Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1157. Taars (St. Andreæ K.) og fra 1660 til 70 samt fra 25/10 1690 (efter Rescr. 17/4 88) til 1776 Vigsnæs.

Musse Herred, Maribo Amt, Lollands-Falsters Stift.

Rh. 1/482; M. S. 2-b/41; L. P. B. 39; Lkm. 2/651; Kbg. Taars 1686, Vigsnæs 1716.
Anm. Vigsnæs før og siden et Pastorat for sig.
———————————

1. 15 . . Hans Lerche.

2. (1558) [Vigsnæs . . . ] Laurits Clausen; see H. Lauritsen i Vigsnæs; [† 1578].

3. 1578. Jørgen Madsen; [† 1604].

4. 1604. Jens Pedersen; ~ Maren Sørensdtr.; [† 1607].

5. 1607. Hans Madsen; see Etm.; [† 4/11 1639].

6. o. 27/12 1639. F. S. Mads Hansen, f. 13; St. Hlh. 35; 1 ~ Ellen Bendtsdtr., f. c. 10, † 4/5 48; 2 ~ Kirstine Henriksdtr. Tisdorph af Haderslev Slotsp.; 3 ~ Kippinge 11/7 52 Margrethe Madsdtr. af Kippinge-B.; 2 D.; vist 2 ~ Etm.; see P. Madsen her; [† 18/1 1660; blev engang tampet af de Svenske, fordi han paa Prædikestolen havde kaldt dem hovedløse Kroppe; Lgst.].

KUM I, s. 130 (»Matthias Ioh. Tornæsius«); KS 3:5 (1884-86), s. 131 (»Matthias Johannis«, 26 år gl.); HT-Sadolin s. 527; E. Brejls skifteuddr.: Stubbekøbing byfoged nr. 37; DanKir bd. 8, s. 960 (se nedenfor).

7. 14/8 1660 [Vigsnæs, o. Kbh. 1659] Frants Frantsen; havde tillige Vigsnæs for sin Tid, hvor Pgden. var øde; St. Nykjøb. 51; 1 ~ F. E.; 2 ~ Gunild Jacobsdtr.; 3 ~ Karen . . . , levede 1710; [† 1/2 1670; blev opsnappet af et svensk Skib, da han reiste til Kbh., for at ordineres, og blev holdt i Fangenskab i 16 Uger; hans Sager vare forfaldne. Pg. br. 63 og/eller 65].

KUM I, s. 230 (»Franciscus Francisci Mollerus«); PT 11:6 (1945), s. 48 (Poul Danchels Optegnelser).

8. 13/3 1670 [Rtr. Nykjøb. p. F., i. 27/1 64] Mag. Johan Pedersen Steenstrup (Steensdorph) af Od. St. Hans K., f. Steenstrup 39; St. Od. 57; ~ Margrethe Eriksdtr. Munch, f. c. 54, † 20/8 el. 21/8 92; (Sstr. t. Cathrine E. M. ~ H. S. Liunge i Baarse-B.); F. E. M., Brygger og isl. Kbmd. i Kbh.; M. Elisabeth Wust; [† 18/9 1675].

KUM I, s. 268 (»Iohannis Petri Steenstrupius«); E. Brejls skifteuddr.: Københavns hofret nr. 16.

9. o. 5/1 1676. Palle Madsen, maaskee en Søn af Nr. 6, f. 44; St. Aarh. 66; ~ 76 (Bev. 26/5) Anne Jørgensdtr.; [afsat 1677 paa Grund af Leiermaal med sin Fæstemø; Opreisning 78; antages, at være bleven Præst igjen, p. Cap. i Sorø; † Glostrup Pg. , b. 21/3 1693].

KUM I, s. 336 (»Palæmon Matthiæ Tornæsius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i København amt, Smørum hrd. nr. 19; Kbg. Glostrup (1676-1738), opsl. 131 (begr.).

10. 6/2 1677. Claus Poulsen Danchel af Kjøbelev-V., tillige Vigsnæs 25/10 90; f. 30/9 47; St. Slag. 69; 1 ~ Nysted 23/9 78 Anna Pedersdtr. Aarhus, † 84; (Sstr. t. Mette P. Aa. ~ C. S. Aagaard p. Romø og t. Margrethe P. ~ P. H. Krog i N. Vedby); F. P. Simonsen Aa., Rdmd. i Svendborg; M. Anna Danielsdtr. Køler (Colerus) af Aunslev-B.; 1 D.; 2 ~ 29/12 84 Birte Jørgensdtr. Staalhof af Espe-V., f. 48, † 9/1 el. 19/1 95; 3 ~ 10/8 95 Abel Dorothea Berg, f. Kbh. 71; 2 ~ Etm.; med alle tre Hustruer 16 B.; see Poul C. D., r. Cap. i Skovlænge-S.-G.; [† 7/3 1716].

KUM II, s. 12 (»CIavdius Danchelius«); Kbg. Nysted (1647-1722), opsl. 47 (vielse); PT 11:6 (1945), s. 12, 18, 25, 38-39 (Poul Danchels Optegnelser); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøbing amt, Ulfborg hrd. nr. 24.

11. 10/4 1716. Mag. Ole Hansen Gemzøe af Stege, f. Vesby i Skaane 2/5 85; St. pr. 05; C. 4/8 12, l.; 1 ~ 27/1 17 F. E., † 21; 2 ~ 18/5 23 Juliane Margrethe v. Poppenheim; [† 1731; havde besynderlige gode Gaver til, at tale, men det var ogsaa al hans Fortjeneste (om det var nogen)].

KUM II, s. 304 (»Olaus Gemsæus«, 22 år gl.).

12. 14/12 1731, o. 2/5 32 [Cat. Kbh . . .] Ole el. Oluf Olsen Schytte, f. Nybg. 25/11 97; (Bdr. t. M. O. Schytte i Jelling-H. og t. Simon O. N., Svigerfdr. t. S. N. Wiborg i Radsted); F. O. S.; M. Cathr. Lauritsdtr.; St. Nybg. 19; C. 20/6 24, l.; ~ Hasle 8/8 32 Anna Cathrine Juel Faber af Hasle-B., d. 4/8 92, † 71; u. B.; [† 24/1 1776; gav 800 Rdlr. til de Fattige].

KUM II, s. 427 (»Olaus Olai Schytte«, 22 år gl.).

13. 1/3 1776 [r. Cap. Rudkjøb.-S. 5/7 75, o. 6/10] Erik Ernstsen Helm, f. Svendbg. 36; F. E. H., formodentlig dengang Hør. ss., siden Degn i Skrøbelev; M. Karen Thomasdtr.; St. Od. 53, Bacc. 56; C. 26/10 58, l.; Hør. Od. 59; 1 ~ 13/10 75 Christiane Magdalene Sørensdtr. Anchersen, f. Od. •/6 28, † 10/11 76; F. Mag. S. Anchersen A. af S. og N. Bork, Rtr. Od.; M. Christine Christiansdtr. Møller af Adserballe; u. B.; 2 ~ Ulbølle, V. Skerninge S., 13/7 77 Margrethe Cathrine Faber p. Rødkilde, f. c. 47, † Saxkjøb. 7/6 35; 1 S., 1 D.; [b. 20/10 1789; W. 3/318; N. 239].

KUM III, s. 128, 156 (»Ericus Helm«, 18 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Maribo amt, Musse hrd. nr. 190, 239; Kbg. V. Skerninge (1760-1814) opsl. 170 (2. vielse); Kbg. Sakskøbing (1834-44), opsl. 155 (enkens død).

14. 8/4 1790, o. 16/7, Poul Kjerulf af Svindinge, f. 2/9 60; St. Od. 79; C. 6/1 85, n.; ~ 20/7 91 Johanne Marie Hammer af Stadager-K., f. Maibølle 4/11 76, † efter 55; 6 S., 2 D.; [† 28/6 1805; god Prædikant].

Fabricius, F. B. og L. P. Fabricius: Slægten Fabricius fra Faaborg, Kbh. 1913, s. 47.

15. 6/6 1805 [Maibølle 24/5 s. A.] Adam Vilhadt Glahn; [25/8 1829 Veggerløse; see der].

16. 9/10 1829 [Maibølle 29/10 24] Andreas Frederik Winding; [10/6 1840 Himmelev-R. Kl.; see der].

17. 16/10 1840 [Holeby-B. 10/8 31] Joachim Otto Poul Steenstrup; [22/12 1852 Bødstrup; see der].

18. 9/3 1853 [Cat. Nakskov 14/8 46, o. 30/10] Laurits Nicolai Hallager, f. Kbh. 29/4 14; F. Andr. H., Destillateur; M. Hedvig Marie Clausen af Arninge; St. Nakskov 32; C. 3/5 38, l.; Lærer ved Nakskov Realsk. 41; ~ 11/12 46 Ida Charlotte Erica Erichsen; levede 68; F. Niels E., Skllrr. i Høismarke, Sandby Sogn; M. Christiane Dorothea Weiss; 3 S., 3 D.; see Christ. Th. H., cd. th. 78/1; [† 15/8 1868; udmærket nidkjær og dygtig].

19. 16/11 1868 [Sandby 12/9 52] Ambrosius Johannes Meldal af Kallehave, f. 27/1 17; St. Vdbg, 35; C. 4/2 41, l.; p. Cap. Ormslev-K. 5/10 22, o. 18/11; Aarslev-T. 27/2 47; ~ 28/5 53 Martha Susanne Stabell af Ormslev-K., f. Hinge 4/7 27, † 15/9 62; u. B.; [# 27/12 1880; boer i Rørbæk].

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 8, Maribo Amt, udg. af Nationalmuseet 1951. Taars Kirke, s. 949-961, Vigsnæs Kirke, s. 962-965.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Rhode, Peter: Samlinger til de Danske Øers Laalands og Falsters Historie. Bd. 1 (Lolland), Kiøbenhavn 1776. (Thors Sogn s. 563-573, Præsterne: s. 564-566).
Rhode, Peter C.: Samlinger til de Danske øers Laalands og Falsters Historie, Med en Deel Forandringer, Tillæg og Rettelser paany udgivne af J. J. F. Friis, Bd. 1 (Lolland), Kiøbenhavn 1859, (Taars Sogn s. 471-486, Præsterne: s. 482). PDF-udgave.