Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 234. Faaborg (St. Nicolai K.) og fra 1540 Diernisse (de 11,000 Jomfruers K.),

Salling Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift.

M. S. 2-a/57; J. M. 245; L. S.*; L. P. B. 464; Lkm. 2/323; see Schrøder: Meddelelser om Faaborg Kjøbstad, S. 166 ff., hvor det Anførte
i Hovedsagen er meddelt af mig; B. M. 186; Kbg. Faabg. 1658, Diernisse 1741.
Anm. I Diernisse nævnes Niels Boesen som Prior i Faaborg 20, som P. 1537. 1540 bevilgede Christian III, at Diernæs efter sognepræst Niels Boesens død (efter 1557) skulle være anneks til Faaborg som økonomisk støtte til præsterne dér, og 19/2 1555 da han fik Fritagelse paa Livstid for de 4 Mark danske, som han plejer at give aarlig i Gjæsteri af Diernes Præstegaard; levede endnu 57. KB bd. 1 (1551-55) s. 365; KS 5:2 (1903-05) s. 214-15, 6:2 (1936-38), s. 468; DanKir bd. 10, s. 2936, 3005 (se nedenfor).
———————————

1. (1540). Rasmus Wordin; Diernisse blev Annex ved Niels Boesens el. Bøysens Død efter 1557.

2. 1570 [Præst i Skaane . . .] Hans Jensen; r. Cap. Nybg. c. 67; ~ Karine . . . ; [† P. 21/8 1593; „fere indoctus; regitur ab uxore(1). Haffuer køpt sin egen Gord. Pastoralis curia satis commoda; eam elocat civi(2)“; (J. M. l. c.)].

3. 1593 [r. Cap. Od. Graabr. K. 89] Simon Jørgensen af Od. Graabr. K.; St. Od. 87; [† P. 29/7 1603, „oc alle hans Børn, ondtaget et“; (J. M. 253)].

FS, nr. 130 (»Simon Georgii«); KS 3:5 (1884-86), s. 194.

4. 1603 [Avernakø (89)] Hans Hansen, „født paa Arnach; kunde iche komme did for Siugdom“; maaskee St. 76; [† 1603 el. 04 p. Avernakø].

FS, nr. 428 (»Johannes Johannis«).

5. 1604. Morten Hansen Griff, f. c. 71; maaskee St. 93; Pr. (31); ~ 04 Maren Andersdtr., b. 11/9 65; (mindst) 1 S., 1 D.; see Etm.; [† 9/11 1639; Lgst.].

FS nr. 536 (»Martinus Johannis«); BHMD, s. 83, 177 (se nedenfor); Kbg. Fåborg (1658-91) opsl. 40 (enkens begr.); DanKir bd. 10, s. 739-40 (se nedenfor).

6. 19/12 1639, o. 12/1 40. F. S. Henrik Mortensen Griff, f. c. 10; St. Lund 33; ~ Anna Mortensdtr., f. 11; 2 ~ Etm.; 1 S., 5 D.; see Morten H. G. i Ø. Hæsinge-H.; (J. L. Kullerup, Sp. her; M. C. Mølmark i Ø. Hæsinge-H.); [† 20/6 1658; maatte 46 betale 30 Rdlr. til Skolen fordi han havde viet et Fruentimmer, som havde forseet sig i Flensborg og ei staaet aabenbart Skrifte; Eptph.; muret Begr. i K.; hans Navn p. Kirkeklokken 1646].

KUM I, s. 114 (»Henricus Martini Gryph«); KS 3:5 (1884-86), s. 131, 5:3 (1905-07), s. 61 (»Hr. Henrik Griff«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Sallinge hrd. nr. 3, 50; BHMD, s. 126, 137, 175, 178-79 (se nedenfor); DanKir bd. 10, s. 736, 737, 747, 790 (se nedenfor).

7. 1658, o. 11/8, Just Michel Ludvigsen af Odense Frue K.; St. Sorø 54; 1 ~ Faabg. 24/6 60 F. E., b. 17/10 78; 2 ~ 30/7 80 Maren Hansdtr. Naur af Vissenbjerg, f. c. •/1 65, † Faaborg 21/12 12; 2 S., 1 D.; 2 ~ Faaborg 2/12 91 Christian Povelsen, Kbmd. i Faabg.; 3 ~ Faaborg 16/11 01 Børge Christian Mølmark, Kbmd. ss.; see Christian B. M. i Søllinge-H.; [† 17/3 1690; i St. M. findes en heel Deel om en slem Sag, som han havde, idet Anders Rasmussen Kandestøber beskyldte ham for Forsømmelighed og slap Bodsprædiken; Pg. br. 72; hans Navn paa et Kalkmaleri i K. 1681].

KUM I, s. 247 (»Iustinus Ludovicus Soranus«); SB s. 181; KS 5:3 (1905-07), s. 724; Kbg. Fåborg (1658-1691), opsl. 7 (1. vielse), opsl. 107 (1. hustrus begr.); (1690-1726) opsl. 104 (enkens 2. vielse), opsl. 108 (enkens 3. vielse), opsl. 141 (enkens død); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Sallinge hrd. nr. 3, Fåborg byfoged nr. 110, 173; PT 1:4 (1883), s. 294 (Bircherods Dagbøger); DanKir bd. 10, s. 677 (se nedenfor).

8. 22/3 1690 [Dalby c. 79] Mag. Mikkel Andersen Høyelse af Høielse, f. 55; St. Sorø 73; Mag. 92; 1 ~ Valborg Andersdtr. Sevald fra Norge(?), † c. 85; 1 S., 2 D.; 2 ~ Barbara Hansdtr. Mule, † 38; (Sstr. t. Anna Elisabeth H. M. ~ H. C. Høyelse i Snoldelev-T.); F. Hans Pedersen Samsing, Kbmd. i Od.; M. Elisabeth Jensdtr. Mule (Sstr. t. Anna J. M. ~ H. Hansen i Skamby, t. Kirsten J. M. ~ M. P. Cheitum i Hyllested-V.og t. Birgitte J. M. ~ J. S. Kaalund i Herfølge-S.); 1 S., 1 D.; see L. N. Lorentsen i Karlslunde-K.; [† 7/11 1696].

KUM II, s. 37 (»Michaël Andreæ Høyelsinus«); SB s. 203-204; PT 1:4 (1883), s. 294 (Bircherods Dagbøger); 5:6 (1909), s. 11; SL II, s. 62; E. Brejls skifteuddr.: Københavns hofret nr. 72, Gejstl. sk. i Svendborg amt, Sallinge hrd. nr. 12; SL II, s. 62.

9. 18/11 1686 [r. Cap.* 3/8 82] Jacob Lauritsen Kullerup af Kullerup-V.; St. Od. 67; ~ Mette Christiansdtr. Møllmark, f. c. 5/5 68, † 25/7 10; F. C. Jensen M., Tolder i Faabg.; M. Else Henriksdtr. Griff af Faaborg-D.; 2 S., 5 D.; see Morten J. K., r. Cap. Ærøskjøb.; J. P. H. Plesner i Elmelunde; [† 30/1 1717; hans Navn p. Kirkeklokken 1701].

KUM I, s. 341 (»Iacobus Laurentij Culderup«); Kbg. Fåborg (1690-1726), opsl. 115 (hustrus død); DanKir bd. 10, s. 790 (se nedenfor).

10. 19/3 1717 [Fp., o. 27/5 11] Hans Andersen Bloch; [24/2 1736 Odense St. Knuds K.; see der].

11. 17/3 1730 [Hør. Hlh. . . .] Hans Lauritsen Bager, d. Assens 28/9 88; F. L. Larsen B.; St. Od. 06, Bacc. 08; C. 17/2 10, l.; ~ Martha Lauritsdtr. Schurmann af Frørup; 3 S., 2 D; see Laurits S. H. B. i Langaa-Ø.; [† 3/11 1741].

KUM II, s. 311, 328 (»Iohannes Laur. Baggerus«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Assens byfoged nr. 543; Gejstl. sk. i Svendborg amt, Sallinge hrd. nr. 83; Kbg. Assens (1679-1733) opsl. 49 (dåb).

12. 8/12 1741 [p. Cap. v. Kbhs. Waisenhuus 21/3 38, o. Od. 9/4] Mathias Worm Sørensen Seerup af Ribe Dk., f. 14/11 08; St. Ribe 28, Bacc. 29; udenlands; C. 30; Hør. Ribe . . ; Cat. Kbh. Holmens K. 36; ~ Birgitte Marie Pedersdtr., Kragelund af Gram, f. Fol; 6 B.; [† 8/10 1753; W. 2/367 og 3/706; N. 550].

KUM II, s. 495, 512 (»Matthias Worm Seerup«, 20 år gl.).

13. 7/12 1753 [r. Cap. i Sund, Bergens Stift, 25/4 50] Peder Thomsen Lund, f. i Danmark c. 05; vist St. Od. 32; Sp. Aurland i Sogn, Bergens St., 14/2 44; 1 ~ Maren Nielsdtr.; 2 S., 2 D.; 2 ~ Mette Bruun, f. c. 07, † V. Aaby 8/5 92; 1 S., 2 D.; [† 11/7 1762].

KUM II, s. 537 (»Petrus Lund«, 25 år gl.); Lampe I, s. 300; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Sallinge hrd. nr. 127, 211.
(8/10 1762. O. D. Lütken; see Skjellerup-E.)

14. 17/12 1792 [Fp. 1/5 61, o. 15/5] Henrik Rudolph Nielsen Kannewurff, f. Od. 5/7 29; (Bdr. t. Johan V. M. K. i Idom, t. M. J. N. Kannewurff i Søndersø og Halvbdr. t. N. N. Wamberg i Gudbjerg); F. N. K., Klokker og Cantor v. St. Hans K.; M. Sophie Amalie Weghorst; St. Od. 49; C. 54; (Tim-M. 8/7 57*); 1 ~ 15/11 64 Margrethe Sophie Erreboe, f. Faabg. 24/6 47, † ss. 6/10 81; (Sstr. t. Anna Marie E. C. E. ~ S. N. Henriksen i Haarslev); F. Christen Christensen E., Kbmd. i Faabg.; M. Sophia Pedersdtr. Gebert; 3 S., 1 D.; 2 ~ 25/2 84 Hilleborg Marie Hillebrandsdtr. Berth, f. c. 52, af Rødby-R. r. Cap.; 1 S., 1 D.; 2 ~ 4/8 88 H. A. Agerbech, r. Cap. her, siden Sp. Skydebjerg-O.; see Ludvig H. K. i Aabye-B.; [† 31/8 1787; handlede med Køer fra Jydland; hans og Hustruers Lgst. K.].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Skovby hrd. nr. 44, i Maribo amt, Fuglse hrd. nr. 5, i Svendborg amt, Sallinge hrd. nr. 175, 200, 204; PT 14:6 (1964-65), s. 109-10, 114 (Erreboe); DanKir bd. 10, s. 744 (se nedenfor).

15. 2/11 1787 [Ribe Cathrine K. 13/1 64] David Rasmussen Fog af Steenstrup-L., f. 30/12 31; St. pr. Od. 48; C. 18/3 52; Bredstrup 21/10 57**, o. 4/3 58; 1 ~ 58 F. D. i Bredstrup Barbara Margrethe Christiansdtr. Lunde, f. 36, † 60; 1 D.; 2 ~ 60 (Bev. 28/11) Maria Elisabeth Poulsdtr. Fenger, † Bredstrup 62; (Sstr. t. Jochum R. F., r. Cap. t. Fred. Mich. K. og t. Jens F. i Vinding-V.); F. P. Jensen F., Kbmd. i Fred.; M. Helene Cathrine (Nicolaisdtr.) Lobedanz; 1 S.; 3 ~ Johanne Elisabeth Stokkemarch af Ribe Dk., f. 21/8 43, † 15/3 06; 2 S., 2 D.; see Christian J. D. F. i Vinding-V.; J. Clausen i Assens-Kj.; Rasmus F. t. Vibg. Dk.-A.-T.; C. Rieffestahl i Søllested-V.; [† 30/10 1805; En besynderligt god Præd. og i sit Embede en omhyggelig P.].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Sallinge hrd. nr. 254; Vejle amt, Elbo hrd. nr. 56; Fredericia byfoged nr. 1315.

16. 28/3 1806, o. 30/5 [V.-D. p. C.] Ole Langballe, f. Aarh. 67; F. Henrik L., Kbmd.; M. Mette Margrethe Schjødstrup; St. Aarh. 85; Alumnus p. Borchs Coll. 93–98; C. 31/10 97, l.; ~ Cathrine Elisabeth Schow; [† 6/3 1813].

Borchs K. nr. 438.

17. 16/7 1813, o. 5/11 [Medbest. af Kbhs. Bgdsk. 11] Peter Rosenstand Wøldike; [30/5 1827 Hammer-L.; see Taarnby].

18. 1/8 1827 [Holstebro 5/7 15, o. 1/9] Christen Mikkelsen Hasle, f. Hasle v. Aarh. 15/12 81; F. Gdmd.; St. Aarh. 03; C. 6/10 06, l.*; Lærer og Insp. v. d. Schouboeske Institut i 2 ½ Aar; Privatlærer i 1 ½ do.; Andenlærer v. Brøndbyvester Sem. 17/7 10; tillige Maabjerg 3/3 19; Cons.-Rd. 28/10 36; ~ 16 Conradine Frederikke van Deurs, f. 60, † 34; F. Jstrd. Jacob Christ. v. D., Gross. i Kbh.; M. Henriette Johanne Dorothea de Pløyart; u. B.; [# 7/5 1859; † Faabg. 20/11 67; utrætteligt virksom].

19. 4/7 1859 [Cat. Svendborg 5/8 49] Joachim Christian Chievitz, f. Grenaa 6/4 15; F. Cpt. Johan Henrik C., senere Insp. v. Chrhvns. Bgdsk., tilsidst Toldbejent i Kbh.; M. Vitta Hedvig Møller af Karrebæk; St. Kbhs. Bgdsk. 33; C. 30/6 40, l.; ~ 19/9 49 Mette Juliane Lund, f. 8/11 14; F. Ole L., Kbmd. i Kbh.; M. Maren Monberg; 2 S.

———————————

 

 

No 235. Sognecapellaner (fra 2/3 1742 residerende) i Faaborg og Diernisse.

[Salling Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift]

M. S. 2-a/57; B. M. 186; J. M. 245; Schrøder: Meddelelser om Faaborg Kjøbstad, S. 173.
———————————

1. c. 1564. Jørgen Troelsen; „canus quoque; indoctus, elocat suam residentiam civibus(3). Er meget ilde byget; kand inthet bo der vdj, vdenat den opfardiges“ (J. M. l. c.); [† 159 . ].

2 (3). 159 . Søren . . . ; [† 2/11 1597].

3 (4). (1604). Jørgen Hansen; maaskee St. 87; [„forligt 7/5 04 med Sp. om hvis Ordt og Thrette, dennem haffde verrit emellom till denne Dag“ (J. M. 254). Sagen angik Capellanens Løn].

FS, nr. 315 (»Georgius Johannis«).

4 (2). c. •/10 1616. Jens Madsen; St. Od. 13.

KUM I, s. 11 (»Ianus Matthiæ Ottoniensis«); KS 3:5 (1884-86), s. 114.

5. o. 17/3 1624. Peder Hansen; [k. 12/2 1633 Nakskov; see der].

6. o. 19/3 1633 [Rtr. her 28/2 30] Jørgen Madsen, f. c. 02; St. Od. 24; ~ . . . . , † før 58; B.; see M. J. Faaborg, r. Cap. i Holbæk-M.; [b. 13/11 1663; hans Navn p. Kirkeklokken 1646].

KUM I, s. 65 (»Georgius Matthias«); KS 3:5 (1884-86), s. 142, 127; Kbg. Fåborg (1658-1691), opsl. 26 (begr.); BHMD, s. 177 (se nedenfor); SerRect s. 11; DanKir bd. 10, s. 790 (se nedenfor).

(Udgår her, vist identisk med næste. 7. 1661 [Cap. p. p. Helnæs, o. 29/8 58] Jørgen Jensen (Søllested); [† 1663]).

8. 1664 [Cap. p. p. Helnæs, o. 29/8 58] Jørgen Hansen Søllested af Søllested-V., f. 27; St. Od. 51; 1 ~ . . . . , fmtl. † før 64; M. Johanne . . . ; 2 ~ Faabg. 28/8 67 Maren . . . . , som overlevede ham; u. B.; [b. 7/8 1682*)].
*) Schrøder: Meddelelser om Faaborg Kjøbstad, S. 223, har Peder Laursen, som Capellan, efter at have været Rector ved Skolen, men uden Tidsangivelse; maaskee var han p. Cap. hos Sognepræsten.

KUM I, s. 229 (»Georgius Iohannis Fyllested«); KS 5:3 (1905-07), s. 724; Kbg. Fåborg (1658-1691), opsl. 40 (1. hustrus moder † 1666), opsl. 46 (2. vielse), 47 og 114 m. fl. (»Maren H. Jørgens« fadder 1667, 1680), 125 (begr.), (at han iflg. Qvistgaard skal have været gift en anden gang 14/11 1683 (efter sin død!) beror på en fejltolkning af samme kbg. opsl. 128, som fmtl. er en datter af 1. ægteskab eller en datter af nr. 6).

9. 3/8 1682. Jacob Lauritsen Kullerup; [10/11 1696 Sp.*; see der].

10. 10/11 1696. Christian Salmonsen Hirtznach af Assens-Kj. r. Cap.; St. Nybg. 83; [† 1696 samme Dag, paa hvilken han skulde have været ordineret].

KUM II, s. 125 (»Christianus Salomonis Hirschnach«).

11. 4/12 1696 [p. Cap.*, o. 14/10 96] Peder Frandsen Rauberg; St. Od. 89; 1 ~ 19/8 96 Edle Margrethe Hansdtr., f. c. •/3 62, † 26/10 10; 1 S., 1 D.; 2 ~ 12 Cathrine Margrethe Mogensdtr. Lucoppidan af Ø. Skjerninge-H., f. c. 82, † 15/2 60; 1 S., 2 D.; 2 ~ Thomas Flensborg, Kbmd. i Od. (Fader t. Anna Marie T. F. ~ P. J. Thoring i Brahetrolleborg og t. Mette C. T. F. ~ H. J. G. Zimmer i Tranderup); see Niels P. R. i Uby; [† 24/6 1729; vilde have været Sp., da Bloch blev det, „og maatte græde Blod for den fremmede Mand, som var kommen i Embedet“; havde Strid med B. om Alternationen eller Fordelingen af Embedsforretningerne; „lod see Iver og Nidkjærhed til Guds Æres Forfremmelse“; hans Navn p. Kirkeklokken 1701 og paa et Kalkmaleri 1725].

KUM II, s. 167 (»Petrus Francisci Rauberg«); E. Brejls skifteuddr.: Fåborg byfoged nr. 317, Gejstl. sk. i Svendborg amt, Sallinge hrd. nr. 32, 55, 98; Kbg. Fåborg (1690-1726) opsl. 139 (1. hustrus død), (1727-55) opsl. 200 (død), (1755-67) opsl. 90 (enkens død); PT 8:3 (1924) s. 879, 9:2 (1929), s. 156 (Bircherods Dgbg.); DanKir bd. 10, s. 677, 790 (se nedenfor).

12. 25/7 1729, o. 26/8, Jørgen Vilhelm Schmidt, d. Aalbg. Bud. K. 10/4 81, (Bdr. t. Vilhelm V. S. i Harring-S.); F. Vilhelm S., Barber og Chir. i Skanderbg., siden i Aalbg.; M. Kirstine Sørensdtr. Rafn; St. Aalbg. 02; ~ Od. St. Knuds K. 5/11 33 Kirstina Hansdtr. Bloch af Od. St. Knuds K., f. Korup Degnebolig 7/7 00, † Vigsnæs 28/12 87; 1 S.,1 D.; see J. Thune i St. Jørgens-S.; [afsat 1741; † 1/8 55, b. Od. St. Knuds K. 6/8].

KUM II, s. 278 (»Georgius Vilhelmus Smidius«); Kbg. Od. St. Knuds K. (1698-1741): vielse opsl. 307, (1642-1797) begr. opsl. 446; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Maribo amt, Fuglse hrd. nr. 44, Musse hrd. nr. 227; Odense amt, Odense hrd. nr. 100; Nygaards sedler: Dåb.

13. 14/4 1741. Laurits Lillelund; [19/6 1754 Jordløse-H.; see der].

14. 1/11 1754, o. 6/12, Laurits Pedersen Næraae; [5/3 1762 Svendborg Frue K.; see der].

15. 24/6 1762, o. 10/7, Jacob Paulin Clausen; [7/6 1775 Svanninge; see der].

16. 16/8 1775, o. 6/10, Hans Crone; [26/3 1783 Espe-V.; see Flødstrup-U.].

17. 4/6 1783 [p. Cap. Eltang-V. 9/4 72] Søren Christensen Bording, f. Nymølle, Rødding S. i Salling 12/10 40; F. C. Sørensen B., Forv. p. Spøttrup; M. Bodil Johanne Funder; St. Vibg. 61; C. 65; p. Cap. Ikast 29/12 69, o. 6/4 70; ~ Anne Marie Heegaard, f. c. 30, † Faabg. 27/4 87; (Sstr. t. Else L. H. ~ L. L. Helt i Ikast); F. Laurits Nielsen H., Skomager i Holstebro; M. Else Poulsdtr.; [b. 27/1 1786; W. 3/102; N. 80].

KUM III, s. 214 (»Severinus Bording«, 23 år gl.); Sixhøj nr. 1284; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Sallinge hrd. nr. 190; Holstebro byfoged nr. 82, 114.

18. 21/4 1786, o. 21/6 [Hør. Fdbg. 29/3 79] Hans Adolph Pedersen Agerbech; [14/11 1794 Skydebjerg-O.; see der].

19. 14/11 1794, o. 29/12, Ulrik Christian Boesen; [18/12 1807 Sest; see Eltang-V.].

Nedlagt efter Rescr. 12/8 1803.

———————————

 

 

No 236. Ordinerede Catecheter i Faaborg.

[Salling Herred, Svendborg Amt, Fyens Stift]

Schrøder: Meddelelser om Faaborg Kjøbstad, S. 177.
———————————

1. 7/5 1813, o. 30/6, Claus Henrich Becher; [10/9 1823 V. Hæsinge-L.; see der].

2. 17/3 1824, o. 12/5, Jens Nicolai Lund; [12/1 1830 Herringe-F.; see Tommerup-B.].

3. 26/5 1830, o. 28/7, Johan Frederik Leth; [23/1 1835 Svanninge; see der].

4. 6/5 1835, o. 2/6, Frederik Nicolai Severin Michelsen; [22/10 1839 V. og Ø. Vandet; see Dover-V.].

5. 17/2 1840, o. 8/4, Vilhelm Carl Schousboe; [13/3 1842 Cat. Veile; see Høie-Taastrup].

6. 27/5 1842, o. 28/6 Gumme (ikke Niels G.) Bondo; [28/4 1848 Vang; see Vallensbæk].

7. 3/7 1848, o. 28/7, Andreas Peter Rohde; [29/7 1855 Vesterbølle-Ø.; see Mariager].

8. 11/10 1854, o. 20/12, Christian Peter Catarus Høeg; [8/11 1863 Torup; see der].

9. 9/4 1863, o. 24/7, Claus Vadum af Galten-V., f. 22/1 30; St. Rand. 48; C. 24/1 54, l.; ~ 17/8 58 Anna Elisabeth Hobe af Harring-S., f. 5/8 39; (68) u. B.; [2/5 1870 Hyllested-R. Smukke og værdifulde Mindegaver; † Hyllested 19/4 72].

10. 20/7 1870, o. 30/8 [Instit. i Sæby 67] Niels Orten Mathias Bøving, f. Kbh. 22/10 38; F. Frants Joh. Gerh. B., Bogholder i Nationalbanken; M. Nic. Vilh. Knudsen; St. v. W. 57; C. 9/1 64, l.; ~ 13/4 68 Ottilia Louise Augusta Gede, f. 20/10 38; F. Fred. Christ. G.; Viinhandler; M. Hilda Louise Schmerling; (78) 3 S., 1 D.; [31/5 1880 N. Sundby-H.].

———————————

Noter:

(1) »fere indoctus; regitur ab uxore« = næsten ulærd; Hustruen har Regimentet.
(2) »Pastoralis curia satis commoda; eam elocat civi« = Præstegaarden er rimelig god; han lejer den ud til en Borger.
(3) »canus quoque; indoctus, elocat suam residentiam civibus« = ogsaa graahaaret; ulærd; lejer sin Embedsbolig ud til Borgerne.
 

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 10, Svendborg amt, udg. af Nationalmuseet 2014. Fåborg Helligåndskirken, s. 611-778, Skt. Nikolaj Kirke, s. 779-796, Diernæs Kirke, s. 2935-3014 (udg. 2021).
Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.