Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2)

No 216. Eilby og Meelby,

Skovby Herred, Odense Amt, Fyens Stift.

M. S. 2-a/25; J. M. 311; B. M. 402; Kbg. 1655 (÷ 1735).
———————————

1. (1535). Hans Jepsen.

DanKir bd. 9, s. 5821 (se nedenfor).

2. c. 1560. Anders Rasmussen, f. Fyen c. 36; ~ Mariane Knudsdtr. af Haarslev; 1 S., 1 D.; see C. Hansen i Guldbjerg-S.; [† 18/4 1592; „Bonus pater familias; indoctus; Ακολουθα, clamosus(1), støder til(2)“ (J. M. 312); Lgst.].

DanKir bd. 9, s. 5860-61 (se nedenfor).

3. o. 7/7 1591**. Laurits Jespersen*, vistnok af Særslev; St. 84; Pr. til 1630; [† som Jubellærer 1646; see Weiles Manuscr.; hans Navn p. Prædikestolen 09].

FS nr. 502 (»Laurentius Caspari Bogonianus«); DanKir bd. 9, s. 5852-53 (se nedenfor).

4. o. 9/9 1635** [Guldbjerg-S. 39] Caspar Hansen af Guldbjerg-S., f. c. 09; St. Od. 31; Rtr. Faabg. 26/10 34; [† 5/10 1641].

KUM I, s. 105 (»Casparus Iohannis Colshavius«); KS 3:5 (1884-86), s. 143 (»Casparus Johannis Colshavius«, 26 år gl.), 128 (»Casparus Johannis«, 28 år gl.).

5. 17/10 1641. Hans Rasmussen; [afsat 1643, fordi Hustruen gjorde Barsel 12 Uger efter Brylluppet; fik s. A. Opreisning og blev r. Cap. Vigerslev-V.; see der].

6. o. 7/6 1643. Laurits Madsen Trøstrup, f. 15; St. Od. 40; ~ Maren Clausdtr.; F. C. Frederiksen, Rdmd. i Odense; M. Birthe Ditlevsdtr. (Sstr. t. Hans D., r. Cap. i Snøde-S.); 2 S., 3 D.; 2 ~ Etm.; see J. L. Hjort i Dalum-S.; F. L. Hjort i Uggerslev-N.; E. J. Hvid her; [† Od. 31/7 1664; Begr. i Meelby K.].

KUM I, s. 156 (»Laurentius Matthiæ Trodstrupius«); KS 3:5 (1884-86), s. 133 (»Laurentius Matthiæ Trodstrup«, 28 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Odense byfoged nr. 610, 274; PT 5:3 (1906), s. 78; SL II, s. 183; DanKir bd. 9, s. 5913 (se nedenfor).

7. k. 12 Trin. (28/8) 1664 [Hør. Od.] Rasmus Madsen Kverndrup, f. Kverndrup 8/1 32; St. Slag. 51; V.-Pr. (88); Pr. 88; ~ 24/6 66 F. E., † Guldbjerg 27/12 97; [† 8/8 1691; meget exemplarisk i Lærdom og Levnet; der gik engang 7 Aar hen, uden at der var noget Bryllup i Pastoratet].

KUM I, s. 234 (»Erasmus Matthiæ Querndrupius«); PT 5:3 (1906), s. 78.

7b. o. 14/10 1691. F. S. Laurits Rasmussen Thrane; St. pr. 87; [† 6/2 1692].

KUM II, s. 154 (»Laurentius Erasmi Trane«).

8. 10/2 1692, o. 18/3 [Hør. Od.] Erik Jacobsen Hvid af Asperup-R., f. c. 65; St. Od. 86; Pr. 18; 1 ~ 27/10 92 Gjertrud Lauritsdtr. Hjort, f. her c. 46, † 13/9 95; 2 ~ 96 Benthe Cathrine Hansdtr. Hem af Asperup-R., † Od. 14/2 55; 3 S., 6 D.; see Etm.; [† 20/8 1728].

KUM II, s. 145 (»Ericus Iacobi Aqvilæmontanus«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Odense hrd. nr. 95.

9. 4/10 1728. F. S. Hans Eriksen Hvid*, f. 28/5 00; St. Od. 19, Bacc. 21; ~ 24/10 36 Anna Bolt Pedersdtr., d. Bogense 7/10 12, † 2/12 76; (Sstr. t. H. P. Melhop i Haarslev); F. P. Mathiesen, Kbmd. i Bogense; M. Marie Mathiasdtr. Bolt (Sstr. t. Hannibal M. B. i Skydebjerg-O.) 2 ~ Gregers Filip Holm af Vigerslev-V., i Bogense; 2 S., 1 D.; see P. M. H. Arensbach (Hvid) i Tanderup; M. M. Raffenberg i N. Aaby-I.; Etm.; [† 23/5 1778; Pg. br. 4/6 62].

KUM II, s. 424, 436 (»Iohannes Albinus Erici fil./Iohannes Erici Huid«, 22 år gl.); Kbg. Bogense (1646-1736) opsl. 61 (hustrus dåb); (1736-77) opsl. 130 (hustrus begr. »min Moder«, indført af sønnen); han var kun gift én gang; E. Brejls skifteuddr.: Bogense byfoged nr. 127, 222.

10. 7/9 1770**, o. 21/9, F. S. Erik Hansen Hvid Arensbach, f. 14/9 37; St. Od. 58; Eilby-M. 21/8 61*; ~ 23/10 75 Dorothea Marie Jørgensen, f. 21/5 46, † 31/3 42; (Sstr. t. Cathrine M. J. ~ C. A. Ursin i Kyndby-K.); F. Jens J., Kbmd. i Bogense; M. Christiane Ulrikke Borring; 2 S., 3 D.; [† 7/10 1797].

KUM III, s. 159 (»Ericus Iohannis Arnsbach«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Bogense byfoged nr. 547, (221); Nyborg byfoged nr. 1547; PT 8:3 (1924) s. 31-33, 1987 s. 33.

11. 2/2 1798 [Tunø 25/9 95] Morten Johansen Biilmann; [15/4 1803 Snøde-S.; see Skjelskør].

12. 25/6 1803 [Rær-H.-V. 19/10 98] Tidemand Christian Lend af Vollerslev-G., f. •/10 59; St. Slag. 78; C. 12/1 84, n; p. Cap. Hyllested-V.-H. 29/7 85, o. 25/11; 1 ~ Dorothea Benedicte Zuckow el. Suckow, f. 53. † 11; F. Lieut. Benjamin Z.; M. Anna Weyes; 2 ~ . . . , † Od. . . ; [† 22/11 1827; Monument p. Kg.].

KUM III, s. 366 (»Tidemann Christianus Lend«, 20 år gl.); DanKir bd. 9, s. 5861 (se nedenfor).

13. 23/1 1828, o. 25/4, Laurits Nicolai Balslev af Haarslev, f. 9/4 01; St. Od. 18; C. 14/7 23, l.; ~ 24/10 28 Gjertrud Kirstine Eccardine Sidenius af Særslev, f. 17/1 09; 1 S., 2 D.; see Rasmus B., r. Cap. Kattrup-Ø.-T.; C. M. Jungersen i Ferslev-V.; [† 23/8 1834].

14. 19/12 1834, o. 9/1 35, Christopher Arent Holm Sidenius; [12/5 1847 Brenderup-O.; see der].

15. 19/6 1847, o. 25/8, Rasmus Christian Heilmann, f. p. Margaard 31/8 17; F. Mathias Vilh. H., Forp., senere paa Gyldensteen; M. Valdborg Dreier af Østrup-H.; St. pr. 38; C. 24/4 45, h.; ~ Viby i F. 19/11 47 Adolphine Vilhelmine Charlotte Utke, f. 27/6 16; F. Kgrd. Joh. Frederik U., Landinsp. og Eier af Brolykke; M. Sophie Hedvig Heilmann af Kjerteminde-D.; 3 S., 2 D.; [† 23/8 1888, begr. i Sverige 1/9 s. A.; fik 19/11 72 en værdifuld Sølvkande; Mindetavle i begge K.].

DanKir bd. 9, s. 5860, 5913 (se nedenfor).
———————————

Noter:

(1) »Bonus pater familias; indoctus; Ακολουθα [Akoloytha], clamosus« = (lat., gr.) God familiefader; ulærd; Selvfølgeligheder, råber.
(2) støder til = taler med stærkt eftertryk på enkelte ord.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 9 Odense amt, udg. af Nationalmuseet 2021. Ejlby Kirke, s. 5821-5870, Melby Kirke, s. 5871-5920.
Madsen, Jacob: Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. ved Jens Rasmussen og Anne Riising. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1995.
Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.