Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2)

No 455. Himmelev og fra c. 1737 Roeskilde Kloster (Kirken indviet 5/8 1701),

Sømme Herred, Kjøbenhavns Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/213; L. P. B. 128; Lkm. 1/315; K. M. 146; M. 151;
Hundrup: Præster ved Roesk. Dk., S. 93; Kbg. 1750.
———————————

1. (1585) [Organist v. Roesk. Dk.] Mads Nielsen Orgelmester; hans Initialer paa Degnestolen 1590; [var her endnu 1610].

KS 2:4 (1867-68), s. 406; 3:5 (1884-86), s. 430 (Kornerup og Svogerslev); DanKir bd. 3, s. 656-657 (se nedenfor).

2. c. 1610 [Hør. Roesk. 02] Erik Jacobsen Grave, tillige Vicarius i Roesk., maaskee af Aagerup-K.; St. i Kbh. (92); [† c. 1631].

F-P s. 120 (»Ericus Jacobi Grevingius«).

3. k. 28/7 1631**, o. 31/8 Simon Nielsen Nestved, f. c. 08; St. 28; 1 ~ (45) F. E.? Kirsten Svendsdtr., f. c. 84; 2 ~ c. 64 Maren Hansdtr. Schade, f. Roesk. c. 44; F. H. Pedersen Kallundborg, Rtr.; M. Bodil Danchlef; 2 ~ Etm.; [† c. 1665].

KUM I, s. 90 (»Simon Nicolai Nestvedensis«); PT 8:6 (1927) s. 191; Kopskatten 1645, opsl. 102.

4. o. 22/12 1665. Thomas Frantsen Trojel, f. Nybg. 36; F. F. T., Kbmd.; M. Anna Pedersdtr. Tejste; St. Roesk. 60; ~ 67 F. E., b. 16/7 77; 5 S., 4 D.; see Hans T. T. til Kbh. Frelsers K.; K. E. V. Hvass i Skjørpinge-F.; [† 8/6 1702].

KUM I, s. 291 (»Thomas Francisci Neoburgensis«).

5. 3/4 1700**. F. S. Mag. Hans Thomsen Trojel; [26/10 1714 Frelsers K. p. Chrhvn.; see der].

6. 31/12 1714 Mag. Johan Hansen Lime af Middelfart-K., f. 85; St. Fred. 04; C. 29/7 06, illum.; Mag. 14; (27/6 38 Sorø); ~ Kbh. Holmens K. 5/7 16 Anna Magdalene Flug (Flygge), f. c. 89, b. 2/9 56; F. Jørgen Henrik F., Stutterimstr. p. Fredensbg.; u. B.; [† 26/4 1763; siges at have været Præst til Klosteret i 26 Aar].

KUM II, s. 293 (»Ioh. Lime«, 16 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Roskilde amt, Sømme hrd. nr. 86.

7. 17/6 1763 [Langaa-Ø. 16/11 36, o. 30/1 37] Augustinus Marcussen Tack, f. Od. 10/11 10; F. M. T., Kbmd.; M. Gjertrud Flensborg; St. Od. 31; C. 26/11 35, n.; Pr. . .; ~ 12/5 38 F. E. i Langaa: Maren Jespersdtr. Engberg, f. c. 03, † 20/3 80; F. J. Olufsen Piil; Hrdsskrvr. i Longelse; M. Elisabeth Hansdtr.; 1 S.; [† 29/4 1771].

KUM II, s. 532 (»Augustinus Tach«, 21 år gl.).

8. 3/7 1771 [Ørslev-S. 8/8 66, o. 26/11] Niels Edvardsen Haar af Langaa-Ø., f. 28/1 31; St. pr. 50; C. 2/8 56, h.; ~ 22/1 73 Anna Gedske Fugl, f. 18/1 43, † 20; F. Jstrd. F., Amtsforv. i Roesk.; M. Inger Nielsdtr. Fogh; hun var E. e. Mag. Georg Samuel Hanefeld, Hør. Roesk.; 7 B.; see Etm.; [# 1806; † 22/8 11].

9. 18/4 1806 [p. Cap.* 23/3 04, o. 6/4] F. S. Edvard Augustinus Haar, f. 23/10 73; St. Roesk. 92; C. 13/7 98, l. egr.; ~ 7/3 07 Caroline Frederikke Baagøe af Roesk. Dk. r. Cap., f. Kbh. 16/9 82, † Darum 29/1 67; 3 S., 1 D.; see Hans J. T. H., r. Cap. t. Aalbg. Frue K. o.s.v.; E. T. Gad i Darum-B.; [† 9/5 1820].

10. 27/9 1820 [Eger (Eiker), Aggersh. St., 1/12 97 – 27/12 19] Dr. th. Frederik Schmidt af Kbh. Hofp., f. Norge 27/4 71; St. Christiania 87; C. 20/10 91, l.; P. t. Tugt- o.s.v. Huset i Christiania 15/6 92; udenlands 94; Pr. over Kongsberg Pr. 08; R.* 28/1 13; Medlem af Eidsvold Rigsforsamling og Storthingsmand; nedlagde sit Embede 17; udenlands 18–19; Dr. th. 26/5 26; ~ 10/1 99 Maren Elisabeth Mathea Oppen, f. 2/4 78, † Kbh. 26/12 41; F. Generalkrigscomm. Knud O.; M. Mette Kirstine Colling; u. B.; [† 16/2 1840; „Afholdt og agtet af sin Menighed og anseet som Prædikant. Ude i Roeskilde mindes man endnu med Kjærlighed den gamle Himmelev Præst med den foroverbøiede, svært byggede, men dog ej høje Skikkelse, og det kloge, men tillige venlige og muntre Ansigt, til hvem Man altid vendte sig, naar der skulde bruges en Sang til en større Leilighed, hvor han da ogsaa gjerne var en livlig og munter Gjæst“. See Fortalen til hans Dagbøger, udgivne af Hancke, S. XIV; E. 3/69 og S. 3/74; Lgst.].

DanKir bd. 3, s. 659 (se nedenfor).

11. 10/6 1840 [Taars 9/10 29] Andreas Frederik Winding af Hvidbjerg-L., f. 30/7 85; St. Aalbg. 04; C. 20/7 10, h.; Cat. Stege 15/4 18, o. 16/6; Sp. Maibølle 29/10 24; ~ 19 Marie Annette Raaschou af Kold., f. N. Sundby 17/4 97, † Kbh. 3/4 65; 4 S.; [# 19/10 1859; † Kbh. 17/1 68; meget musikalsk; Componist].

12. 6/1 1860 [Bredstrup 4/6 49, o. 22/8] Nissenius Claus Wedel af Helsinge-V., f. Torup 27/4 09; St. Fdbg. 28; C. 30/4 35, h.; Institutbest. i Hillerød 40; ~ 20/11 41 Doris Margrethe Jensen, f. 4/6 09; F. Frederik J., Skllrr. i Gjentofte; M. Anna Marg. Timm; 5 S.; see Christian W., cd. th. 69/2. Indbrud Natten 2/5 75, idet en Tyv gik ind gjennem et aabentstaaende Vindue i Præstens Studeerværelse og her tilvendte sig c. 900 Kr.; see D. T. 75/120.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 3, Københavns amt, udg. af Nationalmuseet 1946. Himmelev Kirke, s. 646-660, Roskilde adelige jomfruklosters Kapel, s. 115-120.