Wibergs præstehistorie Artikler

Kildeskrifter vedr. danske præster

»Kongehyldningen 1661«. Souverainitetsakterne for Danmark, Kjøbenhavn d. 10 Januar 1661. Aarsberetninger fra Det Kongelige Geheimearchiv, Bd. 2, Kjøbenhavn 1856-1860, s. 125-143. (original i pdf.) Uddrag: Gejstligheden 1661, s. 129-136.

Jylland

Præsterne i Viborg Stift 1568Kirkehistoriske Samlinger, 3:5 (1884-86), s. 512-515.

Præsterne i Nørrejylland 1584Kirkehistoriske Samlinger, 3:2 (1877-80), s. 200-213.

Præsterne i Nørrejylland 1610Kirkehistoriske Samlinger, 5:2 (1903-05), s. 544-560.

Præsterne i Aalborg Stift 1619Kirkehistoriske Samlinger, 3:3 (1881-82), s. 740-747.

Præsterne i Viborg Stift 1619Kirkehistoriske Samlinger, 3:5 (1884-86), s. 104-106.

Præsterne i Aarhus Stift 1619Kirkehistoriske Samlinger, 3:2 (1877-80), s. 754-759.

Præsterne i Ribe Stift 1619Kirkehistoriske Samlinger, 2:6 (1872-73), Uddrag s. 543-551.

 

Rørdam, Holger Fr.: Prøver aflagte af Studenter, der i Biskop Jens Gødesens Tid (1593-1626) søgte Ansættelse som Præster og Lærere i Aarhus Stift. Kirkehistoriske Samlinger, 3:2 (1877-80), s. 738-754.

Rørdam, Holger Fr.: Uddrag af Præsten Christiern Nielsen Juels Aarbog [1532-1587]. Kirkehistoriske Samlinger, 2:5 (1869-71), s. 342-377.

Wulff, D. H.: Biskop Oluf Chrysostomus’s Fortegnelse over Præsternes Bøger i Vendelbo Stift. Med Indledning og Anmærkninger af Dr. T. Skat Rørdam. Kirkehistoriske Samlinger, 3:1 (1874-77), s. 165-212.

Kinch, J.: Ribe Stifts Gejstliges Edsbog 1643–1682. Danske Samlinger for Historie, Topographi, Personal- og Literaturhistorie, 1. række, bd. 4, Kjøbenhavn 1868–69, s. 117-142, (original: pdf).

 

Fyn og Lolland-Falster

Rørdam, Holger Fr.: Fyenske Studenter ved Kjøbenhavns Universitet 1479-1611. Indbydelsesskrift til de offentlige Examiner i Odense Cathedralskole i Juni og Juli 1866. Odense 1866, s. 45-63.

Rørdam, Holger Fr.: Edsbog for Præster og Rektorer i Fyns Stift 1616-1651. Kirkehistoriske Samlinger, 3:5 (1884-86), s. 111-145.

Rørdam, Holger Fr.: Hans Theophilisen Sadolins Dagbog fra det 17de Aarhundrede. Historiske Samlinger og Studier, Bd. 1, Kjøbenhavn 1891, s. 516-554 (pdf-fil).

 

Sjælland

Provsterne i Sjællands Stift 1545Kirkehistoriske Samlinger, 2:5 (1869-71), s. 141-142.

Præsterne i Sjællands Stift 1584Kirkehistoriske Samlinger, 2:4 (1867-68), s. 402-406.

Præsterne i Sjællands Stift 1608 og 1610Kirkehistoriske Samlinger, 2:5 (1869-71), s. 142-152.

Rørdam, Holger Fr.: Præster ordinerede af Biskop J. Brochmand 1639–44. Kirkehistoriske Samlinger, 2:1 (1857-59), s. 500-511.

 

Andet

Legata pastorum 1566-1590Kirkehistoriske Samlinger, 2:6 (1872-73), s. 619-622.

Maren Cortsdatters slektsopptegnelser. Årsskrift 60 for Agder historielag, 1984. Kristiansand, s. 122-126. (Om Starup-præsten Poul Hansen Anchers to hustruer, børn og forfedre).

Lengnick, J.C.L.: Danske, norske og islandske Studenter, der i Aarene 1649 til 1814 ere jordede i Kjøbenhavn, Kjøbenhavn 1847.

Friis, F.R.: Disciplene i Sorø Skole 1586–1623. Kjøbenhavn 1879.

S. Birket-Smith: Kjøbenhavns Universitets Matrikel. bd. I (1611-1667), Kjøbenhavn 1890. 1611-1642 (pdf, ny og forbedret udg. 2019), 1643-1667 (pdf. 2019).

Alumner ved Borchs Kollegium i København 1691-1870. En bearbejdet liste fra Borchs Kollegiums hjemmeside.

Blache, H. H.: Et Bidrag til Kjøbenhavns Metropolitanskoles Historie. Historisk Tidsskrift, 3:3 (1862-1864), s. 651-676.