Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2)

No 546. Idom,

Ulvborg Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift.

K. 2/534; R. M. 31/5 1766; M. Nr. 502; M. S. III.; Lkm. 6/483; Kbg. 1636.
Anm. Altertavlen br. 1786.
———————————

1. (1545) Claus Bertelsen; fik 45 Frihedsbrev paa en Mølle, som senere blev ødelagt og siden ikke opbygget. Stedet kjendtes endnu 1766.

2. (1584). Niels Jensen; [† efter 1584].

KS 3:2 (1877-80), s. 212.

3. 1570**? Jørgen Pedersen Wandborg*, vistnok af Vandborg; ~ F. D.? Else Nielsdtr., † 53; [† 1624; T. 382].

KS 5:2 (1903-05), s. 559; 2:6 (1872-73), s. 544.

4. 1624 [p. Cap.* c. 19] Niels Christensen Ringkjøbing; St. Ribe 21; ~ Anna Eskildsdtr.; [† 11/1 1636; Lgst.].

KUM I, s. 48 (»Nicolaus Christian i Rincopiensis«).

5. 1636. Niels Christensen Meirup, vistnok af Meirup; St. 30; ~ Idom 20/6 52 Karen Nielsdtr. af Lemb; u. B.; 2 ~ Etm.; [† 1663].

KUM I, s. 104 (»Nicolaus Christierni Meirupius«); Nygaards sedler: Vielse.

6. 1663, E. f. B. 4/6, Oluf Christensen Jegind; (Bdr. t. Jens C. J. i Lemvig-N.); F. C. Jensen J.; M. Elise Olsdtr.; St. Kbh. 60; ~ 14 Trin. (20/9) 63 F. E., † 24/6 02; u. B.; [† •/2 1688].

KUM I, s. 281 (»Olaus Christiani Iegindus«); var næppe »af Jegindø«, se E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøbing amt, Ulfborg hrd. nr. 3.

7. 3/3 1688, o. 1/4 [Hør. Holstebro 21/1 68] Knud Nielsen Holstebroe, f. c. 40; St. Vibg. 61; ~ Dorthe Christensdtr. Lemvig, f. c. 59, † i Barselseng 91, b. 26/3; u. B.; [b. 19/6 1705; gav 100 Rd. til Kirken].

KUM I, s. 304 (»Canutus Nicolai Holstepontanus«); Sixhøj nr. 392; Nygaards sedler: Hustru, hustrus begr., hans begr.

8. 10/7 1705 [p. Cap.* c. 04] Mathias Høyer, f. p. Kjærgd., Ulvborg S., c. 62; maaskee St. pr. 89; ~ Bodil Jensdtr. Stadelin af Stadil; 2 D.; [† 5/7 1731].

KUM II, s. 170 (»Matthias Paludanus«); Nygaards sedler: Børn, død.

9. 7/3 1732 [p. Cap. Od. St. Knuds K. . . .] Peder Andersen Hald af K. Hvalsø-S., f. 4/10 98; St. Kors. 15, Bacc. 16; C. 19, h.; p. Cap. Rær-H.-V., o. 5/9 25; Pr. 47; ~ Birgitte Cathrine Pedersdtr. Hylling af Ballerup-M., f. c. 06, b. Vibg. 9/2 91; 10 B.; (see Søren H. i Oddense-O.; Johan P. H. t. Aarh. Frue K.); [† 29/3 1749].

KUM II, s. 392, 397 (»Petrus Andreæ Haldius«, 17 år gl.).

10. 30/5 1749, o. 9/7 [Skllrr. i Jelling c. 45] Christian Carl Eriksen, f. Assens 12/4 14; F. E. Jørgensen, Bgr.; M. Anna Christophersdtr.; St. Assens 34; C. 16/2 45, n.; ~ 12/3 51 Maren Stephansdtr. f. Veile; F. S. Hansen, Kbmd.; M. Anna Hansdtr. Marcussen; 4 S.; [† 12/6 1775].

KUM II, s. 554 (»Christianus Carolus Erici«, 21 år gl.).

11. 16/8 1775 [r. Cap. Holstebro-M. 11/6 53, o. 11/8] Johan Vilhelm Nielsen Kannewurff, f. Hors. 10/8 19; (Bdr. t. M. J. N. Kannewurff i Søndersø, t. Henrik R. N. K. i Faaborg-D. og Halvbdr. t. N. N. Wamberg i Gudbjerg); F. N. K., siden Klokker og Kat. v. St. Hans K. i Od.; M. Sophie Amalie Weghorst; St. Od. 41; C. 6/11 45, h.; Pr. . . .; 1 ~ Sindel Abelone Jørgensdtr., f. Kjerteminde 22, † 31/5 62; F. J. Madsen, Kbmd.; M. Sara Hermansdtr. Broch (2 ~ P. J. Landt i Hesselager); 3 S., 1 D.; 2 ~ 62 Kirstine Nyboe, f. c. 30, b. 10/10 02; F. Niels Nielsen N., Kbmd.; M. Maren Nielsdtr. Jerne; i Holstebro 4 S., 3 D.; see M. J. Halkjær i Ørslevkloster; [# 10/5 1799, b. Ringkjøb. 12/9 1803].

KUM III, s. 12 (»Iohannes Kannevorf«, 21 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Svendborg amt, Gudme hrd. nr. 80; Odense amt, Skovby hrd. nr. 44.

12. 2/8 1799, o. 11/9 [Hør. Hors. . .] Hans Christian Friis; [31/10 1809 Sjørring-T.; see der].

13. 11/5 1810, o. 24/7, Jens Jensenius Gjeding, f. Aarh. 31/12 71; F. Andreas G., Bkdmr. p. Marselisborg; M. Birgitte Hansdtr. Gleerup; St. Aarh. 90; C. 14/7 95, n.; ~ Hygom 21/1 11 Engelke Gleerup, f. 1/8 81; F. Jstrd. Fred. Christ. G., Bgmstr. i Aarh.; M. Cathrine Margrethe Thye; 1 S.; [# 17/4 1849; † 10/6 s. A.].

14. 5/7 1849, o. Od. 8/8, Christian Brandt Bonnesen, f. Od. 2/10 07; F. Simon Hellevad B., Farver; M. Soph. Lihme; St. Od. 27; C. 10/7 34, h.; O.; [† Od. 12/5 1875].

15. 1875 [Cap. p. p. Høve-F. 3/9 70, o. 23/11] Carl Edvard Paludan af Raarup, f. p. Alrø 15/8 44; St. Hors. 63; C. 25/1 70, h1.; ~ 19/7 72 Anna Sophie Dagmar Clausen, f. Breth, Barrit S., 5/8 43; F. Niels Knudsen C., Skllrr. i Gjesing; M. Ane Cathr. Worm; (78) 1 S., 1 D.; [Fik 19/9 75 en Fjedervogn af Høve-Flakkebjerg Menigheder].

———————————

Afskrift ved Kirsten Sanders.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.