Wibergs præstehistorie Kildeskrifter

 

Nye artikler vedr. danske præster

Rasmussen, Ole Kaalund: Borgmester Jens Bredals hustru i Ringkøbing, Helvig Borchardsdatter. 3. udgave, maj 2017.

Rostrup, Randi: Carsten Christoffersen Carstensen, sogneprest i Sneum og Tjæreborg 1692–1704 og Borgermester i Ribe Casper Christoffer Carstensens barn. Oslo, august 2015 (sidst oppdateret i oktober 2016).

Rasmussen, Ole Kaalund: Hvem var præsten Peder Fabiansen W. Bredal i Dover & Veng?, 2. udgave, maj 2017.

 

 

Nyt fra kirkebøgerne

Rostrup, Randi: Fra Ubjergs ældste kirkebøger: Tre præster i Ubjerg, Tønder amt, i tiden 1649-1737. Oslo, august 2015.

 

 

Småstykker

Her belyses nogle problemstillinger omkring usikre, men mulige slægtskaber, med begrundelser og ræsonnementer, der er for lange til at indgå på kildelinjerne under den enkelte præst og for korte til at kunde blive en egen artikel.

 

718.6 Skt. Laurentii på Før. Hvem var Bertel Richardsens første kone?

346.10 Grindsted og Hejnsvig (m.fl.). Søstrene Anne Margrethe og Marie Barbara Bagger.

 


 

Nogle hjælpemidler

Rostrup, Randi: Afskrift og korrekturlæsning af primærkilder. 2006 (norsk tekst).

Rostrup, Randi: J. Kinchs Ribe Bys Historie og Beskrivelse, bd. 2 (1884). Indholdsfortegnelse.

Register til Norsk Slektshistorisk Tidsskrift 1928–2002 (bd. 1–38). En udvidet og bearbejdet udgave v/ R. Rostrup, sidst opdateret januar 2018. (pdf-fil med ca. 69.500 navne. 5,04 Mb).