Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1215. Sognepræster i Tversted, Uggerby og Bindslev,

Horns Herred, Hjørring Amt, Aalborg Stift.

A. H. N.; V. 36; M. S. III.; E. M.; M. Nr. 497; P. M. 95; Lkm. 4/181; Vahls M. 207; Kbg. 1688.
Anm. Bindslev var et Pastorat for sig 1805–18.
[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra Klitgaard, se nedenfor.]
———————————

0. (11/4 1537) Peder Madsen; fik Brev om en Mølle; see Tegnelser fra alle Lande; han er ikke nævnt her af Klitgaard.

DKR s. 40.

1. (1540). Knud . . . ; [† 1553].

2. 1553. Niels Jensen; [1587 r. Cap. her (dvs. i Bindslev); see der].

3. 1587. Laurits Mikkelsen; ~ Ingeborg Christensdtr. Bistrup, (Sstr. til E. Christensen i Sindal-A. og t. Inger C. B. ~ P. J. Skive i Albæk-V.); F. C. Eriksen, Ridefoged paa Bidstrup; M. Ellen Mogensdtr.; 6 S., 3 S.; 2 ~ Etm.; see M L. Tversted, r. Cap. her; C. L. Tversted i Bjergby-M.; C. L. Tversted el. Bjergbye i Vreilev-H.; (T. N. Rosenberg i Skallerup-V.); [† 2 Adv. (10/12) 1609; Lgst.].

PT 10:3 (1936), s. 56-58.

4. k. Palmesøndag (1/4) 1610. Palle Andersen Øland; St. i Kbh. (07); ~ F. E., † Bindslev 47; 1 D.; see 2 Etm.; [† 22/4 1629; Lgst.].

F-P s. 223 (»Palladius Andreæ Insulanus«).

5. 1629 [r. Cap.* 24] Mads Mogensen, f. Gjertorp?; St. Aalbg. 21; ~ 6/2 31 F. D. Ellen Pallesdtr., f. c. 11; 3 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; see M. Madsen i Ugilt-T.; P. M. Tversted i Aggersborg; F. M. Vogelius i Aasted-S.; [† 29/3 1637].

KUM I, s. 52 (»Matthias Magni Giertorpius«).

6. k. dom. cant. (7/5) 1637 [r. Cap. Hjørring-H.-O. c. 30] Nathanael Pedersen Frost* af Hjørring-H.-O. r. Cap.; St. Lund 33; 1 ~ . . . Jensdtr. (Sstr. t. Guldsmed og Prokurator Peder J. i Hjørring); 2 ~ 3 Adv. (17/12) 37 F. E., b. Aasted 25/1 00; 1 S., 1 D.; see Etm.; [† •/11 1687].

KUM I, s. 114 (»Nathanaël Petri«).

7. 9/8 1672**. F. S. Mathias Nathanaelsen Frost, f. c. 40; St. Roesk. 60; [afsat formedelst Leiermaal 1674, † Kbh. 11/6 76].

KUM I, s. 291 (»Matthias Nathanaël Tversted«).

8. 26/9 1674**, o. 7/4 75, Hans Nielsen Beck af Hjørring-H.-O., f. 22/5 49; St. Aalbg. 69; C. 17/7 72, n.; ~ Sulsted 12/9 75 Margrethe Cathrine Torbensdtr., f. 60; F. T. Nielsen, Ridefoged til S. Elkjær og Forp., siden Eier af Hammelmosegd.; B.; 2 ~ 9/11 92 Chr. Nielsen i Lilholt, Hørmested S.; [b. 21/10 1687; Enken gik fra Arv og Gjæld].

KUM II, s. 14 (»Iohannes Nicolai Becchius«).

9. 31/1 1688 [Aalbg. Bud. K. r. Cap. 11/4 68] Jens Sørensen Giessing af Gjesing-N., f. 45; St. Aalbg. 62; ~ Aalbg. Bud. K. 19/10 70 Margrethe Lauritsdtr., f. c. 40, † •/4 19; F. L. Hansen, Rdmd. i Aalbg.; M. Ane Madsdtr. Bay (2 ~ G. Z. Thiesen, r. Cap. t. Aalbg. Frue K.); 2 S., 6 D.; see Etm.; H. H. Rostrup i Aggersborg; T. N. Berg i N. Nissum; Sønnen Søren, f. 11/5 90, var p. Cap. i Vanse, Christiansand Stift 1716-21 og derefter Miss. i Varanger, Finnmark, 22-26; [† 7/8 1713; „Fra Spsten. i T., Hr. J. G., blev mig tilbragt et vidtløftigt Klagemaal over en usømmelig Overlast og Insolents, med hvilken Loci patronus, velb. Geert Did. Levetzov til Elkjær havde hannem for kort Tid siden i hans eget Huus begegnet, fordi han ikke ved sin Rettigheds, nemlig et Stykke Jords, Afstaaelse vilde skikke sig efter hans Villie og postulatum“ (Bkrd. Dgbg. 19/2 (1/3) 1697). Enden kjendes ikke].

KUM I, s. 306 (»Ianus Severini Giessingius«); E. Brejls skifteuddr.: Ålborg byfoged nr. 761; T-N s. 141; Nygaards sedler: Børn i Ålborg, børn i Tversted.

10. 16/9 1713 [p. Cap.*, o. 26/5 s. A.] Peter Hansen Mossin af Rand. St. Mortens K., f. 26/12 79; St. Rand. 98; C. 17/3 01, h.; ~ 15 F. D. Anna Jensdtr. Giessing, f. c. 87; 4 S., 2 D.; 2 ~ Etm.; see Hans P. M. til Kbhs. alm. Hosp.; Peder G. M. i Rise; H. J. Halling i Ballerup-M.; [† •/11 1723].

KUM II, s. 240 (»Petrus Mossin«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Hjørring amt, Horns hrd. nr. 5, 10.

11. 29/8 1725, o. 24/10, Peder Sørensen Bering (Biering) af Ørslevkloster, f. 94; St. Vibg. 14; C. 15/4 20, n.; Pr. 53; 1 ~ F. E., † 18/6 30; 2 ~ 31/1 36 Maren Thøgersdtr. Brandt, f. Aalbg.; F. T. Henriksen; 3 S., 2 D.; 3 ~ Christiane Cathrine Mathiasdtr. Holm af Jelstrup-L.; 2 ~ S. J. Lodberg i Skagen; see J. J. Holm i Jerslev-B.; O. H. Rafn i Tolstrup-S.; [b. 31/1 1761; Kaldet stod saalænge ledigt, fordi der skete Protest mod hans Kaldelse].

KUM II, s. 385 (»Petrus Beringius«, 19 år gl.); Sixhøj nr. 853; Nygaards sedler: 1. hustrus død.

12. 3/4 1761 [Tingsted 12/8 46] Jørgen Henning Johansen Sturup; [16/12 1773 Ebeltoft-D.; see der].

13. 14/4 1774 [V. og Ø. Hassing 26/3 62] Søren Juul Pedersen Cortsen af Thisted-T., f. 20/8 31; St. Aalbg. 49, Bacc. 50; C. 6/12 58, n.; p. Cap. Thisted-T. 1/8 60, o. 19/11; ~ Aalbg. 13/4 53 Anna Brodersdtr. Brorson af Ribe Dk. (F. blev Biskop i Aalbg.), † 6/2 87; 3 S., 3 D.; [† 2/7 1787; fik 82 en prægtig Sølvkaffekande fra det hollandske Admiralitetscollegium for den Modtagelse, som Mandskabet fra et strandet Krigsskib fandt hos ham].

KUM III, s. 91, 99 (»Severinus Iulius Cortsen«, 18 år gl.).

14. 21/9 1787 [Tæbring-O.-R. 20/10 69] Christian Frederik Schnell Bjørn; [12/7 1805 Jerslev-B.; see der].

15. 3/1 1806, vist o. 4/6, Jacob Holm Schibbye, d. Aalbg. 8/9 73; F. Jens S., Kbmd.; M. Anna Marie Holm; St. Aalbg. 93; C. 18/1 98, h.; tillige Bindslev 10/3 19; ~ Sindal 14/4 07 Elisabeth Dorothea Rosenkilde, d. Saltum 13/10 85, † 10/6 65; F. Hans R. af Brøndum-S.-T., Degn; M. Mette Kirstine Svanekier; 7 S.; [† 10/6 1845; B. D. G. 1/184].

16. 2/9 1845 [Nyker 6/12 36] Christen Begtrup Friis; [14/8 1859 Skjelby-Gj.; see der].

17. 24/10 1859 [Estvad-R. 18/5 51, o. 13/8] Niels Peter Cruusberg, f. Holbæk 4/5 11; F. Hans Henrik C., Chordegn; M. Elisabeth Cathr. Edsberg af Brenderup-O.; St. Fdbg. 29; C. 3/7 38, h.; Skllrr. i Hundie, Kildebrønde Sogn i Sjælld., 41; ~ 19/12 41 Henriette Behrens, f. Kbh. 19/9 16; F. Niels Vilh. Salomon B., Kleinsmedemstr.; M. Fred. Henriette Callenbach; 3 S., 2 D.; [# 20/7 1876, boer i Kbh.].

18. 11/10 1876 [o. Cat. Lemvig 24/4 74, o. Kbh. 13/5] Peter Christian Larsen, f. 17/3 37; F. Mort. Pet. L., Skllrr.; M. Lov. Jørgensen; St. pr. 56; C. 27/6 73, h1.; ~ 5/8 73 Julie Ida Charlotte Lauritzen, f. Helsing. 9/11 46; F. Christ. Pet. L., Kbmd.; M. Nic. Mar. Hansen; (75) u. B.

———————————

 

 

 

No 1216. Sognecapellaner (fra 6/1 1779 residerende) i Tversted, Uggerby og Bindslev.

[Horns Herred, Hjørring Amt, Aalborg Stift]

A. H. N.; V. 37; M. S. III.; E. M.
Anm. Disse Capellaner boede i Bindslev. Efter Rescr. 10/9 1762 maatte Kaldet indtil videre være fri for r. Cap.; efter Rescr. 20/4 75 endnu i 4 Aar.
———————————

1. 15 . . Lauge . . . ; [afsat 1587; efter M. Nr. 497 synes han, at være Laurits Mikkelsen, som blev Sp.; han afsattes for Trætte med Sp. N. Jensen ang. en Psalmebog].

2. 1587 [Sp.* 53] Niels Jensen; [vist † c. 1600].

3. (1595). Jens Muus.

4. (c. 1600). Erik Pedersen.

4b. c. 1603. Erik Christensen (Bistrup); [1608 Sindal-A.; see der (see J. H. 5/69)].

5. 1603. Christen Lauritsen Tversted, var maaskee p. Cap. her; [1624 Bjergby-M.; see der].

6. 1624. Mads Mogensen; [1629 Sp.*; see der].

7. 1629. Mourits Lauritsen Tversted af Tversted-U.-B.; St. 13; ~ (60) Anne Pedersdtr. Frost af Hjørring-H.-O. r. Cap.; 1 S.; [† 1672?].

KUM I, s. 8 (»Mauritius Laurentj Cimber«).

8. 9/8 1672. Mathias Nathanaelsen, tillige succ. Sp.; see der.

9. 1675. Hans Nielsen Beck, tillige succ. Sp.; see der.

10. o. 18/6 1721. Thomas Nielsen Berg; [17/5 1728 N. Nissum; see der].

11. 9/1 1779, o. 11/6, Hans Justinus Deichmann; [16/9 1789 Tornby-V.; see der].

12. 25/6 1790 [Skp., o. 22/10 88] Frederik Petersen; [27/12 1793 Bredsten; see der].

13. 28/2 1794, o. 4/6, Eggerik Nicolai Issem; [8/8 1798 Galtrup-J.; see Ø. og V. Assels].

14. 30/11 1798 [p. Cap. Stavanger 92] Henrik Bruun; [# 1803; 13/4 1804 Manø; see Veien-L.].

15. 16/3 1804, o. 2/5, Heino Gerhard Gad; [13/9 1805 Bindslev; see Everdrup].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Klitgaard, Carl: Optegnelser om vendsysselske Præstefamilier før ca. Aar 1700. Hjørring 1945, s. 318-325.
 
 

 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2)

No 113. Bindslev.

[Horns Herred, Hjørring Amt, Aalborg Stift]

———————————

1. 13/9 1805 [r. Cap. Tversted-U.-B. 16/3 04] Heino Gerhard Gad; [30/9 1818 Visby-H.; see Everdrup].

Derefter igjen Annex til Tversted-U.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.