Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2)

No 104. Bjergby og Mygdal,

Horns Herred, Hjørring Amt, Aalborg Stift.

A. H. N.; V. 34; M. Nr. 497; M. S. III.; Lkm. 4/185; P. M. 84; Kbg. 1688.
[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra Klitgaard, se nedenfor.]
———————————

1. (1511). Oluf Pedersen, i Kaveltved, P. i Mygdal.

2. (1550. 53). Peder Vognfører (Vogelfører?); [vist † c. 1568, lagde sig efter Trolddomskunster og skal være bleven brændt paa en Høi ved Odden i Mygdal S.]

3. 1566** [Skp. 64-65] Niels Pedersen*; Pr. (84); 1 ~ Inger Lauritsdtr., † 3/5 92; 7 S., 5 D.; 2 ~ Inger Thomasdtr.; u. B.; 2 ~ Etm.; see Christen N. i Hornslet; (N. T. Paal i Harridslev-S.-R.); [† 1624; Lgst. i Bjergby K.].

4. 1624 [p. Cap. Tversted-U.-B. 03] Christen Laursen Tversted af Tversted-U.-B.; 1 ~ c. 25 F. E., † 7/11 34; u. B.; 2 ~ Sindal 18/6 37 Johanne Mortensdtr. Kjær (vist Sstr. t. Margrethe M. ~ J. P. Farstrup i Farstrup-A.); F. M. Pedersen i Askildstrup, Blenstrup S.; M. Maren Pedersdtr.; 2 S., 2 D.; 2 ~ Etm.; see O. Christensen Bjergbye i Skallerup-V.; [† 5/4 1658].

5. 1658? (1660). Christen Pedersen Scavenius; F. vist P. Nielsen, Bgr. i Skagen; St. Kbh. 46; ~ F. E., † før ham 76; u. B.; [† 12/5 1676].

KUM I, s. 196 (»Christiernus Petri Schavenius«).

6. 19/6 1676, o. 19/7, Niels Hansen Gram, f. Sæby 42; F. H. Nielsen G., Bgmstr.; M. Anna Jensdtr. Worm; St. Aalbg. 64; C. 66, h.; ~ Hammer 3/10 79 Anna Christensdtr. Mule, f. 61, b. Bjergby 8/10 31; (Sstr. t. Abel C. M. ~ K. Nielsen i Sundby-H.); F. C. Rasmussen M. til Attrup, Hammer S., M. Margrethe Jonasdtr.; 5 S., 5 D.; see Laurits N. G. i Stege; Mogens N. G. i Errindlev-O.; Etm.; Den berømte Prof. Hans G. var ogsaa deres Søn; [† 18/2 1712].

KUM I, s. 319 (»Nicolaus Iohannis Gram«); »see P. H. Bang el. Kyng i Skagen« udgår; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Hjørring amt, Horns hrd. nr. 14.

7. 26/3 1712, o. 4/5 [Hør. Rand.] Christen Madsen Gassum, f. G. v. Rand. 14/4 84 af Bønder*); St. Rand. 01; C. 4/10 03, h.; 1 ~ 10/1 13 F. D. Margrethe Nielsdtr. Gram, f. 83, b. 11/5 31; 2 S., 3 D.; see H. F. Bruun i Ulsted; 2 ~ Bjergby 3/10 32 Gyde Kjeldsdtr. Mule af N. Sundby-H., f. 96, E. e. Mag. J. P. Kjærulff i Skallerup-V.; 3 ~ Etm.; [b. 15/2 1735].
    *) eft. P. M. f. Rand.; F. M. Gassum, Bgr.; M. Gjertrud Christensdtr.

KUM II, s. 269 (»Christiernus Matthiæ«, 18 år gl.); Nygaards sedler: Vielse.

8. 11/3 1735, o. 20/5 [Hør. Aalbg. 33] Jes Almstrup Madsen Vogelius af Hjardemaal, f. 23/6 02; St. Aalbg. 24; C. 1/4 32, n.; ~ Bjergby 10/8 36 F. E., † 64; u. B.; [† 21/12 1762].

KUM II, s. 462 (»Jesseus Almstrup Vogelius«, 22 år gl.); Nygaards sedler: Vielse.

9. 25/2 1763 [r. Cap. Hjørring-H.-O. 7/6 48] Jacob Arent Nielsen Winther*, f. Vrensted Degnebolig 09; F. N. Pedersen W., Degn; M. Anne Sophie Jørgensdtr.; St. Sæby 26; p. Cap. Børglum-V.-F. 20/4 37, o. 14/8; Pr. 77; ~ Børglum 6/5 44 Bente Sophie Amalie Munchart, f. c. 14, † 13/9 02; F. Peder Andreassen M.; 1 S.; [† 25/2 1788].

KUM II, s. 482 (»Iacobus Arnoldus Nic. fil. Winther«, 18 år gl.); PT 12:6 (1951), s. 9; E. Brejls skifteuddr.: Ålborg byfoged nr. 3013; Nygaards sedler: Vielse.

10. 16/4 1788 [p. Cap. Torslev-L. 24/11 86, o. 20/12] Søren Balling*, d. Aalbg. 16/8 54 (el. 56); F. Jens Jensen B., Smed; M. Maren Henriksdtr.; St. Aalbg. 76; C. 4/10 86, n.; Cat. Aalbg. Bud. K. 81; Cons.-Rd. 30/3 39; 1 ~ 27/4 93 Johanne Kirstine Mathiesen, f. p. Kjettrup, Ingstrup S., 4/9 54, † 6/7 97; F. Johan Fred. M.; M. Ingeborg Lund; 3 S., 2 D.; 2 ~ 26/3 00 Elisabeth Sophie Aagaard, d. Hjørring 27/12 78, † 22/12 46; (Sstr. t. Anna Aa. ~ O. J. Sadolin i Hurup og t. Sidsel H. Aa. ~ O. Rafn p. Bogø); F. Christen Aa. til Fuglsig i Hjørring St. Olai S.; M. Oline Tryde; 2 D.; [† 2/6 1843; skal i Sæder, Væsen og Tale have været som en fuldstændig vensysselsk Bonde; B. D. G. 1/161].

KUM III, s. 353 (»Severinus Balling«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Hjørring byfoged nr. 296; Nygaards sedler: Vielse, børn.

11. 18/8 1843 [Torsted-H. 21/10 35] Niels Julius Bech; [11/4 1864 Als; see der].

12. 22/6 1864 [Miss. og Lærer ved Godthaab Sem. 23/2 53, o. 11/3; Miss. v. Frederikshaab . .] Frederik Theodor Barfoed af N. Snede-E., f. Ausumgd. 5/5 18; St. Vibg. 37; C. 15/1 44, n.; ~ Aalbg. 2/3 53 Petrine Kjerulff af Ferslev-D.-V., f. Flade 14/3 30, † Stockholm 3/2 80; (68) 2 S., 1 D.; [# 5/2 1878; † Hjørring 23/4 1879, b. Bjergby].

Sixhøj nr. 1696; Kbg. Hjørring (1862-68) opsl. 48 (død); Nygaards sedler: Enkens død; KlitKS s. 384; Elvius s. 59.

13. 12/4 1878 [Raabjerg 19/12 73] Johan Severin Jacobsen, f. Rævkjærsgd., Aaby S., 1/12 41; F. Johan Frederik J., Forp. M. Karen Sørensdtr.; St. Aalbg. 59; C. 20/1 65, h1.; Lærer v. Eftersk. i Saltum-Aaby 67; Lærer Hobro 68; Cap. p. p. Nexø-B. 15/11 69, o. Aarh. 15/12, – 21/11 73; Hjelpep. Gjødvad-B. 73; ~ Aaby 23/6 74 Cathrine Christensen, f. Aastrup, Aaby S., 21/11 43, † Hjørring 24/7 95, b. Aaby 29/7; F. Niels Christian C., Eier af Nyborg Teglgaard, Vadum S.; M. Maren Larsdtr.; [† Bjergby 8/1 1894, b. Aaby 16/1].

AaDB s. 139.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Klitgaard, Carl: Optegnelser om vendsysselske Præstefamilier før ca. Aar 1700. Hjørring 1945, s. 39-43.