Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 679. Kolding,

Brusk Herred, Veile Amt, Ribe Stift.

L. S.*; Fyhn om Kold. S. 79 ff.; M. S. III; L. P. B. 168; K.; Lkm. 6/153;
S. i K. paa en Tavle, skjænket af Agent Wissing; Kbg. 1635.
———————————

1. 1529. Niels Jespersen; 1 ~ (49) Maren Niebskun?; 2 ~ Kirsten Wolfsdtr.; [† 13/2 1559; havde været Dominicanermunk i Haderslev; Monument i Choret (Eptph.); fik 21/3 49 med sin Hustru Maren, »en Calenthealters Gaard i Vestergade her i Kolling, som Hr. Mats Kørningh nu ibor, for begges Livstid mod at holde den ved Magt; efter begges Død skal den være og blive en Bolig for Sognepræsternes efterlevende Hustruer, mod at disse skulle holde den ved Magt, og er der ingen saadan til, skal den sædvanlige Skyld deraf udgives til Sognekirken smstds.«].

DKR s. 408; DanKir bd. 17, s. 729-30 (se nedenfor).

2. 1559. Mag. Laurits Thomsen Riber, F. T. Thomsen, Bgr. i Ribe; St. Ribe . . .; 1 ~ 76 (trol. 25/7) Kirsten Olufsdtr., tidl. trol. m. P. Thomsen, n. Cap. t. Kbh. Frue K., der døde før Vielsen; (Sstr. t. Peder O. i Bredsten); F. O. Petersen, Bgmstr. i Ribe; M. Else (Lisabet) . . . ; 2 ~ Tønder 18/9 81 Margrethe . . . . ; [# 1/4 1586, † 3/9 1592; „dono peculiari dæmones ex obsessis pellendi instructus“; „in dem Credit bey jedermann daß sich der Teufel gahr sehr vor ihm gefürchtet, und er denselben aus vielen Besessenen solte heraus getrieben haben, wovon jedoch nichts zuverläßiges aufzuweisen habe“ (Pont. Ann. 3/520)].

KS 3:2 (1877-80), s. 210; Hegelund I s. 104, 114, 144, 174, 232, II s. 66, 71-72, 89, 108; Kinch II, s. 149; OD-RFR II, s. 183.

3. 27/2 1586 [Eltang-V. 83] Mag. Andreas Bentsen Dallin; [1590 r. Cap. Kbh. Hel. G. K.; see kgl. Confessionarier].

4. 1591 [r. Cap.* og P. t. Alminde 83] Mag. Jens Sørensen Harthe, f. Kolding c. 47; Rtr. her 70; St. i Wittenberg 76; Mag. ss. 5/3 77; St. i Tübingen 77, atter i Wittenberg 78; Cannik i Ribe 84–01; Pr. 00; vist 1 ~ Kolding 29/8 74 . . . ; 2 ~ Kolding 17/9 81 Engel Jochumsdtr. Arp, f. c. 65, † 21/1 19; (Sstr. t. Hans J. A., Hospp. her); F. J. A., Slotsskrvr. p. Koldinghus; see Søren J. H. i Horsens; [† 21/2 1612; havde været Kannik i Ribe 17 Aar; Eptph.; Lgst.].

Helk I, s. 243; KS 3:2 (1877-80), s. 210 og 210 (Elbo hrd.); 5:2 (1903-05), s. 556; Hegelund I s. 99, 144, 162, 583, II s. 63-64, 69-70; DanKir bd. 17, s. 732-33, 769 (se nedenfor).

5. 1612 [r. Cap.* og P. t. Alminde, o. 26/1 08] Mag. Poul Poulsen Paludan, f. her 67; (Bdr. t. Søren P. K. i Egtved-Ø.); M. Else Poulsdtr. (2 ~ Ancher Mogensen, Bgmstr. og Tolder i Kold.); St. i Wittenberg 95, i Zerbst 97 og 98, i Speyer 98; Mag. i Wittenberg 26/9 98; Rtr. her 1/4 00; Pr. (13); ~ 12/10 00 Maren Knudsdtr. Buch af Skanderup, f. 72, † 36; see K. P. Kolding i Borbjerg-R.; Jørgen P. Colding, r. Cap t. Kbh. Hel. G. K.; [† •/6 1635; „en ved Gudsfrygt, Retskaffenhed og Lærdom lige udmærket Mand“ (Fyhn 81); hans Navn paa Kirkeklokker 1613 og 1615; Lgst. i Choret („bella bella geras; bella corona datur; Haabet bier, lider, tier“)].

Helk I, s. 337; Hegelund I s. 344, 354, 492, 605; II s. 204; KS 2:6 (1872-73), s. 548; VejAar 1916, s. 205 (Præsterne i Egtved-Ø.); DanKir bd. 17, s. 725, 751, 759-60 (se nedenfor).

6. k. 3/7 1635 [p. Cap. Egtved-Ø. 33**, o. Kold. 16/6 s. A.] F. Bds. Mag. Ancher Sørensen* af Egtved-Ø., f. 21/6 08; St. Sorø 27; Mag. 37, Pr. (49); 1 ~ 37 Maren Nielsdtr. Bøgvad, f. Kold. 18, † i Barselseng, b. 7/11 39; F. N. Jepsen B., Bgmstr.; 1 S.; 2 ~ 2/7 41 Anna Jeremiasdtr. Wulf, f. Kold. 25, † 21/4 1700; (Sstr. t. Hans J. W. i Veile-H.); F. J. Hansen, Slotsskrvr. p. Koldinghuus; M. Anniken Hermansdtr. Reiminch; 3 S., 9 D.; 2 ~ Sone Pedersen, Rdmd. i Kold.; see S. A. Colding i Ringkjøb.-R.; Etm.; J. Anchersen t. Aarh. Dk.; J. L. Brodersen i Randlev-B.; [† 16/11 el. 26/11 1682; W. 2/378 og 3/710; N. 595; 1. Hustrus Lgst.].

KUM I, s. 83 (»Ansgarius Sever. Egtved.«); SB s. 182; VejAar 1915, s. 167 („Borchs Gaard“ i Kolding); VejAar 1916, s. 206 (Præsterne i Egtved-Ø.); DanKir bd. 17, s. 760 (se nedenfor).

7. E. f. B. 14/12 1682 [Rtr. Kold. 68] F. S. Mag. Ancher Anchersen, f. Kjerteminde 17/1 44; St. Od. 61, Bacc. 64; udenlands 65; Mag. 6/6 71; Sp. Kolding 12/6 73*; 1 ~ •/9 73 Maren (Maria) Pedersdtr.; 4 S., 4 D.; 2 ~ Anna Nielsdtr. Obling, b. Sindbjerg 4/7 03, E. e. Jens Jørgensen Jelling t. Laage; (Sstr. t. Kirstine N. O. ~ H. H. Bagger t. Varde Nic. K. og t. Maren Nielsdtr. ~ P. C. Fanøe i Aal); F. N. Nielsen O. (d.æ.), Gdeier. i S. Bork; M. Maren Jensdtr.); u. B.; see C. S. Borch t. Fred. Trin. K.-V.; P. Anchersen i Karlby-V.; J. P. Dorscheus t. Kbh. Frue K.; Mathias A. t. Kbh. Trin. K.; [Biskop i Ribe 20/6 1693, o. 17/12; Dr. th. s. A.; † Ribe 19/6 1701; havde 1692 ledsaget Kronprindsen (Kong Fred. IV) som Confessionarius paa hans Udenlandsreise; som Biskop tog han sig især med Omhu af Skolevæsenet; „homo prisci moris, at hoc uno novus, quod prisca vitia nesciret“ (Lkm. eft. Programmet ved hans Død); Hist. Aarbgr. 215; Eptph. her].

KUM I, s. 297, 322 (»Ansgarius Ansgarij Colding«); Nygaards sedler: Enkens begr.; testamente; PT 1985, s. 205, 215; DanKir bd. 17, s. 741-43, 788 (se nedenfor).

8. 20/6 1693. Mag. Johan Pedersen Dorscheus; Pr. . . ; [2/3 1697 Kbh. Hel. G. K.; see Kbh. Frue K.].

9. 2/3 1697 [Fpr. i Brabrand 93-95] Mag. Bartholomæus Pedersen Deichmann; [25/4 1699 Od. St. Knuds K.; see der; var allerede 1695, da Mag. J. P. Dorscheus var kaldet til Reisepræst hos Prinds Christian, beskikket til Sp. her og holdt alene sin Indtrædelses-Præd., hvorefter han strax maatte begive sig paa Reisen. Da Prinds Christian døde, fik Dorscheus igjen sit Embede i Kolding. Efter hans Kaldelse til Kbh. ankom D. ikke før 1699, for at holde Afskedsprædiken. Han sagde altsaa her ret egentligt: „Goddag og Farvel“].

10. 25/4 1699. Mag. Laurits Christensen Leeh, f. Od. 64; F. C. L., Handelsmd., M. Gunild Fochsdtr. With; St. Od. 84; Mag. Kbh. 1/6 98; l ~ Ellen Kirstine Nielsdtr. Randulf af Kbh. Hel. G. K. (F. blev Biskop i Bergen), f. 64, † 32; hun var E. e. S. S. Glud t. Bergens Dk.; 2 ~ Ellen Kirstine Frederiksdtr. Lehmeyer af Veggerløse; 2 ~ 24/9 48 Lieut. Joachim Brockdorff; [† 10/6 1746].

KUM II, s. 130, 235 (»Laurentius Christiani Lee/Leeh«); DanKir bd. 17, s. 702 (se nedenfor).

11. 22/7 1746 [p. Cap.* 8/6 42, o. 17/8] Mathias Lorentsen Bakke af Kold. Hosp., f. 4/10 09; St. Vibg. 28; Hør. Kold. 1/8 32; C. 29/8 34, n.; Cat. Kold. 1/5 39; Pr. 58; ~ Kold. 3/1 47 Ursula Margrethe Hansdtr. Bruun (Harboe), f. Kbh. 25/1 1713, † Helsingør 27/6 93; F. Hans Hansen Bruun, Maler i Kbh.; M. Mette Marie Andersdtr. Bruun (2 ~ J. Mathiesen H., vist af Ødis, Skoleholder i Egtved.); 3 S., 2 D.; see Johannes M. B. p. Venø; [† 28/8 1767].

KUM II, s. 497 (»Matthias Bakke«, 20 år gl.); Sixhøj nr. 954; PT 2006, s. 49; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle Amt, Brusk hrd. nr. 21 og 34; Fredbg. amt, Lynge-Kronborg hrd. nr. 203.

12. 6/11 1767 [Sneum-T. 24/8 36] Hans Hansen Sidelmann af Kbh. Hel. G. K. r. Cap., f. 11/12 09; St. pr. 26, Bacc. 27; C. 4/8 28, l.; Pr. 63; ogsaa Pr. her; ~ 23/8 37 Cecilie Laugesdtr. (Borch) af S. og N. Bork; 9 B.; see Lauge S. i Sneum-T.; P. Eggers og V. Bregnholm i Haderup; P. M. Hegelund i Daugbjerg-M.-S.; N. Tøxen i Nustrup; [† 8/2 1770; W. 2/380].

KUM II, s. 479, 492 (»Iohannes Sidelmannus Ioh. fil.«, 16 år gl.).

13. 30/3 1770 [Farup 7/9 53] Carsten Volquartz*, f. Trondhj. 1/1 22; F. Volquarts Carstensen, Kbmd. og Forst. f. Waisenhuset; M. Lisbeth Danielsd. Buchhoff; St. Trondhj. 40; C. 5/3 43, h.; p. Cap. Skogn, Trondhj. St., 15/4 45; Pr. 6/7 (87); ~ 16/8 47 Margrethe Bork Hagerup, f. 25/10 26, † 25/9 01; F. Richard H., Sp. i Skogn; M. Maren Magdalene Hass; 12 B.; see Richard H. V. til Kold. Hosp.; Volquarts C. V. i Rimsø-K.; [# 7/6 1803; † Kold. 9/2 08; grundig Præd. og god Cat.; hans og Hustrus Portrait i K.].

KUM III, s. 3 (»Carstenius Volqvartz«, 20 år gl.); Erl. I, s. 312; OST s. 119; IBB, Brusk herred, Farup; Nygaards sedler: Børn i Farup; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle Amt, Brusk hrd. nr. 41, 74; DanKir bd. 17, s. 716-17 (se nedenfor).

14. 2/12 1803 [N. Sundby-H. 4/3 91] Peter Raaschou, d. Kbh. 20/6 62; F. Peder Søren R., Tobaksskjærer; M. Anna Albrechtsdtr.; St. Kbh. 82; Hør. Kbh. 86; C. 19/7 87, l.; ~ Kbh. Frue K. 6/5 91 Maria Judithe Wedel, d. Kbh. 28/12 69, † Skjørpinge 9/1 32; F. Søren Henrik Pedersen W., Bogholder ved Kbhs. Brandforsikkring; M. Maria Bertelsen; 5 S., 3 D.; see Peter A. R. i Øls-H.-D.; Søren H. A. R. i Søborg-G.; Pet. Aug. R. i Kvislemark-F.; A. F. Winding i Himmelev-R.; [† 20/1 1813].

15. 16/7 1813 [r. Cap.* o.s.v. 13/4 04] Jens Johan Garnæs, f. Bergen 28/8 72; F. Anders G.; M. Anna Cathrine Berg; St. Bergen 90; C. 2/5 96, h.; r. Cap. Ourdal i Valders, Aggersh. St., 2/10 01; ~ Withe (Vita) Elisabeth Boserup af Helgenæs, d. 3/10 82, levede 68 i Sorø; 1 S., 7 D.; see C. C. Østergaard i Husby-N.; [† 14/2 1817; E. 1/487 og S. 1/546; Monument p. Kgd.].

DanKir bd. 17, s. 876 (se nedenfor).

16. 25/6 1817 [P. t. Citadellet Frederikshavn 29/4 12, o. 7/5] Peter Arrild Blichert af Tvede-L., f. 4/5 81; St. Rand. 01; C. 7/10 05, l.; Lærer v. Landcad.-Acad. . . . ; Cons.-Ass. 29/10 13; ~ 26/11 12 Anna Elisabeth Limschou, f. Kold. 15/10 88; F. Pet. Knudsen L.; M. Ane Soph. Wisbech; 4 S., 5 D.; [† 8/4 1837].

17. 24/6 1837 [r. Cap.* o.s.v. 6/12 31] Jens Severin Hvistendal Galskjøt; [9/9 1849 Holbæk-M.; see der].

18. 19/11 1849 [Holstebro-M. 4/2 1843] Isak Marius Bendtsen Gad af Roesk. Dk. r. Cap., f. Hirschholm (Hørsholm) 20/1 07; St. Fdbg. 24; C. 8/7 29, l.; c. Adj. Vdbg. 29; Adj. ss. 28/9 30; Sp. Estvad-R. 31/10 34, o. 23/1 35; Pr. 10/2 43; R.* 30/9 58; ~ 26/7 33 Georgia Bartholdine Cathrine Schultz, f. 20/8 09, † 8/8 78; F. Carl Fred. S. af Roesk. Dk., Rtr. i Roesk.; M. Anna Maria Hass; 4 S., 1 D.; see Hans S. G. i Veierslev-B.; [# 8/1 1873; † Kbh. 12/5 1874].

19. 12/5 1873 [Alslev-H. 2/2 1870] Henrik Christian Leunbach; see Taarnby Cap. p. l.

———————————

 

 

No 680. Residerende Capellaner i Kolding.

[Brusk Herred, Veile Amt, Ribe Stift]

 

H. 10/75; M. S. III; Lkm. 6/159.
———————————

a. Residerende Capellaner i Kolding og Sognepræster til Alminde.

1a. (1551). Mag. Niels Nielsen Colding; [1559 Hofpræd.; fik ved Kongebrev, Søndag eft. Viti og Modesti Dag (19/6) 52, Kongetienden af Alminde til sin Underholdning].

KB bd. 1 (1551-1555) s. 165.

1b. (1556). Iver Bertelsen; fik 56, som Cap. i Kolding, 10 Rdlr. til, at studere i Tydskland. (Rørdam: Universitetets Hist. 1/762); [1562 el. 66 Stege, see der].

1c. (1561). Jens Simonsen; [11/6 1561 Anst-G.; see der].

1 (d). 1566. Jørgen Mortensen Colding; [23/1 1583 Frederiksborg-H.; see der].

1e. c. 1570 [Rtr. her c. 66] Mag. Jonas Jensen Colding; [1578 Anst-G.; see der].

2. 1583 (78?) [Rtr. her 70] Mag. Jens Sørensen Harthe; [1591 Sp.*; see der; efter Cfrrd. Wegener: A. S. Wedel, S. 202, var han endnu 94 Cap.].

KS 3:2 (1877-80), s. 210 og 210 (Elbo hrd.).

3. 1591. Mag. Anders Mikkelsen Colding el. Buch, tillige Hofpræst, naar Kongen var i Kold.; [o. 24/1 1608 Biskop i Bergen; see kgl. Confessionarier].

4. o. 26/1 1608 [Rtr. her 00] Mag. Poul Poulsen Paludan; [1612 Sp.*; see der].

5. o. 6/5 1612 [Rtr. her 08] Mag. Jens Sørensen Hundevad*, f. c. 75; St. i Kbh. (03), Bacc. 11; ? Hør. her c. 02; ~ 12 Cathrine Hansdtr., f. 96, † 14/7 33; 8 B.; see D. L. Foss til Ribe Cathr. K.; M. P. Birch i Verst-B.; [† 15/12 1659; Astrolog; blind i 13 Aar; hans Navn paa Kirkeklokken 1613; Lgst.].

F-P s. 199 (»Johannes Severini Hundvad«); Hegelund I s. 588; II s. 308-09; KS 2:6 (1872-73), s. 548; DanKir bd. 17, s. 725, 770 (se nedenfor).

6. E. f. B. 14/4 1659**. Ancher Mogensen, f. c. 27; St. Kbh. 53, Bacc. 56; ~ Agathe Davidsdtr. Foss af Ribe Cathr. K.; [b. 4/4 1686].

KUM I, s. 241, 263 (»Ansgarius Magni«).

7. 1686. Rasmus Clausen Sager; St. i Rostock 66, i Kbh. 68; 1 ~ 25/8 87 F. D. Karen Anchersdtr., f. 61, b. 3/5 87, Skifte 94; 3 S., 1 D.; 2 ~ 2/8 94 Anna Maria Müller, f. c. 76; F. Johan Adolph M., kgl. Hof-Reiseapotheker, siden Apoth. i Kold.; 2 ~ Etm.; [† c. 1698].

KUM II, s. 9 (»Erasmus Claudii Saggerus«); Helk II, s. 231; VejAar 1913, s. 171 (Lindholm: Slægten Sager); VejAar 1908-1, s. 171-173; 1915, s. 167-169 („Borchs Gaard“ i Kolding).

8. 1/8 1698 Søren Sørensen Weibye, f. c. 60; St. Kbh. 79; ~ F. E., b. 15/3 17; 4 D.; [b. 12/2 1704].

KUM II, s. 91 (»Severinus Weybye«); han er næppe »af Veiby-T.«, se E. Brejls skifteuddr.: Odense byfoged nr. 640.

9. 26/2 1704 [Hør. Kold. 23/5 99] Christian Kjerulf; [1/6 1708 Ø. Starup-N.; see der].

10. 9/7 1708 [Hør. Kold. 2/8 03] Mag. Frederik Christian Lehmejer; [30/9 1746 Stubbekjøb.-M.; see Veggerløse].

11. 28/10 1746 [Kold. Hosp. 22/5 30] Rudbek Mogensen Lucoppidan af Ø. Skjerninge-H., f. 3/2 90; St. Hlh. 05; C. 10/12 14, n.; ~ Johanne Margrethe Christensdtr. Teilmann, f. 7/1 91, † Vdbg. 68; F. C. Nielsen T. til Bjergbygd.; M. Anna Elisab. Hachmann; u. B.; [† 25/11 1750; Altertavlen og Prædikestolen i Hospitalskirken blev 44 forsynet med et Vers af ham, ‘smukt malet og stafferet’].

KUM II, s. 304 (»Rubecus Magni Lucoppidanus«, 16 år gl.); DanKir bd. 17, s. 916-18 (se nedenfor).

12. 11/12 1750 [Kold. Hosp. 28/10 46] Mag. Ole Nielsen Westphal, f. Kbh. 7/6 15; F. N. W., kgl. Seil-, Flag- og Compasmager p. Holmen, f. i Visby p. Gotland; M. Anne Damianusdtr. Busch; St. Kbh. 35, Bacc. 38; C. 22/10 37, l.; Mag. Kbh. 20/7 42; Skp., o. 4/9 43; ~ 16/6 47 Ottilia Birgitte Thomasdtr. Galskjøt, f. Holbæk 2/6 11, b. Kold. 13/5 72; (Sstr. t. J. S. T. Galskjøt i Brahetrolleborg-K.); F. T. Mikkelsen G., Byskrvr. i Holbæk; M. Johanne Gurie (Gjørvid) Hansdtr. af Søkvæsthuset i Kbh.; u. B.; [† 6/4 1772].

KUM II, s. 560, 569 (»Olaus Westphal«, 21 år gl.), III, s. 19 (»Olaus Nicolai Westphal, SS. Min. Candid., Decanus mensæ II. in Commun. Regia«); IBB, Brusk hrd., Almind; Nygaards sedler: Enkens begr.; KoldStud nr. 145; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle Amt, Brusk hrd. nr. 32; Han var kun gift én gang, den formodede 2. hustru, »Inger Margrethe Mortensdtr. Braëm af Raarup, † Kold. 11/6 86, E. e. J. S. T. Galskjøt i Brahetrolleborg-K.«, beror på en forveksling, se Kbg. Kolding Skt. Nik. K. (1751-1815), s. 454, opsl. 206, hvor hun ved sin begr. 17/6 1786 kaldes »Sal. Mag. Jacob Sparre Galskiøtts Enke«.

13. 21/5 1772, o. 15/5 [D. p. C. . . .] Parmo Carl Petersen, f. Gjøttrup, Aalbg. St., (el. Kbh.) 14/7 41; F. Niels Fred. P., Chir., siden Ldmd.; M. Mette Maria Speitzer; St. pr. Aalbg. 60; C. 68, l.; Alumnus p. Borchs Coll. 11/11 68 – 21/5 72; Pr. 93; 1 ~ 27/1 73 Anna Dorothea From, E. e. Hans Elbrecht Sonnin, Birkedommer i Koldinghuus A., f. 23, † Kolding 26/7 73; 2 ~ Hillerød 13/5 75 Inger Nielsdtr., f. Kold. 27/4 51, † Kold. 8/9 16; F. N. Madsen, Murer i Kold.; M. Inger Kirstine Christensdtr.; 4 S., 5 D.; (see J. A. Sørensen i Staby-M.); [† 10/12 1803; W. 3/601; N. 458].

Borchs K. nr. 329; E. Brejls skifteuddr.: Kolding byfoged nr. 899.

14. 13/4 1803 [r. Cap. Ourdal, Aggersh. St., 2/10 01] Jens Johan Garnæs; [16/7 1813 Sp.* see der].

15. 1/4 1814, o. 12/5, Christian Plesner; [22/10 1823 Lyngby-A.; see Ledøie-S.].

16. 19/5 1824 [Adj. Aarh. 5/10 16] Jacob Samuel Hertel; [14/9 1831 Thisted-T.; see Eltang-V.].

17. 6/12 1831 [Cat. Roesk. 13/10 26] Jens Severin Hvistendahl Galskjøt; [24/6 1837 Sp.*; see Holbæk-M.].

18. 26/9 1837 [Cat. Kallundbg. 29/2 32] Christian Frederik Kragerop; [25/5 1849 Aarh. Frue K. og Hosp. ss.; see der].

19. 30/7 1849, o. 21/9 [Andenlærer v. Jelling Sem. 41] Henrik Ferdinand Binzer; [8/1 1857 Skanderborg-S.-S.; see der].

Derefter blev 19/4 1859 Alminde i Forening med Viuf et Pastorat for sig,
og Førstelærer-Embedet ved Kolding Borgerskole forenet med Capellaniet.

 

b. Residerende Capellaner og Førstelærere ved Kolding Borgerskole.

20. 6/2 1859, o. 25/3 [Overlærer v. Søetatens Drengesk. 23/9 52] Jens Mathias Lind Hjort; [26/9 1860 Hovedpr. og Pr. i Tønder; see Elmelunde].

21. 28/12 1860, o. 21/2 61 [Cant. p. Vallø 13/11 50] Niels Andersen, f. Valøre, Eiby S. i Sjælld., 29/7 11; F. Anders Jensen, Hsmd.; M. Sidse Nielsdtr.; Sem. Jonstrup 32 (Meget duelig); St. pr. 45; C. 1/5 61, h.2; ~ 3/1 52 Henriette Gedde, f. 27/5 19, F. Oberst; M. . . . Kleist; 1 S., 1 D.; [† 22/10 1871].

22. const. 11/6 1872, o. 3/7, fast ansat 6/10 73, Hans Emil Meyling, f. Kjerteminde 6/7 37; F. Hans M., Skllrr. i Birkende; M. Eline Michaelsen; St. Od. 57; C. 22/6 63, l.; Lærer v. Fru Heins Instit. i Od. 63–65; Privatlærer i Stege 65; Instit. i Aarh. 66; ~ Aarh. 17/11 66 Hulda Nicoline Albertus, f. Kbh. 24/3 42; F. Christ. Soph. A., Kbmd. i Ringsted; M. Kirstine Mørck; (73) 3 S., 1 D.

———————————

 

 

No 681. Præster til Hospitalet i Kolding.

[Brusk Herred, Veile Amt, Ribe Stift]

 

K. 1/429; M. S. III; Lkm. 6/163; Kbg. 1755–85.
———————————

1a. (1584). Jørgen Hansen.

1b. o. 19/6 1597 [Hør. Kold. (95)] Mag. Hans Jochumsen Arp; (Bdr. t. Engel J. A. ~ J. S. Harthe, Sp. her); F. J. A., Slotsskrvr. p. Koldinghus; St. i Rostock 92, i Helmstedt s. A., i Wittenberg 93; Mag. Helmstedt 22/9 95; [† 30/3 1608].

Helk I, s. 154, 245; Hegelund I s. 298, 430, 495, II s. 183.

1 (c). o. 9/4 1608. Niels Jørgensen; [1620 Harte-B.; see der].

2. c. 1627. Morten Sørensen, f. Kold. c. 95; St. Malmø 22; ~ Dorthea Bertelsdtr. Taulov af Taulov-E.; u. B.; [† 18/8 1654; Lgst.].

KUM I, s. 58 (»Martinus Severini Coldingens«); E. Brejls skifteuddr.: Kolding byfoged nr. 41; DanKir bd. 17, s. 761 (se nedenfor).

3. E. f. B. 3/9 1654. Bertel Christensen, f. Viborg 21; St. Vibg. 41; ~ dom. cant. 55 Karen Madsdtr.; 3 S., 2 D.; see 2 Etm.; [b. 12/8 1686; mente captus].

KUM I, s. 165 (»Bartolus Christierni«); Sixhøj nr. 100; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle Amt, Brusk hrd. nr. 1.

4. 1686 [p. Cap.*, E. f. B. 6/3 75] Niels Pedersen Wred el. Wrede, f. c. 7/11 34, maaskee St. Roesk. el. Malmø 56; ~ 14 Trin. S. (5/9) 75 F. D. Margrethe Bertelsdtr., d. Kold. 2/7 56; 3 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; [b. 19/11 1688].

KUM I, s. 265 (»Nicolaus Petri Coldingius«), s. 262 (»Nicolaus Petri Helsingoranus«); Kbg. Kolding Nic. K. (1635-1712) f. 273b, opsl. 265 (begr. 54 år 10 dage gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle Amt, Brusk hrd. nr. 6; PT 14:2 (1960), s. 20; DanKir bd. 17, s. 702 (se nedenfor).

5. 1689 [Rtr. Nysted c. 87] Oluf Jochumsen Bützow, f. Hillerød c. 63; F. J. B., Skræder; St. Kjøge 85; ~ 30/5 89 F. E., b. Kold. 2/1 33; 4 S., 1 D.; see Henrik C. O. B. t. Kbh. Frue K.; Niels J. O. B. i Veien-L.; [b. 4/3 1708].

KUM II, s. 140 (»Olaus Ioachimi Bytzovius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle Amt, Brusk hrd. nr. 17; PT 13:5 (1957) s. 65, 14:2 (1960), s. 20.

6. 26/3 1708. Lorents Mathiesen Bakke, d. Haderslev 22/6 80; F. M. Madsen B., Tingskrvr. i Gram og S. Tyrstrup Hrdr., siden Bgmstr. i Kolding; M. Maren Hansdtr. fra Haderslev; St. Kold. 00, Bacc. 01; 1 ~ 22/12 08 Magdalene Sybilla Kalthoff, d. Kbh. tydsk K. 75; F. Mathias K., kgl. Bøssemager; M. Anneke (Anna) Karsch (Kercks); 1 S.; 2 ~ Kolding 20/10 19 F. C. Leeh i Tostrup-R.; see Mathias L. B., Sp. her; [b. 3/2 1719].

KUM II, s. 259, 263 (»Laurentius Matthiæ Bagge/Bacche«); E. Brejls skifteuddr.: Kolding byfoged nr. 401, 298; PT 2:3 (1888) s. 91, note 8; 2006, s. 46-47; DanKir bd. 17, s. 718 (se nedenfor).

7. 31/3 1719 [D. p. C.] Mag. Christian Vilhelm Jensen Lund; [24/7 1722 Voldum-R.; see der].

8. 24/7 1722 [D. p. C.] Christen Lauritsen Søbye; [3/3 1730 Harte-B.; see der].

9. 22/5 1730. Rudbek Mogensen Lucoppidan; [28/10 1746 r. Cap.* og Sp. t. Alminde; see der].

10. 28/10 1746 [Skp., o. 4/9 43] Ole Nielsen Westphal; [11/12 1750 r. Cap.* o.s.v.; see der].

11. 11/12 1750 [Chinap. 20/11 40, o. 9/12] Hans Hansen Tellesen, f. Kbh. 15; F. H. T., kgl. Kok; M. Sophie Cathr. . . .; St. pr. 35, Bacc. 37; C. 21/4 39, h.; [† 1753].

KUM II, s. 562, 580 (»Iohannes Tellesen«, 20 år gl.).

12. 18/1 1754 [Stadager-K. 30/10 44] Frederik Frantsen Kragh af Magleby p. Lgld., f. 13/8 93; St. Hlh. 14, Bacc. 15; C. 8/7 26, h.; Skp. 24/10 26, o. 30/10; P. i Trankebar 27-42; 1 ~ 29 Anna Sophie Schiøtt, E. e. Zach. Kleinstrøm, Secretariatsrd. og Kassr. i Trankebar, f. Trankebar 03, b. Stadager 9/6 50; 1 D.; 2 ~ 9/7 56 Inger Hansdtr., E. e. kgl. Jagtbetj. i Kold. Erik Hansen Juul, (Sstr. t. Thomas H. i Torsted og Moster t. S. J. Haar i Lemvig-N.); F. H. Thomsen, Skipper; M. Anne Cathr. Lauritsdtr.; u. B.; see P. P. Winther i Skanderup; [† 9/2 1764; 1. Hustrus Lgst. i Stadager].

KUM II, s. 383, 390 (»Fridericus Krag«, 21 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Kolding byfoged nr. 613; DanKir bd. 8, s. 1271 (Stadager kirke).

13. 22/3 1760**, o. 12/11 [Hør. her 55] Christopher Sølling; [17/4 1767 Grindsted-H.; see Thorstrup-H.].

14. 17/4 1767 [p. Cap. Nustrup 29/10 56, o. 17/11; Anst-G. 16/3 59] Peder Madsen Hegelund; [5/6 1776 Meirup; see Daugbjerg-M.-S.].

15. 5/6 1776 [r. Cap. Sæby 29/9 73] Laurits Munch; [19/7 1776 Albæk-V.; see der; har neppe fungeret her].

16. 5/9 1776. Richard Hagerup Carstensen Volquartz af Kolding, f. Skogn 25/7 48; St. Ribe 63; C. 14/9 68, l.; Hør. Ribe 68; Taulov 13/5 73*, o. 6/11 73**; tillige p. Cap. her fra 3/4 76; O.; [† 1/5 1779.; W. 3/879; N 676].

17. 11/7 1779, o. 22/9, Niels Holst Jürgersen; [9/1 1801 Ho-O.; see der].

18. 8/5 1801 [p. Cap. her 21/9 98, o. 4/12] Johan Elias Ludvig Luplau; [12/12 1806 Tostrup-R.; see der].

Derefter nedlagt.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 17 Vejle amt, udg. af Nationalmuseet 2009. Kolding Skt. Nikolaj Kirke, s. 583-812, Kirkesal i Kolding Hospital, s. 909-920; Koldinghus, s. 921-1004, Kirkegårde, s. 870-890.