Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1303. Verninge (St. Mikkels K.),

Odense Herred og Amt, Fyens Stift.

J. M. 42; M. S. 2-a/8; B. M. 689; Lkm. 2/78; St. M.; Kbg. 1687 (÷ 1728–29).
Anm. Fra 1687 til 1727 var Kjøng Annex.
———————————

1. (1508. 51). Mikkel Jacobsen (Jepsen); (mindst) 1 S.; [afstod Embedet til Etm. 4/4 1551].

Verninge, s. 127 (se nedenfor); DanKir bd. 9, s. 3201, 3226 (se nedenfor).

2. 1551. Oluf Esbernsen; ~ . . . ; vist 2 ~ Etm.; [»Hr. Oluf Esbernsen, Sognepræst i Verninge« fik 2/10 54 »Tilladelse til, aarlig at faa 2 Vindfælder af Verninge Skov til sin Ildebrændsel, naar der falder saa meget, hvilket man nu har nægtet ham, skjønt Sognepræsten i Verninge efter hans Sigende altid har haft nogle Vindfælder af den nævnte Skov«].

KB bd. 1 (1551-55) s. 341; Verninge, s. 127-129 (se nedenfor).
(Udgår her, vist identisk med nr. 1.) 3. 15 . . Morten Nielsen; [† c. 1571].

4. i. 11/6 1570 [r. Cap. Od. Frue K. 70] Stephan Lauritsen Bregnemose, f. Bregnemose, Verninge S., c. 37; F. L. Thomsen i Bregnemose; St. 66; 1 ~ en Enke (F. E.?); 1 S.; 2 ~ . . . . Jacobsdtr. af Od. St. Hans K., † c. 87; 4 B.; see K. Pedersen i Skydebjerg-O.; Etm.; [levede 1608; „bene docet; festinat“(1) (J. M. l. c.); gav 92 Kirkeklokke til K. og Sygesæt med Kalk og Disk c. 1600; hans Initialer og Bomærke paa et Panel i Choret 06; hans Initialer p. Alterkalk i Haarslev K. 97].

FS nr. 736 (»Stephanus Laurentii Bregnemos«); F-P s. 56; Jacob Madsens visitatsbog, s. 64 (se nedenfor); Verninge, s. 129, 130 (se nedenfor); DanKir bd. 9, s. 2558 (Assens Vor Frue K.); DanKir bd. 9, s. 3228, 3235, 3247 (se nedenfor), s. 6040-43 (Hårslev kirke).

5. (1625) [r. Cap. Assens-Kj. (10)] F. S. Oluf Stephansen; St. 97; see R. Olufsen t. Fred. Trin K. (= Nr. 7 her); Etm.; [levede endnu 1631, fmtl. † c. 34]

FS nr. 648 (»Olaus Stephani«); F-P s. 158; Verninge, s. 130 (se nedenfor).

6 (7). 1634 [p. Cap. Sønderby-H., o. 7/8 33, hos sin Broder Christoffer] Laurits Bendixen af Svindinge, f. 04; St. Od. 26; St. i Leiden 30; Hør. Assens; Rtr. Bogense 12/12 28; ~ F. D. Gjertrud Olufsdtr.; see H. N.Krogstrup her; [† 1667].

KUM I, s. 77 (»Laurentius Benedicti Fionensis«); Helk I, s. 164; KS 3:5 (1884-86), s. 141 (»Laurentius Benedicti«, 24 år gl.), 126 (»L. B.«, 27 år gl.); Verninge, s. 130-132 (se nedenfor).

7 (6). o. 6/8 1648**. Rasmus Olufsen, en Søn af nr. 5; [4/1 1662 r. Cap. Fred. Trin K., see der].

8. o. 15/7 1663**, Sp. 1/5 67. Hans Nielsen Krogstrup, f. Jydld. 33; St. Hors. 57; ~ c. 63 Sara Lauritsdtr. Bendixen, en Dtr. af. Nr. 6; 1 S., 1 D.; 2 ~ Jens Ditlevsen, Sagfører og Gdeier. i Turup; [† •/9 1675].

KUM I, s. 274 (»Iohannes Nicolai Krogstrupius«); Verninge, s. 138-150 (se nedenfor).

9. 1/5 1667*, o. 3/11 75, Peder Andersen Claudianus; [1676** St. Hedinge; see Kverndrup].

10. 16/5 1676, o. 28/7, tillige Sp. i Kjøng 87, Mag. Peder Pedersen Bering* af Kobberup-F., f. 28/2 48; St. Vibg. 67; C. 69; Mag. Kbh. 19/5 00; Pr. i Baag Hrd. 20; ~ 26/9 76 Elisabeth Sophie Samuelsdtr. Biener, f. c. •/10 57; b. Kjøng 3/6 37, nedsat i Verninge 4/6; F. S. B., Over-Renteskrvr.; 9 S., 9 D.; see J. H. Sandvad i Kjøng i F.; Samuel P. B. i N. Lyndelse; H. M. Schousboe i Eising-H.; Peder P. B. i Farstrup-A.; Vitus P. B. i Rind-H.; (see H. J. Hvalsøe i Kjøng i F.; A. A. Eilschou i Jordløse-H.); [† 15/10 1727; nidkjær og alvorlig; om hans farlige, vidtløftige og bekostelige Proces see G. 3/1 244; om en endnu senere Sag, da han blev sigtet som Morder; see Bl. f. G. 2/259; Mindetavle i K.; Begr. i K.].

KUM I, s. 342 (»Petrus Petri Beringius«), II, s. 254; Sixhøj nr. 473; Verninge, s. 138-150 (se nedenfor); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Båg hrd. nr. 31, 47, 180; Kbg. Køng (1687-1779), opsl. 59 (enkens begr.); DanKir bd. 9, s. 3255-56, 3258, 3260-61 (se nedenfor).
(Jacob Sandvad i Kjøng betjente Verninge under Sagen ang. jus patronatus(2) til Kirken).

11. 29/4 1729, o. 20/5 [Hør. og Cant. Slag. (22)] Laurits Clemensen Schytte, f. p. Antvorskov 27/11 96; F. C. Sivertsen, Skovrider; St. Kbh. 17, Bacc. 22; C. 14/4 25, h.; ~ Kjøng 3/8 29 Karen Christophersdtr. Stub, d. Kjøng 18/9 97, † Faabg. 19/7 92; F. C. Pedersen S., Skræder i Kjøng, siden i Gummerup; M. Christence Ibsdtr.; 4 S., som alle døde smaa; [† 7/1 1756; Mindetavle i K.; Hustrus Lgst. i Faabg. K.].

KUM II, s. 408, 442 (»Laurentius Clementis Toxotius«, 21 år gl.); Verninge, s. 150-152 (se nedenfor); DanKir bd. 9, s. 3257-58 (se nedenfor); bd. 10, s. 744 (Fåborg Helligåndskirken).
(28/5 1745*. J. N. Blicher; see Gauerslund).

12. 12/3 1751*, o. 2/4 56, Hans Nielsen Friis; [30/3 1763 Kjettinge-B.; see der].

13. 16/12 1763, o. 2/3 64, Peder Frandsen Trolle, f. Søholm 11/3 37; F. F. T., Forp. p. Søholm; M. Sara Christensdtr.; St. Od. 57; C. 11/3 60, n.; ~ Kbh. Nic. K. 18/6 62 Inger Larsdtr., f. 46; F. L. Christensen, Bødker i Kbh.; 5 S., 3 D.; 2 ~ Etm.; see J. C. B. R. Balslev i Tommerup-B.; F. T. Bertelsen i Hygum; [† 3/8 1786, meget pludseligt; vild og kaad; havde 1762 været Voluntær ver Artilleriet (ved Artill. fordi han var lille av Vækst)].

Verninge, s. 153-54 (se nedenfor); han blev ikke kaldet af sin fader; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Odense hrd. nr. 180.

14. 22/9 1786 [Tommerup-B. 24/11 74*, o. 18/7 77] Jens Rasmussen Balslev af Tommerup-B., f. Almind 30/9 49; St. Od. 68; C. 27/1 72, n.; ~ Verninge 3/8 87 F. E., † 25/2 17; u. B.; [# 13/11 1812; † 13/8 24; fremmede Udskiftningen i Tommerup, og kjøbte flere Gde., som han efterhaanden solgte].

Verninge, s. 154-55 (se nedenfor); han blev ikke kaldet til Verninge af sin egen hustru; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Odense hrd. nr. 180.

15. 11/6 1813 [S. Høirup-G. 15/8 00] Hans Mossin Schjøtt*, f. Frederikssund 31/7 71; F. Simon S., Veier, Maaler og Vrager(3) i Helsing.; M. Anna Halling; St. Helsing. 88; C. 12/7 93, h.; p. Cap. Thune og Varteig, Aggersh. St., 27/5 96; Cons.-Rd. 27/4 46; 1 ~ c. 96 Helene Seest, f. Kbh. 63, † 1/7 21; 2 D.; 2 ~ 18/2 23 Eleonore Christine Schilling, f. 16/5 83, † Od. 27/1 69; F. Skibsbygger p. Chrhvn.; u. B.; [† 22/12 1856].

Verninge, s. 155-57 (se nedenfor).
(28/3 – 28/6 1857. M. A. T. Schack; see Hersted Ø. og V.; da han havde tilbragt 2 Timer i Verninge Præstegaard og set den elendige Forfatning, hvori denne og Jorderne fandtes, havde han faaet nok, og indgav Ansøgning om at blive fri fra Embedet, hvilket blev bevilget).

16. 28/6 1857, o. 21/10, [Lærer v. Skaarup Sem. 1/7 32 – 1/9 34; Tredielærer ss. 29/9 35; Andenlærer ss. 13/9 50] Ivar Nielsen Meier, f. Kolstrup, Steppinge S., Haderslev A., 12/6 06; F. Niels Nielsen, Boelsmd.; M. Kirsten Iversdtr. Meier; Hjelpelærer i 2 Aar ved Skolen i Bække 29/9 23; Lærer ved Biskolen i Krogstrup, Skrave S.; Sem. fra Skaarup 4/6 28 (udm. duelig); Huslærer i 4 Aar hos Sognep. Friis i Kjølstrup; St. pr. 34; C. 24/10 39, l.; Folkethingsmd. (Svendbg. A. 3) 4/8 52 og 26/2 53; (Svendbg. A. 4) 27/5 s. A.; R.* 13/12 89; 1 ~ Skrøbelev 7/9 44 Sophie Christine Bondesen, f. Od. 19/8 13, † Skaarup 17/10 45; F. Mathias Nicolai B., Landinsp. i Skaarup; M. Ingeborg Mogensen; u. B.; 2 ~ Vordingbg. 30/9 46 Thora Camilla Jürgensen, f. Vdbg. 3/5 23, † Kjærum Pg. 5/4 07; F. Frederik Jacob Anton Bernhard J., Kbmd.; M. Vilhelmine Augusta Holberg; 4 S., 1 D.; see Fred. Nic. M. p. Jegindø; [# 15/11 1893; † 11/3 99; E. S. 2/348].

Verninge, s. 157-159 (se nedenfor).
———————————

Noter:

(1) »bene docet; festinat« = prædiker godt; taler hurtigt.
(2) »jus patronatus til Kirken« = Patronatsret: de Rettigheder, der tilkommer en Kirkes ejer eller Patron. Patronatsretten omfatter dels Ejendomsretten over en Kirke og dens Indtægter og dermed Pligten til Kirkens Vedligeholdelse, dels Kaldsretten, dvs. Retten til at foreslå en Person til et ledigt Præsteembede. Ved Reformationen overgik P. til Kongen, som i 1600-tallet afhændede den til private, især Godsejere.
(3) »Vrager« = en særlig beskikket Person (Skøns-, eller Synsmand), der besigtiger visse Varearter (ved Ind- ell. Udførsel) for at konstatere, om de tilfredsstiller m. h. t. Kvalitet og Mængde.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995, s. 49, 64.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Danmarks Kirker, Bd. 9 Odense amt, udg. af Nationalmuseet 2015. Verninge Kirke, s. 3201-3272.
Møller, John M.: Historiske Oplysninger om Verninge Sogn. Odense 1916, (Præsterne: s. 127-159) pdf-fil.