Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2)

No 470. Holbæk og Merløse,

Merløse Herred, Holbæk Amt, Sjællands Stift.

H. 9/39; M. S. 1-a/46; K. M. 84; Lkm.; M. 128; Kbg. Holbæk 1633, Merløse 1698.
Anm. H. nye K. indviet Pintsedag 26/5 1872.
———————————

1. (1540). Andreas . . .

2. (1549. 55). Jens Mortensen.

3. (1549). Niels Mortensen; [fmtl. # c. 1584; † 1588; fik, som Sp., 29/8 49 Brev paa Kronens Part af Tienden i Merløse Sogn].

DKR s. 423.

4. (1584). Laurits Madsen; see Etm.; [† 1613].

KS 2:4 (1867-68), s. 404; 2:5 (1869-71), s. 148.

5. o. 1612**. F. S. Esbern Lauritsen, f. Holbæk c. 76, St. i Kbh. (03); ~ Dorete Nielsdtr., † Skamstrup? 20/10 69; [† 3/2 1633; Lgst.].

F-P s. 196 (»Esbernus Laurentii Holbeccensis«); DanKir bd. 4, s. 2912-13 (se nedenfor).

6. k. 1/3 1633, o. 20/3, Mag. Søren Nielsen May*, f. Helsingborg; St. Kjøge 26, Bacc. 28; Mag. Kbh. 28/5 33; Pr. 52; 1 ~ Maren Bertelsdtr., † 42; F. B. Hansen, Forst. for Duebrødre kloster i Roesk.; 5(?) B.; 2 ~ 17/1 43 Cathrine Petersdtr. Motzfeld, Sstr. til Griffenfelds Moder, f. 16, † 76; F. P. M., Kbmd. og Stadscpt. i Kbh.; M. Maria v. Heimbach; 5 S., 10 D.; med begge 20 B.; see N. J. Sperling i Hjembæk-S.; L. O. Stoud t. Od. St. Knuds K.; P. Munkgaard i Herlufsholm; H. Arntsen i Ølsted; Bertel S. M. i Tjustrup-H.; P. Pedersen, R. A. Montoppidan og K. J. Hassing i Brendekilde-B.; [† 29/9 1679; var meget forfængelig af sit fornemme Slægtskab; mulcteret med 20 Rdlr., fordi han bad for det grevelige Griffenfeldske Huus; T. 313; G. 3/1 341; W. 2/7; N. 371; Lgst.].

KUM I, s. 76, 91, 116 (»Severinus Nicolai Helsingburgensis«, »Dn. Severinus Maj«); Kbg. Holbæk (1634-99 F) børn: opsl. 22, 30, – 49, 59, 66, 85, 100, 122, 135, 148, 162, 177, 185, 191, 202, 207, 213; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Roskilde amt, Sømme hrd. nr. 5 (barnløs søn Niels); Giessing bd. 3 (tavle til s. 344); PT 8:6 (1927) s. 192; (han var ikke først r. kap. her); DanKir bd. 4, s. 2920 (se nedenfor).

7. 9/5 1673**, o. 27/2 74, Mag. Ludvig Ottosen Stoud; [16/1 1676 Od. St. Knuds K.; see der].

8. 30/9 1679 [P. t. Hersløf og Sæby, Rønneberg H. i Skaane, o. 14/5 58; tillige Rtr. i Landscrone; var maaskee till. en kort Tid Sp. i Landscrone under Krigen] Mag. Jacob Ernstsen v. Baden, f. Hors. 20; F. E. Christian v. B., Bgmstr.; M. Anna Hansdtr. Riber el. Svane; St. Lund 50; Rtr. Helsingborg 51; Mag. Kbh. 29/5 55; Pr. i Rønneberg H. (70); Pr. . . . ; ~ 57 Dorothea Pedersdtr. Halse; F. P. H., Tolder i Skeen; M. Kirsten Laugesdtr. (2 ~ T. Thuesen, kgl. Confess.); see Peder J. B. i Borre; Jacob J. B. i Elmelunde; J. B. Thornam i S. Gjørding-V.; [† 1694; skulde 57 have været afsat, fordi han „gjorde sig skyldig till brottsligt Umgånge med sin Fästmø“; men i Betragtning af hans forrige gode Forhold tillod Kongen 24/11 s. A., at han beholdt sit Embede (Cawallin: Lunds Stifts Herdaminne)].

KUM I, s. 222, 255 (»Iacobus Ernesti Badenius«); LSH II, bd. 7, s. 625.

9. 9/12 1694 [Rtr. Holbæk . . .] Mag. Johan Christiansen Heerfordt af Hillested; (Bdr. t. Maren C. H. ~ P. J. Baden i Borre); St. Sorø 88; Mag. 94; Pr. 03; ~ 12/11 95 Sophie Margrethe Hellegaard (ikke Heegaard), f. 77, † 27/3 53; 7 S., 3 D.; see Jacob J. H. i Boeslunde; Christopher J. H. i Høie-Taastrup; Gregers J. H. i Sengeløse; F. C. Holbech i Haraldsted-A.; Lorents J. H. i Ørum.G.; [† 2/2 1738].

KUM II, s. 160 (»Iohannes Herfordius«); SB s. 212; PT 8:2 (1923), s. 221, 223; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Mønbo hrd. nr. 21; DanKir bd. 3, s. 564 (Sengeløse kirke).

10. 14/2 1738 [2 r. Cap. Kbhs. Frue K. 8/2 32, o. 20/2] Dr. th. Andreas Nielsen Bredenberg, f. Ballerup 1/6 00; F. N. Jensen B., Herredsfoged i Leire Hrd.; M. Inger Andersdtr. Holgersen; St. Roesk. 18; C. 12/2 22, l.; Hør. Kbh. 27; Crtr. ss. 31; Mag. 32; Pr. 38; Dr. th. 28/11 42; ~ 26/3 32 Anne Marie Bjørnsen, † 3/1 45; 4 S., 3 D.; see Knud B. i Ledøie-S.; C. H. Brasch i Førslev; [† 22/3 1753; kom hertil, fordi han var en Modstander af Pietisterne; W. 1/161; N. 88].

KUM II, s. 418, 459 (»Andreas Bredenberg«, 19 år gl.); KS 4:1 (1889-91) s. 105-110 (se nedenfor).

11. 19/5 1753 [r. Cap.* 24/4 34] Mag. Peder Troelsen Smith; [5/5 1784 Mern; see der].

12. 5/5 1784 [Mern 18/3 72] F. S. Troels Smith*, f. her 27/1 44; St. Kbh. 62; C. 66, n.; (Døllefjelde-M. 25/3 68*); p. Cap. her 14/4 69, o. 5/5; p. Cap. Mern 28/9 1770; Sp. Everdrup 30/11 70; Pr. 8/11 02; R. m. Apr. 12/5 19; 1 ~ •/6 71 Anna Agnete Plum af Baarse-B., f. 11/1 52, † 29/1 05; 11 B., hvoraf 2 S., 7 D.; 2 ~ 6/11 07 Abelone Lottrup, E. e. Pet. Joh. Tønnesen, Bfgd. i Hillerød og Birkedmr. i Frederiksborg og Hirschholm Birker, f. 30/6 69, † 11/12 32; F. Joh. Fred. L., Birkedmr. ved Kronborg Rytterdistrict; M. Elisabeth Marie Hansdtr. Lyngbye af Hørby; u. B.; see Daniel P. S. i Stege; (P. C. Prytz i Hillerslev-K.; C. V. Prytz i Aalsø-H.); [# 30/3 1821; † 4/12 23; E. 3/190 og S. 3/202; Lgst.].

KUM III, s. 223 (»Troïlus Petri Smith«, 20 år gl.); Danske Kancelli: Successionsbrev til Mern; Kaldsbrev til Everdrup; DanKir bd. 4, s. 2913 (se nedenfor).

13. 4/7 1821 [Aarh. Frue K.-Aa. 4/9 16] Dr. th. & phil., Prof. Jens Henrik Larsen, f. Nykjøb. i S. 3/5 73; F. Lars L., Kbmd.; M. Zira Cathrine Sørensen; St. Roesk. 92; C. 14/10 96, h.; udenlands . . . ; r. Cap. Kjøbelev-V. 10/7 01, o. 2/10; Dr. phil. 15/6 05; 2 r. Cap. Aarh. Dk. 27/5 08; t. Prof. 14/4 13; Sp. Slangerup-U. 5/7 15; Rang i 5te Kl. Nr. 8 2/7 17; Dr. th. 20/12 21; ~ Nykjøb. 28/8 01 Sara Sophie Margrethe Heusner, f. Kbh. 30/8 71, † Kbh. 31/10 62; F. Lieut. Jac. Mart. v. H.; M. Cathr. Elisab. Echsteen; 3 S., 3 D.; [# 24/6 1849; † Kbh. 30/5 52; en ivrig og duelig Oldgransker; N. 335; E. 2/105 og S. 2/149].

14. 9/9 1849 [Kolding 24/6 37] Jens Severin Hvistendal Galskjøt af Hyllested-V.-H., f. 16/10 97; St. Hlh. 15; C. 21/4 20, l.; Cat. Roesk. 13/10 26, o. 1/11; r. Cap. Kold. og Sp. Almind 16/12 31; R.* 27/5 72; ~ Od. Frue K. 15/9 32 Anna Elisabeth Johanne Hejde fra Lavindsgd. i Fyen, f. 8/8 95, † 31/10 61; F. Generalmajor Andreas Gram H.; M. Anna Elisabeth Badstüber; 2 D.; [# 16/3 1875].

15. 2/8 1875 Anders Herskind; see Nexø-B.

———————————

 

 

No 471a. Sognekapellaner (ved rescr. 2/3 1742 residerende) i Holbæk og Merløse,

[Merløse Herred, Holbæk Amt, Sjællands Stift]

H. 9/42; M. S. 1-a/46; K. M. 84; Lkm.; M. 128.
———————————

1. (1574). Laurits Knudsen.

2. (1578). Niels Findsen; ~ Johanne Henriksdtr., † 28/10 78; (mindst) 2 S., 3 D.; [† 24/5 1601; Lgst.].

DanKir bd. 4, s. 2912-13 (se nedenfor).

3. c. 1602 [Rtr. her 1600] Hans Pedersen Jerløs, f. c. 53; St. i Kbh. (97); [† 1611; Lgst.].

F-P s. 155 (»Johannes Petri Jernlosse«); DanKir bd. 4, s. 2919 (se nedenfor).

4. 1611 [Degn t. Roesk. Dk. og Hør. ss. (10)] Laurits Knudsen; vist St. i Kbh. (08); [† 1624].

F-P s. 236 (»Laurentius Canutius Roeskildensis«).
(Udgår her, han er identisk med nr. 7. 5. 1624. Laurits Jensen; [† 1627 el. 29]).
(Udgår her, han var ikke kap. før han blev Sp. 6. 1627 el. 29. Mag. Søren Nielsen May; [1633 Sp.*; see der]).

7. o. 7/4 1624. Laurits Jespersen Rachlev af Raklev; vist St. Aarh. 21; ~ Anna Laugesdtr.; (mindst) 1 S., 2 D.; see J. Hansen i Tersløse-S.; [† 1662; Lgst.].

KUM I, s. 48 (»Laurentius Caspari Arhusianus«); PT 8:6 (1927) s. 188 (»Laurids Jespersen Rachløw«); Kbg. Holbæk (1634-99 F) børn: opsl. 3 (Hans 1634), 16 (Mette 1636), 30 (Maren 1639).

8. 17/9 1657**. Michael Jørgensen Faaborg, maaskee af Faaborg-D. r. Cap.; vist St. Slag. 50; ~ (60) F. D. Maren Lauritsdtr., d. 22/12 39; 1 S., 1 D. kendes; 2 ~ Etm.; [† 1665].

KUM I, s. 225 (»Michaël Georgij«); Kbg. Holbæk, (1634-99 F) opsl. 30 (hustrus dåb), Børn: 208 (Karen 1660), 213 (Laurits 1662).

9. o. 28/4 1665. Niels Lauritsen Solrød; St. Roesk. 55; ~ Holbæk 11/10 65 F. E., b. Holbæk 27/5 07, Skifte 20/8 07; 2 S., 3 D.; see Etm.; [oplod Kaldet til Etm. 23/7 1698, fmtl. † før 1700].

KUM I, s. 256 (»Nicolaus Laurentij Solroedius«); Kbg. Holbæk (1633-89 V) opsl. 58 (vielse), (1634-99 F) Børn: 231 (Michel 1666), 239 (Anne 1669), 245 (Laurits 1671), 251 (Sidtze 1674), 261 (Ellin 1678), (1700-76 D) opsl. 13 (enkens begr.); Danske Kancelli: Ansøgning om at få oplade kaldet til eftermanden.

10. 23/7 1698. Peder Rasmussen Afferin af S. Jernløse-S., f. 9/11 66; St. Roesk. 87; ~ Holbæk 3/6 03 F. D. Sidsel Nielsdtr. Solrød, d. 18/10 74; 1 S., 2 D.; 2 ~ Etm.; [† 1709].

KUM II, s. 153 (»Petrus Erasmi Iernlosius«); Danske Kancelli: Kaldsbrev; Kbg. Holbæk (1700-77 V) opsl. 6 (vielse), (1634-99 F) opsl. 251 (hustrus dåb); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Holbæk amt, Merløse hrds. formynderprot. nr. 44, 74; PT 4:6 (1903), s. 260, 5:2 (1905), s. 257-58.

11. 6/9 1709. Johan Christian Levinsen Ruhe, f. Sorø; St. Slag. 01, Bacc. 02; F. L. R.; ~ Holbæk 25/2 12 F. E., † 23/5 50; 2 S., 1 D.; [† 19/11 1725].

KUM II, s. 270, 273 (»Iohannes Christiani/Christianus Ruhe«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Holbæk amt, Merløse hrds. formynderprot. nr. 44, 74; PT 5:2 (1905), s. 258.

12. 28/12 1725. Jørgen Christensen Mørk, f. Kbh. 6/10 94; F. Christen M., Proc. og Skipperlaugsskriver i Kbh.; M. Trine Pedersdtr.; St. Kbh. 16; Hør. Aalbg. (17); C. 24/9 20, h.; ~ Mette Christine Pedersdtr. Reenberg, f. 96, b. 8/12 33; (Sstr. t. Claus P. R. i V. Aaby-Aa. og t. Christian P. R., ø. Cap t. Kbh. Nic. K.); F. P. Hegelund Clausen R., Bgmstr i Aalbg. (Bdr. t. P. C. Reenberg t. Aalbg. Bud. K., t. Margrethe C. R. ~ H. J. Hjermiin i Hjerm-G.-V., t. Cathrine C. R. ~ C. M. Lerche Oure-V., t. Mette C. R. ~ P. J. Mørk, r. Cap. t. Aalbg. Frue K., t. M. C. Reenberg t. Kbh. Frue K. og Farbdr. t. Mette C. J. Reenberg ~ P. H. Curtz i Darum-B., t. Claus F. R. i St. Bjergby-M., t. Christian C. F. R. i Finderup og t. Anna Christine F. R. ~ M. C. H. Hessel i Simested-H.-H.); M. Anna Jensdtr.; 1 D.; [b. 22/3 1734].

KUM II, s. 398 (»Georgius Mørch«, 23 år gl.); Kbg. Holbæk (1700-76) opsl. 86 (begr.); E. Brejls skifteuddr.: Holbæk byfoged nr. 462, Gejstl. sk. i Viborg amt, Nørlyng hrd. nr. 136; T-N s. 109-110; DP s. 392.

13. 24/4 1734, o. 18/5 [Rtr. her 33] Mag. Peder Troelsen Smith; [19/5 1753 Sp.*; see Mern].

14. 22/6 1753, o. 28/8, Hans Pedersen Lund; [25/3 1763 Skanderborg-S.-S.; see Helsingør St. Olai K.].

15. 10/6 1763 [p. Cap. Rølloug (Rollag), Aggershuus St., 48, Hjelpep. fl. st. i Aggershuus St. 52-57; Hjelpep. i Kbh. 57] Augustinus Augustinsen Flor, f. Rølloug (Rollag) 18/5 19; (Bdr. t. Peter A. F. i Jydstrup-V.); F. A. Ambrosii F., Sp. ss.; M. Ingeborg Pedersdtr. Opdal (som havde 18 B., hvoraf 2 S., 7 D. levede); St. Christiania 37; C. 40; ~ 24/10 64 Marie Sandøe, E. e. Hans Hermansen i Holbæk, f. 27/12 25, † 4/10 91; F. Hans Olesen S., skipper; M. Karen Jensdtr.; [† 1787].

KUM II, s. 582 (»Augustinus Flor«, 18 år gl.); NST 4 (1934), s. 299-300, 38 (2002), s. 27-28.

16. •/3 1788, o. 14/3 [Hør. Fdbg. 4/3 77] Hans Lyngbye, f. p. Hørbygd. 24/6 49; F. Engelbrecht Jensen, Birkedommer v. Kronborg Rytterdistrict; M. Elisabeth Marie Lyngbye af Hørby; St. Fdbg. 67; C. 72, h.; ~ 28/5 90 Maren Lange, † 7/1 41; F. Hans Rasmussen L., Kbmd. og Farver i Frederikssund; M. . . . Holm; 2 D.; [† 5/4 1822].

Kbg. Holbæk (1813-34) opsl. 217 (død).

Nedlagt efter Rescr. 29/7 1803.

———————————

 

 

No 471b. Capellan pro loco i Holbæk-Meerløse.

[Merløse Herred, Holbæk Amt, Sjællands Stift]

———————————

1. 4/7 1876, o. 4/10, August Frederik Basse, f. Kbh. 17/9 48; F. Nic. Em. B., Tapetserer; M. Bentine Rechenberg; St. Chrhvns. Bgdsk. 67; C. 25/6 72, l.; ~ Rand. 20/4 77 Charlotte Dujardin, f. Rand. 6/5 55; F. Levinus D., Kbmd.; M. Mar. Friis.

———————————

 

 

No 472. Ordinerede Catecheter i Holbæk.

[Merløse Herred, Holbæk Amt, Sjællands Stift]

———————————

1. 29/9 1824 [p. Cap. Holbæk-M. 11/11 18, o. 20/11] Vilhelm August Honum; [5/12 1832 Vetterslev-H.; see Ørslev-S.].

2. 2/5 1833, o. 19/6, Christopher Budde; [5/12 1837 Rimsø-K.; see Sengeløse].

3. 10/3 1838, o. 30/3, Carl Frederik Stub; [22/11 1841 Vallensbæk; see Glostrup].

4. 30/1 1842, o. 4/3 [c. Adj. Ribe •/10 33; Adj. ss. 15/4 34] Dr. phil. Johan Søren Bloch Suhr; [20/2 1851 r. Cap. t. Kbh. Frelsers K.; see Kbh. Hel. G. K. r. Cap.].

5. 1/5 1851, o. 9/7 [Lærer v. Bgdsk. p. Chrhvn. o.s.v. 46] Johan Henrik Spur; [30/6 1858 Øland; see Hobro-S.].

6. 16/9 1858 [p. Cap. Særslev 31/12 50, o. 12/2 51; Tostrup-U. 30/1 54] Johan Christian Lautrup Winther; [9/3 1867 Gimlinge, see der].

7. 29/5 1867, o. 11/9, Frederik Peter Jacob Dahl, f. Hillerød 6/7 33; F. Prof. Fred. Peter Jacob D. af Skjævinge-G., Overlærer v. Fdbg. Sk.; M. Tønnesine Antoinette Langøe; St. Kbh. 52; C. 24/1 60, l.; Insp. (Vikar) og Alumnus p. Borchs Coll. 18/12 62 – 18/2 67; ~ Slag. St. Pet. K. 5/8 69 Ottonia Johanne Matzen, f. Nykjøb. p. F. 8/10 47, † 10/11 73; F. Fred. M., Tømmermester; M. Jensine Jac. Christine Bølle; 1 S., 1 D.; [7/2 1876 Søllinge-H.; 15/8 s. A. smuk Mindegave; 11/4 1882 Kallehave; # 31/12 1909].

Borchs K. nr. 698; Elvius s. 255; G-HF I, s. 485-486.

Nedlagt 8/6 1876.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 4, Holbæk amt, udg. af Nationalmuseet 1994. Holbæk S. Nicolaj Kirke, s. 2819-2940, Tveje Merløse Kirke, s. 2953-3011.
Rørdam, Holger Fr.: Nogle Præstebiografier: Anders Bredenberg. Kirkehistoriske Samlinger, 4:1 (1889-91), s. 105-110.