Margrethe og Marie Barbara Bagger. (December 2016).

1122.14 Svendborg Skt. Nikolaj K. (m. fl.) og 1445b.6 Kliplev (m. fl.). Trellund: Tillæg og rettelser til Personalhistorisk Tidsskrift 2004. (Marts 2019).

 


 

Nogle hjælpemidler

Rostrup, Randi: Afskrift og korrekturlæsning af primærkilder. 2006. Dansk version 2022 (pdf-fil). Tak til Erik Brejl for hjælp med sprogkorrektur.

Rostrup, Randi: Avskrift og korrekturlesing av primærkilder. 2006 (norsk tekst) (pdf-fil).

Rostrup, Randi: J. Kinchs Ribe Bys Historie og Beskrivelse, bd. 2 (1884). Indholdsfortegnelse (pdf-fil).

Register til Norsk Slektshistorisk Tidsskrift 1928–2002 (bd. 1–38). En udvidet og bearbejdet udgave v/ R. Rostrup, sidst opdateret januar 2018. (pdf-fil med ca. 69.500 navne. 5,04 Mb).

Personregister til Erlandsens: »Trondhjems og Tromsø Stifters Geistlighed«. Christiania 1860 (pdf-fil).

Rostrup, Randi: Nogle latinske person- og stednavne. (sidst opdateret februar 2024).

 

Kancelliets Brevbøger

 

Titel, udgiver, udgivelsesår Antal sider AOL AOL Registre Søgbare pdf-file Pdf-registre
  Kong Frederik den Førstes danske Registranter [1523-1533], Kr. Erslev og W. Mollerup, 1879 569 1523-1533 Registre (person og sted)
  Danske Kancelliregistranter [1535-1550], Kr. Erslev og W. Mollerup, 1881-1882. 581 1535-1550 1535-1550 (incl. reg.)
             
Bd. Kancelliets Brevbøger 1551-1660 Antal sider AOL AOL Registre Søgbare pdf-file Pdf-registre
1 1551-1555 ved C.F Bricka, 1885-1886 482 1551-1555 NavnSag 1551-1555 (incl. reg.)
2 1556-1560 ved C.F Bricka, 1887-1888 558 1556-1560 NavnSag 1556-1560 (incl. reg.)
3 1561-1565 ved L. Laursen, 1893-1895 787 1561-1565 NavnSag 1561-1565 Registre
4 1566-1570 ved L. Laursen, 1896 746 1566-1570 NavnSag 1566-1570 Registre
5 1571-1575 ved L. Laursen, 1898 792 1571-1575 NavnSag 1571-1575 Registre
6 1576-1579 ved L. Laursen, 1900 908 1576-1579 NavnSag 1576-1579 Registre
7 1580-1583 ved L. Laursen, 1903 852 1580-1583 NavnSag 1580-1583 Registre
8 1584-1588 ved L. Laursen, 1906 1023 1584-1588 NavnSag 1584-1588 Registre
9 1588-1592 ved L. Laursen, 1908 1026 1588-1592 NavnSag 1588-1592 Registre
10 1593-1596 ved L. Laursen, 1910 837 1593-1596 NavnSag 1593-1596 Registre
11 1596-1602 ved L. Laursen, 1913 888 1596-1602 NavnSag 1596-1602 Registre
12 1603-1608 ved L. Laursen, 1915 883 1603-1608 NavnSag 1603-1608 Registre
13 1609-1615 ved L. Laursen, 1916 945 1609-1615 NavnSag 1609-1615 Registre
14 1616-1620 ved L. Laursen, 1919 1072 1616-1620 NavnSag 1616-1620 Registre
15 1621-1623 ved L. Laursen, 1922 855 1621-1623 NavnSag 1621-1623 Registre
16 1624-1626 ved L. Laursen, 1925 955 1624-1626 NavnSag 1624-1626 Registre
17 1627-1629 ved E. Marquard, 1929 971 1627-1629 NavnSag 1627-1629 Registre
18 1630-1632 ved E. Marquard, 1932 1100 1630-1632 NavnSag 1630-1632 Registre
19 1633-1634 ved E. Marquard, 1936 959 1633-1634 NavnSag 1633-1634 Registre
20 1635-1636 ved E. Marquard, 1940 928 1635-1636 NavnSag 1635-1636 Registre
21 1637-1639 ved E. Marquard, 1944 1134 1637-1639 NavnSag 1637-1639 Registre
22 1640-1641 ved E. Marquard, 1950 805 1640-1641 NavnSag 1640-1641 Registre
23 1642-1643 ved Gunnar Olsen, 1957 816 1642-1643 NavnSag 1642-1643 Registre
24 1644-1645 ved Johan Jørgensen, 1968 638 1644-1645 NavnSag
25 1646 ved Jens Holmgaard, 1987 424 1646 PersonStedSag
26 1647 ved Jens Holmgaard, 1989 486 1647 PersonStedSag
27 1648 ved Jens Holmgaard, 1991 312 1648 PersonStedSag
28 1649 ved Jens Holmgaard, 1993 394 1649 PersonStedSag
29 1650 ved Jens Holmgaard, 1995 535 1650 PersonStedSag
30 1651 ved Ole Degn, 1996 (incl. ordliste) 486 1651 PersonStedSag
31 1652 ved Ole Degn, 1998 519 1652 PersonStedSag
32 1653 ved Ole Degn, 2000 555 1653 PersonStedSag
33 1654 ved Ole Degn, 2001 388 1654 PersonStedSag
34 1655 ved Ole Degn, 2002 501 1655 PersonStedSag
35 1656 ved Ole Degn, 2002 552 1656 PersonStedSag
36 1657 ved Ole Degn, 2002 590 1657 PersonStedSag
37 1658 ved Ole Degn, 2004 569 1658 PersonStedSag
38 1659 ved Ole Degn, 2005 522 1659 PersonStedSag
39 1660 ved Ole Degn, 2005 579 1660 PersonStedSag
             
  Nyttige tillæg i Kanc. Brevbøger:          
  Ordliste 1646-1660 (i sidste bind)          
  Afslutning (i sidste bind)          
  Herreder og sogne i Skåne, Halland og Blekinge ca. 1650 (i sidste bind) geografisk alfabetisk      
             

NB! De OCR-læste pdf-file er ikke korrekturlæste (– dog, nogle af dem delvis).