Forside Forkortelser Arends’ kilder

No 1432. Sognepræster i Haderslev (Marie Kirke),

Haderslev Herred og Amt, Haderslev (Slesvig) Stift.

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Wiberg; Kbg. 1737; Kirkesproget var blandet.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. 1526. [Magdeburg 24] Dr. th. Eberhard Weidensee, til 33, tillige 1. Slotsp.* og Pr.; see der.

2. 1533. Mag. Anton(ius) Keyser, til 53; [1537 tillige 1. Slotsp.* og Pr.; see der].

3. 1555 [Norden, Ost-Friesland, 51] Mag. Johannes Vorstius, til 60, tillige 1. Slotsp.* og Pr.; see der.

4. 1560. Johannes Hecht, f. Güstrow; St. Rostock 54; Wittenberg 59; [† c. 1571; (J. 149; R. 208 f.; Rostr. Matr.; Witt. Matr.; Lautrup 40; K.-S. 3 R. I. 693 Note 1 (»No. 36« læs: No. 38))].

5. 1572. Georg (Jürgen) Schrøder, til 1607, tillige 1. Slotsp.* og Pr. 1587; see der.

6. 1607 [Rtr. og 2. Slotsp.* 02] Mag. Bernt Meier; [1612 St. Nic. K. i Kiel; see Kbh. Petri K.].

7. 1613. Peter Sinknecht, f. Lübeck; F. Lorenz S., Sp. t. St. Jacobs K. ss.; St. Rostock 00; [nedlagde 1635 Embedet og blev derefter fradømt Retten til at betræde Prædikestolen. Flygtede 27 til Gøteborg, hvor han en Tid var Compast. v. den tydske Menighed, men blev 31 hentet tilbage til Haderslev; † c. 1636; (J. 149. 153; R. 209 f. 161 ff.; C. lit. I. 631; Rost. Matr.; Lautrup. 33 f. 40; Achelis. II. 160 f.; Dahl: Haderslev Bys Præstehist. 17; B.-L.)].

8. 1635 [P.? i Itzehoe 33] Valentin Schmidt von Eisenberg*, f. Königswalde i Sachsen 1/6 99; F. Matthias S., Bgmstr. i Kørbitz el. Gørbitz; M. Anna Lange; St. i Prag 16, i Ulm, Augsburg og Wittenberg; Rtr. i Leitmeritz i Bøhmen c. 19; Klosterp. i Magdeburg 24; Fp. 26; Sp. i Magdeburg 28; atter Fp. 31; vic. Slotsp.? i Glückstadt; 1 ~ 16/2 30 Anna Andreasdtr. Dondorf, f. c. 04, † 13/10 58; mindst 3 S., 1 D.; F. A. D., Bgmstr. i Wolmerstedt; 2 ~ 60 Maria Hansdtr. Eichel; (Sstr. t. Ellen E., M. t. P. v. d. Hardt i Ødis); F. H. C. E., Bgmstr. i Haderslev; 1 D.; see Christian S. v. E. i Tyrstrup-H.; Johannes S. v. E. i Bjært; P. Dreier og P. Sass, begge Archidiak.*; Etm.; Sønnen Valentin blev Sp. i Gärstang i Skaane; [† 22/11 1681, b. 13/12; Navnet von Eisenberg fik han ved Nobilisering 48; Eptph.; (J. 150; R. 210–17; C. lit. II. 782; B.-D. 1435; A. f. S. u. K. IV. 214 f.; Tresch. 323; Lautrup. 40–46; (Aastrup Kb.: Begravelsesdatum); B.-L.); Kbg. Ødis (1696-1763), f. 46a, opsl. 47 (2. hustrus søster); DanKir bd. 20, s. 160-62 (se nedenfor)].

9. 1681 [p. Cap.* 80**] Mag. Michaël Stichelius, f. Düsseldorf 10/10 51; F. Barthol. S., Rtr.; M. Kathr. Herbst; St. i Gera, Mag. 73; gik over til Catholicismen, men blev atter Lutheraner; St. i Jena og Leipzig; Pr. 88; ~ 10/9 80 F. D. Birgitta Valentinsdtr. Schmidt v. Eisenberg, † 14/7 15; M. M. H. Eichel; mindst 1 D.; see P. C. Kragelund i Gram; [# 1714; † 15/6 15, b. 27/6; (J. 150; R. 190–93. 217; C. lit. II. 870; Lautrup. 36. 46; V. f. K. 2 R. VII. 468; P.-T. 8 R. IV. 228 L. 8–9; Dahl: Haderslev Bys Præstehist. 19)].

10. 1715 [p. Cap.* 14**] Arend (Arnoldus) Fischer, f. Hestholm v. Tønder 77; F. Hinrich Ahrendts F., Best. p. Hestholm; M. Adelgunde . . . ; St. i Kiel 97; p. Cap.** t. Flensbg. Helligg. K. 04; Pr. 15; ~ Christiane Georgsdtr. Stuhr af Flensbg. Helligg. K., d. 20/7 78, b. 6/5 49; (see J. E. Heilmann i Kjerteminde-D.); [† 6/8 1736, b. 14/8; Lgst.; (J. 150. 890; R. 193 f.; C. lit. I. 175; Lautrup. 36); Achelis I, nr. 4039; DanKir bd. 20, s. 183 (se nedenfor)].

11. 1737 [Humtrup 14 el. 16] Johannes Tychsen, d. Tønder 28/10 88; F. Carsten T., Kbmd.; St. i Halle 08, i Jena 10, i Kiel 12; Pr. 37; Cons.-Rd.; ~ Maria Christina Johansdtr. af Humtrup, f. 19/3 96, † 22/3 70; mindst 3 D.; see L. Bjørnsen i Stenderup; D. Arendts i Klangsbøl; [† 3/9 1750, b. 10/9; Lgst.; (J. 150. 476; R. 194 ff.; Lautrup. 36 f.; Sl. Kb. Ud. 159 L. 7; V. f. K. 2 R. V. 457; J. Brodersen. 429; Nied. F.-G. XII. 169); Achelis I, nr. 4481; DanKir bd. 20, s. 184 (se nedenfor)].

12. 1751 [Sommersted, samt leder af Latinsk. 25] Peter P. Wøldike af Sommersted, f. 17/10 92; St. i Wittenberg 12; i Leipzig 14; C. Kbh. 17; Huslærer i Fdbg. 17; p. Cap.** Sommersted 23; Pr. 51; ~ 30/5 31 Anna Catharina Andreasdtr. Arnkiel af Moltrup-B., f. 07, † 15/1 67; see Andreas W. i St. Hedinge; J. P. Krahe i Gl. Haderslev; J. J. Rehling i Hasle-B.; [† 14/5 1759; (J. 150. 226; R. 196 f. 433; Fr. B. III. 126; Giessing. I. 536 (Stamt.); B.-D. 1584; Ersl. III. 627; Lautrup 37; Sl. Kb. Ud. 152; V. f. K. 2 R. VII. 507; P.-T. 8 R. IV. 236–40. 244); Achelis I, nr. 4604; KUM II, s. 405 (»Petrus Woldiche, Holsatus«, 25 år gl.)].

13. 1760 [Schenefeld 51] Johannes Lorenzen, d. Sønderborg 10/8 04; (Bdr. t. Lorentz L. i Ulkebøl, t. Peder L. i Svenstrup og t. Dorothea Sophia ~ J. Krag i N. Løgum); F. Peter L., Rtr.; M. Dorothea Sophie Hansen; St. i Kiel 22, i Jena 25; Compast. i Schenefeld 36; Pr. 60; ~ 6/2 37 Mette Bevermann, f. c. 03, † Ulkebøl 5/10 64; u. B.; [† 19/2 1763, b. 3/3; Lgst.; (J. 150; R. 197–99; Lüb. 455; F. 822 L. 15–13 n.; Lautrup 37; Worm. III. 459; Sl. Kb. Ud. 145; Nied. F.-G. XII. 249; Sb. Latinsk. 17); Achelis I, nr. 4992; Kbg. Ulkebøl (1757-170), opsl. 11 (enkens begr.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sønderborg amt, Als Sønder hrd. nr. 42; DanKir bd. 20, s. 184 (se nedenfor)].

14. 1763. [Magstrup-J. 50] Joachim Cretschmer, f. Kbh. 21/4 21; F. Henr. C., Contr.; M. Elis. Magd. Bukkenhoffer (Bockenhofer); St. Kbh. 40; St. i Halle 41; C. Kbh. 50; Pr. 63; ~ 12/10 59 Anna Sophia Martinsdtr. Kruckow af Nordborg, d. 9/2 39, † 21/8 11; see Etm.; J. L. Aagaard i Aller-T.; [# c. 1797; † 24/2 98; (J. 150. 230; R. 199 f. 427; Lautrup. 37; D.-S. 1 R. VI. 159 L. 14–13 n.; Ersl. S. I. 818 Note; K.-S. 4 R. IV. 130; Dahl: Haderslev Bys Præstehist. 27 f.); KUM III, s. 4 (»Ioachimus Cretschmerus«, 19 år gl.)].

15. 1798 [p. Cap.* 97**] Adolph Heinrich Strodtmann, f. Preetz 5/7 53; F. Johann S., Kbmd.; M. Margaretha Elisabeth Nordtmann; St. Slesvig t. Gøttingen 72, i Kiel 74; C. Neumünster 77; Huslærer hos Enkegrevinde Ahelfeld i Glückstadt 76; Rtr. Haderslev 78; Sp. i St. Peter 85; Pr. 95–97; Cons.-Rd. 35; Pr. 98; 1 ~ 2/11 79 F. D. Magdalene Elisabeth Joachimsdtr. Cretschmer, f. 2/9 61, † 17/1 03; (mindst) 1 S., 1 D.; 2 ~ 14/10 03 Sophie Amalie Johansdtr. Mygind af Flemløse, f. 9/6 74, † 23/6 42; u. B.; 2 ~ 25/5 41 Kgrd. Carl Christoph Boll, Læge i Haderslev; see Etm.; J. A. Wulff i Ris; [† 10/10 1839, paa en Spadseretur i sin Have; Lgst.; (J. 150. 767. 834; M. 13; Voss 22. 189; Had. Joh. 5; Kordes 320; Lüb. & Schr. 594; Alb. II. 433; Lautrup. 37 f. 43; Achelis. II. 413 ff.; Sl. Kb. Ud. 26 f.; K.- u. S.-bl. 1889 No. 16; Carøe. III. 215; Nied. F.-G. X. 66; Dahl: Haderslev Bys Præstehist. 28–30; B.-L.); Achelis II, nr. 6788; Cai Mygind: Mygindslægter fra Mygindgård ved Assens, udg. 1967, s. 123; DanKir bd. 20, s. 203 (nr. 35 og 41, se nedenfor)].

16. 20/5 1840 [Subrtr. Flensborg 20/12 25] F. S. Dr. phil. Johann Sigismund Strodtmann, f. 20/7 97; St. i Kiel 15, i Halle 17, i Kiel 20; C. Gottorp 20; Lærer v. St. Petri Sk. i Kbh. 21; Collaborator (Hører) Husum 24/12 22; ~ 22/5 28 Louise Amalie Wolff, f. 23/5 08; F. Friedr. Carl W., Rtr. i Flensborg; M. Marie Bartelsen; mindst 1 S.; [afsat 1850; Privatlærer i Wandsbek og Hamburg 51; Dr. phil. (h. c.) Jena 57; Kroneord. 3. Kl. 86; † Wandsbek 12/9 88; (M. 13; Fr. B. I. 106; Wulff. 37, II. 12; Had. Joh. 57; Lüb. & Schr. 596; Ersl. III. 257; S. III. 297; Alb. II. 434; Lautrup. 46; K.- u. S.-bl. 1886 S. 132, 1889 No. 16; Dahl: Haderslev Bys Præstehist. 30 f.; B.-L.); Achelis II, nr. 8320; Fr.B. I, s. 106].

(Udn. 1850. David Davidsen; see Aller-T.).

17. const. 29/10 1850, fast ansat 11/12 s. A. [r. Cap. Kbh. Frelsers K. 24/6 49, o. 17/8] Hans Peter Kofoed-Hansen; c. Pr. 54, fast ansat 56; [12/11 1855 Gl. Haderslev; see Thoreby].

18. 19/3 1856 [Diak.* •/4 50] Hans Friderich Helweg; [12/5 1864 afsat af d. t. R.; # 28/10 s. A. af d. d. R.; 5/12 1867 Kjøbelev-V.; see der].

19. c. Sp. 16/5 1864. Ludwig Andreas Reuter, til 23/10 64; [1863 Diak. Broager; see Broager Sp.].

20. 12/9 1864 [Doberan 30/12 52, tillige Pr. 13/6 53] Carl Eduard Müller, f. Haderslev 29/5 12; (Bdr. t. Niels J. F. M. i Vonsbæk og t. . . . M. ~ C. W. Meyer i Vilstrup); F. Christ. Thygesen M., Stadskasserer; M. Susanne Cathrine Sørensen; St. Haderslev 30; C. 12/1 35, *l.; Tentamen 21/4 37 i Slesvig (die licentia præd. in Schleswig-Holstein „mit vielem Vergnügen ertheilt“) Ex. pro. min. 5-6/10 51 i Schwerin; Cat. og Førstelærer Præstø 26/1 40, o. 4/3; Sp. Hammelev 7/2 45; afsat 27/6 1850; Sp. i Gerschendorf, Mechlenburg, voc. 10/10 51; c. Pr. i Tørninglehn 10/8 68; Pr. 70; Medlem af den overordn. Synode 71; ~ 31/3 40 Christina Catharina Johansdtr. Holm, f. 25/2 17; F. J. Chr. H., Kbmd. og Rdmd. i Haderslev; M. Bartolina Fried. Schröter; [# 13/3 1890; † Haderslev 17/8 97; (W. II. 565; M. 13. 21; Fr. B. I. 105; Elv. 659; Had. Joh. 63; Volb. I. 4, II. 11; Alb. II. 94; K.- u. S.-bl. 1897 S. 140); Achelis II, nr. 9134].

———————————

 

 

No 1432b. Archidiakoner (øverste Capellaner) i Haderslev,

[Haderslev Herred og Amt, Haderslev (Slesvig) Stift]

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Kbg. 1737.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. 1526 [1. Slotsp.* 25] Jørgen (Georg) Winther; [† c. 1556; (J. 153; R. 202; Zwerg. 439; Lautrup 39; K.-S. 3 R. I. 59; Lau. 107; B.-L.)].

2. 1556 [p. Cap. Aastrup 53] Hans (Johs.) Jacobsen Oldendorph, f. Haderslev 12/10 24; F. Jacob Petersen, Bgmstr.; M. Elisabeth Hansdtr. Holst; St. i Rostock 41, i Wittenberg 45; til England 50 og blev Aman. hos Thomas Cranmer, Ærkebiskop af Canterbury; ~ 12/9 63 Catharina Carstensdtr.; F. C. Laursen, Bgmstr. i Haderslev; [# 1562, † Kbh. 2/9 66; hans Familie stammede fra Gammelby (»Altendorf«) i Fjelstrup S.; (J. 150; R. 218 ff. 271; Witt. Matr. (»Altendorfius«); Lautrup 46 f.; K.-S. 2 R. IV. 243–52, 3 R. I. 701; V. f. K., 2 R. VII. 500; P.-T. 7 R. VI. 136; Die Heimat. 1927 S. 212 f.; Achelis I. 79–87; B.-L.); Achelis I, nr. 90].

3. 1562 [Diak.* 49] Jens Røe (Rhødius, Ruhe) fra Haderslev; [b. 4/10 1601; susp. el. midlertidig afsat 72; (J. 150; R. 220; Lautrup. 47 f.; V. f. K. 2 R. VII. 500)].

4. 1601 [Diak. Aabenraa 96] Tycho Taysen (Taisen), f. Stubbæk, Ensted S.; St. Rostock 93; ~ 19/9 02 . . . . ; [b. 28/1 1617; (J. 150. 249; R. 220; Rost. Matr.; Lautrup. 48; V. f. K. 2 R. VII. 500); Achelis I, nr. 842].

5. 1617 [Degn og Kroholder i Viøl (Fjolde) 13] Peter Vestersen (Sylvestri), fra Flensborg; St. Rostock 06; [† 1631; (J. 150. 756; R. 221; Rost. Matr.; A. f. S. u. K. 1 Hefte (1833) S. 262 f.; Lautrup. 48); Achelis I, nr. 1116].

6. 1631 [Diak.* 17] Knud Jacobsen af Lintrup-H.; St. Ribe 12; [† 17/4 1651; (J. 150 f.; R. 221. 231; Lautrup 48. 58; V. f. K. 2 R. VII. 500); Achelis I, nr. 1269; KUM I, s. 7 (»Canutus Iacobi Ripensis«)].

7. 1651 [Receptus i Rostock 50] Mag. Peter Jordt (Hiort); [1653 Nustrup; see der].

8. 1653. Hans Jessen (Jensen); St. Haderslev t. Rostock 43, i Kbh. 45; Cons.-Ass.; [† 20/5 1659; (J. 151; R. 221; Had. Joh. 35; Rost. Matr.; Lautrup 49; V. f. K. 2 R. VII. 500); Achelis I, nr. 2131; KUM I, s. 189 (»Iohannes Iessenus Hattherslebiensis«)].

9. 1659 [Oxenvad-J. 48; Pr. 57] Mag. Peter Dreier, tillige Rtr. 60–62, f. Haderslev 23/11 18; F. Hans D., Billedskjærer; M. Anna Merten; St. Rostock 39; Mag. ss. 43; Docent i Rostock 44; Huslærer hos Amtmd. v. d. Lühe i Haderslev 47; 1 ~ Justina v. Hervorden, f. Rostock 21, b. Oxenvad 8/8 53; F. Joh. v. H., Bgmstr. i Rostock; 2 ~ Margrethe Valentinsdtr. Schmidt v. Eisenberg af Haderslev (M. Anna Dorndorf), f. c. 40; 2 ~ Etm.; mindst 2 S., 1 D.; see A. Arnkiel i Moltrup-B.; [† 15/11 1667; Eptph.; Lgst.; (J. 150. 220. 223; R. 221 ff. 246. 435; C. lit. I. 142; Lautrup. 49. 71; Sj. Aarb. 1927 S. 215; P.-T. 7 R. VI. 126); Achelis I, nr. 2007; Kbg. Oxenvad (1648-1763), opsl. 58; DanKir bd. 20, s. 166, 167, 182 (se nedenfor)].

10. 1667. Paul Nielsen Sass af Assens-Kj., f. 12/12 44; St. Haderslev 62; C. 64; St. i Wittenberg 65; ~ 68 F. E., † 08; see Etm.; [† 27/12 1700; Eptph.; Lgst.; (J. 151; R. 223 ff.; C. lit. II. 768; Worm. II. 317; Ehrencr.-M. VII. 167; Had. Joh. 67; Lautrup. 49–54; Allen. I. 123 f.; B.-L.); Achelis I, nr. 2842; DanKir bd. 20, s. 166, 167, 182].

11. 1700 [p. Cap.* s. A.] F. S. Nicolaus Gottfried Sass, f. 6/5 75; St. i Wittenberg 95, Kbh. 98; ~ Mari Elisabeth Zeise, † 19; F. Guldslager (i Kjøge?); see Etm.; Poul N. S. i Aarslev-H.-L.; [† 31/3 1755; (J. 151; R. 225 ff.; Had. Joh. 40; Lautrup. 54 f.); Achelis I, nr. 3963; KUM II, s. 233 (»Nicolaus Godofredus Sassius«)].

12. 1755 [p. Cap.* 40] F. S. Christopher Sass, f. 28/4 13; St. i Jena 30, i Kiel 31; C. Haderslev 39; ~ 47 Maria Elisabeth Zeise; F. (hans Morbr.) Carl Chr. Z., Apoth. i Haderslev; M. Salome Helms; see J. C. Lautrup i Tyrstrup-H.; [† 19/11 1766; (J. 151; R. 227 ff.; Had. Joh. 43; Worm. II. 315; Lautrup. 55 f.; Sl. Kb. Ud. 151; V. f. K. 2 R. VII. 500; P.-T. 8 R. IV. 342; Nied. F.-G. XIII. 9); Achelis I, nr. 5281].

13. 1768 [Diak.* 50] Lorenz Holm, f. Sæd, Ubjerg S., 9/7 11; F. Andreas H., Sognefgd.; St. i Jena 30; p. Cap.* 46; [† 20/4 el. 25/4 1783; (J. 151; R. 229; 234; Lautrup. 56. 59; Sl. Kb. Ud. 185; Nied. F.-G. XIII. 9); Achelis I, nr. 5275].

14. 1784 [Diak.* 72] Johann Hinrich Petersen, f. Tønder 29/1 34; F. Eschild Petersen (Møller), tydsk Adv. og Møller; M. Anna Christine Clio; St. i Kiel 57, i Kbh. 59; C. Kbh. 60; 1 ~ 9/10 72 Marie Jessdtr. Nielsen, f. 21/3 41, † 24/3 84, E. e. Ant. Nelsen, Contr.; F. Jess Nielsen, Adv. i Haderslev; M. Christina Torbensen; 2 ~ 20/6 86 Dorothea Margrethe Overbeck; F. Conrad Michael O., tidl. Postmstr. i Hors.; M. Henrica Sophia Redebrecht; [# 1806, † 27/7 08; (J. 151; R. 235 f.; Lautrup. 56 f. 60; Sl. Kb. Ud. 12. 30. 186 L. 8–12. 193 f.; V. f. K. 2 R. VII. 500); Achelis II, nr. 6261].

———————————

 

 

No 1432c. Diakoner (nederste Capellaner) i Haderslev.

[Haderslev Herred og Amt, Haderslev (Slesvig) Stift]

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Wiberg; Kbg. 1737.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. 1549. Jens Røe (Rhødius, Ruhe); [1562 Archidiak.*; see der].

2. (1563). Lago . . . ; (Achelis I. 86 L. 11 n.).

3. 1578. Hans Marbach, tillige Hospp.*; St. Rostock 70, Wittenberg 76; [† 22/5 1606, b. 25/5; (J. 151; R. 231; Rost. Matr.; Witt. Matr.; Lautrup 57; V. f. K. 2 R. VII. 500); Achelis I, nr. 459].

4. 1607. Georg (Jørgen) Jacobæus; [1616 Moltrup-B.; see der].

5. 1617. Knud Jacobsen; [1631 Archidiak.*; see der].

6. 1632. Peter Bendixen fra Haderslev; St. i Rostock 23, i Kbh. 28; ~ . . . . , der overelvede ham; [† 20/7 1659; (J. 151; R. 231; Had. Joh. 32; Rost. Matr.; Lautrup 58); Achelis I, nr. 1584; KUM I, s. 93 (»Petrus Benedicti Haterslebiensis«)].

7. 1660. Christian Zoëga, d. Slesvig 11/12 33; (Bdr. t. Paul Z. i Vilstrup og t. Margrethe M. Z. ~ P. P. Wendel i Linaa-D.); F. Matthias Z., Cantor i Flensborg, siden i Slesvig; M. Margrethe Poulsdtr. Wried; St. Slesvig t. Kbh. 51; ~ c. 60 Ellen Ovesdtr. (Sstr. t. Wagner O. Fleckoberg, Byfoged i Haderslev); F. Ove Vognsen, Byfoged og Rdmd. i Bergen; M. Kirsten Hansdtr.; 7 S., 2 D.; [1670 afsat; Diak. Beyenfleth 77, afsat 83; »en urolig Mand«; † c. 93; (J. 151; R. 231 ff.; Lüb. 214; Giessing. III. 408 (Stamt.); Lautrup 58; A. f. S. u. K. III. 217; V. f. K. 2 R. VII. 471 f. 482 f.; Achelis. II. 165 f.); Achelis I, nr. 2403; KUM I, s. 228 (»Christianus Zoëga«); PT 1988, s. 45, 46; Wiesener, A. M.: Forhold og personer i Bergen i tiden 1600-99. Bergens historiske forenings skrifter nr. 43, 1937, s. 200].

8. 1675. Johannes Hestermann, f. Haderslev; F. Hans H., Bgmstr.; St. i Rostock 60, i Kbh. 66; ~ Sophia Christophersdtr. Schrøder af Vonsbæk; see 2 Etm.; Hans H. i Hornslet; [† 30/8 1694; (J. 151; R. 233; Rost. Matr.; Had. Joh. 36; Lautrup 58 f.; Sl. Kb. Ud. 165); Achelis I, nr. 2749; KUM I, s. 331 (»Iohannes Hestermannus Hols.«)].

9. 1694. Johannes Dosser, f. Haderslev 8/4 66; F. Hieronymus D., Crtr.; M. Anna Cathrine Torm; St. i Wittenberg 83, i Kbh. 93; ~ F. D. Bodil (Botilla) Cathrine Hestermann, f. 81; 2 ~ Etm.; [† 16/6 1700; (J. 151; R. 233. 252; Had. Joh. 39; Lautrup 59; Sl. Kb. Ud. 171 L. 21; P.-T. 7 R. VI. 130 L. 18–13 n.); Achelis I, nr. 3527; KUM II, s. 199 (»Iohannes Dosserus Hattersleb[i]ensis«)].

10. 1701. Peter Schneider°, f. Haderslev 23/2 71; F. Jacob Matzen, Skræder; St. i Jena 90–92; ~ F. E., † 5/10 75; see Johannes S. i Holbøl; Fr. Breckling i Kliplev; L. Bjørnsen i Stenderup; [† 12/12 1750; Lgst.; (J. 151; R. 233 f.; Tresch. 323; Had. Joh. 40; Sl. Kb. Ud. 11. 171 L. 15–14 n.; Lautrup 59; Nied. F.-G. XII. 145); Achelis I, nr. 3775; DanKir bd. 20, s. 183-84].

11. 1750 [p. Cap.* 46] Lorenz Holm; [1768 Archidiak.*; see der].

12. 1769. Christian Fabricius af Løit, f. 1/3 33; St. i Gøttingen 51, i Kbh. 57; C. Kbh. 60; 1 ~ 69 Catharina Erichsdtr. Fabricius af Aabenraa Diak., † 71; 2 ~ 19/6 72 Maria Brodersen af Dagebøl, f. 47, † 18/8 73; 3 ~ 4/3 74 Maria Lucie Heinrichsdtr. Esmarch, f. 29/9 54, † 32; F. H. Chr. E., Sp. i Bøl; M. Maria Hieronymusdtr. Grauer; mindst 1 D.; [1771 Saatrup, Gottorp Pr.; † 8/6 89; (J. 151. 1144; R. 234; Lautrup 59; Sl. Kb. Ud. 98; Ostang. Pr.-K. 28; Rickmers 206; Nied. F.-G. VIII. 118); Achelis II, nr. 6015; KUM III, s. 166 (»Christianus Fabricius, Apenradensis«); PT 14:6 (1965), s. 131].

13. 1772. Johann Hinrich Petersen; [1784 Archidiak.*; see der].

14. 24/8 1784 [Vorbasse-G. 26/11 77] Frederik Lorenzen; [2/2 1787 Rødding-S.; see der].

15. 1787. Friedrich Schrøder; [1807 Magstrup-J.; see der].

16. 19/9 1808. Erasmus Lautrup, tillige Hospp. 6/4 09, af Tyrstrup-H., f. 15/3 82; St. Slesvig t. Kiel 00, i Kbh. 06; C. Kbh. 07; ~ 09 Sophie Charlotte Voss, f. 25/9 82, † 9/7 51; F. Generalmajor von V. i Itzehoe; M. Margr. Magdal. Bremer; see J. F. A. Posselt, Diak. i Løit; [# 1848; † 12/9 57; (J. 151; M. 13 f.; Fr. B. I. 45; Had. Joh. 24; Alb. 503; Lautrup 60; Vahl VIII. 5; Sj. Aarb. 1892 S. 142–45; A. f. Sip. VIII. 205); Achelis II, nr. 7872 Fr.B. I, s. 45].

17. 1849 [Adserballe 7/10 47, fjernedes 48; # 22/2 49] Hans Peter Schlaikier, f. Egernsund, Broager S., 30/6 22; F. Hans S., Teglværkseier i Egernsund; St. i Kiel 42, i Bonn 44; C. Gottorp 47 (I); [1850 afsat; c. Lærer ved Sem. i Segeberg 51; Semdirctr. i Heldburgshausen 52; Regerings- og Overskole-Raad i Meiningen 84–91; † 14/3 91; roses som en stille, beskeden og vakker Mand, samt en begavet og dygtig Præd., som vist først ved F. Petersens (i Ulderup) Indflydelse indblandedes i Politikken; (W. II. 699; M.-H. I. 17; M. 14. 161; Fr. B. I. 122; Wulff. II. 32; Volb. 4; K.- u. S.-bl. 1891 No. 14); Achelis II, nr. 9661].

18. 8/4 50 1850 [Fp. 26/7 48–49] Hans Friedrich Helweg ; [19/3 1856 Sp.*; see Kjøbelev-V.].

19. 8/10 1856 [Diak. i Sørup 3/3 54, o. Flensbg. 19/3] Georg Vilhelm Müller; [8/6 1863 Adserballe; see der].

20. 24/12 1863 [Brarup 60] Christian Heinrich Bruhn, tillige c. Hospp. 64, fast ansat 70; tillige c. Sp. i Moltrup-B. 67–68, f. Augustenborg 17/9 28; F. Johs. Gerhard B., Toldass.; M. Magdal. Christiane Jørgensen; St. Od. 48; C. 57; Cap. p. p. Lysabild 58; c. P. i Augustenborg 59; ~ 19/8 62 Lucie Hansen af Igen, f. 30/7 35, † 24/9 1920; [27/7 1877 Gram; Rørby 1887; † 29/12 1896; (M. 14. 75. 374; Elv. 654; Gr. & H.-F. II. 68; Volb. I. 4, II. 5; K.-K. 1862 S. 20; Optegn. om Fam. Jessen 1909 S. 54); Achelis II, nr. 9871].

21. 10/11 1877 [Valsbøl 73] Hans Peter Andreas Lorentzen, f. Haderslev 47; [16/11 1894 Starup-G.; † 97].

———————————

 

 

No 1433. Præster til Haderslev Hospital.

[Haderslev Herred og Amt, Haderslev (Slesvig) Stift]

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Wiberg; Kbg. 1737; Kirkesproget er dansk.
Anm. Hospitalet grundlagdes ved hertug Hans’ fundats af 6. januar 1569. Indtil 1617 synes hospitalet at have haft sin egen præst, men 1617–1848 var diakonen ved domkirken tillige hospitalspræst, og ved kgl. resolution af 12. oktober 1850 forenedes embedet med posten som religionslærer ved den lærde skole. Fra 1806 benyttedes kirken også af St. Maries menighed.
 
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1. 1569. Bertel Sørensen (Svenonis); [1574 Gl. Haderslev; see der].

2. 1578. Hans Marbach, tillige Diak.; see der.

3. c. 1584 (el. 1606 ?). Martinus Petri; [† 1616; (J. 151; R. 230 f.; Lautrup 57 f.; V. f. K. 2 R. VII. 500)].

Diak. ved Marie K. var Hospitalsp. 1617–1848.

4. 1849. Peter Hinrichsen Godt; [afsat 1850; see Sønderborg].

5. c. P. 1850 [Sanglærer p. Tønder Seminar 47-50] Georg Heinrich Oswald Greif, f. Koldenbüttel 18/5 01; F. Gustav Johann Peter G., Diak. i Koldenbüttel; M. Regina Magdalena Zimmermann; St. Flensbg. t. Kiel 21; C. Gottorp 27; Musiklærer i Flensbg.; ~ 5/6 43 Emma Margaretha Steger; [1851 c. Sp. St. Peter i Eidersted, fast ansat 52; † 13/7 1862; (M. 521; Voss. 190; Wulff. 44, II. 4; Alb. I. 268; K.-K. 1864 S. 22-25); Achelis I, nr. 8562].

6. 21/1 1851, o. Hjortkjær 26/1 [Lærer v. Haderslev Sk. 50] Johannes Henrik Tauber Fibiger, tillige Collaborator v. Haderslev Sk. 15/12 53; [2/10 1859 r. Cap. t. Kbh. d. Garn. K.; see der].

7. 16/2 1860 [o. Cat. Kbh. Frelsers K. 10/9 54] Jensenius Johansen, tillige Collaborator v. Haderslev Sk. 60–64, samt Forst. for den d. Realsk. i Gl. Haderslev 66; [# 24/8 1870; see Kbh. Frelsers K. o. Cat.].

Derefter ingen før 1908.

———————————

 

 

No 1434. Haderslev Slot.

[Haderslev Herred og Amt, Haderslev (Slesvig) Stift]

Kilder: Otto Fr. Arends; Achelis; Kbg. 1737.
[NB! Arends’ data er her præsenteret i Wibergs format.]
———————————

1ste Slotspræst (Hofpræst) og Provst.

1. 1525. Jørgen (Georg) Winther; [1526 Archidiak.*; see der].

2. 1526. [Magdeburg 24] Dr. th. Eberhard Weidensee, tillige Sp.*, f. Hildesheim 12/3 1486; F. Heinr. v. W., Adelsmd.; St. Leipzig 04, Lic. 07, Dr. th. 17; Cath. P. t. St. Mart. K. i Halberstadt. 13; blev Luth. og maatte flygte 23; ~ 24 Clara Bartholomæusdtr. Müller; F. Kæmner i Magdeburg; [1533 Superintendent i Goslar; † 13/4 1547; (J. 149. 152; R. 144 ff. 208; C. lit. II. 964 f.; Worm. II. 5 ff.; Zwerg. 440–43; Lautrup 31; Lau. 107 f. 368; K.-S. 5 R. II. 18 ff.; Z. f. Schl.-H. G. XIX. 8 f.; B.-L.)].

3. 1533. [Lector v. Præsteskolen i Haderslev 26] Mag. Johan Vandal (Wenth, Slavus), fra Gandesheim; St. Wittenberg 16; Mag. 26; ~ Anna Gyren, der som Enke 8/12 41 kaldes Anne Lesemesters; 2 S., 2(?) D; (see Jens Iversen W. i Magstrup-J.; Hans Iversen W. t. Od. St. Knuds K., siden Biskop i Vibg.); [1537 Superintendent i Ribe; † Ribe 11/8 1541; (J. 152. 1463; R. 146 f.; Witt. Matr. (Wenth); C. lit. II. 903; Worm. II. 550. (Stamt.); Zwerg. 304 (Stamt.). 444; K.-S. 2 R. VI. 124 f., 4 R. III. 185; Kinch: Ribe II. 11. 23; B.-L.)].

Administrators kommentar: Det er ikke bevist, at Iver Hansen Vandel, kæmner (ikke rdmd.) i Ribe, var hans Søn. Det er mer sandsynligt, at I. H. V. stammer fra landsbyen Vandel i Randbøl sogn Tørrild hrd. Se PT 1995, s. 31 og 39-43; DKR s. 212.

4. 1537 [Sp.* 33] Mag. Anton(ius) Keyser, tillige Superintendent i Nordslesvig til 42; hertuglig Superint. 44–53(?); 1 ~ . . . . , † før 38; 2 ~ vist . . . Johansdtr. af 2. Slotsp.*; 2 ~ Peter Brandt, Sp. t. Flensbg. St. Maria K.; see H. Bock, 2. Slotsp.*; [† 29/6 1553; (J. 149. 152. 241; R. 147 f., 208; C. lit. I. 294; Carstens: Die Stadt Tondern. 151; Lautrup. 32; Lau. 368; K.-S. 2 R. II. 298., 3 R. I. 57 ff. 70; P.-T. 7 R. VI. 117; Nordfr. Ver. XIV. 65; B.-L.)].

5. 1555 [Norden, Ost-Friesland, 51] Mag. Johannes Vorstius (Forst), f. Antwerpen c. 24 el. 29; 1 ~ Catharina . . . ; 2 ~ Margaretha . . . , der overlevede ham; mindst 2 S., 1 D.; [1560 Sp. og Pr. i Itzehoe samt Generalpr. for Holsten 60–99; (opholdt sig 66–67 i Antwerpen); † 13/4 1599; (Scholtz. 212 f.; Geusz. 186; F. 36. 598, Tillæg 12 f.; J. 149. 152; R. 149 f., 208; Lüb. 56; C. lit. II. 253; Carstens: Die Stadt Tondern. 151; Lau. 337; A. f. S. u. K. III. 298, IV. 199 ff.; K.-S. 3 R. I. 689–92; V. f. K. 2 R. VII. 499; Z. f. Schl.-H. G. XIX. 37 f.; B.-L.)].

6. 1560 [2. Slotsp.* 48, tillige Sp. i Vilstrup 10/1 48–69] Mag. Jørgen Boye (Boysen, Boie, Boëthius, Agricola) af Vilstrup, f. c. 16; St. i Wittenberg 38; Mag. ss. 40; Prof. i Kbh. 40-48; Pr. over Nordstrand 53; Pr. Haderslev Amt 60; ~ 53 Sara Johannsdtr. Meiger (Meyer), f. c. 20, E. e. V. Alberti i Tønder; (Sstr. t. Albert M. i Lindholm, t. Samuel J. M. i St. Magleby og t. Elisabeth ~ J. Petersen i Tønder); F. J. M., Sp. og Pr. v. St. Marie K. i Rendsburg; M. Vibeke Nielsen fra Hamburg; 2 S., 2 D.; see Laurentius B. i N. Løgum og Løgumkl.; Jørgen B. i Vilstrup; N. Simonsen i Hoptrup; [† 1/5 1569; (F. 14, Tillæg 4; J. 152 f.; R. 150–59. 206; Had. Joh. 27; Witt. Matr.; Heimr. I. 891; Jahrb. IV. 103; Lau. 337 f.; K. U. H. I. 580–87; K.-S. 3 R. I. 693 ff., 705 ff., 727 f., 4 R. III. 816; Sj. Aarb. 1927 S. 157. 255-257; B.-L. II. 472); Achelis I, nr. 80; Hegelund I s. 166, II s. 104, 149-50; PT 2020 s. 132; SdjyAarb. 1929, s. 159-60; 1963, s. 193].

7. 1571 [Rtr. Rostock . .] Mag. Henrich Dinggreve, f. Quakenburg, Westph.; F. Heinr. D.; M. Koninga . . . ; St. Rostock 59; Mag. 71; 1 ~ Elisabeth Casparsdtr. Lindeberg; F. C. L., Rdmd. i Rostock; M. Anna Witting; 2 ~ 25/8 77 . . . Johansdtr. Pommering; mindst 1 D.; [1587 Superintendent i Wismar; † 1607; (J. 153; R. 160; C. lit. II. 165; Heimr. 374; R. A. No. 266. 621; Noodts Beytr. I. 210–14; Rost. Matr.; Lau. 372; K.-S. 3 R. I. 702 f. 740 f.; Nordfr. Ver. I. 17; B.-L.)].

8. 1587 [Sp.* 72-07] Georg (Jürgen, Jørgen) Schrøder, f. Flensbg.; (fmtl. Bdr. t. Sebastian S. t. Flensbg. St. Nic. K.); F. Dr. med. Sebastian S., Læge i Flensborg; M. . . . Nielsdtr.; St. i Rostock 66; Generalpr. i Haderslev District 73–81; ~ 7/2 74 . . . . Pepers, (Sstr. t. Anna P. ~ Johs. Meier t. Flensbg. St. Maria K.); see Etm.; [† 11/6 1607, b. Flensborg 15/6; (J. 132. 149. 153; R. 160 f. 209; Rost Matr.; R. A. No. 231. 384. 1178; Hegelunds Kal. 1607 12/6; Dithm. Gesch. IV. 173 Note 16; Lau. 338; K.-S. 3 R. I. 703. 739; V. f. K. 2 R. VII. 455; Z. f. Schl.-H. G. XIX 38 f.); Achelis I, nr. 412].

9. 1607 [Crtr. Haderslev 06] F. S. Mag. Johannes Schrøder, f. her; St. i Kbh. 92–93 (Kommunitetet), i Rostock 94, i Wittenberg s. A.; Mag.; Pr. 09; ~ 9/3 06 . . . . ; [1635 afsat; levede 15 Aar som Privatmd. i Haderslev; † Foraar 1651; (J. 149. 153; R. 161 ff. 251; Had. Joh. 3. 30; Hist. S. & St. III. 343; Rost Matr.; Witt. Matr.; Lautrup 33 f. 74; Achelis. II. 10 f. 160 f.; P.-T. 7 R. VI. 128 f.; V. f. K. 2 R. VII. 456. 500); Achelis I, nr. 838; F-P s. 127 (»Johannes Schroderus Holsatus«)].

10. 1635 [Od. St. Hans K. 17] Mag. Henrik Mikkelsen (Platmand, Tisdorf) af Roager, f. Haderslev 80; St. Haderslev t. Hamburg 02, i Helmstedt 04, i Frankfurt a. d. O. s. A.; Mag. Kbh. 07; Crtr. Haderslev 07; ~ Margrethe Pedersdtr. Hegelund af Ribe Dk. (F. blev Biskop i Ribe), f. 12/1 01; 2 S., 3 D.; see Michael H. T. t. Kbh. Nic. K.; Nicolai H. T., Kbh. Nic. K. r. Cap.; M. Hansen og F. Frantsen i Taars; [afsat 1639; † Hamburg 46; i Od. urolig og ilde lidt; Strid og Processer med Alle; talte Øvrigheden for nær; her blev han bl. A. beskyldt for, at have tilladt Comoediantspillerne, at spille deres Comoedier i Kirkerne; 2 Døtres Lgst. i Od. S. Hans K.; (W. II. 525; J. 153; R. 163–76; C. lit. I. 415; Worm. II. 49, III. 520; N. 390; Hamb. Schriftst. V. 284; Ehrencr.-M. V. 392; Had. Joh. 3. 30; Bloch: Fyens Gejstl. I:3 S. 280 ff.; Kinch: Ribe. II. 207 (»Platmand«); Vahl I. 2; Engelstoft 131 f.; Lautrup. 34. 72; Achelis. II. 161 f.; Slesv. Prov.-Eft. III. 8; K.-S. 3 R. V. (fl. St.), 5 R. I. 759; P.-T. 1 R. III. 131, 7 R. VI. 129; B.-L.); Achelis I, nr. 1080; F-P s. 222 (»Henricus Michaelius Hatherslebiensis«); Hegelund I, s. 374; II s. 218; DanKir, bd. 9, s. 1477 (Odense S. Hans Kirke)].

11. 1639 [Flensbg. St. Nic. K. 5/5 36] Dr. th. Johannes Reinboth, f. Altenburg, Meissen, 14/2 09; F. Conrad R., Rdmd.; M. Margr. Winckler; St. i Leipzig, Jena; Mag. 30; St. i Rostock 33, i Kbh. 34; Dr. theol. Rostock 45; Reiser i Holland og England; Pr. Flensbg. 36; Pr. her 39; 1 ~ 20/8 el. 13/9 37 Anna Joachimsdtr. Stavenov, b. 21/7 38; F. J. (Johs.) S., Kbmd. i Rostock; M. Kathar. Karnatz; 2 ~ 40 Catharina Hinrichsdtr. Küster, † •/10 61; F. H. K., Livlæge; M. Cathar. Moes; 3 ~ . . . . ; mindst 3 S.; [1645 Overhofp. p. Gottorp og Generalsuperintendent; † 27/6 1673; (J. 134. 153. 844. 871. 1296; R. 176 ff.; Lüb. 57; C. lit. II. 691–97; Rost. Matr.; B.-D. 1388; Lautrup. 34; J. & M. IV. 29; P.-T. 8 R. VI. 193. 234; Gedenkbl. St. Nic. 9; Sj. Gejstl. 36 f.; B.-L.); KUM I, s. 124 (»M. Iohannes Reinboth Altenburgensis Misnicus«); O. H. Moller 1751 (Hist. Nachricht von den Königlichen Pröbsten der Stadt und des Amts Flensburg), s. 8-10].

12. 1646 [Slots- og Garnp. i Glückstadt 39; Pr. 42] Mag. Johann Rotløben, f. Wittenberg 4/8 93; F. Sebastian R.; M. Magdal. Zimmermann; St. Wittenberg, Mag. 14; Adj. v. det philos. Facultet i Wittenberg 18; Hofp. i Sverige hos Kurfyrstinde Anna af Brandenburg 22; Hofp. og P. v. den tydske Menighed i Stockholm 24; Hofp. i Bremerwörde 39; ~ 25 Benedicte Joachimsdtr. Dankwart, E. e. Mag. Becker, P. v. den tydske Menighed i Stockholm; F. J. D., Bgmstr. i Nykjøbing, Sverige; mindst 1 S.; [† 22/3 1649, b. 2/4; (B. I. 24–26; J. 153; R. 178–81; Lüb. 547; C. lit. II. 739 f.; Zwerg. 613–18; A. f. S. u. K. IV. 121; B.-D. 1415; Lautrup 34; B.-L.)].

 

Titulære Slotspræster:

13. 1649 [Slotsp. og Pr. i Glückstadt 46] Mag. Bonaventura Rehefeld, tillige Generalsuperintendent 68, f. Kitscher, Meissen, 24/9 10; (Bdr. t. Martha R. ~ H. H. Brandt i Magstrup-J.); F. Tobias R, Sp. i Kitscher; M. Martha Clotz; St. Leipzig 30; Mag. 36; Privatdocent i Leipzig 36; Hofp. i Bremerwørde 43; ~ 25/6 44 Magdalena Wolthersdorph el. Wolpersdorph, f. 26/1 13, † 12/4 68; F. Julius W. i Meissen; M. Agneta Bistenroth; 5 B., hvoraf mindst 3 D.; see Etm.; Fr. N. Brandt i Nykjøb.-S.; [† 7/6 1673, b. 31/6; Eptph.; Kisteplade; (B. I. 26 f.; J. 153; R. 181–88; Lüb. 547 f.; C. lit. II. 689 f.; B.-D. 1386 f.; Zwerg. 618–22; Lautrup 34 f.; Bloch: Fyens Gejstl. I:2 S. 409 ff.; A. f. S. u. K. IV. 122; Schl.-H. Anz. 1765 S. 659 ff.; V. f. K. 2 R. VII. 464–69; Z. f. Schl.-H. G. XIX. 42; Achelis I. 160, II. 27–30; Sj. Gejstl. 45 ff.; B.-L.); DanKir bd. 20, s. 164-66, 195 (se nedenfor)].

14. 1673 [Cap.* 70] Mag. Christopher Krahe, f. Leipzig 4/7 42; St. Leipzig, Mag., i Kbh. 65; Legationsp. i Wien 65; Rtr. Meldorf 68; ~ 1/12 68 F. D. Catharina Magdalena Rehefeld, f. c. 48, b. 21/4 35; see Johan C. K. i Bjært; J. Boysen i Magstrup-J.; [† 2/8 1688; Kisteindskrift; (J. 153. 241; R. 188 f.; C. lit. II. 435; Worm I. 557; B.-D. 1237; Lautrup 35; Bloch: Fyens Gejstl. I:2 S. 411; K.-S. 2 R. III. 182 Note 1; V. f. K. 2 R. VII 468; Achelis I. 159; B.-L.); KUM I, s. 330 (»Christophorus Krahe Lipsiensis«); DanKir bd. 20, s. 192-93 (se nedenfor)].

———————————

 

2den Slotspræst (Hofpræst), fra 1567 tillige Rector.

1. (c. 1528). Franciscus Strienius (Streinius), Hofdiakon; (J. 153; Zwerg. 436).

2. (1529) [Lect. Haderslev (17)] Mag. Johan Albertsen; St. Rostock 02; Mag. 08; ~ 21 Mette . . . ; mindst 2 D.; see A. Keyser, 1. Slotsp.*; P. Brandt t. Flensbg. St. Maria K.; [† 1537; (Rost. Matr.; K.-S. 2 R. II. 290–98, VI. 140 f.; K.-K. 1862 S. 136; B.-L.)].

1537–46 ?

3. 1546. Mag. Peter Paulsen Genner; [1548 Aabenraa; see der].

4. 1548 [Prof. Kbh. 40] Mag. Jørgen Boye (Boysen, Boie, Boëthius, Agricola), tillige Sp. i Vilstrup s. A.; [1560 1. Slotsp.* og Pr.; see der].

1560–67 ?

5. 1567 [Crtr. Flensbg. Latinsk. 66] Mag. Hans (Johannes) Bock (Bocerus); St. Wittenberg 64; Mag.; Rtr. v. Marie Sk. i Flensbg. 65?; ~ 21/9 67 Mette Antonsdtr. Keyser af Haderslev 1. Slotsp.; [1570 Sp. i Hervorden, el. Rtr. Vibg. (74); (J. 153; R. 236 f.; Lautrup. 39. 67; K.-S. 3 R. I. 76 ff.; R. A. No. 157; Had. Joh. 2; P.-T. 7 R. VI. 123; Witt Matr.; Nordfr. Ver. XIV. 65 Note 2; Sim. 183; W. I. 123 Anm.)].

6. 1570 [Crtr. Haderslev 67] Mag. Laurits Villadsen, f. Haderslev 34; F. V. Knudsen, Rdmd.; M. Sidsel . . .; St. Wittenberg 59; Mag.; Lect. i Bordesholm 66; [1573 Rtr.v. Metropol.-sk. i Kbh.; † 23/9 1576; (J. 153; R. 237; Had. Joh. 2. 27; Lautrup. 67 f. 73; Hundrup: Lærerstand. v. Metropol.-sk. 12 f.; K.-S. 2 R. IV. 73; K. U. H. II. 714 f.; P.-T. 7 R. VI. 123 f.; Ehrencr.-M. IX. 89); Achelis I, nr. 293].

7. 1573. Mag. Hermann Becker (Pistorius); [1584 Helsingør St. Mariæ K.; see der].

8. 1584 [Crtr. Haderslev 75] Mag. Martin Pletz (Pleccius), f. Wilsnack, Bandenbg., 53; St. Rostock 68; Mag. 76; 1 ~ 19/9 85 Catharina Joachimsdtr. Tiling; F. Bgr. i Flensbg.; 2 ~ 17/10 el. 19/10 96 Margaretha Martinsdtr. Bornemann; F. Kbmd. i Husum; [1593 Slesvig Dk.; † 1/5 1605; (J. 153. 1075; R. 237 f. 250; Krafft. 148 L. 11–14; C. lit. II. 646 f.; Rost. Matr.; Had. Joh. 2; R. A. No. 547; Noodts Beytr. II. 383 Note 12; B.-D. 1351; Lautrup. 68. 74; P.-T. 7 R. VI. 124)].

9. 1593. Mag. Johannes Neocorus, f. Rostock 27/12 66; F. Arbeidsmd. (bajulus); St. Rostock 84, Wittenberg 92, Mag.; [1594 Husum; afsat 04; Hofp. hos Hertug Ulrik (Biskop i Schwerin) s. A.; Superintendent i Schwerin 1617; (Krafft. 141–45; Lass. I. 10; J. 153. 583; R. 238 f.; C. lit. I. 458; Rost. Matr.; Witt. Matr.; Had. Joh. 2; Lautrup. 68; P.-T. 7 R. VI. 124)].

10. 1594. Mag. David Stal (Stahlius, Stahel), f. Kurtzenmoor, Pinneberg; St. Wittenberg 86; Mag.; [† 27/9 1601, b. 30/9; (J. 153; R. 239; C. lit. I. 652; Witt. Matr.; Had. Joh. 3; Lautrup. 69; P.-T. 7 R. VI. 124)].

11. 1602. Mag. Bernt Meier; [1607 Sp.*; see Kbh. Petri K.].

12. 1609 [Rtr. Wöhrden 01, Spandau 05] Mag. Bernhard Weremberg (Werenberg), f. Treia 24/8 77; F. Jacob W., Diak. t. St. Petri K. i Hamburg; M. Anna Meier (Faster til Sp.* Bernt M. og t. Etm.); St. Helmstedt 97, Wittenberg 02; Mag. ss. 03; ~ 24/1 15 Margaretha Langermann, f. c. 89, † 51; F. Bernh. L., Kbmd.; mindst 1 S.; [1613 Prof. philos. i Hamburg; † ss. 1/6 43; (J. 153; R. 240; C. lit. I. 716; Hamb. Schriftst. VII. 609; Had. Joh. 3; J. H. R. Janssen. 459; Lautrup. 69; Reimer Hansen: Wöhrden 105 (»Werenbarch«); P.-T. 7 R. VI. 125; Z. f. Hamb. G. XXXI. 47; B.-L.); Achelis II, nr. 930].

13. 1614 [Crtr. Haderslev 13] Mag. Detlev Meier af Flensbg. St. Maria K., f. Flensborg; St. Wittenberg 07, Mag. ss. 10; [1624 Sp. og Pr. Itzehoe samt Generalpr. over den kgl. Del af Holsteen; afsat 32; Sp. i Bremerwörde 33 el. 37; Sp. i Aurich, Ostfriesland, 37 el. 47; † 1653; (Scholtz. 218; Geusz. 186 f.; J. 153; R. 240 f. 251; Lüb. 56; C. lit. I. 397; Had. Joh. 3; Lautrup 69 f. 74; B.-D. 1298; A. f. S. u. K. IV. 201; K.-S. 4 R. IV. 806 f.; P.-T. 7 R. VI. 125; Z. f. Schl.-H. G. XIX. 45; B.-L.); Achelis II, nr. 1146].

14. 1625 [Crtr. Haderslev 15] Mag. Peter Nissen; St. Rostock 12, Wittenberg 13; Mag. ss. 15; [† el. forflyttet 1630; (Had. Joh. 3. 31; Achelis. II. 436 f.); Achelis II, nr. 1250; Administrators kommentar: han er næppe identisk m. P. D. Nissen i Tyrstrup-H.].

15. 1631. Mag. Jens Ravn 31–50, samt Sp. i Moltrup-B. 40–59 (forjaget af Polakkerne); Pr. (afsat før 52); [1660 Bjært; see der].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Nedergaard, Paul: Personalhistoriske, sognehistoriske og statistiske bidrag til en dansk præste- og sognehistorie (kirkelig geografi) 1849-1949. Bd. 1–9, København 1951-1974. Bd. 10A: Haderslev stifts historie, Den sønderjyske del, red. af Anders Pontoppidan Thyssen, Århus 1977-85.
Danmarks Kirker, Bd. 20 Haderslev amt, udg. af Nationalmuseet 1954. Haderslev Domkirke, s. 48-208, Hertug Hans' Hospitalskirke, s. 209-219.
Dahl, Aage: Bidrag til den sønderjydske Gejstligheds Historie og Genealogi. 1-3. 1931-36. Haderslev bys præstehistorie.