Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1210. Tunø,

Samsø Herred, Holbæk Amt, Aarhuus Stift.

L. S.*; K. 4/64; L. P. B. 299; M. S. III.; Aarh. M.; Pr. Jacobsens M.; Lkm. 5/380; Kbg. 1764.
Anm. Tunø menes, at have hørt til Nordby p. Samsø, paa hvis Kirkes Muur endnu vises et Sted, hvor Tunø Kirkedør har været.
———————————

1. 1536 el. 1561. Christen Ibsen el. Jacobsen; [† 1576 el. 99, b. Aarh. Dk.].

2. 1576 el. 99. Jacob Lauritsen; [† 1617].

3. c. 3/12 1617. Jørgen Hansen; maaskee St. i Kbh. (09), Bacc. 11; [stanget ihjel af en Tyr 31/7 1640; gav 200 Rdlr. til daglig Morgenbøn; maaskee Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh. 2/1 1615; kalkmalet Eptph.].

F-P s. 246 (»Georgius Johannis«); KUM I, s. 3 (»Georgius Iohan.«); KS 3:2 (1877-80), s. 750 (»Georgius Johann. Rhand.«); DanKir bd. 16, s. 2386, 2388 (se nedenfor).

4. 1640. Laurits Jensen Riber; St. Ribe 24; [† 1649].

KUM I, s. 64 (»Lavrent. Ioannis f. Rip.«).

5. k. 1/7 1649, o. 31/7, Christen Rasmussen Wuldom (Ulsøe), vistnok f. Voldum; maaskee St. Roesk. 42; 1 ~ . . . . . ; 1 D.; 2 ~ Mette Jensdtr.; 2 S., 1 D.; see 2 Etm.; [† 1/8 1687; gav 10 Rdlr. til Degnekaldet].

KUM I, s. 170 (»Christiernus Erasmi Cimber«); P-Aarh. f. 13b, opsl. 14 (»Christiernus Erasmi Vuldemius«).

6. 14/4 1683**. F. S. Rasmus Christensen, St. Aarh. 79; [afstod kaldet 1687; »kunde formedelst sær påkommende Tilfald Kaldet ej betjene«].

KUM II, s. 93 (»Erasmus Christiani Tundius«); Nygaards sedler: Afståelse.

7. 5/7 1687**, o. 23/11, Erik Dinesen Langballe; St. Aarh. 79; ~ F. Sstr. Anna Christensdtr. Wulden (Ulsøe, Ølsøe?); 3 S., 5 D.; see Erik E. L., Nr. 13 her; [† 1703].

KUM II, s. 93 (»Ericus Dionysii«); P-Aarh. f. 58a, opsl. 60 (»Ericus Dionysii«); Nygaards sedler: Kaldsbrev.

8. 29/12 1703, o. 6/2 04, Mag. Jørgen Christiansen Gantzel; [7/8 1714 Glostrup; see der].

9. 8/4 1715 [r. Cap. Besser-O., o. 18/5 08] Jens Jensen Wintmøll el. Wintmølle; [4/1 1717 Kousted-R.; see der].

10. 5/2 1717, o. 26/2, Lucas Knudsen Knub; [22/6 1731 Pjedsted-G.; see der].

11. 24/8 1731, o. 7/12, Niels Christensen Holst; [forlod 1742 Øen, da han ei kunde komme tilrette med Beboerne; Interimsp. i Laurbjerg-L. . . . ; 12/10 s. A. Dover-V.; see der].

12. 3/8 1742, o. 14/9, Søren Sørensen Broge; [1/7 1745 Klinte-G.; see der].

13. 13/8 1745, o. 22/10, Mag. Erik Eriksen Langballe, f. her, 12 Uger efter Faderens Død, 14/2 04; St. Fdbg. 24; C. 17/9 36, n.; Mag. 58; ~ Kbh. Frelsers K. 10/7 48 Ellen Marie Balch, f. 21, † 17/12 83; 1 S., 2 D.; see P. O. Bech i Blegind-H.; [† 6/1 1770; Pg. br. 16/10 64; W. 3/452].

Nygaards sedler: Præstegårdens brand.

14. 23/2 1770. Peder Oluf Bech; [13/9 1780 Blegind-H.; see der].

15. 13/9 1780 [Hirtsholmene 9/4 77] Mathias Thistrup; [9/6 1786 Storring-S.-G.; see der].

16. 25/8 1786, o. 1/11, Michael Feld; [blev sindssvag og maatte forlade Øen; drog til Kbh. og kom sig; 31/7 1789 Nautrup-S.-V.; see Ølstykke].

17. 31/8 1787, o. 24/10, Ole Arentzen; [25/9 1795 S. Vissing-V.; see der].

18. 25/9 1795, o. 4/11, Morten Johansen Biilmann; [2/2 1798 Eilby-M.; see Skjelskør].

19. 15/5 1798, o. 11/7, Niels Schaarup; [3/10 1806 Stadil; see Stauning].

20. 20/2 1807, o. 3/4, Peter Ludvig Hansen, f. p. St. Croix 15/6 74; F. Jens H.; M. Marie Jacobsen; St. Kbh. 95; C. 11/7 99, l.; ~ 2/5 02 Jacobine Frederikke Johanne Pechüle, f. Kbh. 69, † 61; F. Joh. Peder Henrik P., Bogholder; M. Sophie Elisabeth Palschou; 1 S.; [† 29/4 1811].

21. 16/8 1811, o. 9/10, Jens Jacobsen Lyngbye; [31/12 1823 Trige-Ø.; see der].

22. 19/5 1824,o. 21/7, Bernt Magnussen; [10/12 1826 Lyngaa-S.; see Følleslev-S.].

23. 9/3 1827, o. 8/6, Stephan Heegaard; [26/1 1836 Nordby p. S.; see Skjævinge-G.].

24. 31/5 1836, o. 19/8, Frederik Jørgen Sevel; [9/4 1845 Skorup-T.; see Fruering-V.].

25. 26/9 1845, o. 22/10, Laurits Mathias Emil Hald; [30/9 1849 Snodstrup; see der].

26. 17/12 1849, o. 22/3 50 [c. Adj. Nybg. 18/11 26 til Skolens Nedlæggelse 14/9 39; c. Adj. Hors. 2/5 40; Adj. ss. 30/10 45] Claus Frederik Vilhelm Bendz; [19/8 1853 Ø. Hornum-R.; see Lysabild; Byen og Pg. br. 5/8 52].

27. 12/11 1853 [p. Cap. Ebeltoft-D. 25/9 41, o. 3/11; Saxild-N. 14/11 44] Theodor Amandus Schønheyder af Rand. r. Cap., f. 26/12 14 (ikke 15); St. Fred. 34; C. 28/4 40, h.; ~ 49 Louise Henriette Fønss af Ude- og Oppe-Sundby, levede 68 i Hillerød; F. Kmrd. Fred. Vilh. F., Landinsp.; M. Sophie Kirstine Colding; 3 S.; [† 22/6 1855].

28. 14/9 1855 [p. Cap. Bregninge 7/8 43, o. 29/9, – 31/3 45; Hjelpep. Landet 45; p. Cap. ss. 15/7 49] Ludvig Constans Krarup af Bregninge, f. 9/4 06; Pharmaceut 26; St. pr. 31; C. 13/7 40, h.; ~ 26/9 56 Cecilie Melson, f. Rudkjøb. 27/5 29, levede 68 i Rudkjøb.; F. Søren M., Sømand; M. Anna Rasmussen; 3 D.; [† 5/2 1863; Monument paa Kg.].

DanKir bd. 16, s. 2403-04 (se nedenfor).

29. 19/4 1863 [Cap. p. l. Astrup-T.-H. 28/1 60, o. 15/2] Niels Friis Hansen, f. Aalbg. 8/1 27; F. Etrd. Hans Palle Hoff H., Stiftsphysicus; M. Anna Cathr. Møller; St. Aalbg. 45; C. 15/6 52, l.; ~ 30/9 63 Anna Marie Rosing, f. 18/4 36; F. Carl R. af Hors., Gdeier. i Astrup, tidligere Institutbest. i Hors.; M. Anna Marie Jørgensen; (68) 4 S., 2 D.; [† 11/10 1872].

30. 7/1 1873 [Cap. p. p. her 27/8 71, o. 29/9] Niels Christian Hauge Hauch, f. Hastrup, Thyregod S., 18/6 42; F. Henrik Andreas Rosenover H., Eier af Timgd.; M. Pouline Elsesine Hauge; St. Vibg. 62; C. 20/1 69, h2.; 1 ~ 24/4 67 Gabrielle Marie Strandbygaard, f. Borgensgd., Vedersø S., 26/3 41, † 10/6 67; F. Bertel Rindom S., Propr.; M. Mette Lægaard; 1 S.; 2 ~ Møgeltønder 8/11 73 Adamine Magdalene Feddersen, f. Møgeltønder 24/10 38, † Knebel 17/2 89; F. Ingvard Christ. F., Birkeskrvr. v. Møgeltønder og Ballum Birker, samt Godsinsp. p. Schackenborg; M. Nicoline Regine Rose; (78) 2 S.; 3 ~ Knebel 10/12 90 Elisabeth (Elise) von Bülow af Skjødstrup-E., f. Bording 14/1 68; [29/7 1880 Agri-E.; Knebel-R. 31/5 88; † Knebel 29/8 1900].

Sixhøj nr. 1786; G-HF I, s. 628-29.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 16, Århus amt, udg. af Nationalmuseet 1983-87. Tunø Kirke, s. 2379-2408.