Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1052. Skydebjerg og Orte,

Baag Herred, Odense Amt, Fyens Stift.

J. M. 358; M. S. 2-a/84; Bl. f. G. 2/1 282; L. S.*; L. P. B.; B. M. 302; Lkm. 2/430; St. M.; Kbg. 1689.
———————————

1. (1555). Peder . . . ; ~ . . . . ; 5 B.; 2 ~ Etm.

2. (1589). Peder Hansen, f. Od. c. 51; St. Od. 70; ~ F. E. Anna Knudsdtr.; u. B.; „corpulenta; bona mater familias; nulli ipsis liberi“(1) (J. M. l. c.).

FS nr. 119 (»Petrus Johannis«).

3. (1615), fmtl. F. S. Knud Pedersen (ikke Peder Knudsen); St. 06; ~ Anna Stephansdtr. af Verninge, † 74; 2 S.; see P. K. Skydebjerg i Søllinge-H.; [† 1629; fik 21/1 26 Vidisse af et Brev, udstedt af Baag H. 1614, at Kirken og Kirkeværgerne i Orte havde Eneret paa at holde Svin i en Kirkeskov til Orte Kirke, og at Bispen med Urette havde søgt at forholde dem det; Eptph.].

FS nr. 211 (»Canutus Petri Schydebierg«); KS 6:2 (1936-38), s. 225.

4. 24/9 1629. Morten Hermansen Skydeberg, f. Skydebjerg 02; St. Od. 27; [afsat 1640 formedelst en Forseelse ved, at gaa en Kvindeperson forbi ved Sacramentets Uddeling (el. at give Vinen før Brødet); see Pont. Ann. 4/320].

KUM I, s. 84 (»Martin. Herman. Skydberg.«); KS 3:5 (1884-86), s. 124 (»Martinus Hermanni Skydeberge«, 27 år gl.).

5. 1641 [r. Cap. Bogense-S. c. 33] Peder Jensen Hjallese, f. Hjallese, Dalum Sogn, c. 00; St. Od. 16/4 27; r. Cap. Svendbg. Frue K., o. 20/9 27; Sp. Avernakø, k. 7/3 30; ~ (66) Dorthe Jørgensdtr. (West); F. J. West, Rdmd. i Middelfart; M. Cathrine Andersdtr.; [† •/6 1670].

KUM I, s. 83 (»Pet. Ian. Ialitze/Hiallesø«); KS 3:5 (1884-86), s. 124 (»Petrus Jani Hialdesøe«, 27 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Middelfart byfoged nr. 200.

6. 15/3 1667**. Jens Poulsen Bang af Assens-Kj., f. 29; (F. P. Andersen); St. Slag. 50; ~ Karen Hansdtr., f. c. 31, † 26/3 87; 1 S.; see R. Jensen i Munkebo; [† 12/11 1690; Eptph.].

KUM I, s. 224 (»Iohannes Pauli Bangius«); Danske Kancelli: Kaldsbrev.

7. 28/7 1687*, o. 27/1 89, Oluf Jørgensen Bang af Sandager-H., f. •/9 65; St. Od. 82; ~ Christense Ingeborg Jensdtr. Rud el. Phil, f. Østergd., Holevad S., † Sandager 29/5 44; (Sstr. t. Birthe J. P. ~ N. Hansen i Sandager-H.); F. J. Pedersen P., Eier af Orelund; M. Margrethe Henriksdtr.; 3 D.; see K. H. Werchmeister i Veilby; J. H. Hvalsøe i Sandager-H.; Etm.; [† 22/2 1736].

KUM II, s. 114 (»Olaus Georgii Bangius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Båg hrd. nr. 2; PT 1:4 (1883), s. 292 (Bircherods Dagbøger).

8. 1733** [Allesø-B. 25/7 28] Hannibal Mathiesen Bolt, f. Bogense 1/7 90; (Morbdr. t. H. P. Melhop i Haarslev og t. Anne Bolt ~ H. E. Hvid i Eilby-M.); F. M. B., Kbmd., siden Rdmd. i Middelf.; M. Sybille Meinertsdtr. Melhop; St. Od. 11; C. 17/11 13, n.; Skydebjerg-O. 15/9 17*; ~ 9/11 24 F. D. Axelia Olufsdtr. Bang, † 7/7 38; 6 S., 5 D.; see N. S. P. Juul, r. Cap. i Ærøskjøb.; Mathias H. B., Diak. i Tønder; [† 10/3 1751; en streng Huusholder].

KUM II, s. 356 (»Hannibal Bolt«, 21 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Bogense byfoged nr. 157, 127, 222; Gejstl. sk. i Odense amt, Båg hrd. nr. 18.

9. 28/5 1751 [Miss. i Grld. 22/2 49, o. Aalbg. 10/4] Peder Andersen Welling, f. Kbh. 15/7 17; F. ostindisk Skcpt.; M. Marie Andersdtr. Steenberg (2 ~ A. Bing, Sp. i Frederikshald); St. pr. 39; C. 2/8 42, n.; ~ 43 Elisabeth Jørgensdtr. Lund, f. c. 20, † Egerup, Gamtofte S., 21/9 85; F. J. Jensen L., Brygger i Kbh.; M. Bente Jørgensdtr. Hald; 1 S., 5 D.; [† 9/4 1761; skrev Grønlandsk i sin Kbg.].

KUM II, s. 606 (»Petrus Welling«, 23 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Båg hrd. nr. 41, 94; Københavns byting nr. 2315; Kbg. Gamtofte (1705-1813), f. 291, opsl. 150 (enkens død).

10. 29/5 1761 [Miss. i Grld., o. •/3 54] Niels Nielsen Rasch, f. Trondhj. 25; F. N. R., Bager; M. Karen Trynning; St. Bergen 51; C. 29/10 53, n.; ~ Kbh. Trin K. 13/3 54 Cathrine Belvard, f. c. 25, † Orte 13/5 98; F. Skomgr. i Trondhj.; M. Agnete Noer; 1 S., † ung, (98) u. B.; [† 26/11 1781; daarlig Forligelse med Hustruen; 65 stilledes ham en ugentlig Mulkt af 1 Rdlr. i Udsigt].

KUM III, s. 112 (»Nicolaus Rasch«, 23 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Båg hrd. nr. 83, 118.

11. 6/2 1782, o. 5/3 [Hør. Fred. 25] Peter Marcussen Clod; [19/9 1794 Fred. Trin.-K.-V.; see Roesk. Dk.].

12. 14/11 1794 [r. Cap. Faaborg.-D. 21/4 86, o. 21/6] Hans Adolph Pedersen Agerbech af Snesere, f. 21/11 54; St. Fdbg. 72; Hør. Fdbg. 78; C. 82, h.; 1 ~ 4/8 88 Hylleborg Marie Berth, E. e. H. R. N. Kannewurff i Faaborg-D., f. c. 52, † 27/4 89; u. B.; 2 ~ Ø. Hæsinge 8/10 90 Helene Birthe Marie Bachmann af Ø. Hæsinge-H., d. 8/11 73, † Assens 24/2 05; 2 ~ 26/7 01 Peter Joachim Baumann, Distrchir. i Assens; 1 S.; see Hans A. i Ø. Hæsinge-H.; [† 6/9 1799; 1. Hustrus Lgst. i Faabg. K.].

E. Brejls skifteuddr.: Assens byfoged nr. 909; Gejstl. sk. i Odense amt, Båg hrd. nr. 125; Kbg. Assens (Begr.reg. 1778-1805) opsl. 33 (enkens død); PT 14:6 (1964-65), s. 114 (Erreboe); DanKir bd. 10, s. 744 (Fåborg Helligåndskirken).

13. 22/11 1799 [Ribe Hosp. o.s.v. 23/12 96, o. 28/2 97] Christian Clod* af Fred. Trin. K.-V., f. 18/10 68; St. Fred. 87; C. 28/1 93, l.; ~ Fred. Mich. K. 9/6 97 Bodil Elisabeth Catharine Basballe, f. 18/5 67, † 3/3 38; F. Ritmstr. Abraham Rasmussen B. af Gamtofte; M. Karen Thomsen; 2 S., 1 D.; [† 4/12 1853].

14. 20/3 1854 [Hammer-H. 30/1 41] Rasmus Vilhelm Balslev; [18/6 1867 N. Broby; see der].

15. 31/8 1867 [Nim.-U. 14/12 55] Laurits Christian Bendz Fog, f. p. Juulsberg ved Nybg. 8/1 15; F. Christian Frederik F. af Steenstrup-L., Forv. p. Juulsberg, senere Eier af Risinge mellem Nyborg og Kjerteminde; M. Anna Elisabeth Kirstine Bendz af Rønninge-R.; St. Nybg. 32; C. 3/11 37, h.; p. Cap. Rynkeby-R. 11/8 43, o. 20/9, – 13/5 45; Gudbjerg 6/11 45 – 14/7 46; Hjelpep. i Horne; r. Cap. i Kattrup-Ø.-T. 19/3 49; ~ 28/9 49 Johanne Cecilie Elisabeth Larsen, f. Kbh. 28/9 21; F. Asmus L., Urtekrmr.; M. Birgitte Helene Eegholm; u. B; [† 18/11 1881].

Strøm 3, s. 26-27.
———————————

Noter:

(1) »corpulenta; bona mater familias; nulli ipsis liberi« = (om Præstens Hustru:) korpulent; god Husmoder; de har ingen Børn.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.