Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2)

No 467. Hobro og Skjellerup,

Onsild Herred, Randers Amt, Aarhuus Stift.

K.; P. 50; L. P. B. 557; M. S. III.; Aarh. M.; Lkm. 5/613; Kbg. 1812.
———————————

1. 15 . . Jacob Pedersen; see Etm.

2. (1584). Jacob Jensen Durup af Durup-S.-R.-G.; Bdr. t. A. J. Mariager t. Kbh. Nic. K.; St. i Kbh. (80); Pr. (84); ~ F. D. Anna Jacobsdtr.

F-P s. 94 (»Jacobus Duropius«).

3. c. 1604. [Rtr. her] Jens Sørensen Fogh; Pr. (19); [Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarhuus c. 1604].

KS 5:2 (1903-05), s. 554; 3:2 (1877-80), s. 758; 3:2 (1877-80), s. 747 (»Joannes Severini Fogius«).

4. 1634 [r. Cap. Rand. Graabr. K., o. 32] Jens Olsen Pind af Ørum-G.; St. Aarh. 29; ~ Anna Sørensdtr.; 5 S., 1 D.; see Ole J. P. i Sal-G.; Søren J. P. i Langaa-T.-V.; [† 1650].

KUM I, s. 98 (»Ianus Olaus Pindius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Randers amt, Onsild hrd. nr. 107.

5. k. 16/8 1650, o. 2/10, Daniel Sørensen Wive (Wifve) af Vive-O.-V.; St. Vibg. 45; ~ Sophie . . . , levede 68; [† c. 1666].

KUM I, s. 181 (»Daniel Severinj«); P-Aarh. f. 14a, opsl. 16; Sixhøj nr. 170.

6. 21/12 1666 [Tem 41, dømt fra Kaldet ved Herredagen 55] Mag. Niels Jørgensen Seerup af Serup-L.; St. Aarh. 30, Bacc. 34; Rtr. Nykjøb. (34); Mag. Sorø 19/2 53; boede 59 p. Aabogd., Ormslev S.; fik 30/7 62 Bev. paa igen at kaldes til hvilket Præstekald ske kan; 1 ~ (F. E. i Tem?) (54) Kirsten Christensdtr., E. e. Anders . . . , † før 59; F. C. Michelsen, Bgr. i Mariager; M. Anne Lauritsdtr.; 1 S., 2 D.; 2 ~ Mette Frantsdtr. Rosenberg, (Sstr. t. Hans F. R. i V. Vedsted, t. Ingeborg F. R. ~ N. P. Astrup i Veirum og Halvsstr. t. Cecilie F. R. ~ J. J. Rhodius i Aaby-H.); F. F. Nielsen R., dengang r. Cap. t. Lunds Dk., siden Biskop i Vibg.; M. Anna Hansdtr.; 1 S., 1 D.; see F. N. Rosenberg i Ulstrup-G.; [# 22/9 1685; † 9/11 95; som Sp. i Tem fik han 18/9 1648 afgiften af Vindinge S. indtil videre; i Tem fik han ved Aarhuus Domkapitels Dom 20/7 54 en Bøde paa 150 Rdl., fordi han var fundet medskyldig i Skovtyveri, havde skjult bøndernes Deltagelse heri og havde sendt en Collega en Bandseddel uden reelt Indhold. Desuden havde han været fuld ved et Bryllup, havde danset uden Præstekjole og var faldet om paa Gulvet og havde endelig hældt Øl i sin Hue. Retteringet frifandt ham for Skovtyveriet, men paa Grund af Bandsedlen og sit foragelige Levned, blev han afsat 23/7 1655; i Hobro var han urolig, urimelig og trættekjær. Kom i Proces med Byfogden, hvem han udskjeldte; lang Strid med Etm., som ingen Pension vilde give ham. Ved Rescr. 11/9 86 bestemtes den til 8 ½ Tdr. Rug, 8 Tdr. Byg, 8 Tdr. Havre, 4 Lam, 4 Gjæs, 2 Grise, 2 Ol Æg, 4 Oste, 12 Kager (Sigtebrød), 1 Læs Hø, 2 Læs Halm. Siden levede han i slette Omstændigheder i Hostrup].

KUM I, s. 101 (»Nicolaus Georgii Sterup.«), s. 123 (»Nicolaus Georgii Serupius, sch. Nycopiensis rector«); KB 1648, s. 155; KS 3:6 (1887-89), s. 600 (magister); 6:3 (1939-41), s. 172-73 (var bror til N. J. Seerup t. Ribe Dk.); E. Brejls skifteuddr.: Randers byfoged nr. 138; Gejstl. sk. i Randers amt, Onsild hrd. nr. 14; Ålborg amt, Års hrd. nr. 33, 46; Ringkøbing amt, Hjerm hrd. nr. 10; PT 9:3 (1930), s. 213 (En Slægt Rosenberg); Nygaards sedler: ny præstebevilling (1662), afsættelse (1685).
(12/11 1675*. Lucas Jensen Paludan; St. Vibg. 65; b. Vibg. 13/6 1681, før han naaede at tiltræde).
          KUM I, s. 326 (»Lucas Ioannis Paludanus«); Sixhøj nr. 431; Nygaards sedler: Kaldsbrev.

7. 10/1 1685**, o. 23/10, i. Allehelgensdag (1/11) s. A., Jacob Eriksen Frisenberg, d. Vibg. 28/8 59; (Bdr. t. Christen E. F. t. Vibg. Sortebr. K.); F. E. Nielsen Hollænder, Kbmd.; M. Anna Christensdtr.; St. Vibg. 79; Pr. 04; ~ Anna Cathrine Kuur, † Vibg. 10/4 26; 6 S., 6 D.; see A. A. Thorup i Gram; (Christian P. E. F. i Sal; A. J. Schelde og J. S. J. Thorup i Vivild-V.); [† 9/6 1720. Havde været til Begravelse i Øls og kom om Aftenen frisk hjem, men døde strax, som han var kommen i Seng. Lod 06 Skriftestolen staffere].

KUM II, s. 92 (»Iacobus Erici«); P-Aarh. f. 57a, opsl. 60; Sixhøj nr. 605, 483; E. Brejls skifteuddr.: Viborg byfoged nr. 303, 1369; Gejstl. sk. i Viborg amt, Nørlyng hrd. nr. 46; Nygaards sedler: Børn, enken; »see E. N. J. Hollænder i Stubbekjøb.-M., O. L. Brasen i S. Kirkeby-A. og J. J. Gadegas i Oddense-O.« udgår.

8. 8/7 1720 [Fp. og Skp. . . .] Mag. Christen Hansen Sommerfeldt, f. Vardal, Aggersh. St., 13/3 86; (Bdr. t. Else Dorothea S. ~ H. J. Nimb i Rødby-R.); F. Hans Hansen S., Sp.; M. Else Mikkelsdtr. Storm; St. Vdbg. 07, Bacc. 08; Alumnus p. Borchs Coll. 11/7 11 – 11/6 15; C. 16/1 14; Mag. Kbh. 26/5 14; D. p. C.; 1 ~ Frederikke Johansdtr. Buchwaldt, † 23; F. Etrd., Dr. med. J. B.; 1 D.; 2 ~ 27/3 26 Judithe Christiane Jacobsdtr. v. Ophoven, f. 17/6 01, † Skanderbg. 10/6 78; F. Oberstlieut. J. v. O., Commandant p. Munkholm; [13/11 1721 Frue K. i Trondhj.; mente captus; † 34; hans Opførsel her urimelig og latterlig; Man sagde, at han legede Blindebuk og Tagfat paa Prædikestolen].

KUM II, s. 322, 328, 382 (»Christiernus Ioh. Sommerfeld«, 21 år gl.); Borchs K. nr. 100; Nygaards sedler: Kaldsbrev; Erl. I, s. 67-68; Bastian Svendsen: Vardal s. 106.

9. 6/11 1721, o. 19/12, i. 1/1 22, Vigand Mouritzen, f. Kbh.; F. Viinhandler; vist St. Kbh. 08; 1 ~ Engelke Margrete Ekhorst, Skifte 19/5 1724; 1 S., 2 D.; 2 ~ . . . . Poppenhausen; F. Bogbinder; 3 ~ Inger Lauritsdtr. Schipper; F. L. Sørensen S., Kbmd. i Hobro; M. Maren Lauridsdtr. Scorup; u. B.; [† 24/6 1734].

KUM II, s. 331 (»Vigandus Martini«, 18 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Randers amt, Onsild hrd. nr. 46, 42, 76.

10. 12/8 1734 [Sennels 16/9 26] Mag. Johannes Christophersen Friedenreich; [19/8 1738 Sorø; see Stege].

11. 5/12 1738, o. 5/2 39, Jacob Pedersen Timmermann, f. Kbh. 11/11 13; F. P. T., Viintapper; M. Else Jørgensdtr. Liebenthal; St. pr. 29; Pr. 5/12 69; 1 ~ 27/9 40 Kirstine Marie v. Rechen, † 1/2 48; F. Thomas v. R., Urtekmr. i Nykjøb. p. F.; M. Karen Isby; 9 S., 7 D.; 2 ~ 27/2 49 Anna Elisabeth Arrildsdtr. Friis af Spentrup-G., d. 12/11 22, b. Udbyneder 10/12 92; see J. M. Frausing i Udbyneder-K.; T. P. Horrebow i V. Tørslev-S.; Peter T. i Udbyneder-K.; Frederik C. J. T. i Dalbyneder-R.-S.; P. F. Nyboe i Tisted-B.; [† 27/2 1779; rig; eiede Faarup Kirke og endeel Bøndergods].

KUM II, s. 504 (»Iacobus Timmermannus«, 18 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Nykøbing Falster byfoged, nr. 638; Gejstl. sk. i Randers amt, Onsild hrd. nr. 52; Nygaards sedler: 2. hustrus dåb, enkens død.

12. 24/3 1779 [Drangedal og Torresdal, Aggersh. St., 1/12 74] Otto Fabricius; [3/10 1781 Rise; see Kbh. Frelsers K.].

13. 5/12 1781 [Kbhs. civ. Arresthuus 21/5 77, o. 11/7] Andreas Andresen Wibe, f. Odder 22/7 42; F. A. Nielsen W., Underofficeer; M. Anna Andreasdtr. Hvass; St. Hors. 63; C. 67, n.; ~ Kbh. Petri K. 1/5 82 Marie Elisabeth Niemann, E. e. . . . Lüders, d. Kbh. 18/2 45, † 7/3 27; [† el. forflyttet 1787].

14. 31/8 1787 [Flade-F.-G. 10/12 83] Villads Blichfeldt, f. Herrested 45; F. Henrik B., Degn; M. Martha Maria Tranekjær; St. pr. Nybg. 65; C. 1/3 68, h.; r. Cap. Sæby 28/6 80, o. 20/10; ~ Kbh. 15/11 80 Anna Cathrine Møller, f. c. 51, † Skanderborg 27; 3 S.; [† 5/2 1801].

15. 8/5 1801 [Rødby-R. 8/1 90] Hans Christian Warberg; [8/11 1811 Hem-S.; see der].

16. 8/11 1811 [Hem-S. 6/1 09, o. 22/3] Niels Christian Spur, f. Vordingbg. 2/9 76; F. Henrik S., Skipper; St. Vdbg. 94; C. 23/1 00, l.; ~ Bolette Franciska Ingemann af Torkildstrup-B., altsaa Sstr. t. Digteren, f. 23/8 83, levede 68; 1 S., 1 D.; see Johan H. S. her; [† 2/11 1817].

17. 4/3 1818 [r. Cap. Vibg. Dk. 30/12 09, o. 9/5 10] Magnus Vogelius af Kbh. Hel. G. K., f. Frederiksberg 2/6 75; St. Aarh. 92; C. 29/10 95, l.; ~ Vibg. Dk. 9/6 16 Martha Maria Gjern, f. Vibg. 9/1 90, † Kbh. 31/7 56; F. Ulrik Aug. G., Klokker v. Graabr. K.; M. Bolette Wad; 1 S., 3 D.; see H. H. Licht i Buderup-G.-Aa.; [† 9/11 1847; dygtig og almindeligt agtet; B. D. G. 1/215; N. 672; E. 3/597].

Nygaards sedler: Vielse, søn i Viborg, børn i Hobro, Ft. 1834.

18. 5/3 1848, o. 20/5 [Lærer v. Frelsers Fattigsk. 22/2 34; tillige Præd. v. Arbeidshuset ss. 40] Ludvig Peter Christian Christensen; [26/11 1861 Hjortshøi-E.-E.; see der].

19. 5/2 1862 [Øland 30/6 58] Johan Henrik Spur, en Søn af Nr. 16, f. Hobro 20/12 15; St. Slag. 34; C. 20/4 41, h.; Lærer v. Fattigvæsenets Sk. p. Frelserens Arbeidshuus p. Chrhvn. c. 42; Lærer v. Bgdsk. p. Chrhvn. og v. Døttreskolen af 1791 – 46; ord. Cat. Holbæk 1/5 51, o. 9/7; ~ Laura Marie Elise Hostrup, f. Kbh. 22/6 14, † 20/4 68 (1 ~ 36 Joh. Vilh. Neergaard, Apoth. i Kjerteminde 35–39, siden i New-York); F. Peder H., Justeermstr.; M. Anna Lene Johanne Irgens af Als; 1 S., 5 D.; see Niels C. H. S., Cap. p. l. i Nysted-H.; [† 23/6 1868; jevnt, fordringsløst og kjærligt Forhold til Alle; E. S. 3/226].

20. 12/9 1868 [Kværn, Flensborg Pr., 12/4 59; afsat af d. t. R. 64; # af d. d. R. 28/10 s. A.] Jens Vilhelm Hansen, f. Sorø 19/10 22; F. Fred. H., Snedker; M. Maren Kirstine Poulsen; St. Sorø 42; C. 14/7 51, l.; Diak. Grumtoft, Flensborg Pr., 29/9 56, o. Flensbg. 22/10; R.* 8/4 88; ~ 20/11 56 Kirstine Petrine Bjerre, f. Birkerød 16/8 33; F. Carl Christ. B., Møller v. Hillerød; M. Marg. Kirstine Børgesen; (68) 1 S., 1 D.; [26/7 1880 Spentrup-G.; Pr. 80, # Pr. 31/12 94; # 1/9 95; † Randers 9/1 1897].

G-HF II, s. 161; Arends I, s. 316: M. 260. 272; Elv. 476; Gr. & H.-F. II. 161; Jul. Christesen 75; (Arends’ litteraturforkortelser).
———————————

 

No 468. Ordinerede Catecheter i Hobro.

[Onsild Herred, Randers Amt, Aarhuus Stift]

———————————

1. 5/11 1817, o. 12/12, Hans Henrik Matzen; [24/9 1823 Hersom-B.-K.; see Hygum].

2. 20/9 1847 [p. Cap. Vestervig-A. 14/12 43, o. 28/2 44] Hans Henrik Licht; [18/2 1856 Hundborg-J.; see Buderup-G.-Aa.].

3. 29/4 1856, o. 10/9, Carl Poul Søltoft Nielsen, f. Christiania 19/3 20; F. Niels Ebbe N., Skibsfører; M. Marie Jessine Truchs; Pleiesøn af Past. Harboe i Magleby i S.; St. 38; C. 25/1 44, h.; Indfødsret 49; ~ Margrethe Cicilie Fibiger, levede 68; F. Forp. p. Berritsgd.; 1 D.; [† 10/5 1860].

Nedlagt.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.