Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 244. Farstrup og til 10/11 1819 Aistrup, siden Lundby,

Slet Herred, Aalborg Amt, Viborg Stift.

A. H. N.; L. S.; M. S. III.; Lkm. 3/269; Kbg. 1711.
———————————

1. N. N.

2. N. N.

3. 1561 [p. Cap. el. Vicar i Strandby] Jørgen Madsen; 1 ~ Maren Vitusdtr., † 21–22/2 74; (fmtl. Sstr. t. Maren V. ~ H. Poulsen i Kornum-L. og t. Agnete V. ~ C. N. Juel i Strandby); 2 ~ 26/6 75 Bodil Nielsdtr. i St. Erikstrup; [† 1591; i 1584 tillige: »Christen Pedersen i A(i)strup«].

KS 3:2 (1877-80), s. 205;
Christen Pedersen: KS 5:2 (1903-05), s. 140-41 (skibspræst fra ca. 1570 og n. som sognepræst 15/8 1578; LAV: Viborg Bisp, Breve C2-41, 27/7 1573.

4. 1591. Peder Svendsen, vistnok af Sebber-L.; Pr.; ~ . . . ; 4 S., 2 D.; see S. P. Farstrup i Vesterbølle-Ø.; M. P. Farstrup i Ulbjerg-L.; Etm.; T. P. Farstrup i Seierslev-E.-J.; E. M. Kiær i Skjørping-F.; [† 1635, Skifte 27/7 s. A.; Pg. br. 96; Eptph.].

PT 11:3 (1942), s. 235 (se nedenfor).

5. 1635. F. S. Jens Pedersen Farstrup; St. 31; Pr.; 1 ~ Adv. (27/11) 36 Margrethe Mortensdtr. (Marcusdtr.?) (vist Sstr. t. Johanne M. Kjær ~ C. L. Tversted i Bjergby-M.); 4 S., 2 D.; 2 ~ (47) Else Christensdtr. (Halvsstr. t. Mads Nielsen i Molgd.); see Niels J. F. i Roslev-R.; Etm.; Otto J. F. i Sebber-L.; [† 23/6 1678].

KUM I, s. 106 (»Ioannes Petri Farstrupius«); SB s. 144; PT 11:3 (1942), s. 235 (se nedenfor).

6. 5/8 1672*, o. 22/12 75**, F. S. Albert Jensen Farstrup, f. 21/7 49; St. Aalbg. 67; C. 29/7 69, illum.; ~ 15/10 79 Ellen Nielsdtr. fra Østergd. i Salling; [† •/8 1694].

KUM II, s. 2 (»Albertus Iani Farstrupius«).
(21/3 1694*. Hans Pedersen Griff).

7. 29/9 1694 [Degn i Sjælld.] Ægidius Pedersen Lasson (Krog el. Harkrog) af V. og Ø. Hassing, f. 63; St. Aalbg. 85; C. 11/6 89, n.; ~ 95 Anna Cathrine Lowsen, † 16; 2 S., 3 D.; [† 20/3 1725].

KUM II, s. 138 (»Ægidius Petri Harkrog«).

8. 13/3 1724**, o. 21/6, Peder Pedersen Bering af Verninge-K., f. 29/9 86; St. Od. 05; C. 16/3 11, h.; ~ 25 Else Klitgaard, f. Nibe 01; F. Jens Jensen K., Kbmd. i Nibe; M. Kirsten Sørensdtr. Kjærulf; 1 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; see Peder P. B. her; [† 1727 ved at faae Rottekrudt for sal volatile].

KUM II, s. 302 (»Petrus Petri Biering«, 19 år gl.); Verninge, s. 146; E. Brejls skifteuddr.: Ålborg byfoged nr. 2272; PT 8:4 (1925) s. 140-142, 146 (Klitgaard).

9. 21/3 1727, o. 7/5 [Rtr. Lemvig 5/6 22] Christian Christiansen Kaalund af Tirsted-S.-V., f. Vollerslev 7/4 96; St. Nykjøb. 15; C. 27/6 24, h.; Rtr. Holstebro . . ; Pr. •/3 37; ~ F. E., † 1/3 65; 4 S., 7 D.; see F. P. Deichmann i Engom; Jens C. K. i Haverslev-B.; O. H. Sadolin i Vive-O.-V.; Joachim J. K. i Hemmet-V.; [† 11/11 1759].

KUM II, s. 392 (»Christianus Christiani Kaalund«, 21 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Ålborg byfoged nr. 2272; PT 8:4 (1925) s. 140-142, 146 (Klitgaard).

10. 27/5 1757*, 9/11 59**, o. 19/12, F. Sts. Peder Pedersen Bering, d. 9/4 26; St. Vibg. 47; C. 19/11 50, h.; Pr. . . ; ~ 31/5 65 Clementine Marie Poulsen, f. 40, † 23/11 74; (Sstr. t. Maria Elisabeth J. de P. ~ C. H. Hjelmcrone i Borbjerg og t. Johanne Marie J. de P. ~ L. K. S. Bentzen i Hvidbjerg-L.); F. Jstrd. Joachim de P. til Vaar; M. Karen Benzon; 1 S., 1 D.; see Jochum P. B. i Magleby-H.; [b. 11/11 1791].

KUM III, s. 75 (»Petrus Bering«, 21 år gl.); Sixhøj nr. 1140; E. Brejls skifteuddr.: Ålborghus amt nr. 511.

11. 13/4 1792 [Durup-S. 19/5 84] Andreas Høstmark Wibe; [28/4 1810 Rise; see der].

12. 30/4 1811 [p. Cap. Nysted-H. 21/8 01, o. 2/10] Severin Jensen Bay, f. Rand. 72; F. J. Jensen B.; St. Rand. 93; C. 12/7 97, l.*; Alumnus p. Borchs Coll. 98–01; O.; [† 16/8 1819; testamenterede sin betydelige Bogsamling til Aalborg Stiftsbibliothek].

KUM III, s. 458 (»Sever. Iensen Bay«, 18 år gl.); Borchs K. nr. 460.

Derefter blev ved Rescr. 10/11 1819 Lundby Annex til Farstrup
og vice versa Aistrup til Sebber.

13. 7/4 1820 [Tisted-B. 16/7 13] Henrik Schou, f. Voergd., d. Bælum 21/1 76; F. Henrik Jensen S., Forv.; M. Cathrine Enevoldsdtr. Wagaard af Skelund-V.; St. pr. 94; C. 1/11 99, h.; Miss. i Grld. 31/12 02, o. 12/1 03; Fp. 15/11 05; Sp. Branderup 24/6 08; ~ Marie Magdalene Vent, levede 59; [† Kbh. 17/2 1823].

Nygaards sedler: Dåb, forældre; E. Brejls skifteuddr.: Ålborghus amt nr. 552; Ålborg byfoged nr. 4923.

14. 17/3 1824, o. 30/6, Johan Christian Brangstrup; [24/6 1837 Snodstrup; see Jyllinge-G.].

15. 26/9 1837, o. 29/11 [Lærer v. Fred. Institut 1/1 26] Henrik Wulff; [7/2 1846 Levring-H.; see Gunderup-N.].

16. 27/4 1846 [Cat. Bogense 1/8 41] Peder Pedersen; [4/9 1861 Vrensted-T.; see der].

17. 12/11 1861 [Hem-S. 1/9 55] Christian Krag af Gjelsted-R., f. 19/3 22; St. Od. 39; C. 25/4 45, l.; Best. af en høiere Bondesk. i Gjelsted 45–48; p. Cap. Dover-V. 30/12 48, o. 23/2 49; Raarup 30/7 50; Hjelpep. i Herfølge-S. 54–55; ~ 13/4 50 Nicoline Marie Pingel af Dover-V., f. 27/11 23; 6 S., 2 D.; [† 20/5 1863; nidkjær og begavet; E. S. 2/85].

18. 10/8 1863 [Cat. Kbh. Holmens K. 13/9 54, o. 25/10] Frederik Christian Ditlev Olesen, f. Vesterborg 6/2 24; F. Cclrd. Christ. O., Bkdmr. paa Grevskabet Christianssæde; St. Nykjøb. 43; C. 15/1 49, l.; Insp. v. Opfostringshuset 49; ~ 8/5 58 Charlotte Marie Seidelin, f. Kbh. 19/4 25; F. Oberstlieut. Andr, S., Hof- og Universitetsbogtrykker; M. Marie Elisabeth Clausen; (68) 3 S., 3 D.; [20/8 1875 Føns-Ø.].

19. 1/12 1875 [Cat. Assens 29/1 73, o. 19/2] Hans Madsen Ruhveder, f. Jelstrup 11/7 38; F. Mads Christ. Hansen, Hdmd.; M. Birg. Elisab. Hansen, Jordemoder; Sem. fra Ranum 59; Lærer i N. Uttrup 60; St. pr. Aalbg. 67; C. 24/1 72, h2.; ~ Vang 5/6 73 Thomine Hummel, f. Chrhvn. 21/5 48; F. Bernh. Otto Fred. H., cd. jur., Fuldm. i Landsover-, samt Hof- og Statsrettens Skiftecont.; M. Karen Marie Jensen; (78) u. B.; [13/2 1883 Helgenæs].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Fussing, Hans H.: Oplysninger om Hornum, Slet, Revs, Aars, Hassing samt Øster og Vester Han herreders præster. Personalhistorisk Tidsskrift 11:3 (1942), s. 227-46 (Farstrup s. 235).