Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1108. Sognepræster i Stubbekjøbing og Maglebrænde,

Falsters Nørre Herred, Maribo Amt, Lollands-Falsters Stift.

B. F. G. 2/2; Rh. 2/104; M. S. 2-b/22 og 76; Lkm. 2/754; Kbg. 1646.
———————————

1. (1530). Laurits Clemensen.

1b. (1546) [Cap.* 15 . . ]. Anders Nielsen; nævnt som Sp. her 1546.

KS 6:3 (1939-41), s. 171 (Rettertinget); KR nr. 631.

2. 15 . . Mag. Mikkel Jensen; [skal have været den sidste catholske og første evangeliske Præst].

3. (1549) Laurits Mikkelsen Brunch°; Pr. til c. 84; see Morten Brynch i Aaker; [† 1591].

4. c. 1592. Anders Jensen Beeske; St. 88; Pr. c. 01; 1 ~ . . . . . .; mindst 3 D.; 2 ~ Birgitte Nielsdtr. af Elmelunde; B.; 2 ~ Etm.; see M. C. Humble i Faareveile; B. H. Falster, r. Cap. her; M. Gregersen i Kippinge-B.; [† 1627].

FS nr. 156 (»Andreas Joh. Beschius«); F-P s. 110; DanKir bd. 6, s. 987 (Elmelunde Kirke).

5. 1627 [r. Cap.*, o. 25/1 26] Jesper Jepsen Engberg (d.e.), f. 99; F. vist J. Jespersen, Rdmd. i Stubbekjøb.; St. Od. 22; Rtr. Stubbekjøb. 7/6 24; Pr. 22/6 55; 1 ~ F. E., † 9/7 47; mindst 1 S., 2 D.; 2 ~ Susanne Hansdtr. Nyborg af Kongsted, † 21/5 55; 3 D.; 3 ~ Karen Sørensdtr.; 4 S., 2 D.; 2 ~ Etm.; see H. A. Høfding i Haarlev-H.; J. H. Toxverd i Eiby-D.; Jesper J. E. her; (H. G. N. Masius, tydsk Hofp.; P. L. Werløs i Tingsted; H. Z. Schytte i Snesere); [† 26/9 1668; 25/6 1650 fik han en Bgr. dømt, der offentligt havde udskælt Præsten paa det groveste og havde parodieret en af hans Prædikener].

KUM I, s. 55 (»Casparus Iacobi Falstrius«); KS 3:5 (1884-86), s. 140 (»Casparus Jacobæus Falstrius«, 25 år gl.), s. 121 (»Casparus Jacobæus Falstrius«, 27 år gl.); KS 5:3 (1905-07), s. 711; 6:3 (1939-41), s. 171 (Rettertinget); FG II, s. I-XI (Stamtavler).

6. 8/10 1668, o. 11/11 [Rtr. Maribo 24/3 66] Mag. Jacob Lauritsen Birch, f. 30 (Bdr. t. Martha L. B. ~ N. Frandsen i Hunseby); St. Kbh. 48; Mag. Kbh. 28/5 90; 1 ~ . . . ; 2 ~ 27/4 70 F. E., † 23/11 02; u. B.; [† 3/4 1699; fik som Student 5/5 52 Opreisningsbrev af Kong Fred. III. for Leiermaal med en Kvinde, som han siden tog til Ægte; Pg. br. 80].

KUM I, s. 211 (»Iacobus Laurentij«), II, s. 172 (»Dn. Iacobus Birck, pastor Stubbekøbingensis senior in officio«).

7. 21/5 1699 [r. Cap.* 30/10 88, o. 10/3 89] Mag. Jesper Jespersen Engberg (d.y.), f. her 1/1 65; St. 84; Mag. Kbh. 24/5 02; Pr. 06; ~ 13/7 91 Dorothea Madsdtr. Schildorf af Ønslev, d. 28/10 71, b. 27/11 30; 7 S., 3 D.; see Andreas J. E. i Flødstrup-U.; Etm.; [b. 23/10 1723].

KUM II, s. 135, 273 (»Casparus Caspari Engberg«); PT 1:4 (1883), s. 293 (Bircherods Dagbøger).

8. 3/12 1723. Erik Nielsen Hollender, f. 90; (Bdr. t. Anne N. H. ~ J. J. Gadegas i Oddense-O. og t. Inger Marie N. H. ~ O. L. Brasen i S. Kirkeby-A.); St. pr. 13; C. 26/9 18, n.; ~ Stubbekjøb. 13/12 24 F. D. Cathrine Margrethe Jespersdtr. Engberg, E. e. Lieut. Jørgen Schoth, d. 14/10 96, b. 30/12 75; 2 S., 5 D.; [† 28/7 1746].

KUM II, s. 374 (»Ericus Hollender«, 23 år gl.); han er ikke »af Hobro-S.«; Kbg. Stubbekøbing (1700-1753), f. 21a, opsl. 23, (vielse), samt f. 29a, opsl. 31 og f. 33a 35 (søstrenes vielser).

9. 30/7 1746 [r. Cap. Kold. o.s.v. 9/7 08] Mag. Frederik Christian Lehmejer; [13/9 1748 Veggerløse; see der].

10. 13/9 1748 [p. Cap. Kbh. Hel. G. K. •/3 47] Niels Jespersen Glatved, f. Sandsverd ved Kongsberg 16/5 17; F. J. Hansen G., Sorenskriver; M. Else Cathr. Nielsdtr. Kongsberg; St. pr. 36, Bacc. 37; Hør. Kongsberg 38; C. 20/3 41, n.; p. Cap. Bragernæs 31/5 43, o. 5/7; p. Cap. Kongsberg 45; Hjelpep. V. Ulslev 46; 1 ~ Kbh. 31/1 49 Anna Cathrine Ottosdtr. Ehlers, Kammerjomfru v. Hoffet, f. 11, † 17/2 51; (Sstr. t. Ulrikke M. E. ~ T. J. Schwermann i Aarby); F. O. Christ. E., Commiss. i Kbh.; 1 S.; 2 ~ Christiania 8/3 54 Kirstine el. Cathrine Elisabeth Nielsdtr. Eliesen, f. c. 27, † Kbh. 91; 4 S..; [Vardal, Aggersh. St., 18/9 1750; Nordre-Frederikshald og Pr. i Nedreborgesyssel 6/12 60; Søndre-Frederikshald 69; † 18/3 73; W. 1/353].

KUM II, s. 571, 580 (»Nicolaus Glatwed«, 20 år gl.) E. Brejls skifteuddr.: Københavns borgret nr. 331; NST 1 (1928) s. 304.

11. 18/9 1750 [Vardal, Aggersh. St., 14/2 44] Laurits Jacobsen Alsbach, f. Laurvig 5/10 12; F. J. A., Krigscomm. og Proviantforv.; M. Medea Dauw; St. pr. 33, Bacc. 36; C. 27/10 38, n.; Miss. ved Christianshaab i Grld., o. 11/3 39–43; ~ 27/11 42 Kirstine Hansdtr. Egede, f. 16, † Kbh. 19/4 86; F. den berømte Biskop H. Poulsen E. („Grønlands Apostel“); M. Gjertrud Nielsdtr. Rasch; 4 S., 3 D.; see J. J. P. Lund i Stege; [b. 12/11 1762].

KUM II, s. 547, 569 (»Laurentius Alsbach«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Rudkøbing byfoged nr. 732; EM bd. 5, s. 211.

12. 7/1 1763 [Fp., o. 28/6 58] Jacob Johan Pedersen Lund; [11/5 1775 Stege, see der].

13. 12/7 1775, o. 11/8, Thomas Jørgensen Hee; [11/3 1785 Nysted-H.; see der].

14. 29/4 1785 [r. Cap.* 14/8 76, o. 20/9] Peder Samuel Sørensen Dorn af Meelby, f. 17/12 47; St. Fdbg. 65; C. 26/4 70, l.; ~ 30/7 79 Maren Mølmarch, f. Gunderud, d. Herfølge 27/7 49, † Nakskov 26/7 95; (Sstr. t. Anna Maria M. ~ J. Egtved i Arninge og t. Anna Sophie M. ~ J. M. Kullerup, r. Cap. i Nakskov); F. Peder Johansen Mølmark, Forp. p. Gunderupgd.; M. Mette Marie Simonsdtr. Kærumgaard; 1 D.; 2 ~ Arninge 4/9 87 Iver Thorøe, Tolder i Nakskov; [† 7/3 1786].

E. Brejls skifteuddr.: Nakskov byfoged nr. 2767; PT 14:6 (1964-65), s. 33 (Slægten Mølmark).

15. 9/6 1786 [Lundforlund-G. 14/3 81] Peder Marcussen Buch af Ø. Linnet, f. 8/3 43; St. Ribe 63; C. 18/2 67, n.; P. i Trankebar 29/10 72, o. 30/10; Skp. . . ; 1 ~ 25/11 72 Anna Sophie Helene Margrethe Riemann, f. 39, † Kbh. 76; u. B.; 2 ~ 13/7 81 Marie Louise Nouvel, f. 14/12 53, † Stubbekjøb. 11/7 25; F. Jean Louis N., kgl. Farver p. Guldhuset i Kbh.; 6 S., 2 D.; [† 22/3 1798].

Achelis II, nr. 6540.

16. 30/5 1798 [Galtrup-J. 28/10 94] Dr. th. Johannes Clausen; [15/11 1815 Ø. Egesborg; see Assens-Kj.].

17. 10/4 1816 [Lærer ved Søcadet-Acad. 1/4 07] Verner Ludvig Blædel; [14/11 1828 Assens-Kj.; see der].

18. 14/1 1829 [ord. Cat. Nykjøb. 26/6 16] Jørgen Lemvig Fog; [7/10 1847 Horbelev-F.; see der].

19. 4/1 1848 [Ølby-A.-F. 3/12 36] Adser Hansen Blume; [30/10 1858 Errindlev-O.; see der].

20. 22/1 1859 [Bjørnsholm-M. 11/3 51, o. Kbh. 9/4] Andreas Peter Lunddahl, f. Maribo 1/6 18; F. Kmrd. Hans Jacobsen L., Amtsforv.; M. Charl. Amalie Rye; St. Kbh. 35; C. 2/7 40, l.; c. Adj. Fdbg. 13/11 41; Adj. ss. 26/11 42; Adj. ved Metropolitansk. 28/9 45 – 17/9 47; Insp. ved Kbhs. østre Betalingsk. 47; ~ 10/3 48 Hedvig Rasmine Frederikke Tryde, f. Glumsø 9/7 22; F. kgl. Confessionarius; 2 S., 1 D.; [30/4 1869 Tølløse-Aa.].

21. 20/7 1869. [Ribe Dk. r. Cap. 14/12 1856, o. 21/1 57] Carl Ludvig Theodor Jacobi; [† 29/9 1873. „Da han i Søndags forrettede Gudstjeneste, fik han, da han efter Prædikenen skulde udføre Altertjenesten et Tilfælde af Brystkrampe, besvimede og maatte kjøres hjem. Han var en trofast Sjælesørger, de Fattiges og Syges Ven.“ see D. T. 73/265 og Ribe Dk. r. Cap.].

22. 6/1 1874. Hans Anton Severin Lobedanz Dichmann; see Randers o. Cat.

———————————

 

 

No 1109. Sognecapellaner (fra 2/3 1742 residerende) i Stubbekjøbing og Maglebrænde.

[Falsters Nørre Herred, Maribo Amt, Lollands-Falsters Stift]

B. F. G. 2/19; Rh. 2/108; M. S. 2-b/55 og 76; Lkm. 2/756; Kbg. 1646.
———————————

0. 15 . . Anders Nielsen; [(1546) Sp.*].

KS 6:3 (1939-41), s. 171 (Rettertinget).

1. (1578). Jens Nielsen; [afsat 18/10 1591, fordi han havde tilsneget sig Kaldelsen ved en falsk Ordinations-Attest].

KS 1:1 (1849-52), s. 262-276.

2. (1608). Jacob Nielsen; [1609 Bogø; see der].

3. (1610). Peder Hansen.

4. o. 17/10 1621 [Rtr. Kjerteminde 29/5 20] Bo Hansen Falster, f. Stubbekjøb. 90 el. 91; St. 18; ~ Anna Andersdtr. Beeske af Stubbekjøb.-M., † 13/11 57; 3 S.; [† 1625].

KUM I, s. 32 (»Boëtius Iohannis Stubcop.«); KS 3:5 (1884-86), s. 139 (»Boëthius Johannis«, 29 år gl.), s. 118 (»Boëtius Johannis Falstrius«, 31 år gl.).

5. 1625 [Rtr. her 7/6 24] Jesper Jepsen Engberg; [1627 Sp.*; see der].

6. 1627. Jørgen Lauritsen, f. Falster; St. pr. 19; ~ Bodil . . ., † 2/9 78; [† 11/4 1670; „forrygt i hoffuedet“; havde 32 nær mistet sit Embede, da hans Lystighed ved et Gjæstebud i Gaabense gik noget for vidt; et heelt Selskab af falsterske Præster havde nemlig været til Fæstensøl i Gaabense Færgegd. 13/8 32 og der drukket dem saa overflødigt fulde, at de ei alene havde udøst deres ignorantiam i Lærdom og Latin, men paa det Sidste ere komne a verbis ad verbera. Slemt maa det vel ogsaa have været, siden Capellanen i Stubbekjøb. var saadan tilredt, at han maatte blive paa Stedet og sove Rusen ud; see D. Maanedskr. 66/2 65].

KUM I, s. 39 (»Georgius Laurentii Løvius Falstrius«); Kbg. Stubbekøb. (1646-1700), opsl. 148 (enkens død).

7. 21/4 1670 [Rtr. her 59 og p. Cap. hos Formanden 64] Anders Rasmussen, f. 32; St. Od. 51; ~ 21/10 60 Anna Nielsdtr.; 3 B.; 2 ~ 4/3 81 Morten Meyer, og b. 22/2 85; [† 1/6 1673].

KUM I, s. 233 (»Andreas Erasmi Ottoniensis«).

8. 9/6 1673, o. 12/7 [Rtr. her 64] Hans Christensen, f. paa Falster 27; maaskee St. Od. 48; ~ 26/7 67 Johanne Olufsdtr., E. e. Niels Schriche, b. 12/11 77; u. B.; [b. 30/5 1679].

KUM I, s. 211 (»Iohannes Christiern. Asn.«).

9. 11/2 el. 6/6 1680. Daniel Andersen Hoëthus, f. 42; F. A. H.; M. Ellen Danielsdtr. (Sstr. t. J. Danielsen i Ferslev-V.); St. Roesk. 62; ~ c. 80 Mette Pedersdtr., f. c. 29/6 39, b. 10/7 89, E. e. Anders Lauridsen i Skjørpinge, Havnelev S.; 1 S., 2 D.; [b. 24/10 1688].

KUM I, s. 311 (»Daniel Andreæ Hoëtius«); E. Brejls skifteuddr.: Stubbekøbing byfoged nr. 48; Kbg. Stubbekøbing (1646-1700), opsl. 158 (enkens begr.).

10. 30/10 1688, o. 10/3 89, Jesper Jespersen Engberg; [21/5 1699 Sp.*; see der].

11. 11/4 1699. Jacob Pedersen Thornam; [12/3 1712 S. Gjørding-V.; see der].

12. 30/5 1712. Simon Simonsen Walter, f. p. Hellerup, Fyn, 79; (Halvbdr. t. Christiane Dorthe W. ~ M. J. Damsberg i Idestrup og t. Christine S. W. ~ P. Zitscher i Tønder); F. S. W., født i Tydskland, Forv. ss.; M. Maren Jørgensdtr.; St. Od. 03; C. 28/10 10, n.; ~ 19/7 12 Anna Nielsdtr. Gorm, f. 30/4 72, † 21/4 24, E. e. Søren Rasmussen Broch, Ridefoged ved Od. Hosp. og Communitets-Godset; F. N. G., Rdmd. i Od.; u. B.; [† 5/5 1731].

KUM II, s. 285 (»Simon Walther«, 24 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Maribo amt, Falsters Nørre hrd. nr. 12.

13. 22/6 1731, o. 3/8 [Hør. her 21] Oluf Lauritsen Brasen; [15/3 1743 S. Kirkeby-A.; see der].

14. 11/5 1743, o. 14/6 [Hør. her 32–40; Chordegn og Lærer ved den danske Skole her 40] Jens Jensen With af Kjeldby, d. 21/6 12; St. Hlh. 29, Bacc. 30; C. 17/12 31, h.; ~ 26/10 40 Anna Hansdtr. Bladt, f. 13, b. 29/11 82; 1 S., 1 D.; [† 26/2 1746].

KUM II, s. 505, 516 (»Ianus Witt«, 18 år gl.).

15. 15/4 1746 [Skp. p. Trankebar 2/10 39, o. 21/10] Christopher Diderik Jacobsen Hjort af Dalum-S., f. Guldbjerg (Kaalshave) 8/12 04; St. Nykjøb. 22, Bacc. 23; C. 4/7 24, h.; ~ 8/9 47 Else Lafrentz, f. 19, b. 28/4 56; F. Vilhelm Lafrentz, Bgmstr. i Nestved; M. Ellen Mule; 2 D.; [† 31/3 1762].

KUM II, s. 444, 450 (»Christophorus Dietericus Hiort«, 18 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Hobro byfoged nr. 104, Næstved byfoged nr. 782, 651.

16. 24/6 1762 [p. Cap. Torkildstrup-B. 4/2 57, o. 27/5; Hjelpep. i Stadager-K. 60] Dines Børgesen Pontoppidan; [2/4 1764 r. Cap. Nykjøb.-S.; see Lundum-H.].

17. 2/3 1764 [p. Cap. Frederiksborg-H.-H. 17/8 59, o. 5/9] Jens Daniel Pedersen Wedel; [8/12 1774 Gyrstinge-F.; see der].

18. 9/3 1775, o. 2/6 [Degn i Høve-F. 56] Stephan Christiansen Heegaard; [† 22/5 1776 r. Cap. Besser-O.; see Nordby p. S.].

19. 14/8 1776, o. 20/9, Peder Samuel Sørensen Dorn; [29/4 1785 Sp.*; see der].

20. 15/7 1785, o. Kbh. 12/8, Johan Paludan; [21/7 1786 r. Cap. Asminderød-G.-F.; see Fanefjord].

21. 21/7 1786, o. 6/9 el. 7/9, Holger Finchenhagen Olivarius; [1/10 1790 Nestved St. Mortens K.; see Svaneke-I.].

22. 3/12 1790, o. 19/1 91, Henrik Christopher Pedersen Busch; [3/10 1794 Vorbasse-G.; see Bogø].

23. 13/2 1795, o. 17/4, Johan Jacob Kirchheiner; [8/4 1808 Feiø; see Fanefjord].

Nedlagt efter Rescr. 30/9 1803.

———————————

 

 

No 1110. Ordinerede Catecheter i Stubbekjøbing.

[Falsters Nørre Herred, Maribo Amt, Lollands-Falsters Stift]

———————————

1. 9/2 1845, o. 16/4 [Lærer ved Nic. Kirkesk. i Kbh. 42] Laurits Regner Tuxen; [29/11 1850 Tumby og Strukstrup, Gottorp Provstie; see Borup].

2. 11/2 1851, o. 11/4, Ole Ludvig Emil Smith; [17/8 1862 Tjustrup-H.; see der].

3. 23/4 1863, o. 15/7, Rasmus Winther Assens Ferslev; [6/6 1863 Glücksborg i Sl.; see Hylke].

4. 4/9 1863, o. 7/10, Frants Peter Trolle Priergaard Hansen, f. Nykjøb. p. F. 26; St. Nykjøb. 46; C. 14/6 53, h.1; ~ Vibekke Garde af Horslunde-N. f. 41; [27/3 1875 Maibølle].

Nedlagt.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 8, Maribo Amt, udg. af Nationalmuseet 1948. Stubbekøbing Kirke, s. 256-290; Maglebrænde Kirke, s. 1118-1129 (udg. 1951).
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Barfod, Immanuel: Den falsterske Gejstligheds Personalhistorie, 2 bd. Udg. af Selskabet for Danmarks Kirkehistorie, Nykjøbing paa Falster, 1851 (bd. 1) og 1854 (bd. 2). Stubbekjøbing og Maglebrænde: bd. 2, s. 2-46.
Rhode, Peter: Samlinger til de Danske Øers Laalands og Falsters Historie. Bd. 2 (Falster), Kiøbenhavn 1794. (Stubbekiøbing s. 171-188, Præsterne: s. 175-183; Maglebrende Sogn: s. 188).
Rhode, Peter C.: Samlinger til de Danske øers Laalands og Falsters Historie, Med en Deel Forandringer, Tillæg og Rettelser paany udgivne af J. J. F. Friis, Bd. 2 (Falster), Kiøbenhavn 1859, (Stubbekjøbing Kjøbstad s. 101-116, Præsterne: s. 104-113; Maglebrænde Sogn: s. 116-117). PDF-udgave.