Tilbage


DISCIPLENE I SORØ SKOLE 1586 – 1623

TRYKT AF F. R. FRIIS. KJØBENHAVN 1879

Forord.

Nærværende Fortegnelse over Disciplene i Sorø Skole i Tidsrummet fra dens Stiftelse 1586 til 1623 er aftrykt efter Haandskriftet Nr. 361 Fol. af den Arnemagnæanske Samling i Universitetsbibliotheket. I dette Haandskrift anføres de adelige Disciple indtil 1664 og de ikke adelige indtil 1649. Af begge Fortegnelserne er Slutningen trykt i Taubers Udsigt over Sorø Akademies Forfatning 1623 – 65. Kbh. 1827, Fol.; men med et Par betydelige Afvigelser. Af de uadelige Disciple, der i Haandskriftet nævnes under 1622, har Tauber nemlig anført nogle under 1623, og de, der høre til 1623, har han henført til 1624. At begge de haandskrevne Fortegnelser begynde med 1586, omtaler han ikke. Haandskriftet nævner ingen uadelige Disciple under 1619 og 1624, og kun een under 1625. I Mallings Afhandling om Sorø Skole omtales, at der i Tidsrummet 1586 – 1623 i Skolen undervistes 195 adelige og 501 (skal være 502) ikke adelige Elever (For Historie og Statistik, ved I. Collin, I, 5). Saavel blandt de adelige som blandt de ikke adelige Disciple vil man finde mange bekjendte Personer.

Kjøbenhavn, i Januar 1879. F. R. Friis.

Id. Kl. Fornavn Farsnavn Slektsnavn   Sted År Side
1 Nob. Ericus Matthiæ Erici f. Vasbyrdt   1586 1
2 Nob. Justus Matthiæ Erici f. Vasbyrdt   1586 1
3 Nob. Corvitius Erici f. Rudt   1586 1
4 Nob. Canutus Henrici f. Gyldenstiern   1586 1
5 Nob. Ottho Georgii f. Marsuin   1586 1
6 Nob. Olaus Petri Knudtzen f. Krum   1586 1
7 Nob. Timotheus   Pegow   1586 1
8 Nob. Vernerus Math. f. Frithow   1586 1
9 Nob. Ottho Axelii f. Urne   1586 1
10 Nob. Johannes Lagonis f. Bech   1586 1
11 Nob. Joachimus Lagonis f. Bech   1586 1
12 Nob. Magnus Nicolai f. Krabbe   1586 1
13 Nob. Johannes Petri f. Brahe   1586 1
14 Nob. Magnus Gotschonii f. Gotzsche   1586 1
15 Nob. Johannes Christiani f. Machabæus   1586 1
16 Nob. Claudius Christiani f. Machabæus   1586 1
17 Nob. Johannes Wilhelmi Grubbe f. Sparre   1587 2
18 Nob. Ottho Stenonis f. Brahe   1587 2
19 Nob. Ottho Andreæ fil. Banner   1587 2
20 Nob. Johannes Christiani f. Lange   1587 2
21 Nob. Georgius Oveni f. Lunge   1587 2
22 Nob. Nicolaus Alberti f. Vindt   1587 2
23 Nob. Ivarus   Lycke   1587 2
24 Nob. Petrus Georgii f. Marsuin   1587 2
25 Nob. Georgius Emmichi f. Kaas   1587 2
26 Nob. Magnus Magni f. Gyldenstiern   1587 2
27 Nob. Laxmannus Magni f. Gyldenstiern   1587 2
28 Nob. Claudius Andreæ f. Gagge   1587 2
29 Nob. Gerhardus Caroli f. Brysche   1587 2
30 Nob. Jacobus Gabrielis f.     1587 2
31 Nob. Petrus Giordonis f. Galth   1587 2
32 Nob. Holgerus Johan. f. Lindenow de Gafnø 1587 2
33 Nob. Claudius Olai f. Daa   1587 2
34 Nob. Vernerus Nicolai f. Pasbergh   1587 2
35 Nob. Holgerus Canuti f. Bilde   1587 2
36 Nob. Vernerus Johannis f. Daa   1587 2
37 Nob. Magnus Matthiæ f. Frithow   1587 2
38 Nob. Laurentius Chiliani f. Baadt   1587 2
39 Nob. Claudius   Erichsen   1588 2
40 Nob. Christophorus Nicolai Skade   1588 3
41 Nob. Laurentius Petri K. f. Krum   1589 3
42 Nob. Laurentius Jacobi f. Grubbe   1589 3
43 Nob. Petrus Christophori f. Pachss   1589 3
44 Nob. Fridericus Petri f. Retz   1590 3
45 Nob. Arvidus Erici f. Griiss   1590 3
46 Nob. Franciscus Oveni f. Jull   1590 3
47 Nob. Nicolaus Hermanni f. Jull   1590 3
48 Nob. Johannes Hermanni f. Jull   1590 3
49 Nob. Christophorus Nicolai f. Friis   1591 3
50 Nob. Gotfridus Joh. f. Lindenow de Ortofft 1591 3
51 Nob. Michael   Huass   1591 3
52 Nob. Johannes Andreæ f. Kaass   1591 3
53 Nob. Michael   Vogenssen   1592 3
54 Nob. Justus Georgii f. Friiss de Farskow 1592 3
55 Nob. Canutus Gabrielis f.     1592 3
56 Nob. Andreas Stenonis f. Bilde   1592 3
57 Nob. Andreas Claudii f. Hundermarck   1592 3
58 Nob. Joachimus Claudii f. Hundermarck   1592 3
59 Nob. Abrahamus Petri K. f. Krum   1592 3
60 Nob. Laurentius Joh. Lindenow de Gafnøe 1592 3
61 Nob. Eggerbardus Erici f. Kaas   1592 4
62 Nob. Johannes Christophori f. Lindenow   1592 4
63 Nob. Johannes Mauritii. Styge   1593 4
64 Nob. Christianus Georgii f. Friis de Krastrup 1593 4
65 Nob. Georgius Georgii f. Friis de Krastrup 1593 4
66 Nob. Biørnov Georgii f. Friis de Krastrup 1593 4
67 Nob. Ava Erasmi Skade   1593 4
68 Nob. Andreas Nicolai, Nicolai And. f.   de Scania 1594 4
69 Nob. Henningus Christiani f. Qvitzov   1594 4
70 Nob. Justus Christiani f. Qvitzov   1594 4
71 Nob. Georgius Johannis f. Rostrup   1594 4
72 Nob. Guntherus Johannis f. Rostrup   1594 4
73 Nob. Absalon Pet. f. Brahe   1594 4
74 Nob. Ivarus Hilarii f. Brysche   1595 4
75 Nob. Ericus Stenonis f. Brahe   1595 4
76 Nob. Falcho Absalonis f. Brahe   1595 4
77 Nob. Ovenus Hermanni f. Jull   1595 4
78 Nob. Gregorius Petri f. Jull   1595 4
79 Nob. Hilarius Gabrielis f.     1595 4
80 Nob. Nicolaus Georg. f. Friis de Farskov 1596 4
81 Nob. Christophorus Georg. f. Friis de Farskov 1596 4
82 Nob. Albertus Johannis f. Rostrup   1596 5
83 Nob. Georgius Steen. f. Brahe   1596 5
84 Nob. Hartvicus Christophori Lindenow   1596 5
85 Nob. Ottho Georgii f. Friis de Farskow 1596 5
86 Nob. Fridericus Nicolai f. Parsberg   1597 5
87 Nob. Petrus Johannis f. Duffve   1598 5
88 Nob. Christianus Johannis f. Duffve   1598 5
89 Nob. Olaus Axelii f. Rosenkrantz   1598 5
90 Nob. Palemon Axelii f. Rosenkrantz   1598 5
91 Nob. Justus Chiliani f. Brockenhus   1598 5
92 Nob. Johannes Chiliani f. Brockenhus   1598 5
93 Nob. Nicolaus   Munck   1599 5
94 Nob. Canutus   Galth   1599 5
95 Nob. Thomas   Kruse   1599 5
96 Nob. Vernerus Christophori f. Pasbergh   1599 5
97 Nob. Olaus Christophori f. Pasbergh   1599 5
98 Nob. Canutus Johannis f. Steensen   1599 5
99 Nob. Georgius Erici f. Kragh   1600 5
100 Nob. Envaldus Nicolai f. Styghe   1600 5
101 Nob. Casparus Nicolai f. Styghe   1600 5
102 Nob. Christianus Hermanni f. Jull   1600 5
103 Nob. Ivarus Claudii f. Hundermarck   1600 6
104 Nob. Ericus Claudii f. Hundermarck   1600 6
105 Nob. Ivarus Jacobi f. Windt   1600 6
106 Nob. Ivarus Christiani f. Lange   1601 6
107 Nob. Corvitzius Gabrielis f. [Vistnok Akeleje]   1601 6
108 Nob. Christianus Thomæ f. Normandt   1601 6
109 Nob. Hilarius Canuti f. Vrne   1602 6
110 Nob. Georgius Jacobi f. Windt   1602 6
111 Nob. Henricus Jacobi f. Windt   1602 6
112 Nob. Georgius Pal. f. Fasse [Fasti.]   1603 6
113 Nob. Nicolaus Pal. f. Fasse [Fasti.]   1603 6
114 Nob. Fridericus Johannis, Joh. Petri f.   de Norweg 1603 6
115 Nob. Georgius Erici f. Lycke   1603 6
116 Nob. Axelius Nicolai f. Jull   1604 6
117 Nob. Axelius Canuti f. Vrne   1605 6
118 Nob. Christophorus Canuti f. Vrne   1605 6
119 Nob. Ericus Christiani f. Krabbe   1605 6
120 Nob. Magnus Stychonis f. Høgh   1605 6
121 Nob. Johannes Joh. f. Steensen   1606 7
122 Nob. Georgius Claudi, Claudi Jacobi f.     1606 7
123 Nob. Georgius Envaldi f. Kruse   1606 7
124 Nob. Ottho Envaldi f. Kruse   1606 7
125 Nob. Paulus Martini f. Skinckel   1606 7
126 Nob. Georgius Martini f. Skinckel   1606 7
127 Nob. Nicolaus Martini f. Skinckel   1606 7
128 Nob. Magnus Tychonis f. Krabbe   1606 7
129 Nob. Georgius Claudii f. Mundt   1607 7
130 Nob. Christophorus Joh. f. Steensen   1607 7
131 Nob. Ovenus Brostropii f. Giedde   1607 7
132 Nob. Daniel Otthonis f. Bildt   1608 7
133 Nob. Theodoricus Martini f. Skinckel   1608 7
134 Nob. Ericus Laur. f. Lunow   1608 7
135 Nob. Magnus Tachonis f. Krabbe   1609 7
136 Nob. Jacobus Tachonis f. Krabbe   1609 7
137 Nob. Ivarus Tach. f. Krabbe   1610 7
138 Nob. Severinus Willichii f. Orningh   1610 7
139 Nob. Johannes Holgeri f. Vlffstandt   1611 7
140 Nob. Ivarus Christiani f. Prep   1612 8
141 Nob. Magnus Johannis f. Jull   1612 8
142 Nob. Olaus Fass. f. Stawerskow   1612 8
143 Nob. Fridericus Brostropii f. Giedde   1613 8
144 Nob. Ottho Claudii f. von Vitinghhoff Oesel 1613 8
145 Nob. Perosius Canuti f.   e Norvegia 1614 8
146 Nob. Claudius Magni f. Bürmester Oesel 1615 8
147 Nob. Johannes Johannis f. Oldelandt   1616 8
148 Nob. Melchior Johannis f. Oldelandt   1616 8
149 Nob. Georgius Claudii f. Pors   1616 8
150 Nob. Ericus Claudii f. Pors   1616 8
151 Nob. Rutbeckus Claudii f. Pors   1616 8
152 Nob. Hilarius Christoph. f. Krause   1616 8
153 Nob. Albertus Christoph. f. Skade   1616 8
154 Nob. Olaus Claudi f. Daa   1616 8
155 Nob. Franciscus Vlrich. f. Sandberg   1616 8
156 Nob. Axelius Erici f. Urne   1616 8
157 Nob. Claudius Erici f. Urne   1616 8
158 Nob. Thomas Ivari f. Dyre   1616 8
159 Nob. Mauritius Ivari f. Dyre   1616 8
160 Nob. Claudius Johan. f. Lange   1616 9
161 Nob. Jacobus Envaldi f. Seefeldt   1616 9
162 Nob. Olaus Envaldi f. Seefeldt   1616 9
163 Nob. Nicolaus Tach. f. Krabbe   1617 9
164 Nob. Petrus Esch. f. Bilde   1617 9
165 Nob. Burchardus Burch. f. Daldorph   1617 9
166 Nob. Johannes Gunth. f. Lange   1617 9
167 Nob. Georgius Jani f. Böende   1618 9
168 Nob. Christianus Georgi f. Daa   1619 9
169 Nob. Adolphus Germani. Bremer   1619 9
170 Nob. Burchardus Germani. Beher   1619 9
171 Nob. Ovenus Franc. f. Juull   1620 9
172 Nob. Georgius Franc. f. Jull   1620 9
173 Nob. Johannes Otth. f. Vchsvel Oesel 1620 9
174 Nob. Ottho Christoph. f. Skade   1620 9
175 Nob. Ovenus Jani f. Bilde   1620 9
176 Nob. Rønnovius Jani f. Bilde   1620 9
177 Nob. Canutus Christoph. f. Vlfeldt   1620 9
178 Nob. Arnoldus Christoph. f. Vlfeldt   1620 9
179 Nob. Severinus Joh. f. Mund   1620 9
180 Nob. Claudius Joh. f. Dyre   1620 10
181 Nob. Claudius Holg. f. Gagge   1620 10
182 Nob. Hilarius Georg. f. Grubbe   1621 10
183 Nob. Ericus Nic. f. Kragh   1621 10
184 Nob. Steno Holg. f. Bilde   1621 10
185 Nob. Christophorus Holg. f. Bilde   1621 10
186 Nob. Johannes Franc. f. Juull   1622 10
187 Nob. Palæus Tach. f. Krabbe   1622 10
188 Nob. Fridericus Gunth. f. Lange   1622 10
189 Nob. Nicolaus Gunth. f. Lange   1622 10
190 Nob. Jacobus Laur. f. Grubbe   1622 10
191 Nob. Jacobus Can. f. Grubbe   1622 10
192 Nob. Canutus Petri Madtzenii f.     1622 10
193 Nob. Gabriel Petri Madtzenii f.     1622 10
194 Nob. Christophorus Frider. f. Munck   1623 10
195 Nob. Christianus Frider. f. Munck   1623 10
196 Vanl. Johannes Andreæ   Melby. 1586 11
197 Vanl. Canutus Johannis Brun Cimber. 1586 11
198 Vanl. David Johannis Klyne Hafn. 1586 11
199 Vanl. Johannes Johannis   Helsingør. 1586 11
200 Vanl. Johannes Johannis   Strøe. 1586 11
201 Vanl. Laurentius Avonis   Katterup Cimb. 1586 11
202 Vanl. Claudius Johannis   Coldingensis. 1586 11
203 Vanl. Nicolaus Claudi   Helsingør. 1586 11
204 Vanl. Andreas Abrahami   Hafn. 1586 11
205 Vanl. Johannes Vincentius   Vellejus. 1586 11
206 Vanl. Paulus Johannis Knefs   1586 11
207 Vanl. Olaus Laurentii   Skiffby. 1586 11
208 Vanl. Bartoloniæus Johannis   Dalby. 1586 11
209 Vanl. Laurentius Erasmi   Hafn. 1586 11
210 Vanl. Matthias Erasmi   Hafn. 1586 11
211 Vanl. Petrus Petri   Scanus. 1586 11
212 Vanl. Johannes Matthiæ   Colding. 1586 12
213 Vanl. Olaus Johannis   Colding. 1586 12
214 Vanl. Christianus Johannis Hardboe   1586 12
215 Vanl. Joh. Petri Vrloff Cimb. 1586 12
216 Vanl. Theogarus Laurentii   Viburg. 1586 12
217 Vanl. Nicolaus Matthiæ   Holsatus. 1586 12
218 Vanl. Andreas Johannis Albertus Hafn. 1586 12
219 Vanl. Andreas Zachariæ Hafverberg   1586 12
220 Vanl. Magnus Petri   Schanus. 1586 12
221 Vanl. Theodoricus Georgii Mähr Helsing 1586 12
222 Vanl. Alexander Davidis   Helsingør. 1586 12
223 Vanl. Johannes Joh.   Cimber. 1586 12
224 Vanl. Joh. Christiani   Colding. 1586 12
225 Vanl. Leonhardus Georgii   Haffn. 1586 12
226 Vanl. Johannes Nicolai   Sylleryd. 1586 12
227 Vanl. Jacobus Olai   Petersburg. 1586 12
228 Vanl. David Richardi Hofmannus Hafn. 1586 12
229 Vanl. Nicolaus Matthiæ Backendorph   1586 12
230 Vanl. Georgius Laurentii   Slaglilde. 1586 12
231 Vanl. Johannes Petri Hegelund Ripen. 1586 12
232 Vanl. Georgius Christiani   Braaby. 1586 12
233 Vanl. Christianus Caspari   Hafn. 1586 12
234 Vanl. Jacobus Johann. Fissing Malmog. 1587 12
235 Vanl. Jacobus   Graatop Malmogi. 1587 12
236 Vanl. Petrus Brygeri [Byrgeri?]   Hafn. 1587 13
237 Vanl. Erasmus Georgii   Otthoniens. 1587 13
238 Vanl. Petrus Andreæ Paulinus Hafn. 1587 13
239 Vanl. Asmundus Tychonis   Lundensis. 1587 13
240 Vanl. Severinus   Svanning Ripensis. 1587 13
241 Vanl. Johannes Petri   Hafn. 1587 13
242 Vanl. Johan. Jacobi   Hafn. 1587 13
243 Vanl. Olaus Laurentii Bygh Hafn. 1587 13
244 Vanl. Christoph. Severini   Horsnensis. 1587 13
245 Vanl. Georg. Gerhardi   Holsatus. 1587 13
246 Vanl. Huldericus   Danckwort Gustrovien. 1587 13
247 Vanl. Theodoricus   Poener Regensburg. 1587 13
248 Vanl. Johann. Nicolai   Liunge. 1587 13
249 Vanl. Fridericus Laurentii   Vinstrup. 1587 13
250 Vanl. Ingvarus Johann.   Nyrup. 1587 13
251 Vanl. Albertus Andr.   Monensis. 1587 13
252 Vanl. Nicolaus Olai   Hafuerup. 1587 13
253 Vanl. Jacobus Erasmi Simmershafn. Schanus. 1587 13
254 Vanl. Frideric. Nicolai   Colding. 1587 13
255 Vanl. Nicol. Petri Coxbyl Fionius. 1587 13
256 Vanl. Paulus Petri   Malmogiensis. 1587 13
257 Vanl. Andreas Johan.   Aarhuss. 1587 13
258 Vanl. Christianus Matthiæ Pram   1587 13
259 Vanl. Martinus Caspari   Hafn. 1587 13
260 Vanl. Olaus Olai   Horsnensis. 1587 13
261 Vanl. Johann. Davidis   Helsingør. 1587 14
262 Vanl. Zacharias Davidis   Helsingør. 1587 14
263 Vanl. Thomas Johan.   Hafn. 1588 14
264 Vanl. Johan. Valtherus   Randruss. 1588 14
265 Vanl. Nicolaus Simonis Rygberg Norveg. 1588 14
266 Vanl. Christianus Johann.   Aalburg. 1588 14
267 Vanl. Thimotheus Andreæ   Cimb. 1588 14
268 Vanl. Bartholomæus Ivari   Otthon. 1588 14
269 Vanl. Johann. Ivari   Otthon. 1588 14
270 Vanl. Andreas Olai Bagger Otthon. 1588 14
271 Vanl. Georgius Laurentii   Skifby. 1588 14
272 Vanl. Claudius Claudi Foerdt. Hafn. 1589 14
273 Vanl. Albertus Christiani   Lolandus. 1589 14
274 Vanl. Henningus Magni   Lundensis. 1589 14
275 Vanl. Baggo Jacobi   Ripensis. 1589 14
276 Vanl. Johannes   Tausanus Ripensis. 1589 14
277 Vanl. Nicolaus Petri   Randrusiens. 1589 14
278 Vanl. Vichmannus Nicolai Paasche Hafn. 1589 14
279 Vanl. Abrahamus Jacobi   Hafn. 1589 14
280 Vanl. David Vilhelmi   Malmog. 1589 14
281 Vanl. Johan. Johannis   Kierurt. 1589 14
282 Vanl. Fridericus Johann.   Kierurt. 1589 14
283 Vanl. Johann. Claudi   Helsingør. 1589 14
284 Vanl. Georgius Johann. Sucherbagger. Mal. 1589 15
285 Vanl. Nicolaus Petri   Holbech. 1589 15
286 Vanl. Jacobus Laurentii   Slaglilde. 1590 15
287 Vanl. Johann. Andreæ Klyne Ripensis. 1590 15
288 Vanl. Petrus   Skelderup Norvegianus. 1590 15
289 Vanl. Johann. Georgii   Stafangrius. 1590 15
290 Vanl. Christianus Laurentii   Aarhuss. 1590 15
291 Vanl. Matthias Christiani   Hadersleb. 1590 15
292 Vanl. Johann. Marci Hess. Hafn. 1590 15
293 Vanl. Tycho Tychonides B.[rahe]   1590 15
294 Vanl. Petrus Magni Tran Schanus 1590 15
295 Vanl. Taggo Erici   Hallandus. 1590 15
296 Vanl. Andreas Severini   Nykirck Cimb. 1590 15
297 Vanl. Laur. Jacobi   Slaglos. 1591 15
298 Vanl. Matthias Laurentii   Holbech. 1591 15
299 Vanl. Johann. Nicol. Engelbech Schanus. 1591 15
300 Vanl. Christoph. Esberni   Aarhuss. 1591 15
301 Vanl. Nicolaus Matthiæ Rygberg Meelfar. 1591 15
302 Vanl. Christianus Zachariæ   Hafverberg. 1591 15
303 Vanl. Laurentius Clementis   Lund. 1591 15
304 Vanl. Severinus Erasmi Dall Horsnensis. 1591 15
305 Vanl. Torchillus Martini   Cimber. 1591 15
306 Vanl. Jacobus Johann. Huixel Cimbr. 1592 16
307 Vanl. Petrus Gerhardi   Holsatus. 1592 16
308 Vanl. Henricus Pauli   Otthoniensis. 1592 16
309 Vanl. Michael Georgii   Lundensis. 1592 16
310 Vanl. Johan. Michaelis   Alsted. 1592 16
311 Vanl. Petrus Christophori   Lalandus. 1592 16
312 Vanl. Michael Johan.   Hafn. 1592 16
313 Vanl. Johan. Magni Hedenssen Norveg. 1592 16
314 Vanl. Jacobus Christiani   Schelschør. 1592 16
315 Vanl. Petrus Erici   Fionius. 1592 16
316 Vanl. Johan. Chiliani   Hallandus. 1592 16
317 Vanl. Johan. Christiani   Braaby. 1592 16
318 Vanl. Haggæus Matthiæ   Schanus. 1592 16
319 Vanl. Georgius Laurentii   Lalandus. 1592 16
320 Vanl. Holgerus Clementis   Cimber. 1592 16
321 Vanl. Casparus Erici   Randruss. 1592 16
322 Vanl. Samuel Nicolai Krage Hafn. 1592 16
323 Vanl. Erasmus Johannis Møller Helsing. 1592 16
324 Vanl. Christianus Pauli Resenius   1592 16
325 Vanl. Zacharias Erasmi   Vinding. 1592 16
326 Vanl. Michael Matthiæ   Byllerup. 1592 16
327 Vanl. Erasmus Magni   Hiembech. 1592 16
328 Vanl. Johan. Magni   Malmog. 1592 16
329 Vanl. Georgius Erasmi   Horsnensis. 1592 16
330 Vanl. Johann. Olai Sæby Cimber. 1592 17
331 Vanl. Matthias Gerhardi   Hafn. 1592 17
332 Vanl. Martinus Lagonis   Falstrius. 1592 17
333 Vanl. Samuel Erasmi   Vinding. 1593 17
334 Vanl. Biorno Matthiæ Major. Cimber   1593 17
335 Vanl. Jacobus Laurentii   Aarhuss. 1593 17
336 Vanl. Claudius Georgii   Slangedorph. 1593 17
337 Vanl. Georgius Tychonides B.[rahe]   1593 17
338 Vanl. Daniel Georgii   Stafangrius. 1593 17
339 Vanl. Andreas Laurentii   Norveg. 1593 17
340 Vanl. Franciscus Laurentii   Fionius. 1593 17
341 Vanl. Eschillus Claudii   Neoburg. 1593 17
342 Vanl. Johann. Dionysius   Fionius. 1593 17
343 Vanl. Anthonius Byrgeri   Hafn. 1593 17
344 Vanl. Olaus   Lindegaard Otthon. 1593 17
345 Vanl. Nicolaus   Pilemand Lalandus. 1593 17
346 Vanl. Magnus Jacobi   Strøby. 1593 17
347 Vanl. Johan. Gregorii   Slagslund. 1593 17
348 Vanl. Petrus Jacobi   Vordenburg. 1593 17
349 Vanl. Georg. Nicolai   Hafn. 1594 17
350 Vanl. Nicolaus Erici   Schanus. 1594 17
351 Vanl. Biorno Matthiæ Minor.   Cimber 1594 18
352 Vanl. Matthias Matthiæ   Roschild. 1594 18
353 Vanl. Paulus Johann.   Coldingensis. 1594 18
354 Vanl. Nicolaus Aagesøn   Schanus. 1594 18
355 Vanl. Severinus Georgii   Callundburg. 1594 18
356 Vanl. Jacobus Laurentii Mariebo Lalandus 1594 18
357 Vanl. Severinus Christiani   Cimber. 1594 18
358 Vanl. Petrus Nicolai   Vormstrup. 1594 18
359 Vanl. Elias   Eisenbergh Roschild. 1594 18
360 Vanl. Petrus   Eisenbergh Roschild. 1594 18
361 Vanl. Andr. Johann. Lang Otthoniens. 1594 18
362 Vanl. Anthonius Georgii   Coldingensis. 1594 18
363 Vanl. Laurentius Johannis   Ripensis. 1594 18
364 Vanl. Laurentius Johannis   Heddingens. 1594 18
365 Vanl. Andreas Nicolai   Hafniensis. 1594 18
366 Vanl. Hilarius Jacobi Bram Schanus. 1595 18
367 Vanl. Nicolaus Claudius   Fionius. 1595 18
368 Vanl. Cornelius Caspari   Otthoniensis. 1595 18
369 Vanl. Daniell Johannis Kolderup Cimber. 1595 18
370 Vanl. Emmichius Pauli   Otthoniensis. 1595 18
371 Vanl. Jonas Severini   Hafn. 1595 18
372 Vanl. Georgius Erici   Asloviensis Norv. 1595 18
373 Vanl. Ericus Christiani   Cimber. 1595 18
374 Vanl. Georgius Matthiæ   Hafn. 1595 18
375 Vanl. Olaus Nicolai   Sæby. 1595 19
376 Vanl. Johannes Matthias   Slangedorpf. 1595 19
377 Vanl. Jacobus Laurentii   Thynder. 1595 19
378 Vanl. Hieronymus Knoff.   Roschild. 1595 19
379 Vanl. Nicolaus Pauli Moth. Flensburg. 1595 19
380 Vanl. Christianus Laurentii   Norvegianus. 1596 19
381 Vanl. Nicolaus Nicolai Vinther Lalandus. 1596 19
382 Vanl. Petrus Pauli   Arhusiensis. 1596 19
383 Vanl. Severinus Magni Tran Scanus. 1596 19
384 Vanl. Benedictus Johan. f. Bentzius   1596 19
385 Vanl. Daniel Theophilus Sadolinus   1596 19
386 Vanl. Matthias Petri   Ringstad. 1596 19
387 Vanl. Johannes Johannis Møller   1596 19
388 Vanl. Lucas Johann. Paludanus   1596 19
389 Vanl. Georgius Henrici   Vidby. 1596 19
390 Vanl. Hieronymus Arnoldi de Fine   1596 19
391 Vanl. Paulus Andreas   Hafniensis. 1596 19
392 Vanl. Nicolaus Johannis Regnoldi Hafn. 1596 19
393 Vanl. Christophorus Thomæ   Vind. Cimber. 1596 19
394 Vanl. Jacobus Jonas Bang Norveg. 1596 19
395 Vanl. Claudius Johannis   Nestved. 1596 19
396 Vanl. Nicolaus Francisci   Roschild. 1597 19
397 Vanl. Anthonius Hermanni   Helsingør. 1597 19
398 Vanl. Christiernus Joannis   Hafn. 1598 20
399 Vanl. Joannes   Lundum Arhusiensis. 1598 20
400 Vanl. Sveno   Winther Loland. 1598 20
401 Vanl. Hillebrandus Georgii   Hafn. 1598 20
402 Vanl. Laurentius Christierni   Hafn. 1598 20
403 Vanl. Arnoldus Johannis Mønte   1598 20
404 Vanl. Olaus Nicolai   Roschild. 1599 20
405 Vanl. Andreas Andreæ   Coldingens. 1599 20
406 Vanl. Nicolaus Christiani   Siellandus. 1599 20
407 Vanl. Matthias Nicolai   Randrusiens. 1599 20
408 Vanl. Michael Christiani   Hafn. 1599 20
409 Vanl. Bernhardus Christophori   Siellandus. 1599 20
410 Vanl. Laurentius Petri   Hafn. 1599 20
411 Vanl. Claudius Johann.   Halmstetensis. 1599 20
412 Vanl. Fridericus Johann.   Halmstetensis. 1599 20
413 Vanl. Fridericus Pochæ   Hafniensis. 1600 20
414 Vanl. Olaus Phocæ   Hafn. 1600 20
415 Vanl. Jacobus Andreæ   Coagiensis. 1600 20
416 Vanl. Johannes Andreæ   Hafn. 1600 20
417 Vanl. Claudius   Bovinckhusen Helsing. 1600 20
418 Vanl. Henricus   Roess Helsing. 1600 20
419 Vanl. Petrus Johannis   Hafn. 1600 20
420 Vanl. Henricus Lingh   Hafn. 1600 20
421 Vanl. Petrus Damenitius     1601 21
422 Vanl. Theseus Damenitius     1601 21
423 Vanl. Claudius Nicolai   Cimber. 1601 21
424 Vanl. Andreas Nicolai   Norvegianus. 1601 21
425 Vanl. Ottho Svenonis   Lolandus. 1601 21
426 Vanl. Christianus   Thorndall Helsingør. 1601 21
427 Vanl. Matthias Laurentii   Cimber. 1601 21
428 Vanl. Wilhelmus   Bubbert Helsingør. 1601 21
429 Vanl. Petrus Johannis   Helsingør. 1601 21
430 Vanl. Johannes Matthiæ   Slaglosiensis. 1601 21
431 Vanl. Johannes Olai   Hafn. 1601 21
432 Vanl. Jacobus Petri   Cimber. 1601 21
433 Vanl. Matthias Escheri   Cimber. 1601 21
434 Vanl. Ivarus   Krage Hafn. 1602 21
435 Vanl. Petrus   Krage Hafn. 1602 21
436 Vanl. Jacobus Jacobi   Otthoniensis. 1602 21
437 Vanl. Haggæus Caspari   Hafn. 1602 21
438 Vanl. Petrus   Lange Helsingør. 1602 21
439 Vanl. Johannes Christiani   Hallandus. 1602 21
440 Vanl. Georgius Christiani   Hallandus. 1602 21
441 Vanl. Jacobus   Hasebarth Hafn. 1602 21
442 Vanl. Torbernus   Hasebarth Hafn. 1602 21
443 Vanl. Petrus Johannis   Lalandus. 1602 21
444 Vanl. Gabriel Laurentii   Stubkiøp. 1602 22
445 Vanl. Johannes Henrici   Hafn. 1602 22
446 Vanl. Nicolaus Michaelis   Norvegianus. 1602 22
447 Vanl. Johannes Michaelis   Norveg. 1602 22
448 Vanl. Fridericus Andreæ   Ripensis. 1602 22
449 Vanl. Fridericus Andreæ   Friderichsb. 1602 22
450 Vanl. Haggæus Petri   Hafn. 1602 22
451 Vanl. Johannes Petri   Hafn. 1602 22
452 Vanl. Ericus Johannis   Slangedorpensis. 1602 22
453 Vanl. Henricus   Bubbert Helsingør. 1602 22
454 Vanl. Valentinus Joachimi   Friderichsb. 1603 22
455 Vanl. Christophorus Augusti Erich. Hafn. 1603 22
456 Vanl. Augustus Augusti Erich. Hafn. 1603 22
457 Vanl. Henricus Tychonis   Coldingensis. 1603 22
458 Vanl. Simon Johannis   Hafniensis. 1603 22
459 Vanl. Johannes Regnardi   Bergensis. 1603 22
460 Vanl. Paullus   Hellinck Helsingorensis. 1603 22
461 Vanl. Jacobus Johannis Pugdall   1603 22
462 Vanl. Abel Berner   Slesvicensis. 1603 22
463 Vanl. Christianus Johannis   Hafn. 1603 22
464 Vanl. Henricus   Thorndal Helsingør. 1603 22
465 Vanl. Petrus Christophori   Falsterensis. 1603 22
466 Vanl. Phocas Phocæ   Hafniensis. 1603 22
467 Vanl. Christianus Simonis.     1603 22
468 Vanl. Severinus Andreæ   Jelling. 1604 23
469 Vanl. Fridericus Georgii Qvist   1604 23
470 Vanl. Johannes Ambrosii   Skelskør. 1604 23
471 Vanl. Paulus Gudmundi   Helsingør. 1604 23
472 Vanl. Joh. Christiani Wibe Hafn. 1605 23
473 Vanl. Olaus Johan. Slang. Hafn. 1605 23
474 Vanl. Joh. Absalonis   Norvegianus. 1605 23
475 Vanl. Olaus Johannis Sim. Hafn. 1605 23
476 Vanl. Thomas Johannis   Helsingør. 1605 23
477 Vanl. Andreas Severini   Nibe. 1605 23
478 Vanl. Wilhelmus   Kupferman Bergensis. 1605 23
479 Vanl. Petrus Petri Trælundt Ripensis. 1605 23
480 Vanl. Joh.   Thorndall Helsingør. 1605 23
481 Vanl. Benedictus Georgii   Hafn. 1605 23
482 Vanl. Canutus Richardi   Otthoniensis. 1605 23
483 Vanl. Matthias Georgii   Callundborg. 1606 23
484 Vanl. Johann. Augustini   Otthoniensis. 1606 23
485 Vanl. Andreas Andreæ   Coldingensis. 1606 23
486 Vanl. Joh. Johannis   Samsing. 1606 23
487 Vanl. Georgius Claudi   Friderichsb. 1606 23
488 Vanl. Christianus Caroli   Hafniensis. 1606 23
489 Vanl. Christianus Johannis   Nidrosiensis. 1606 23
490 Vanl. Michael Joh.   Slaglosiensis. 1607 24
491 Vanl. Rudolphus   Burchardi Hafn. 1608 24
492 Vanl. Johann.   Burchardi Hafn. 1608 24
493 Vanl. Bernhardus   de Ethvich Helsingør. 1608 24
494 Vanl. Petrus Michaelis Wibe Hafn. 1608 24
495 Vanl. Stephanus Johannis   Hafn. 1608 24
496 Vanl. Paulus Claudii Roggentin Hafn. 1608 24
497 Vanl. Johannes Andreæ   Friderichsb. 1608 24
498 Vanl. Petrus Andreæ   Hellufm. 1608 24
499 Vanl. Petrus Johann. Brun Lolandus. 1608 24
500 Vanl. Daniel   Berner Slesvicensis. 1608 24
501 Vanl. Matthias Jacobi   Slaglosiensis. 1608 24
502 Vanl. Johann. Andreæ   Ripensis. 1608 24
503 Vanl. Jacobus Johannis Rostrupius   1608 24
504 Vanl. Johannes Jacobi   Nycopensis. 1608 24
505 Vanl. Christianus Jacobi   Nycopensis. 1608 24
506 Vanl. Lago Andreæ   Ripensis. 1608 24
507 Vanl. Michael Magni   Norvegianus. 1608 24
508 Vanl. Johann. Reinholdi   Roschildensis. 1608 24
509 Vanl. Johann. Severini   Hafn. 1609 24
510 Vanl. Nicolaus Berner   Slesvicensis. 1609 24
511 Vanl. Nicolaus Laurentii   Hafn. 1609 24
512 Vanl. Johann. Svenonis   Kundby. 1609 25
513 Vanl. Andreas Christiani   Skehen Norv. 1609 25
514 Vanl. Cajus   Witthagen Slesvicensis. 1609 25
515 Vanl. Nicolaus Laurentii Paasche   1609 25
516 Vanl. David Petri   Wardbergensis. 1609 25
517 Vanl. Andreas Johan.   Wordenburg. 1609 25
518 Vanl. Joh. Canuti Frating Cimber. 1609 25
519 Vanl. Melchior Joh.   Skanderb. 1609 25
520 Vanl. Olaus Canuti Præstholm. Cimber. 1609 25
521 Vanl. Christophorus Johan. Alb. Hafn. 1609 25
522 Vanl. Jacobus Michaelis Gravius Helsingør. 1609 25
523 Vanl. Christianus Erasmi   Liunghe. 1609 25
524 Vanl. Paulus Severini   Egtvadensis. 1609 25
525 Vanl. Joh. Theophili Sadolinus   1609 25
526 Vanl. Laurentius Clementis   Wellejus. 1609 25
527 Vanl. Michael Johan.   Gyrstinge. 1609 25
528 Vanl. Paulus Jacobi   Getzorensis. 1610 25
529 Vanl. Laurentius Laurentii   Cimber. 1610 25
530 Vanl. Nicolaus Severini   Nibe. 1610 25
531 Vanl. Johan. Christiani Hardboe Hafn. 1610 25
532 Vanl. Joh. Otthonis Liddovius   1610 25
533 Vanl. Joh. Christiani   Giødstrup Cimb. 1610 25
534 Vanl. Jacobus Nicolai   Roschildensis. 1611 25
535 Vanl. Matthias Johannes   Petersburg. 1611 26
536 Vanl. Severinus Severini   Hafn. 1611 26
537 Vanl. Erasmus Johannis   Helsingør. 1611 26
538 Vanl. Severinus Johannis   Hafn. 1611 26
539 Vanl. Christianus Johannis   Hafn. 1611 26
540 Vanl. Matthias Erici Corvin. Lund. 1611 26
541 Vanl. Nicolaus Johann.   Petersburg. 1611 26
542 Vanl. Axelius Christiani   Neviomagus. 1611 26
543 Vanl. Paulus Christiani   Neviomagus. 1611 26
544 Vanl. Johannes Joh. Lagonius Ripensis. 1611 26
545 Vanl. Trugillus Nicolai   Alstetensis. 1611 26
546 Vanl. Albertus Petri Hammer Callunb. 1612 26
547 Vanl. Einerus Johan. Alb. Hafn. 1612 26
548 Vanl. Christianus Christiani   Nidrosiensis. 1612 26
549 Vanl. Engelbertus Waltheri   Malmog. 1612 26
550 Vanl. Andreas Johannis Ohmius Cimb. 1612 26
551 Vanl. Theodoricus Canuti   Hafn. 1612 26
552 Vanl. Joh. Johannis Drucken   1612 26
553 Vanl. Michael Petri Munck Hafn. 1612 26
554 Vanl. Ahasverus   Posthius Hafniensis. 1612 26
555 Vanl. Joh. Gudmundi   Coronensis. 1612 26
556 Vanl. Jacobus Augusti Erich Hafn. 1613 26
557 Vanl. Martinus Jacobi Spiegelberg Hels. 1613 26
558 Vanl. Andreas Erici   Hafniensis. 1613 27
559 Vanl. Magnus Erici   Hafn. 1613 27
560 Vanl. Nicolaus Christiani   Giødstrup. 1613 27
561 Vanl. Laurentius Erasmi   Liunghe. 1613 27
562 Vanl. Wichmannus Jacobi Hasebarth   1613 27
563 Vanl. Fridericus Johannis Rostrup Nykop. 1613 27
564 Vanl. Paulus Gothardi   Helsingør. 1613 27
565 Vanl. Georgius Theophili Sadolinus   1613 27
566 Vanl. Johannes Johan.   Rødbye. 1613 27
567 Vanl. Johannes Ivari   Wognstedt. 1614 27
568 Vanl. Johannes Dionysii   Laalandt. 1614 27
569 Vanl. Georgius Dionysii   Laalandt. 1614 27
570 Vanl. Christianus Ludovici Weiner   1614 27
571 Vanl. Johannes Ludovici Weiner   1614 27
572 Vanl. Fridericus Pauli   Skanderb. 1614 27
573 Vanl. Jacobus Pauli   Skanderb. 1614 27
574 Vanl. Georgius Laurentii   Nidløse. 1614 27
575 Vanl. Henricus Georgii   Helsingør. 1614 27
576 Vanl. Andreas Andreæ   Hafn. 1614 27
577 Vanl. Petrus Thomæ   Liungaa Cimb. 1614 27
578 Vanl. Rimbolbus Laurentii   Vby. 1614 27
579 Vanl. Anscharius Joh. Buck   1614 27
580 Vanl. Nicolaus Petri   Højensis Cimb. 1614 27
581 Vanl. Olaus Benedicti   Norveg. 1614 27
582 Vanl. Benedictus Benedicti   Norveg. 1614 28
583 Vanl. Stephanus Petri   Malmog. 1614 28
584 Vanl. Erasmus Johannis Skumak. Hafn. 1614 28
585 Vanl. Jacobus Danielis   Hafniensis. 1614 28
586 Vanl. Petrus Georgii   Asnesius. 1614 28
587 Vanl. Georgius Matthiæ   Malmog. 1615 28
588 Vanl. Severinus Johannis   Nyburg. 1615 28
589 Vanl. Johannes Caspari   Laalandt. 1615 28
590 Vanl. Matthias Nicolai   Tølløsse. 1615 28
591 Vanl. Laurentius   Bartholinus Hafn. 1615 28
592 Vanl. Christianus Olai   Laugholm. 1615 28
593 Vanl. Johannes Pauli   Leyreskow. 1615 28
594 Vanl. Andreas Johan.   Hals. Alburg. 1615 28
595 Vanl. Johannes Christophori   Haldsted. 1615 28
596 Vanl. Laurentius Johan.   Rødbye. 1615 28
597 Vanl. Laurentius Christiani   Hyldested. 1615 28
598 Vanl. Nicolaus Severini   Taastrup. 1615 28
599 Vanl. Nicolaus Petri Trane Fridt. 1616 28
600 Vanl. Gerhardus   Schrøder Hathersleb. 1616 28
601 Vanl. Janus Christiani Sadelius   1616 28
602 Vanl. Johannes Christiani Sadelius   1616 28
603 Vanl. Petrus Claudi Tyregow   1616 28
604 Vanl. Paulus Andreæ   Vlslevius. 1616 28
605 Vanl. Petrus Georgii   Hafniensis. 1616 29
606 Vanl. Laurentius Nicolai Helvaderus   1616 29
607 Vanl. Ericus Severini   Bergensis. 1616 29
608 Vanl. Laurentius Severini   Bergensis. 1616 29
609 Vanl. Christianus Martini Skelderup   1616 29
610 Vanl. Severinus Severini   Hafniensis. 1616 29
611 Vanl. Johannes Christiani   Slangedorp. 1616 29
612 Vanl. Jacobus Canuti   Hafniensis. 1616 29
613 Vanl. Christianus Nicolai   Bierby Cimb. 1616 29
614 Vanl. Nicolaus Michaelis Tejen Cimb. 1616 29
615 Vanl. Nicolaus Christiani   Snepdrup. 1616 29
616 Vanl. Johannes Laurentii   Wigen Norv. 1617 29
617 Vanl. Lago Thomæ   Asloensis Norv. 1617 29
618 Vanl. Henricus Joh. Bangh. Hafn. 1617 29
619 Vanl. Jacobus Jani   Byrstinge. 1617 29
620 Vanl. Michael Severini   Beenløsse. 1617 29
621 Vanl. Christophorus Caspari   Laaland. 1617 29
622 Vanl. Georgius Caspari   Laaland. 1617 29
623 Vanl. Nicolaus Thomæ   Liungaa. 1617 29
624 Vanl. Johannes   Mechelborg Hathersl. 1617 29
625 Vanl. Nicolaus Georgius Busch Hafn. 1617 29
626 Vanl. Olaus Joh. Burchardi Otthoniensis. 1618 29
627 Vanl. Jacobus Jani Mæonius   1618 29
628 Vanl. Nicolaus Andreæ   Ydbynedre. 1618 30
629 Vanl. Jacobus Henrici   Schen Norv. 1618 30
630 Vanl. Michael   Gavelius Norveg. 1618 30
631 Vanl. Janus Jani Snepdrup Cimb. 1618 30
632 Vanl. Elias Petri Winstrup Hafn. 1618 30
633 Vanl. Ericus Andreæ   Hafn. 1618 30
634 Vanl. Erasmus Petri Holdst Hafn. 1618 30
635 Vanl. Cornelius Damiani   Herslevius. 1618 30
636 Vanl. Johannes Joh. Aalburg Hafn. 1618 30
637 Vanl. Tobias   Lauterback Hafn. 1618 30
638 Vanl. Claudius   Waldkirck Hafn. 1618 30
639 Vanl. Janus Petri Cantor Hafn. 1618 30
640 Vanl. Samuel Erasmi   Windinge. 1618 30
641 Vanl. Johannes Friderici   Hvalsøe. 1618 30
642 Vanl. Jacobus Tagonis   Gerlovius. 1618 30
643 Vanl. Nicolaus Jani   Bøgvsdt. 1618 30
644 Vanl. Canutus Canuti   Hafniensis. 1618 30
645 Vanl. Petrus Petri Winstrup Hafn. 1618 30
646 Vanl. Johannes Martini   Helstedt. 1620 30
647 Vanl. David Christiani   Helsingør. 1620 30
648 Vanl. Nicolaus Christiani   Giødstrup. 1620 30
649 Vanl. Johannes Joh. Svan. Horsnensis. 1620 30
650 Vanl. Janus Pauli   Wellejus. 1620 30
651 Vanl. Balthazar Pauli   Karleboe. 1620 30
652 Vanl. Olaus Olai Bager Otthon. 1620 31
653 Vanl. Paulus Olai Bager Otthon. 1620 31
654 Vanl. Severinus Elgidii   Ripensis. 1620 31
655 Vanl. Georgius Petri Skelderup Hafn. 1621 31
656 Vanl. Anscharius Severini   Egtvad. 1621 31
657 Vanl. Vilhelmus Matthiæ   Lyngby. 1621 31
658 Vanl. Christianus Pauli   Skanderb. 1621 31
659 Vanl. Marcus Heinonis   Slangerup. 1621 31
660 Vanl. Justus Laurentii   Ouby Cimb. 1621 31
661 Vanl. Nicolaus Martini Tunge Hafn. 1621 31
662 Vanl. Nicolaus Joh. Holtendorph Otthoniensis. 1621 31
663 Vanl. Simon Andreæ   Vlslevius. 1621 31
664 Vanl. Isach Abrahami   Nycopensis. 1621 31
665 Vanl. Petrus Christiani Brun Laaland. 1621 31
666 Vanl. Menelaus Matthiæ   Hafn. 1621 31
667 Vanl. Janus Petri   Laaland. 1621 31
668 Vanl. Matthias Georgii   Katterup. 1622 31
669 Vanl. Gerhardus   Culeman Rendesb. 1622 31
670 Vanl. Paulus   Culeman Rendesb. 1622 31
671 Vanl. Paulus Pauli   Coldingensis. 1622 31
672 Vanl. Dionysius Jani   Laaland. 1622 31
673 Vanl. Georgius Adami   Hafn. 1622 31
674 Vanl. Matthias Petri   Faarstupii. 1622 31
675 Vanl. Johannes Petri   Faarstrupii. 1622 32
676 Vanl. Johannes Jacobi   Randrus. 1622 32
677 Vanl. Ottho Thomæ   Liungaa. 1622 32
678 Vanl. Andreas Andreæ   Vinding. 1622 32
679 Vanl. Thomas Samuelis   Hafn. 1622 32
680 Vanl. Georgius Hermanni Lipper   1622 32
681 Vanl. Petrus Viti   Wigen Norvegianus. 1622 32
682 Vanl. Matthias Viti   Wigen Norveg. 1622 32
683 Vanl. Tilemannus Canuti   Hafn. 1623 32
684 Vanl. Memmius   Burinus Ostfrisius. 1623 32
685 Vanl. Janus   Munck Hafn. 1623 32
686 Vanl. Canutus   Munck Hafn. 1623 32
687 Vanl. Ivarus Johannis   Boeslund. 1623 32
688 Vanl. Augustinus Johann.   Boeslund. 1623 32
689 Vanl. Jacobus Nicolai   Tølløsse. 1623 32
690 Vanl. Petrus Hermanni   Hafn. 1623 32
691 Vanl. Ericus Andreæ Breda Langeland. 1623 32
692 Vanl. Albertus Andreæ Breda Langeland. 1623 32
693 Vanl. Johannes Joh.   Hafniensis. 1623 32
694 Vanl. Gerhardus Caspari   Nyburg. 1623 32
695 Vanl. Augustinus Pauli   Skanderb. 1623 32
696 Vanl. Petrus Ivari   Hafniensis. 1623 32
697 Vanl. Nicolaus Nicolai Pugdal Cimb. 1623 32

 


Tilrettelagt for internettet af R. Rostrup