Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

Ribe.

No 916. Cathrine el. Sortebrødre Kirke. Sognepræster.

[Ribe Herred, Amt og Stift]

M. S. III.; L. S.*; L. P. B. 503; Galthen; Lkm. 6/32; Kbg. 1685.
———————————

1. c. 1537 [St. Peters K. i Ribe (37)] Mag. Jens Christensen Warde el. Warder, f. Varde c. 00; F. C. Nielsen, Bgmstr. i Varde; vist St. Køln 15; Biskop Iver Muncks Kansler 23; Kannik c. 37; ~ 40 . . . . . ; vist u. B.; [† 25/6 1547; havde en Dtr., Karen, længe før sit Ægteskab, f. c. 25, b. 1/4 70, (see I. I. Hemmet i V. Vedsted)].

PT 11:3 (1942), s. 189; Hegelund I s. 61, II s. 37; Kinch II, s. 16, 70-71, 190, 233, 794-795.

2. 1547 [p. Cap. Kbh. Hel. G. K. c. 47] Vilhelm Pedersen (Gammelsen el. Galmyndsen); ~ . . . ; B.; 2 ~ Christen Madsen, Bgr. i Ribe; see N. Villumsen i Bredsten; [† P. 13/8 1565].

Helk I, s. 425 (Mads og Niels Villumssønner var halvbrødre til Mag. Peder Christensen i Vejle-H.); Kinch II, s. 71-72, 106.

3. 1565 [r. Cap.*, o. 17/4 57] Jacob (Ib) Sørensen, f. Ribe 13/1 25; St. Ribe; St. i Wittenberg 48; Rtr. Ribe 22/10 50; ~ Anna . . . ; [† 29/3 1580; retsindig; Eptph.].

»see A. N. Svansøe t. Varde St. Jac. K.« udgår; Hegelund I s. 101, 138, II s. 32, 85; Kinch II, s. 73, 109, 562; Helk I, s. 397; KS 6:4 (1942-1944), s. 194-198; DanKir bd. 19, s. 778, 780 (se nedenfor).

4. 11/5 1580 [V. Vedsted 11/11 69, o. 29/3 70] Mag. Laurits Ægidiisen (Gillesen) af Billum, f. 9/8 31; St. Ribe t. Wittenberg 59; Rtr. Ribe 11/3 61–65; St. i Wittenberg 65; Mag. ss. 5/3 66; igjen Rtr. Ribe 25/3 67–69; Kannik 21/2 87; 1 ~ Ribe 24/11 66 Sophia Iversdtr. Stub, f. Ribe 31, † 24/3 91, E. e. Søren Svendsen, Stiftsskrvr. i Ribe; F. I. S., Rdmd.; M. Anne Christensdtr. Hegelund; 3 S.; 2 ~ Ribe 21/10 93 Marine Laugesdtr., f. Ribe 40, E. e. Peder Mortensen Hegelund, Bgmstr., og † Aalbg. 9/2 00; F. L. Steffensen, Rdmd.; M. Mette Christensdtr.; u. B.; see N. H. Warde, r. Cap. i Rødby-R.; (H. Pedersen i Janderup-B.); [# 15/1 1596; † 16/9 97; mistede Mælet 1 ½ Aar før sin Død; berømmes for oprigtig Gudsfrygt, grundig Lærdom, skarp Forstand; ærbart og ustraffeligt Levnet; Eptph.; Lgst.; Kisteplade].

Hegelund I s. 7, 20, 57, 58, 61, 73, 88, 107, 138, 139, 175, 219, 243, 247, 302, II s. 8, 15, 33, 46, 66-67, 109-110, 139, 153; Kinch II, s. 163-165, 202; Helk I, s. 431; PT 9:5 (1932), s. 216; Arends I, s. 282-83: W. II. 606; J. 1543; Hegelunds Kal. 1566 24/11, 1591 24/3 og 19/9, 1593 3/7 og 21/10, 1600 9/2; Vahl. IX. 1; Kinch: Ribe I. 466 f., II. 15, 163 ff.; (Arends’ litteraturforkortelser); DanKir bd. 19, s. 786-87, 801, 804 (se nedenfor).

5. 17/1 1596 [Lect. th. i Ribe og Sp. V. Vedsted 24/6 88, o. 16/10] Mag. Niels Sørensen Glud, fmtl. af Glud-H.; maaskee St. i Altdorf 78; St. i Strasbourg 80; Mag. c. •/11 86; Rtr. Sorø 86; Kannik 97; 1 ~ 19/7 90 Marine Pedersdtr. Hegelund, f. c. 73, † P. 7/11 03; F. P. Mortensen H., Bgmstr.; M. Marine Laugesdtr.; 1 S., 3 D.; 2 ~ 22/9 05 Maren Christensdtr. Friis, E. e. Hans Hansen Svaning, Bgr. i Ribe; F. C. F., Bgr. i Ribe; M. Kirsten Christensdtr.; 1 S.; see Søren N. G. i Hemmet-V.; H. L. Buxen i Bogense-S.; [† 30/4 1623; var 1615-16 i Strid med Mag. M. A. Pors t. Ribe Dk. om en Kannikeresidens].

Helk I, s. 222, 398; Hegelund I s. 174, 182, 194, 196, 198, 202, 211, 275, 412, 445, II s. 109, 112, 114, 124, 126, 129, 182, 238; KS 6:3 (1939-41), s. 165 (Rettertinget); Kinch II, s. 158, 243-244, 317-319; Arends I, s. 284: W. II. 606; J. 1543; Hegel. Kal. 1589 20/7, 1590 19/7, 1603 7/11; Kinch: Ribe II. 317 f.; (Arends’ litteraturforkortelser).

6. 14/5 1623 [Lect. th. i Ribe og Sp. V. Vedsted 14] Mag. Hans Olufsen, f. Od. 78; St. i Kbh. 01; Rtr. Svendbg. 06–07; St. i Leyden 07, Paris 08, Orleans 08, Padova 12; Mag. Kbh. 15; Archidiaconus i Ribe Domcapitel 27; ~ 1/1 15 Anne Pedersdtr., f. c. 93, † 26/8 41; (Sstr. t. Susanne P. ~ S. A. Wedel t. Ribe Dk., t. Margrethe P. ~ J. H. Buch, r. Cap. t. Ribe Dk., Halvsstr. t. Peder M. L. i Føvling-H. og t. Mads M. L. i Middelfart-K.); F. P. Christensen, Bgr. i Ribe; M. Else Iversdtr. Vandel (E. e. Morten M. Lime); 1 S., 2 D.; see F. H. Friis i Gram; A. N. Heeboe i Thisted-T.; [† 28/4 1636; Eptph.].

FS nr. 77 (»Johannes Olai«); F-P s. 178; Helk I, s. 332; Kinch II, s. 311, 319, 331, 589 ff; Arends II, s. 125.

7. 1636 [r. Cap. Ribe Dk. 29] Mag. Lauge Andersen Wedel, f. Ribe 21/12 92; F. Mag. A. Sørensen Wedel, tidl. Hofp., siden kgl. Historiograph; M. Mette Hansdtr. Lagesen af V. Vedsted (F. blev Biskop i Ribe); i Sorø Skole 08-11; St. 11; St. i Leipzig 13; Mag. Wittenberg 9/3 16; Sp. Visby 17; ~ 26/7 18 Elisabeth Hansdtr. Mauritii af Tønder, f. c. 96, † 28/8 59; 10 S., 1 D.; see Anders L. W. i Vilslev-H.; Hans L. W. i Anst-G.; Søren L. W. i Ravsted; Johan L. W. i Nustrup; Bernt L. W., r. Cap. t. Ribe Dk. o. s. v.; Ægidius L. W. i Brøns; [† 23/8 1648; velhavende; fortsatte Faderens Trykkerie; Eptph. i Dk.; Lgst.].

KUM I, s. 3 (»Lago And. Vellejus Rip.«); Helk I, s. 420; Hegelund I s. 606, 612, II s. 303, 315; Kinch II, s. 282, 449-452; SB s. 125-126; DanKir bd. 19, s. 558-561, 613-14 (Ribe Domk.).

8. 24/9 1648 [r. Cap. Ribe Dk. 36] Mag. David Lauritsen Foss af Steppinge-F., f. Haderslev 04; St. i Helmstädt 25, i Rostock 26, i Kbh. 27; Rtr. Kold. 34; Mag. Kbh. 21/5 39; Pr. . . ; ~ 19/11 37 Anna Jensdtr. Hundevad af Kolding r. Cap. o. s. v., f. 19, † 18/9 84; 5 S., 4 D.; see Etm.; Laurits D. F. i Pjedsted-G.; Antonius D. F. i Agerskov; A. Mogensen, r. Cap. i Kolding; [† 8/8 1659; Eptph.; Lgst.].

KUM I, s. 86, 149 (»David Vulpius Haterslebiensis/David Laurentii Wolpius«); Achelis I, nr. 1630; Kinch II, s. 335, 452-453; Arends I, s. 256-57; PT 15:2 (1967-68), s. 200; DanKir bd. 19, s. 798-99 (se nedenfor).

9. 13/11 1659 [Rtr. her 12/4 59, men synes ikke, at have tiltraadt] Mag. Jørgen Lauritsen Fogh* af Feldballe-N., f. 23/7 31; St. Aarh. 51; udenlands 52–55: St. i Heidelberg og Franeker 53, i Wittenberg 54; Mag. Kbh. 30/5 57; Pr. 71; Ass. i Kapitlet 82; 1 ~ c. 60 F. D. Magdalene Davidsdtr. Foss, f. c. 40, † 19/12 78; 6 S., 3 D.; 2 ~ 80 (Bev. 15/10) Elisabeth Pedersdtr. Hegelund af Høirup, E. e. C. P. Bruun ss.; 1 S.; see David J. F. i Alslev-H.; Etm.; Rasmus J. F. i Guldager; Clemens J. F. i Hviding; [† 23/10 1710; W. 3/310; Eptph.; hans og Hustrus Kisteplader].

KUM I, s. 229, 270 (»Georgius Lavrentij Fogius«); Helk I, s. 210; Kinch II, s. 453-454; DanKir bd. 19, s. 782-84, 805, 807 (se nedenfor).

10. o. 19/5 1692**, kgl. conf. 21/11 99 [Hør. Ribe 28/6 89] F. S. Mag. Laurits Jørgensen Fog*, f. c. 64; St. Ribe 87, Bacc. 88; Mag. 90; ~ 20/9 03 Else Sørensdtr. Seerup af Ribe Dk., d. 8/2 85, b. 25/7 07; 1 S., 2 D.; (see C. Høyer i Skyum-H.); [† •/1 1747; W. 1/311; N. 172; Eptph.; Lgst.].

KUM II, s. 153, 158 (»Laurentius Georg. Fogius«); »(see C. Krag i Gjelsted-R.)« udgår, se E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Båg hrd. nr. 123; Nygaards sedler: Hustrus dåb, hustrus begravelse; DanKir bd. 19, s. 785, 800-01 (se nedenfor).

11. 17/2 1747 [r. Cap.* o. s. v. 1/7 45, o. 27/9] Peder Caspersen Müller af Høve-F., f. Skjelskør 2/4 10; St. Slag. 27, Bacc. 28; Hør. Slag. 29–31; C. 9/6 34, l.; ~ Barrit 15/11 46 Lene Gertner, Kammerherreindens egen (sic) Pige; F. Degn i Barrit; 1 S., 2 D.; [† 10/11 1763].

KUM II, s. 488, 495 (»Petrus Caspari Müller«, 18 år gl.).

12. 13/1 1764 [Bredstrup 29/7 59] David Rasmussen Fog; [2/11 1787 Faaborg-D.; see der].

13. 18/1 1788 [Povelsker 26/4 80, o. 16/6] Mathias Jørgensen Carstensen; [27/5 1791 Bogense-S.; see der].

14. 15/4 1791 [Ribe Hosp. 30/6 86] Hans Peter Tostrup; [18/10 1805 Od. St. Knuds K.; see Saxkjøb.].

15. 3/1 1806 [r. Cap.* o.s.v. 2/10 95] Nicolai Satterup; [17/12 1824 Varde; see der].

16. 27/4 1825 [Cat. Kbh. Garn. K. 17/12 19] Christian Erik de Thurah; [20/7 1848 Tommerup-B.; see der].

17. 29/9 1848 [Mariæ-Magdalene K. 22/12 38] Gomme Frederik August Graae; [22/4 1851 P. v. den frie danske Menighed i Flensborg; see Idestrup].

18. 21/7 1851 [Cat. Veile 13/3 42] Vilhelm Carl Schousboe; [28/5 1859 Slangerup-U.; see Høie-Taastrup].

19. 1/7 1859 [Skrydstrup 6/7 50, o. Kbh. 11/9] Frederik Ole Moe, f. Holbæk 4/8 13; F. Hans M., siden Gjæstgiver i Helsing.; M. Fred Gustavsen; St. Fdbg. 32; C. 8/6 39, l.; Institutbest. i Roesk. 41; (6/8 – 29/8 1858 Lintrup-H.); ~ 21/3 42 Emma Dianora Augusta Techt; F. Jstrd. Martin T., Toldinsp. paa St. Croix; M. Joh. Lund: 6 S., 1 D.; see Axel Th. M., cd. th. 69/2; Carl J. M. i Harboøre-E.; Otto F. M., cd. th. 74/2.

———————————

 

 

 

Ribe.

No 917. Cathrine el. Sortebrødre Kirke. Sognecapellaner (fra 2/3 1742 residerende og fra 27/4 1632 til 24/6 1683 Compastorer til Sem tilligemed Capellanerne ved Domkirken).

[Ribe Herred, Amt og Stift]

M. S. III.; Galthen; Lkm. 6/36.
———————————

1. 15 . . Oluf (Otto?) Fynboe.

Kinch II, s. 72.

2. 1541. Axel Knudsen; tillige Organist; [1557 Froprædikenspræd. v. Ribe Dk.; see der].

3. k. 17/4 1557 [Rtr. Ribe 22/10 50] Jacob Sørensen; [1565 Sp.*; see der].

I Vakancen 1565-1567 vistnok betjent af »Hr. Tok«, fmtl. den Toko Nielsen, der 1572 var r. Cap. og Skolemester i Holstebro-M.; see der.

4. 1567 [Hør.(?) Kolding] Niels Gregersen; ~ Karen Nielsdtr.; 1 S., 2 D.; [† P. 6/8 1579; »vir bonus, doctus et industrius« – en god, lærd og virksom mand].

Hegelund I s. 134, II s. 32; Kinch II, s. 161.

5. o. 19/8 1579 [Hør. Ribe (71)] Mag. Jacob Jensen Janderup, maaskee af Janderup, eller af Bondeslægt; St. i Rostock 67, i Wittenberg 77; Mag. ss. 2/9 78; ~ Agnete . . . , E. e. O. Lauritsen i Darum-B., og † 13/12 12; F. Sadelmager i Ribe; u. B.; [† P. 6/11 1603].

Hegelund I s. 68, 135, 412, 601, II s. 42, 313; Helk I, s. 263 (»Iacobus Ioannis Ripensis«); Kinch II, s. 248, 563.

6. o. 28/12 1603 [Hør. Ribe 12/11 91] Iver Christensen Holm, tillige P. i Seem 32; f. Ribe; St. i Kbh. 02–03; Fp. 11–13; ~ 26/11 09 Karine . . . , E. e. Peder Knudsen, Rdmd., som overlevede ham; vist u. B.; [† 1635].

F-P s. 189 (»Ivarus Christierni Holmius«); Hegelund I s. 225, 388, 414, 532, II s. 143, 286; Kinch II, s. 320, 331, 555, 560; OD-RFR II, s. 190.

7. 1635 [p. Cap. Ø. Egesborg, o. 25/11 33] Jens Hansen Tausan, tillige P. i Seem, f. c. 09; St. Ribe 29; ~ Kirsten Bertelsdtr. Struck, f. c. 14, † 5/7 90; F. B. S., Kbmd. og Rdmd. i Ribe; M. Anne Andersdtr. Vedel af Kbh. Hofp.; [† 13/3 1655; han skal være opkaldt efter Biskop Hans Tausen, men ikke være i Slægt med ham].

KUM I, s. 98 (»Ianus Tavsanus«); PT 8:6 (1927) s. 192; Kinch II, s. 335, 350, 454-456, 543, 583; OD-RFR II, s. 190.

8. 16/6 1655 [Varde Nic. K. 53] Torkil Andersen, f. Fyen c. 17; St. Hlh. 38; p. Cap. Kirkeby-L., o. 11/9 44; p. Cap. Ribe Dk. 46; P. t. Ribe Hosp. 49; ~ c. 50 Margrete Boesen, f. c. 18, † Ribe 5/7 90; F. Niels B., Rdmd. i Nybg.; M. Anne Nielsdtr.; 1 S., 1 D.; see Etm. [† 16 . . ; hans Løn som Hospitalsp., der var 25 Rdlr. for Kost, 2 Tdr. Rug og 15 Rdlr., blev 1652 forbedret med 60 Sldr. for hans tro og flittige Tjeneste som Capellan].

KUM I, s. 142 (»Torchillus Andreæ«); KS 3:5 (1884-86), s. 134 (»Torchillus Andreæ«, 27 år gl.); Kinch II, s. 445-446, 456-458, 809.

9. 20/5 1675**. Niels Nielsen Galthen, vistnok af Galten-V.-H.; St. Rand. 69; ~ F. D. Mette Terkilsdtr., b. Marie Magdalene 30/5 36; see Terkel N. G. i Mariæ-Magdalene-S.; [vist † 1680].

KUM II, s. 15 (»Nicolaus Nicolai Galthenius«).

10. 20/10 1680, o. 29/11 [Hør. Ribe 20/8 76] Mag. Laurits Christensen Aagaard; [13/6 1690 Frederiksborg-H.-H.; see Helsing. St. Olai K.].

11. 5/8 1690 [Rtr. Ringsted 73–87, da han gik til Kbh., hvor han atter holdt Forelæsninger] Mag. Christopher Christensen Wallekilde, f. Vallekilde 4/12 44; F. C. Nielsen Bogense, Degn; St. Nestved 62; C. 65, Bacc. 66; Rtr. Ringsted 70*; Mag. 14/5 73; ~ Anne Jacobsdtr. Wilckenhof, b. Rye, Voldborg hrd., 6/3 19; [† 26/12 10, b. 2/1 11; flitttig Disputator v. Universitetet; holdt Forelæsninger over Logik; Kisteplade].

KUM I, s. 308, 332 (»Christophorus Christierni Wallefontanus«); Nygaards sedler: Begr.; Kbg. Rye (1651-1778), s. 230, opsl. 113 (enkens død); DanKir bd. 19, s. 807-08 (se nedenfor).

12. 19/6 1711. Lars Christiansen Lund; [10/2 1731 Thorstrup-H.; see Hersted-Ø. og V.].

13. 6/4 1731 [Ribe Hosp. o. s. v. 10/11 19] Terkil Nielsen Jedsted*, f. Jedsted c. 71; St. Ribe 90; Klokker v. Ribe Dk. i 25 Aar; see M. Andersen, r. Cap. i Ringkjøb.-R.; [b. 15/5 1743; Lkm. har ham † 1741 og derefter Jørgen Sølle, conf. 19/5 41, † 43; men denne omtales ei i M. S., og Jedsted siges udtrykkeligt i L. P. B. begraven, som anført].

KUM II, s. 176 (»Torchillus Nicolai Iedstedius«).

14. 5/7 1743. Jens Pedersen Hobroe, f. c. 11; St. Holbæk 35; ~ Ribe Dk. 28/5 44 Margrethe Judithe Lucht, d. Kolding 17/5 21; F. Christoffer L., Hospitalsforst. i Kolding; M. Cathrine Dorthe Wibring; 1 S.; 2 ~ J. S. Overgaard i Ebeltoft-D.; [† 11/5 1745].

KUM II, s. 565 (»Ianus Hobroe«, 25 år gl.); Nygaards sedler: Barn, hustrus dåb; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ribe amt, Ribe stiftsprovsti nr. 6, han var kun gift én gang.

15. 1/7 1745, o. 27/9, Peder Caspersen Müller; [17/2 47 Sp.*; see der].

16. 3/3 1747, o. 15/4, David Mogensen Grønlund; [3/9 1777 Darum-B.; see der].

17. 12/11 1777 [Ribe Hosp. o. s. v. 23/6 73] Hans Coster; [20/5 1785 Magleby p. M.; see der].

18. 5/8 1785, o. 23/9, [Hør. og Cant. Aarh. 82] Mag. Niels Lauritsen Liisberg; [8/10 1790 Holme-T.; see der].

19. 31/12 1790, o. 16/2 91 [Hør. Hors. 79] Niels Christopher Juel; [31/7 1795 r. Cap. Assens-Kj.; see Beftoft-T.].

20. 2/10 1795, o. 8/12, Nicolai Satterup; [3/1 1806 Sp.*; see Varde].

Nedlagt efter Rescr. 12/8 1803.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Kinch, J.: Ribe Bys Historie og Beskrivelse. bd. II 1884 (Reproudgave ved Ole Degn, Universitetsforlaget i Århus 1985).
Danmarks Kirker, Bd. 19, Ribe amt, udg. af Nationalmuseet 1984. S. Katrine Kirke, s. 684-812, Kirkegårde i Ribe, s. 813-818, Seem Kirke, s. 3379-3436 (udg. 1994-2003).
Henrik Græbe: Ribe Skt. Katharinæ kloster – sognekirke og hospital. Udg. af Historisk Samfund for Ribe amt, 1978.
 
 

 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 993. Sem (Seem, St. Andreæ K.),

Hviding Herred, Haderslev Amt, Ribe Stift.

Kbg. 1721.
[NB! Her er også medtaget korrektioner og tillæg fra Arends.]
———————————

0. 1539. Jacob Simensen; [† c. 1583?].

DanKir bd. 19, s. 3379 (se nedenfor).

1. 1583 [Ribe Hosp. 69] Christen Jørgensen, f. c. 32; see J. Christensen i Reisby; [† 14/6 1610; cfr. Saml. til jydsk Hist. og Topographie 1/280].

Hegelund I s. 545, II s. 291; Kinch II, s. 806.

2. c. 1610. F. S.? Jørgen Christensen; [1619 Reisby; see der].

3. 1619 [Reisby 12] Jens Regelsen; St. 04 (Kommunitetet); Cap. Reisby, o. 27/11 05; ~ Riberhus 27/4 06 vist F. D. i Reisby: Marine Nielsdtr.; [1632 afsat; se nedenfor].

F-P s. 209 (»Johannes Rigelius Ripensis«); Hegelund I s. 448, 457, II s. 252, 256; KS 2:6 (1872-73), s. 551 (Arrild).
 

Ved Kongebrev af 27/4 1632 bleve Capellanerne til begge Ribes Kirker Compastorer til Sem.
Ved Rescr. 24/6 1683 bleve alene Capellanerne til Ribe Domk. Compastorer.

———————————
Kinch II, s. 334: »Ved Kongebrev af 27de April 1632 blev Sem Sognekald annekteret til de 2 Kapellaner i Ribe By. Den hidtilværende Præst i Sem var Hr. Jens Regelsen, som 1612 var bleven Sognepræst i Rejsby, men 1619 havde byttet Kald med Hr. Jørgen Kristensen i Sem, fordi denne Sidste, som det hedder, ikke havde kunnet komme overens med Herskabet på Riberhus. Men Jens Regelsen var en dårlig Person: 1622 og 1623 findes han fordelt ved Ribe Byting for Småsummer, og under 30te Novbr. 1631 udgik der Brev til Lensmanden og Biskoppen om at undersøge hans Levned og angivne Drikfældighed og afgive Erklæring derom. Denne Erklæring har ganske sikkert været ugunstig. Præsten er vel ligefrem blevet dømt fra Kaldet, og ved et nyt Kongebrev af 27de April 1632 meddeltes det, at da Kaldet skulde „på en Anden forvandles“, og da Kapellanerne i Ribe vare ganske ringe forsynede, havde Kongen bevilget, at Kaldet herefter skulde betjenes af dem til deres Løns Forbedring, dog med Forbehold af Haderslevhuses Rettigheder til det.«
———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Arends, Otto Fr.: Gejstligheden i Slesvig og Holsten fra Reformationen til 1864. København 1932.
Kinch, J.: Ribe Bys Historie og Beskrivelse. bd. II 1884 (Reproudgave ved Ole Degn, Universitetsforlaget i Århus 1985).
Danmarks Kirker, Bd. 19 Ribe amt, udg. af Nationalmuseet 1994-2003. Seem Kirke, s. 3379-3436.