Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1187. Tjustrup og Haldagerlille,

Ø. Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/125; L. S.*; L. P. B. 476; K. M. 224; Lkm. 1/865; M. 64; U.; Kbg. 1710.
———————————

1. c. 1526. Mads Olsen; [† c. 1531; havde været Munk i Antvorskov Kloster].

2. c. 1531. Jørgen Olsen; [† c. 1571; boede tilsidst i Annexgaarden i H.].

3. c. 1571 [Cap.* . .] Hans Andersen; see Etm.; [† 1576].

4. 1576. Anders Hansen Rodtin, f. c. 36; ~ Elisabeth . . . , som overlevede ham; [† c. 1599; mangler i L. S., som lader H. Andersen være Sp. i 23 Aar; Gravramme].

DanKir bd. 5, s. 971 (se nedenfor).

5. c. 1599. Lauge Laugesen Gynge; [† 4/11 1615; Gravramme].

KS 2:5 (1869-71), s. 147; DanKir bd. 5, s. 971 (se nedenfor).

6. 1615. [r. Cap. Skjelskør 10] Jens Pedersen Lerche; St. i Kbh. (02); [† 1626].

F-P s. 187 (»Janus Petræjus Leche«).

7. o. 2/4 1626. Peder Andersen Callundborg, f. c. 02; St. Roesk. 23; 1 ~ (30) Birgitte . . . ; 1 S.; 2 ~ Tabita von Steinberg; F. Major Peder v. S. p. Skovsgd. i Kirkerup S.; M. Dorthea Henriksdtr.; 2 S., 2 D.; 2 ~ Etm.; [† 2/2 1667; hans Navn paa Kirkeklokken i Haldagerlille 1632; Gravramme].

KUM I, s. 62 (»Petrus Andræas Kalundensis«); PT 8:6 (1927) s. 189; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø Amt, Ø. Flakkebjerg hrd. nr. 3, Københavns byting nr. 1858; Kopskatten 1645, opsl. 76; FWDP 1187,7; DanKir bd. 5, s. 971, 976-77 (se nedenfor).
(8. o. 23/2 1628. Poul Jacobsen Helsingborg; [† 1667].)

9. 4/2 1667 [p. Cap.* . .] Jørgen Jacobsen Friis, f. Nakskov; F. J. Frederiksen i Nakskov, M. Johanne Jørgensdtr. fra Ringsted; St. Christiania 60; ~ F. E.; 4 S., 3 D.; [† 1686; Skifte 22/11].

KUM I, s. 294 (»Georgius Iacobi Lollandus«); PT 16:2 (1974), s. 194; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø Amt, Ø. Flakkebjerg hrd. nr. 21, Københavns byting nr. 1858; DanKir bd. 5, s. 179, 180 (søster), (Ringsted S. Bendts Kirke).

10. 21/4 1683** [Hør. Helsing. 82] Bertel Sørensen May af Holbæk-M., d. Holb. 5/6 55; St. Roesk. 78; ~ 86 Sophie Knoph (Knub), som overlevede ham; 4 D.; see P. A. Hegelund, r. Cap. t. Nestved St. Pet.; [† 5/2 1711; Lgst.].

KUM II, s. 83 (»Bartolus May«); Kbg. Holbæk (1634-99 F) opsl. 177 (dåb); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø Amt, Ø. Flakkebjerg hrd. nr. 48; DanKir bd. 5, s. 970-71 (se nedenfor).

10b. 13/11 1711 [Hør. Slag. 96–05] Oluf Pedersen Smith; St. Slag. 92; C. 16/4 04; ~ Anna Danielsdtr. Weinholt, Skifte 25/4 29, E. e. 1) Christen Sørensen, Bgmstr. i Slag., 2) Michael Jørgensen Soël, Rdmd. og Viinhdlr. i Slag.; 1 S., † ung; [† 9/11 1711; havde været Gjæstgiver og Viinhdlr. i Slag., men maatte opgive denne Næringsvei].

KUM II, s. 189 (»Olaus Petri Smith/Schmidt«); E. Brejls skifteuddr.: Næstved byfoged, nr. 511, Gejstl. sk. i Sorø amt, Slagelse hrd. nr. 49, 68.

11. 29/12 1711. F. Sts. Christen Michelsen Soel, f. Slag. 14/12 87; St. Hlh. 07; C. 16/3 11, n.; ~ Slag. 26/8 12 Karen Pedersdtr.; 2 ~ J. P. Horsens i Marvede-H.; [† 1731].

KUM II, s. 321 (»Christianus Soel«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.:Gejstl. sk. i Sorø amt, Slagelse hrd. nr. 49, 68, Ø. Flakkebjerg hrd. nr. 94.

12. 16/3 1731, o. 4/5 [Hør. Kjøge 19] Jørgen Jørgensen Juel, f. Nestved •/2 94; F. J. J., Hør ss.; St. Nestved 16; C. 7/12 22, h.; ~ 22/6 31 Anna Sophie Eriksen; [† 28/3 1732].

KUM II, s. 401 (»Georgius Juul«, 22 år gl.).

13. 10/5 1732 [r. Cap. Korsør-T. 22/11 27] Henrik Hansteen af Vordingbg.-K., f. 6/2 97; St. Hlh. 18; C. 9/12 20, n.; 1 ~ Margrethe Hedvig Hansdtr. Lundt af Aagerup-K., Skifte 6/2 31; 1 D.; 2 ~ Cecilie (Sidse) Elers, f. c. 14, b. 28/3 40; 3 ~ 44 Conradine Nyegaard, fmtl. af Høiby, f. c. 22, b. 9/5 54; med alle tre Koner 4 S., 9 D.; see W. C. Müller i Vorbasse-G.; [† 8/7 1759; hans Navn paa Alterkalken 1747].

KUM II, s. 416 (»Henricus Hantstenius«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Slagelse hrd. nr. 71; Holbæk amt, Ods hrd. nr. 21; DanKir bd. 5, s. 967 (se nedenfor).

14. 17/8 1759, o. 5/9 [Cabinetp. hos F. C. v. Plessen . . (1)] Eiler Madsen Holm af Jelstrup-L., f. 26; St. Aalbg. 45; C. 5/11 54, n.; ~ 6/6 60 Maren Hersætter, f. c. 25, † Fuglebjerg 8/12 88; 1 S., 3 D.; [b. 13/8 1779].

KUM III, s. 54 (»Hilarius Matthiæ Holm«, 20 år gl.); Kbg. Fuglebjerg (1736-95) opsl. 61 (enkens død og begr.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Ø. Flakkebjerg hrd. nr. 158.

15. 1779 [Herringe-F. 15/7 78, o. 18/9] Søren Wedele, f. p. Erholm, Rørup S., 14/1 49; F. Hans Henriksen W., Forp.; M. Elsebeth Sørensdtr.; St. Od. 67, Bacc. 68; C. 12/12 72, l.; Hør. Od. 73; Tjustrup-H. 19/5 74*; Pr.; ~ Ottine Birgitte Schack; 4 S., 1 D.; [† 27/2 1802; Lgst.].

KUM III, s. 272, 282 (»Severinus Wædelee«, 20 år gl., »Severinus Wedele«); Kbg. Rørup (1747-1814) opsl. 115 (dåb); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Ø. Flakkebjerg hrd. nr. 199; DanKir bd. 5, s. 971 (se nedenfor).

16. 2/4 1802, o. •/4 [Lærer v. Opfostringshuset i Kbh. 99] Caspar Christopher Schøller Stabell, f. p. Nerviggd., Bynæsset Sogn, Trondhj. Stift, 28/9 68; F. Major Magnus Lorents S.; M. Ingeborg Cathr. Crantz; St. Trondhj. 89; C. 22/1 98, h.; ~ Kbh. 21/12 02 Rebekka Marie Bache, f. Kallundbg. 4/4 77, † 6/12 41; F. Jørgen B., Bager; M. Christiane Marie Rasch; 1 S., 4 D.; [# 22/3 1844; † Kragelund, Tjustrup Sogn, 6/3 53; „var til Overmaal venlig; men, naar han blev vred, skaanede hans bidende Tunge Ingen; skal engang skriftligt have fortalt Provst og Amtmand, at han brød sig hverken om „Peder“ (d.v.s. Mønster)(2) eller om „Poul“ (d.v.s. Stemann); levede næsten udelukkende blandt sine Sognefolk, hvem han var Eet i Alt, lige til Fødselshjelper, mindst af Alt Præst; var Digter („Caspar var en pudsig Fyr“); B. D. G. 1/167; E. S. 2/228].

NST 13 (1952) s. 82-83.

17. 2/6 1844 [r. Cap. Asminderød-G.-F. 5/12 32] Hans Peter Bisted; [3/12 1852 Gjerlev-D.; see der].

18. 25/2 1853 [Vindum 2/9 43] Henrik Christopher Glahn; [21/2 1861 Sorø; see der].

19. 26/4 1861 [Aasted-S. 19/6 53, o. 6/7] Henrik Cyrus Jermiin, f. Tranekjærgd., Aastrup Sogn, 25/2 13; F. Jens Christ. J., Ldmd.; M. Marie Christine Frederiksdtr.; Pleiesøn af I. Jermiin i Als; St. Aalbg. 33; C. 19/1 39, l.; c. Adj. Aalbg. 14/9 39; Adj. ss. 19/4 44; ~ 6/9 42 Anna Dorothea Jermiin af Als, f. Ø. Brønderslev 29/5 13, levede 68 i Kbh.; 1 S., 2 D.; [† 26/5 1862].

20. 17/8 1862 [Cat. Stubbekjøb. 11/2 51, o. 11/4] Ole Ludvig Emil Smith, f. Ladegaardsmølle v. Hillerød 30/9 13; F. Chr. S., tidligere Kbmd. i Frederikssund; M. Maren Wassard; St. Fdbg. 32; C. 29/10 39, h.; ~ 14/6 51 Caroline Lovise Jubye, f. Kbh. 1/1 28; F. Carl Christ. Joachim J., Bager; M. Lovise Augusta Holmboe; 2 S., 2 D.; [† 16/4 1877].

21. 21/6 1877. Carl Marcus Schmidt; see Tyregod-V.

———————————

Noter:

(1) Plessen, Frederik Christian (1727–54) godsejer til Næsbyholm og Bavelse samt Gunderslevholm. Kammerjunker.
(2) Mønster = Peter H. Mønster (1773–1830), sognepræst i Gyrstinge-F., siden i Ringsted-B., 1807 tillige amtsprovst i Sorø amt, senere biskop over Århus stift. Som landsbypræst optrådte han med stor myndighed, som en slags sognepave, der ikke udelukkende stolede på sin åndelige overlegenhed, i lige grad frygtet og elsket af sine bønder. Som amtsprovst virkede han i forening med amtmanden, senere kancellipræsident Poul C. Stemann (1764-1855), med usædvanlig energi. Navnlig lå skolevæsen og folkeoplysning ham varmt på sinde (DBL).
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 5, Sorø amt, udg. af Nationalmuseet 1938. Tystrup Kirke, s. 962-971, Haldagerlille Kirke, s. 972-977.