Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1210. Tunø,

Samsø Herred, Holbæk Amt, Aarhuus Stift.

L. S.*; K. 4/64; L. P. B. 299; M. S. III.; Aarh. M.; Pr. Jacobsens M.; Lkm. 5/380; Kbg. 1764.
Anm. Tunø menes, at have hørt til Nordby p. Samsø, paa hvis Kirkes Muur endnu vises et Sted, hvor Tunø Kirkedør har været.
———————————

1. 1561. Mag. Christen Ibsen el. Jacobsen, i 38 Aar; [† 1599, b. Aarh. Dk.; Lgst. i Aarh. Domk.].

DanKir bd. 16, s. 823 (Århus Domk.).

2. 1599. Jacob Lauritsen; [† 1617].

3. c. 3/12 1617. Jørgen Hansen; maaskee St. i Kbh. (09), Bacc. 11; [stanget ihjel af en Tyr 31/7 1640; gav 200 Rdlr. til daglig Morgenbøn; maaskee Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh. 2/1 1615; kalkmalet Eptph.].

F-P s. 246 (»Georgius Johannis«); KUM I, s. 3 (»Georgius Iohan.«); KS 3:2 (1877-80), s. 750 (»Georgius Johann. Rhand.«); DanKir bd. 16, s. 2386, 2388 (se nedenfor).

4. 1640. Laurits Jensen Riber; St. Ribe 24; [† 1649].

KUM I, s. 64 (»Lavrent. Ioannis f. Rip.«).

5. k. 1/7 1649, o. 31/7, Christen Rasmussen Wuldom (Ulsøe), vistnok f. Voldum; maaskee St. Roesk. 42; 1 ~ . . . . . ; 1 D.; 2 ~ Mette Jensdtr.; 2 S., 1 D.; see 2 Etm.; [† 1/8 1687; gav 10 Rdlr. til Degnekaldet].

KUM I, s. 170 (»Christiernus Erasmi Cimber«); P-Aarh. f. 13b, opsl. 16 (»Christiernus Erasmi Vuldemius«).

6. 14/4 1683**. F. S. Rasmus Christensen, St. Aarh. 79; [afstod kaldet 1687; »kunde formedelst sær påkommende Tilfald Kaldet ej betjene«].

KUM II, s. 93 (»Erasmus Christiani Tundius«); Nygaards sedler: Afståelse.

7. 5/7 1687**, o. 23/11, Erik Dinesen Langballe; St. Aarh. 79; ~ F. Sstr. Anna Christensdtr. Wulden (Ulsøe, Ølsøe?); 3 S., 5 D.; see Erik E. L., Nr. 13 her; [† 1703].

KUM II, s. 93 (»Ericus Dionysii«); P-Aarh. f. 58a, opsl. 61 (»Ericus Dionysii«); Nygaards sedler: Kaldsbrev.

8. 29/12 1703, o. 6/2 04, Mag. Jørgen Christiansen Gantzel; [7/8 1714 Glostrup; see der].

9. 8/4 1715 [r. Cap. Besser-O., o. 18/5 08] Jens Jensen Wintmøll el. Wintmølle; [4/1 1717 Kousted-R.; see der].

10. 5/2 1717, o. 26/2, Lucas Knudsen Knub; [22/6 1731 Pjedsted-G.; see der].

11. 24/8 1731, o. 7/12, Niels Christensen Holst; [forlod 1742 Øen, da han ei kunde komme tilrette med Beboerne; Interimsp. i Laurbjerg-L. . . . ; 12/10 s. A. Dover-V.; see der].

12. 3/8 1742, o. 14/9, Søren Sørensen Broge; [1/7 1745 Klinte-G.; see der].

13. 13/8 1745, o. 22/10, Mag. Erik Eriksen Langballe, f. her, 12 Uger efter Faderens Død, 14/2 04; St. Fdbg. 24; C. 17/9 36, n.; Mag. 58; ~ Kbh. Frelsers K. 10/7 48 Ellen Marie Balch, f. 21, † 17/12 83; 1 S., 2 D.; see P. O. Bech i Blegind-H.; [† 6/1 1770; Pg. br. 16/10 64; W. 3/452].

KUM II, s. 461 (»Ericus Langballe«, 22 år gl.); Nygaards sedler: Præstegårdens brand.

14. 23/2 1770. Peder Oluf Bech; [13/9 1780 Blegind-H.; see der].

15. 13/9 1780 [Hirtsholmene 9/4 77] Mathias Thistrup; [9/6 1786 Storring-S.-G.; see der].

16. 25/8 1786, o. 1/11, Michael Feld; [blev sindssvag og maatte forlade Øen; drog til Kbh. og kom sig; 31/7 1789 Nautrup-S.-V.; see Ølstykke].

17. 31/8 1787, o. 24/10, Ole Arentzen; [25/9 1795 S. Vissing-V.; see der].

18. 25/9 1795, o. 4/11, Morten Johansen Biilmann; [2/2 1798 Eilby-M.; see Skjelskør].

19. 15/5 1798, o. 11/7, Niels Schaarup; [3/10 1806 Stadil; see Stauning].

20. 20/2 1807, o. 3/4, Peter Ludvig Hansen, f. p. St. Croix 15/6 74; F. Jens H.; M. Marie Jacobsen; St. Kbh. 95; C. 11/7 99, l.; ~ 2/5 02 Jacobine Frederikke Johanne Pechüle, f. Kbh. 69, † 61; F. Joh. Peder Henrik P., Bogholder; M. Sophie Elisabeth Palschou; 1 S.; [† 29/4 1811].

KUM III, s. 474 (»Petr. Ludov. Hansen«, 20 år gl.).

21. 16/8 1811, o. 9/10, Jens Jacobsen Lyngbye; [31/12 1823 Trige-Ø.; see der].

22. 19/5 1824,o. 21/7, Bernt Magnussen; [10/12 1826 Lyngaa-S.; see Følleslev-S.].

23. 9/3 1827, o. 8/6, Stephan Heegaard; [26/1 1836 Nordby p. S.; see Skjævinge-G.].

24. 31/5 1836, o. 19/8, Frederik Jørgen Sevel; [9/4 1845 Skorup-T.; see Fruering-V.].

25. 26/9 1845, o. 22/10, Laurits Mathias Emil Hald; [30/9 1849 Snodstrup; see der].

26. 17/12 1849, o. 22/3 50 [c. Adj. Nybg. 18/11 26 til Skolens Nedlæggelse 14/9 39; c. Adj. Hors. 2/5 40; Adj. ss. 30/10 45] Claus Frederik Vilhelm Bendz; [19/8 1853 Ø. Hornum-R.; see Lysabild; Byen og Pg. br. 5/8 52].

27. 12/11 1853 [p. Cap. Ebeltoft-D. 25/9 41, o. 3/11; Saxild-N. 14/11 44] Theodor Amandus Schønheyder af Randers r. Cap., f. 26/12 14 (ikke 15); St. Fred. 34; C. 28/4 40, h.; ~ Ebeltoft 11/11 50 Louise Henriette Fønss, f. Ebeltoft 27/4 20, levede 68 i Hillerød, † 9/7 94; F. Kmrd. Frederik Vilhelm F. af Ude- og Oppe-Sundby, Landinsp.; M. Sophie Kirstine Colding; 3 S.; [† 22/6 1855].

Nygaards sedler: Vielse, hustrus dåb; PT 3:4 (1895), Tillæg: Dødsfald i Danmark 1894, s. 21.

28. 14/9 1855 [p. Cap. Bregninge 7/8 43, o. 29/9, – 31/3 45; Hjelpep. Landet 45; p. Cap. ss. 15/7 49] Ludvig Constans Krarup af Bregninge, f. 9/4 06; Pharmaceut 26; St. pr. 31; C. 13/7 40, h.; ~ 26/9 56 Cecilie Melson, f. Rudkjøb. 27/5 29, levede 68 i Rudkjøb.; F. Søren M., Sømand; M. Anna Rasmussen; 3 D.; [† 5/2 1863; Monument paa Kgd.].

DanKir bd. 16, s. 2403-04 (se nedenfor).

29. 19/4 1863 [Cap. p. l. Astrup-T.-H. 28/1 60, o. 15/2] Niels Friis Hansen, f. Aalbg. 8/1 27; F. Etrd. Hans Palle Hoff H., Stiftsphysicus; M. Anna Cathr. Møller; St. Aalbg. 45; C. 15/6 52, l.; ~ 30/9 63 Anna Marie Rosing, f. 18/4 36; F. Carl R. af Hors., Gdeier. i Astrup, tidligere Institutbest. i Hors.; M. Anna Marie Jørgensen; (68) 4 S., 2 D.; [† 11/10 1872].

30. 7/1 1873 [Cap. p. p. her 27/8 71, o. 29/9] Niels Christian Hauge Hauch, f. Hastrup, Thyregod S., 18/6 42; F. Henrik Andreas Rosenover H., Eier af Timgd.; M. Pouline Elsesine Hauge; St. Vibg. 62; C. 20/1 69, h2.; 1 ~ 24/4 67 Gabrielle Marie Strandbygaard, f. Borgensgd., Vedersø S., 26/3 41, † 10/6 67; F. Bertel Rindom S., Propr.; M. Mette Lægaard; 1 S.; 2 ~ Møgeltønder 8/11 73 Adamine Magdalene Feddersen, f. Møgeltønder 24/10 38, † Knebel 17/2 89; F. Ingvard Christ. F., Birkeskrvr. v. Møgeltønder og Ballum Birker, samt Godsinsp. p. Schackenborg; M. Nicoline Regine Rose; (78) 2 S.; 3 ~ Knebel 10/12 90 Elisabeth (Elise) von Bülow af Skjødstrup-E., f. Bording 14/1 68; [29/7 1880 Agri-E.; Knebel-R. 31/5 88; † Knebel 29/8 1900].

Sixhøj nr. 1786; G-HF I, s. 628-29.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 16, Århus amt, udg. af Nationalmuseet 1983-87. Tunø Kirke, s. 2379-2408.