Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 234. Faaborg (St. Nicolai K.) og fra 1540 Diernisse (de 11,000 Jomfruers K.),

Salling Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift.

M. S. 2-a/57; J. M. 245; L. S.*; L. P. B. 464; Lkm. 2/323; see Schrøder: Meddelelser om Faaborg Kjøbstad, S. 166 ff., hvor det Anførte
i Hovedsagen er meddelt af mig; B. M. 186; Kbg. Faabg. 1658, Diernisse 1741.
Anm. I Diernisse nævnes Hans Boesen som P. 1537, og 19/2 1555 da han fik Fritagelse paa Livstid for de 4 Mark danske, som han plejer at give aarlig i Gjæsteri af Diernes Præstegaard. KB bd. 1 (1551-55) s. 365; KS 6:2 (1936-38), s. 468.
———————————

1. (1540). Rasmus Wordin; Diernisse blev Annex ved Niels Boesens el. Bøysens Død efter 1555.

2. 1570 [Præst i Skaane . . .] Hans Jensen; r. Cap. Nybg. c. 67; ~ Karine . . . ; [† P. 21/8 1593; „fere indoctus; regitur ab uxore(1). Haffuer køpt sin egen Gord. Pastoralis curia satis commoda; eam elocat civi(2)“; (J. M. l. c.)].

3. 1594 [r. Cap. Od. Graabr. K. 89] Simon Jørgensen af Od. Graabr. K.; St. Od. 87; [† P. 29/7 1603, „oc alle hans Børn, ondtaget et“; (J. M. 253)].

FS, nr. 130 (»Simon Georgii«).

4. 1603 [Avernakø (89)] Hans Hansen, „født paa Arnach; kunde iche komme did for Siugdom“; maaskeeSt. 76; [† 1603 el. 04 p. Avernakø].

FS, nr. 428 (»Johannes Johannis«).

5. 1604. Morten Hansen Griff, f. c. 71; maaskee St. 93; Pr. (31); ~ 04 Maren Andersdtr., † 65; (mindst) 1 S., 1 D.; see Etm.; [† 9/11 1639; Lgst.].

FS nr. 536 (»Martinus Johannis«); BHMD, s. 83, 177 (se nedenfor); DanKir bd. 10, s. 739-40 (se nedenfor).

6. 19/12 1639, o. 12/1 40. F. S. Henrik Mortensen Griff, f. c. 10; St. Lund 33; ~ Anna Mortensdtr., f. 11; 2 ~ Etm.; 1 S., 5 D.; see Morten H. G. i Ø. Hæsinge-H.; (J. L. Kullerup, Sp. her; M. C. Mølmark i Ø. Hæsinge-H.); [† 20/6 1658; maatte 46 betale 30 Rdlr. til Skolen fordi han havde viet et Fruentimmer, som havde forseet sig i Flensborg og ei staaet aabenbart Skrifte; Eptph.; muret Begr. i K.; hans Navn p. Kirkeklokken 1646].

KUM I, s. 114 (»Henricus Martini Gryph«); KS 3:5 (1884-86), s. 131, 5:3 (1905-07), s. 61 (»Hr. Henrik Griff«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Sallinge hrd. nr. 3, 50; BHMD, s. 126, 137, 175, 178-79 (se nedenfor); DanKir bd. 10, s. 736, 737, 747, 790 (se nedenfor).

7. 1658, o. 11/8, Just Michel Ludvigsen af Odense Frue K.; St. Sorø 54; 1 ~ Faabg. 24/6 60 F. E., † 17/10 78; 2 ~ 30/7 80 Maren Hansdtr. Naur af Vissenbjerg; (91) 2 S., 1 D.; 2 ~ Christian Povelsen, Kbmd. i Faabg.; 3 ~ Børge Christian Mølmark, Kbmd. ss., see Christian B. M. i Søllinge-H.; [† 17/3 1690; i St. M. findes en heel Deel om en slem Sag, som han havde, idet Anders Rasmussen Kandestøber beskyldte ham for Forsømmelighed og slap Bodsprædiken; Pg. br. 72; hans Navn paa et Kalkmaleri i K. 1681].

KUM I, s. 247 (»Iustinus Ludovicus Soranus«); SB s. 181; Kbg. Fåborg (1658-1691), opsl. 7 (1. vielse); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Sallinge hrd. nr. 3, Fåborg byfoged nr. 110, 173; PT 1:4 (1883), s. 294 (Bircherods Dagbøger); DanKir bd. 10, s. 677 (se nedenfor).

8. 22/3 1690 [Dalby c. 79] Mag. Mikkel Andersen Høyelse af Høielse, f. 55; St. Sorø 73; Mag. 92; 1 ~ Valborg Andersdtr. Sevald fra Norge(?), † c. 85; 1 S., 2 D.; 2 ~ Barbara Hansdtr. Mule, † 38; (Sstr. t. Anna Elisabeth H. M. ~ H. C. Høyelse i Snoldelev-T.); F. Hans Pedersen Samsing, Kbmd. i Od.; M. Elisabeth Jensdtr. Mule (Sstr. t. Anna J. M. ~ H. Hansen i Skamby, t. Kirsten J. M. ~ M. P. Cheitum i Hyllested-V.og t. Birgitte J. M. ~ J. S. Kaalund i Herfølge-S.); 1 S., 1 D.; see L. N. Lorentsen i Karlslunde-K.; [† 7/11 1696].

KUM II, s. 37 (»Michaël Andreæ Høyelsinus«); SB s. 203-204; PT 1:4 (1883), s. 294 (Bircherods Dagbøger); 5:6 (1909), s. 11; SL II, s. 62; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Sallinge hrd. nr. 12; SL II, s. 62.

9. 18/11 1686 [r. Cap.* 3/8 82] Jacob Lauritsen Kullerup af Kullerup-V.; St. Od. 67; ~ Mette Christiansdtr. Møllmark, † 25/7 10; F. C. Jensen M., Tolder i Faabg.; M. Else Henriksdtr. Griff af Faaborg-D.; 2 S., 5 D.; see Morten J. K., r. Cap. Ærøskjøb.; J. P. H. Plesner i Elmelunde; [† 30/1 1717; hans Navn p. Kirkeklokken 1701].

KUM I, s. 341 (»Iacobus Laurentij Culderup«); DanKir bd. 10, s. 790 (se nedenfor).

10. 19/3 1717 [Fp., o. 27/5 11] Hans Andersen Bloch; [24/2 1736 Odense St. Knuds K.; see der].

11. 17/3 1730 [Hør. Hlh. . . .] Hans Lauritsen Bager, d. Assens 28/9 88; F. L. Larsen B.; St. Od. 06, Bacc. 08; C. 17/2 10, l.; ~ Martha Lauritsdtr. Schurmann af Frørup; 3 S., 2 D; see Laurits S. H. B. i Langaa-Ø.; [† 3/11 1741].

KUM II, s. 311, 328 (»Iohannes Laur. Baggerus«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Assens byfoged nr. 543; Gejstl. sk. i Svendborg amt, Sallinge hrd. nr. 83; Kbg. Assens (1679-1733) opsl. 49 (dåb).

12. 8/12 1741 [p. Cap. v. Kbhs. Waisenhuus 21/3 38, o. Od. 9/4] Mathias Worm Sørensen Seerup af Ribe Dk., f. 14/11 08; St. Ribe 28, Bacc. 29; udenlands; C. 30; Hør. Ribe . . ; Cat. Kbh. Holmens K. 36; ~ Birgitte Marie Pedersdtr., Kragelund af Gram, f. Fol; 6 B.; [† 8/10 1753; W. 2/367 og 3/706; N. 550].

KUM II, s. 495, 512 (»Matthias Worm Seerup«, 20 år gl.).

13. 7/12 1753 [r. Cap. i Sund, Bergens Stift, 25/4 50] Peder Thomsen Lund, f. i Danmark c. 05; vist St. Od. 32; Sp. Aurland i Sogn, Bergens St., 14/2 44; 1 ~ Maren Nielsdtr.; 2 S., 2 D.; 2 ~ Mette Bruun, f. c. 07, † V. Aaby 8/5 92; 1 S., 2 D.; [† 11/7 1762].

KUM II, s. 537 (»Petrus Lund«, 25 år gl.); Lampe I, s. 300; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Sallinge hrd. nr. 127, 211.
(8/10 1762. O. D. Lütken; see Skjellerup-E.)

14. 17/12 1792 [Fp. 1/5 61, o. 15/5] Henrik Rudolph Nielsen Kannewurff, f. Od. 5/7 29; (Bdr. t. Johan V. M. K. i Idom, t. M. J. N. Kannewurff i Søndersø og Halvbdr. t. N. N. Wamberg i Gudbjerg); F. N. K., Klokker og Cantor v. St. Hans K.; M. Sophie Amalie Weghorst; St. Od. 49; C. 54; (Tim-M. 8/7 57*); 1 ~ 15/11 64 Margrethe Sophie Erreboe, f. Faabg. 24/6 47, † ss. 6/10 81; (Sstr. t. Anna Marie E. C. E. ~ S. N. Henriksen i Haarslev); F. Christen Christensen E., Kbmd. i Faabg.; M. Sophia Pedersdtr. Gebert; 3 S., 1 D.; 2 ~ 25/2 84 Hilleborg Marie Berth, f. c. 52; 1 S., 1 D.; 2 ~ 4/8 88 H. A. Agerbech, r. Cap. her, siden Sp. Skydebjerg-O.; see Ludvig H. K. i Aabye-B.; [† 31/8 1787; handlede med Køer fra Jydland; hans og Hustruers Lgst. K.].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Skovby hrd. nr. 44; Svendborg amt, Sallinge hrd. nr. 175; PT 14:6 (1964-65), s. 109-10, 114 (Erreboe); DanKir bd. 10, s. 744 (se nedenfor).

15. 2/11 1787 [Ribe Cathrine K. 13/1 64] David Rasmussen Fog af Steenstrup-L., f. 30/12 31; St. pr. Od. 48; C. 18/3 52; Bredstrup 21/10 57**, o. 4/3 58; 1 ~ 58 F. D. i Bredstrup Barbara Margrethe Christiansdtr. Lunde, f. 36, † 60; 1 D.; 2 ~ 60 (Bev. 28/11) Maria Elisabeth Poulsdtr. Fenger, † Bredstrup 62; (Sstr. t. J. R. Fenger, r. Cap. t. Fred. Mich. K.); F. P. F., Kbmd. i Fred.; M. Helene Cathrine (Nicolaisdtr.) Lobedanz; 1 S.; 3 ~ Johanne Elisabeth Stokkemarch af Ribe Dk., f. 21/8 43, † 15/3 06; 2 S., 2 D.; see Christian J. D. F. i Vinding-V.; J. Clausen i Assens-Kj.; Rasmus F. t. Vibg. Dk.-A.-T.; C. Rieffestahl i Søllested-V.; [† 30/10 1805; En besynderligt god Præd. og i sit Embede en omhyggelig P.].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Sallinge hrd. nr. 254; Vejle amt, Elbo hrd. nr. 56; Fredericia byfoged nr. 1315.

16. 28/3 1806, o. 30/5 [V.-D. p. C.] Ole Langballe, f. Aarh. 67; F. Henrik L., Kbmd.; M. Mette Margrethe Schjødstrup; St. Aarh. 85; Alumnus p. Borchs Coll. 93–98; C. 31/10 97, l.; ~ Cathrine Elisabeth Schow; [† 6/3 1813].

Borchs K. nr. 438.

17. 16/7 1813, o. 5/11 [Medbest. af Kbhs. Bgdsk. 11] Peter Rosenstand Wøldike; [30/5 1827 Hammer-L.; see Taarnby].

18. 1/8 1827 [Holstebro 5/7 15, o. 1/9] Christen Mikkelsen Hasle, f. Hasle v. Aarh. 15/12 81; F. Gdmd.; St. Aarh. 03; C. 6/10 06, l.*; Lærer og Insp. v. d. Schouboeske Institut i 2 ½ Aar; Privatlærer i 1 ½ do.; Andenlærer v. Brøndbyvester Sem. 17/7 10; tillige Maabjerg 3/3 19; Cons.-Rd. 28/10 36; ~ 16 Conradine Frederikke van Deurs, f. 60, † 34; F. Jstrd. Jacob Christ. v. D., Gross. i Kbh.; M. Henriette Johanne Dorothea de Pløyart; u. B.; [# 7/5 1859; † Faabg. 20/11 67; utrætteligt virksom].

19. 4/7 1859 [Cat. Svendborg 5/8 49] Joachim Christian Chievitz, f. Grenaa 6/4 15; F. Cpt. Johan Henrik C., senere Insp. v. Chrhvns. Bgdsk., tilsidst Toldbejent i Kbh.; M. Vitta Hedvig Møller af Karrebæk; St. Kbhs. Bgdsk. 33; C. 30/6 40, l.; ~ 19/9 49 Mette Juliane Lund, f. 8/11 14; F. Ole L., Kbmd. i Kbh.; M. Maren Monberg; 2 S.

———————————

 

 

No 235. Sognecapellaner (fra 2/3 1742 residerende) i Faaborg og Diernisse.

[Salling Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift]

M. S. 2-a/57; B. M. 186; J. M. 245; Schrøder: Meddelelser om Faaborg Kjøbstad, S. 173.
———————————

1. c. 1564. Jørgen Troelsen; „canus quoque; indoctus, elocat suam residentiam civibus(3). Er meget ilde byget; kand inthet bo der vdj, vdenat den opfardiges“ (J. M. l. c.); [† 159 . ].

2 (3). 159 . Søren . . . ; [† 2/11 1597].

3 (4). (1604). Jørgen Hansen; maaskee St. 87; „forligt 7/5 04 med Sp. om hvis Ordt og Thrette, dennem haffde verrit emellom till denne Dag“ (J. M. 254). Sagen angik Capellanens Løn.

FS, nr. 315 (»Georgius Johannis«).

4 (2). c. •/10 1616. Jens Madsen; St. Od. 13.

KUM I, s. 11 (»Ianus Matthiæ Ottoniensis«); KS 3:5 (1884-86), s. 114.

5. o. 17/3 1624. Peder Hansen; [k. 12/2 1633 Nakskov; see der].

6. o. 19/3 1633 [Rtr. her 28/2 30] Jørgen Madsen, f. c. 02; St. Od. 24; [b. 13/11 1663; hans Navn p. Kirkeklokken 1646].

KUM I, s. 65 (»Georgius Matthias«); KS 3:5 (1884-86), s. 142, 127; Kbg. Fåborg (1658-1691), opsl. 26; BHMD, s. 177 (se nedenfor); DanKir bd. 10, s. 790 (se nedenfor).

(Udgår her, vist identisk med næste. 7. 1661 [Cap. p. p. Helnæs, o. 29/8 58] Jørgen Jensen (Søllested); [† 1663]).

8. 1664 [Cap. p. p. Helnæs, o. 29/8 58] Jørgen Hansen Søllested af Søllested-V., f. 27; St. Od. 51; ~ Faabg. 28/8 67 Maren . . . . , som overlevede ham; ingen B. døbte i Faabg.; [b. 7/8 1682*)].
*) Schrøder: Meddelelser om Faaborg Kjøbstad, S. 223, har Peder Laursen, som Capellan, efter at have været Rector ved Skolen, men uden Tidsangivelse; maaskee var han p. Cap hos Sognepræsten.

KUM I, s. 229 (»Georgius Iohannis Fyllested«); KS 5:3 (1905-07), s. 724; Kbg. Fåborg (1658-1691), opsl. 46, 103 og 114 (hustrus navn), 125, (at han iflg. Qvistgaard skal have været gift en anden gang 14/11 1683 (efter sin død!) beror på en fejltolkning af samme kbg. opsl. 128).

9. 3/8 1682. Jacob Lauritsen Kullerup; [10/11 1696 Sp.*; see der].

10. 10/11 1696. Christian Salmonsen Hirtznach af Assens-Kj. r. Cap.; St. Nybg. 83; [† 1696 samme Dag, paa hvilken han skulde have været ordineret].

KUM II, s. 125 (»Christianus Salomonis Hirschnach«).

11. 4/12 1696 [p. Cap.*, o. 14/10 96] Peder Frandsen Rauberg; St. Od. 89; 1 ~ 19/8 96 Edle Margrethe Hansdtr., f. c. •/3 62, † 26/10 10; 1 S., 1 D.; 2 ~ 12 Cathrine Margrethe Mogensdtr. Lucoppidan af Ø. Skjerninge-H., f. c. 82, † 15/2 60; 1 S., 2 D.; 2 ~ Thomas Flensborg, Kbmd. i Od. (Fader t. Anna Marie T. F. ~ P. J. Thoring i Brahetrolleborg og t. Mette C. T. F. ~ H. J. G. Zimmer i Tranderup); see Niels P. R. i Uby; [† 24/6 1729; vilde have været Sp., da Bloch blev det, „og maatte græde Blod for den fremmede Mand, som var kommen i Embedet“; havde Strid med B. om Alternationen eller Fordelingen af Embedsforretningerne; „lod see Iver og Nidkjærhed til Guds Æres Forfremmelse“; hans Navn p. Kirkeklokken 1701 og paa et Kalkmaleri 1725].

KUM II, s. 167 (»Petrus Francisci Rauberg«); E. Brejls skifteuddr.: Fåborg byfoged nr. 317, Gejstl. sk. i Svendborg amt, Sallinge hrd. nr. 32, 55, 98; Kbg. Fåborg (1690-1726) opsl. 139 (1. hustrus død), (1727-55) opsl. 200 (død), (1755-67) opsl. 90 (enkens død); PT 8:3 (1924) s. 879, 9:2 (1929), s. 156 (Bircherods Dgbg.); DanKir bd. 10, s. 677, 790 (se nedenfor).

12. 25/7 1729, o. 26/8, Jørgen Vilhelm Schmidt, d. Aalbg. Bud. K. 10/4 81, (Bdr. t. Vilhelm V. S. i Harring-S.); F. Vilhelm S., Barber og Chir. i Skanderbg., siden i Aalbg.; M. Kirstine Sørensdtr. Rafn; St. Aalbg. 02; ~ Od. St. Knuds K. 5/11 33 Kirstina Hansdtr. Bloch af Od. St. Knuds K., f. Korup Degnebolig 7/7 00, † Vigsnæs 28/12 87; 1 S.,1 D.; see J. Thune i St. Jørgens-S.; [afsat 1741; † 1/8 55, b. Od. St. Knuds K. 6/8].

KUM II, s. 278 (»Georgius Vilhelmus Smidius«); Kbg. Od. St. Knuds K. (1698-1741): vielse opsl. 307, (1642-1797) begr. opsl. 446; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Maribo amt, Fuglse hrd. nr. 44, Musse hrd. nr. 227; Odense amt, Odense hrd. nr. 100; Nygaards sedler: Dåb.

13. 14/4 1741. Laurits Lillelund; [19/6 1754 Jordløse-H.; see der].

14. 1/11 1754, o. 6/12, Laurits Pedersen Næraae; [5/3 1762 Svendborg Frue K.; see der].

15. 24/6 1762, o. 10/7, Jacob Paulin Clausen; [7/6 1775 Svanninge; see der].

16. 16/8 1775, o. 6/10, Hans Crone; [26/3 1783 Espe-V.; see Flødstrup-U.].

17. 4/6 1783 [p. Cap. Eltang-V. 9/4 72] Søren Christensen Bording, f. Nymølle, Rødding S. i Salling 12/10 40; F. C. Sørensen B., Forv. p. Spøttrup; M. Bodil Johanne Funder; St. Vibg. 61; C. 65; p. Cap. Ikast 29/12 69, o. 6/4 70; ~ Anne Marie Heegaard, f. c. 30, † Faabg. 27/4 87; (Sstr. t. Else L. H. ~ L. L. Helt i Ikast); F. Laurits Nielsen H., Skomager i Holstebro; M. Else Poulsdtr.; [b. 27/1 1786; W. 3/102; N. 80].

KUM III, s. 214 (»Severinus Bording«, 23 år gl.); Sixhøj nr. 1284; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Sallinge hrd. nr. 190; Holstebro byfoged nr. 82, 114.

18. 21/4 1786, o. 21/6 [Hør. Fdbg. 29/3 79] Hans Adolph Pedersen Agerbech; [14/11 1794 Skydebjerg-O.; see der].

19. 14/11 1794, o. 29/12, Ulrik Christian Boesen; [18/12 1807 Sest; see Eltang-V.].

Nedlagt efter Rescr. 12/8 1803.

———————————

 

 

No 236. Ordinerede Catecheter i Faaborg.

[Salling Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift]

Schrøder: Meddelelser om Faaborg Kjøbstad, S. 177.
———————————

1. 7/5 1813, o. 30/6, Claus Henrich Becher; [10/9 1823 V. Hæsinge-L.; see der].

2. 17/3 1824, o. 12/5, Jens Nicolai Lund; [12/1 1830 Herringe-F.; see Tommerup-B.].

3. 26/5 1830, o. 28/7, Johan Frederik Leth; [23/1 1835 Svanninge; see der].

4. 6/5 1835, o. 2/6, Frederik Nicolai Severin Michelsen; [22/10 1839 V. og Ø. Vandet; see Dover-V.].

5. 17/2 1840, o. 8/4, Vilhelm Carl Schousboe; [13/3 1842 Cat. Veile; see Høie-Taastrup].

6. 27/5 1842, o. 28/6 Gumme (ikke Niels G.) Bondo; [28/4 1848 Vang; see Vallensbæk].

7. 3/7 1848, o. 28/7, Andreas Peter Rohde; [29/7 1855 Vesterbølle-Ø.; see der].

8. 11/10 1854, o. 20/12, Christian Peter Catarus Høeg; [8/11 1863 Torup; see der].

9. 9/4 1863, o. 24/7, Claus Vadum af Galten-V., f. 22/1 30; St. Rand. 48; C. 24/1 54, l.; ~ 17/8 58 Anna Elisabeth Hobe af Harring-S., f. 5/8 39; (68) u. B.; [2/5 1870 Hyllested-R. Smukke og værdifulde Mindegaver; † Hyllested 19/4 72].

10. 20/7 1870, o. 30/8 [Instit. i Sæby 67] Niels Orten Mathias Bøving, f. Kbh. 22/10 38; F. Frants Joh. Gerh. B., Bogholder i Nationalbanken; M. Nic. Vilh. Knudsen; St. v. W. 57; C. 9/1 64, l.; ~ 13/4 68 Ottilia Louise Augusta Gede, f. 20/10 38; F. Fred. Christ. G.; Viinhandler; M. Hilda Louise Schmerling; (78) 3 S., 1 D.; [31/5 1880 N. Sundby-H.].

———————————

Noter:

(1) »fere indoctus; regitur ab uxore« = næsten ulærd; Hustruen har Regimentet.
(2) »Pastoralis curia satis commoda; eam elocat civi« = Præstegaarden er rimelig god; han lejer den ud til en Borger.
(3) »canus quoque; indoctus, elocat suam residentiam civibus« = ogsaa graahaaret; ulærd; lejer sin Embedsbolig ud til Borgerne.
 

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 10, Svendborg amt, udg. af Nationalmuseet 2014. Fåborg Helligåndskirken, s. 611-778, Skt. Nikolaj Kirke, s. 779-796, Diernæs Kirke (endnu ikke udgivet).
Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.