Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2)

No 33. Aasted og Skjærum, samt til 1555 Gjerum,

Horns Herred, Hjørring Amt, Aalborg Stift.

A. H. N.; V. 38; E. M.; M. Nr. 497; M. S. III.; Lkm. 4/157; P. M. 79; Kbg. 1654.
[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra Klitgaard, se nedenfor.]
———————————

1. 1519. Jens Pedersen; [# 1541; han er maaskee den Hr. Jens Pedersen i Sæby, der 55 fik Kongetienden af Gjerum S. for sin Livstid].

2. 1541. Anders Wraae; see Etm.; [† 1565; hans Bibl., optalt af Biskop Ole Chrysostomus, udgjorde 9 Bøger; fikk 55 tillagt Kongetienden af Skjærum S., mod at opgive Tienden af Gjærum].

3. 1565. F. S. Peder Andersen Wraae; ~ Maren Sørensdtr.; 1 S., 2 D.; see Anders P. W. i N. Sundby-H.; Etm.; [† P. 1603].

4. 1603. Christen Pedersen Plet, fmtl. f. i Plet, Vreilev S.; ~ F. D. Maren Pedersdtr. Wraae; 3 S., 4 D.; 2 ~ Etm.; [† 1624; havde langvarig Strid med Fru Kirsten Høg til Eget i Skjærum S.].

5. 1624 [r. Cap. Hammer-H.-S.-A. 20] Christen Madsen Aalborg, af Aalbg. Bud. K. r. Cap. og/eller af Als; St. Aalbg. 15; 1 ~ F. E., b. 2/9 34; 1 D.; 2 ~ 35 Margrete Thomasdtr. Galskjøt af Hammer-H.-S.-A., f. c. 03; 2 S., 3 D.; 2 ~ Etm.; [† 30/10 1653].

KUM I, s. 20 (»Christianus Matthiæ Alburg.«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ålborg stift nr. 66.

6. 1653 [r. Cap. Aalbg. Bud. K. 47] Søren Poulsen Lam (Lamb); maaskee St. Kbh. 17; vist p. Cap. Jerslev 25; 1 ~ 15/12 47 Anne Mogensdtr., f. 19, b. Aalbg. Bud. K. 4/8 53, E. e. P. Hansen, r. Cap. t. Aalbg. Bud. K.; F. M. Mikkelsen, Rdmd. i Aalbg.; M. Johanne Nielsdtr.; 2 S., 1 D.; 2 ~ Aasted 54 F. E., † c. 1/3 64; u. B.; see Etm.; [# 1664; † 8/4 73; boede i Pg. til sin Død].

KUM I, s. 28 (»Severinus Pauli Ringsted«); E. Brejls skifteuddr.: Ålborg byfoged nr. 438.

7. o. 26/8 1664**. Frants Mikkelsen Vogelius af Ugilt-T., f. 19/8 40; St. Vibg. 60; C. 19/11 62, l.; Pr. 99; 1 ~ (trol.) 65 F. D. Johanne Sørensdtr. Lam, † 65, før Vielsen; 2 ~ 68 Kirsten Madsdtr. af Tversted-U.-B., † før 03; 1 S., 1 D; see Etm.; Michael F. V. i Øsløs-V.-A.; [† 29/11 1702; arbeidsom, lærd, berømt, men det gik galt med Datteren].

KUM I, s. 286 (»Franciscus Michaëlis Vogelius«); Sixhøj nr. 362.

8. 5/11 1701**, o. 22/2 02 [Hør. Thisted og Aalbg. til 98] Mag. Christopher Gertsen Mumme, f. Vesse (Vitsø) i Hemne, Trondhj. St., 76; F. G. Gertsen M., r. Cap. til Hemne (Hevne); M. Karen (Cathr.) Knudsdtr. Glad; (Bdr. t. H. G. Mumme i Skjæve); St. Throndhj. 92; C. 14/3 98, h.; Mag. 11/5 06; Pr. 12/10 25; 1 ~ (trol.) F. D. Ingeborg Frantsdtr. Vogelius, f. c. 69, † c. 20/8 02, før Vielsen, for egen Haand, da hun vist var frugtsommelig med en Anden; 2 ~ 03 Elsebet Magdalena Lauritsdtr. Bjørn (Ursin) af Jerslev-B., f. c. 75, b. her 26/4 63; see 2 Etm.; (C. M. F. Stampe i Børglum-V.-F.); [14/10 1735 Biskop i Aalbg.; † 37; vittig og skarpsindig; som Pr. retsindig og nidkjær; W. 2/92 og 3/551; N. 402].

KUM II, s. 192 (»Christophorus Gerhardi Mummius«); STD, s. 192; NST 20 (1966), s. 228; Nygaards sedler: Enkens begr..

9. 17/11 1730**, o. 8/8 31, F. S. Lorents Gerhard Christophersen Mumme, f. 29/7 05; St. pr. 24; C. 12/7 30, l.; Pr., i. 11/4 36; ~ Rygge i Østfold, Norge 15/7 46 Adelus Maria Naschou, d. Aalbg. Bud. K. 4/9 10, † Hjørring Pg. 24/11 84; F. Peder Hansen N., Bedemd. i Aalbg.; M. Mette Margrethe Axelsdatter Bjørn af Børglum-F.; 1 S., 2 D.; see H. C. Lessow i Hjørring-H.-O.; H. C. Blichfeldt i Jelstrup-L.; [† 1754].

KUM II, s. 458 (»Laurentius Gerhardus Mumme«, 19 år gl.); Nygaards sedler: Ægteskabsbev. (deres mødre var søskendebarn), børn, hustrus dåb; Kbg. Rygge i Norge (1725-71) s. 219 (vielse); E. Brejls skifteuddr.: Ålborg byfoged nr. 1717, 2126, 2243; Gejstl. sk. i Hjørring amt, Vennebjerg hrd. nr. 39.

10. 22/11 1754 [p. Cap.* 27/4 42, o. 25/7] F. Bdr. Christopher Christophersen Mumme, f. 8/10 16; St. pr. 37; C. 8/8 41, l.; ~ Elisabeth Cathrine Hansdtr. Mumme af Skjæve, † •/6 99; 2 S., 3 D.; [† 16/6 1770].

KUM II, s. 587 (»Christophorus Mumme«, 22 år gl.).

11. 14/8 1770 [p. Cap. Tødse-E. 22/4 68, o. 5/8] Søren Bloch, f. Gudum 33; F. Bde; St. Aalbg. 55; C. 64, n.; Degn i Tødse 66; Pr. 80; ~ Aalbg. 22/3 80 Inger Kirstine Schmidt af Rubjerg-M.; 1 D.; [† 22/12 1800; han var mere end almindeligt dygtig; hans Minde lever endnu].

Cai Mygind: Mygindslægter fra Mygindgård ved Assens, udg. 1967, s. 131.

12. 18/3 1801 [Hassing-V. 24/1 94] Simon Røst, f. Trondhj. 3/12 57; F. Augustinus Bastiansen R., Kbmd.; M. Gurru Rasmusdtr. (NB. født udenfor Ægteskab); St. Throndhj. 75; C. 22/4 84, n.; Hør. Aalbg.; Pr. 97; ~ Aalbg. 22/10 94 Christiane Frederikke Milling af Aalbg. Frue K., d. 22/4 62, † p. Momtoft 10/7 60; u. B.; [† 17/4 1835; E. 2/740 og S. 2/904].

13. 31/7 1835 [Torsted-H. 27/5 25] Andreas Jørgen Bendtsen; [8/4 1853 Gudbjerg; see der].

14. 19/6 1853 [c. Adj. Aalbg. 14/9 39; Adj. ss. 19/4 44] Henrik Cyrus Jermiin; [26/4 1861 Tjustrup-H.; see der].

15. 27/6 1861 [Frøslev-M. 24/4 55] Frederik Nielsen, f. p. Aastrup v. Hjørring 3/7 18; F. Christian Christian(sen) N., Propr.; M. Anna Marie Henriksen; St. Aalbg. 38; C. 24/10 43, l.; p. Cap. Sindal-A. 1/5 45, o. 23/7; Mosbjerg-H. 11/11 48; r. Cap. Nykjøb.-L.-E. 19/1 51; Pr. 5/3 64; ~ Hjørr. 29/4 51 Thomine Elisabeth Nielsen, f. Hjørring 27/3 22; F. Poul Christ. N., Kbmd.; M. Anna Maria Bødstrup; 5 S., 1 D.; [25/8 1874 Oure-V.; fik forskjellige Mindegaver fra Lærerne i Horns H. for den Omhu og Dygtighed, hvormed han virkede til Skolevæsenets Ordning; see D. T. 73/268; E. S. 2/540].

16. 17/3 1874. Frederik Vincens Gad; see Frederiks K.-K.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Klitgaard, Carl: Optegnelser om vendsysselske Præstefamilier før ca. Aar 1700. Hjørring 1945, s. 12-23.