Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 293. Følleslev og Særslev,

Skippinge Herred, Holbæk Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/161; K. M. 131; Lkm. 1/965; M. 143; L. S. v. W.; Kbg. 1735.
———————————

1. 15 . . Hans Madsen.

2. 15 . . Rasmus Sørensen, f. i Raklev; [† 4/5 1571].

KS 3:2 (1877-80), s. 288 (Raklev).

3. 1571. Bertel Pedersen, f. 33; ~ Cecilie Christensdtr., f. c. 73; 2 ~ Etm.; [† 24/3 1596; Eptph.].

KS 2:4 (1867-68), s. 403; 2:5 (1869-71), s. 155 (Arsherreds Provstebog); DanKir bd. 4, s. 1677-78 (se nedenfor).

4. 1596. Niels Hansen Saxild, f. Saxild 62; Pr. 17, i 22 tillige for Skippinge Hrd.; ~ 96 F. E., † 15; 4 S., 2 D.; see Etm.; V. Mogensen i Aversi-T.; [† 4/7 1623; W. 2/218; N. 522; hans Navn paa Altertavlen; hans Navn paa Kirkeklokken 1615; Eptph.; Lgst.].

KS 2:5 (1869-71), s. 146, s. 157 (Arsherreds Provstebog); 4:3 (1893-95) s. 193 (provst 1622); DanKir bd. 4, s. 1668, 1676, 1677-78, 1678-79 (se nedenfor).

5. 1623 [Rtr. Holbæk . . .] F. S. Hans Nielsen (Fellislovius); St. Roesk. 21; [† 28/4 1638, af et voldsomt epileptisk Anfald; hans Navn paa Altertavlen i Særslev 1626].

KUM I, s. 53 (»Iohannes Nicolai Follislouius«); PT 8:6 (1927), s. 188; KS 2:5 (1869-71), s. 156 (Arsherreds Provstebog); DanKir bd. 4, s. 1700 (se nedenfor).

6. o. 8/6 1638. Anders Pedersen Warbjerg (Hallandsfar); St. 28; [† 17/11 1640].

KUM I, s. 89 (»Andreas Petri Hallandus«); PT 8:6 (1927), s. 194 og 9:1 (1928) s. 158; KS 2:5 (1869-71), s. 159 (Arsherreds Provstebog).

7. k. 6/12 1640 [Hør. Kallundbg. (38)] Anders Mortensen Nykjøbing, f. c. 11; St. Sorø 34, Bacc. 38; ~ Johanne Thygesdtr., som overlevede ham; [† 12/3 1650; Lgst.].

KUM I, s. 121, 145 (»Andreas Martini Nycopiensis«); KS 2:1 (1857-59), s. 505, 29 år gl.; 2:5 (1869-71), s. 155 (Arsherreds Provstebog); SB s. 148; DanKir bd. 4, s. 1679 (se nedenfor).

8. o. 24/12 1650. Ludvig Hansen Heerfordt (Herfurt); St. Kbh. 39; [afsat 1670 formedelst Hidsighed og Forløbelse i en Sag mod Consumtionsforvalteren i Kallundbg. Sagen reiste sig af en Bagatel, 3 à 4 mk., hvilke H. havde betalt; men, som han ikke havde forsynet sig med Kvittering, blev paastaaet ny Betaling. Ved Høiesteret, da hans Dom var falden, udbrød han i disse Ord: „Nu Herren, som veed Alting og kjender min retfærdige Sag, som seer den store Uret, mig vederfares, han vise dog sin Retfærdighed før vi slippe hjem; han tegne mig, om jeg har Uret; men er jeg uskyldig, saa lade han Ulykken træffe min Contrapart.“ Som nu Consumtionsforpagteren faldt ved Nedgangen fra Retten paa Trappen og brød sit Been, gjorde denne Omstændighed megen Opsigt, og blev strax bekjendt for Kongen, der lod H. forkynde sin Naade, og ham blev forsikkret en hastig Forflyttelse til et andet Sted; men han vilde ei tage mod andet Kald en det, han var skilt ved; han sled sin Tid i et Gadehuus i F. med en Understøttelse af 40 Rdlr. af Præsteenkernes Kasse. I Krigens Tid skjød han uformærkt Fjender og lod Kroppene nedsiunke i en Park ved Pg.; W. 1/432; N. 246; hans Navn paa Kirkeklokken 1664].

KUM I, s. 150 (»Ludovicus Iohannis Herfort«); DanKir bd. 4, s. 1676-77 (se nedenfor).

9. 19/7 1671 („med saa skjell, at den nuværende Sognepræst ss. Hr. L. Herfurt til Vorres nuholdende Høiesteret vorder dømbt“) Morten Jacobsen Grønbech; St. Helsing. 54.

KUM I, s. 250 (»Martinus Iacobi Grønbeccius«).

10. 5/6 1672. Israel Hansen (Assonius), f. 25/1 46; St. Kbh. 66; ~ Bregninge 27/2 73 Maren Hansdtr. Knoph af Bregninge-B., † c. 89; 3 S., 3 D.; [† 27/2 1682; Eptph.; Lgst.].

KUM I, s. 333 (»Israël Iohannis Assonius«); DanKir bd. 4, s. 1678, 1679-80 (se nedenfor).

11. 4/3 1682 [K. Lyngby 29/8 69**, o. 12/11] Hans Valentinsen Merkel (Merchel) af K. Lyngby; St. Fdbg. 65; ~ Lyngby 13. Trin. 71 Valborg Sylvestersdtr.; i Lyngby 3 S., 3 D.; [† 1686].

KUM I, s. 328 (»Iohannes Valentini Merchel«).

12. 25/1 1687. Jens Mouritsen; (vist Bdr. t. Peder M. i Gjerslev); St. Hlh. 81; ~ Maren Plum, † •/5 29; [† 1708].

KUM II, s. 110 (»Ianus Mavritij«); Hlh. s. 65.

13. 27/7 1708. Gregers Lauritsen Weile af Hammer-L., f. 24/3 75; St. Hlh. 93; C. 8/4 96; Alumn. Borchs Coll. 11/9 99 – 11/9 04; V.-Pr. 28; Pr. 30; ~ 09 Susanne Eleonore Langelo, f. c. 76, † 28/3 61; (Sstr. t. Cathrine G. C. L. ~ C. D. J. Friedenreich t. Aalbg. Bud. K.); F. Cay L., Syndicus og Not. Publ. i Ratzeburg, siden i Nestved, Tolder ved Karrebæksminde Toldsted; M. Sabina Bræmer; 4 S., 1 D.; see Etm.; Laurits G. W. i Hørby; F. H. Spleth i Strøby-V.; [† 7/1 1754; indrettede Kbgen., ligeledes Embedsbogen].

KUM II, s. 197 (»Gregorius Laur. Vellejus«); KS 3:3 (1881-82), s. 135 (Hammer Sognekald); Borchs K. nr. 49; E. Brejls skifteuddr.: Næstved byfoged, nr. 390; PT 1982, s. 91 (Sletting).

14. 16/3 1757**, i. dom. esto mihi 54 [p. Cap.* 29/4 52, o. 14/7] F. S. Jørgen Christian Gregersen Weile, f. 30/1 15; St. Roesk. 34, Bacc. 35; C. 37; Pr. 64; ~ Andrea Christiane Frederiksdtr. Quist af Lynge-B., f. c. 35; † Kbh. Frue S. 12/3 18; 5 D.; see J. Kattrup i Udby i S.; [b. 28/4 1790].

KUM II, s. 554, 558 (»Georgius Christianus Weyle«, 20 år gl.); Kbg. Føllenslev (1735-1814) s. 291, opsl. 109; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Kbh. amt, København nr. 1071.
(17/7 1775*. J. G. Halling; see Asmindrup-G.)

15. 1/10 1790 [Rerslev-Ve. 20/8 77, o. 26/11] Jens Brinch, f. Fred. 16/5 37; F. Jens Jepsen B., Skipper; M. Mette Malene Christensdtr.; St. Fred. 49; C. 17/5 60, h.; ~ Karen Clausen Borch, d. Kerteminde 28/8 51, † 40; F. Peder Clausen B., Kbmd. i Kerteminde; M. Karen Pedersdtr.; 2 S., 5 D.; see Jens B. i Udby i F.; [† 1815; Monument paa Kgd.].

E. Brejls skifteuddr.: Fredericia byfoged nr. 865, Kerteminde byfoged nr. 478; Kbg. Kerteminde (1719-61) opsl. 131 (hustrus dåb); DanKir bd. 4, s. 1681 (se nedenfor).

16. 24/1 1816 [Arrild 12/12 06] Gregers Johannes Discher* af Birkerød, f. 14/2 72; St. Fdbg. 89; C. 19/7 96, h.*; Lærer v. Trin. Fattigsk. i Kbh. . . ; r. Cap. Holstebro-M. 4/4 00, o. 25/4; Pr. 28/5 24; R.* 28/10 36; ~ 16/10 00 Inger Lorentze Frederichsen, f. Kbh. 13/2 84, † 9/9 46; F. Niels F., Skræder; M. Ulrikke Marie Krog; u. B.; [† 15/2 1849; begavet med en sund Aand i et stærkt Legeme; havde gode Evner, et reent Sind, et kjærligt og deeltagende Hjerte; stod i det kjærligste Forhold til Menighederne og var ligesaa agtet som afholdt af sine Foresatte og af Egnen; hans Bestræbelser for Kirker og Skoler skaffede ham megen Glæde (S. Necrol. 1/5 24); grundlagde 24 et Bibl. for Provstiets Geistlige; E. 3/341 og S. 1/374].

17. 23/4 1849 [Lyngaa-S. 20/12 26] Bernt Magnussen, f. Folgerø, Bergens Stift, 7/12 98; F. Bernt M., Gjæstgiver og Skipper; M. Rebekka Maria Køster; St. Aarh. 16; C. 15/1 22, l.; Sp. Tunø 19/5 24, o. 21/7; Pr. 4/6 32; Amtsraadsmedlen 42; R.* 18/9 46; Pr. her 20/3 52; ~ 8/10 24 Elise Marie Gyberg; F. Clemens Poulsen G., Cand. th. og Gdeier. i Linaa; M. Mariane Møller; 1 S., 1 D.; [† efter en ulykkelig Væltning 16/9 1867].

18. 10/1 1868 [Hjermind-L.-H. 1/8 57, o. 16/9] Hans Jørgen Swane, [4/9 1871 Vibg. Dk.-A.-T.; see der].

19. 18/11 1871. Harald Peter Ipsen; R.* 17/6 72; [28/10 1872 Gjentofte; see Kbh. Cit. Fdhvn.].

20. 7/6 1873. Johan Christian Faber; see Hors. r. Cap.

———————————

 

 

No 294. Capellaner pro loco i Følleslev og Særslev.

[Skippinge Herred, Holbæk Amt, Sjællands Stift]

———————————

1. 11/11 1868 [p. Cap.* 23/12 65, o. 17/1 66] Isak Christian Koch, f. Kbh. 25/4 40; F. Jens Brandt K., Kbmd.; M. Joh. Mar. Georgine Mørch; St. v. W. 58; C. 30/6 63, l.; ~ 17/6 66 Isidora Oxholm, f. Kold. 27/8 43; F. Jac. Fred. O., Kbmd.; M. Dorthea Christine Koch; (73) 1 S., 2 D.; [28/7 1873 Snodstrup; værdifulde Erkjendtlighedsgaver af Sølvtøi; see D. T. 73/314; Ballerup-M. 6/4 78].

2. 27/10 1873 [Cap. p. p. Lyderslev-F. 30/3 72, o. 24/4] Carl Christian Hansen; [5/7 1877 Thorsager-B.; see der].

3. 14/11 1877, o. 21/11, Ludvig Daniel Nielsen, f. Hals 13/4 52; F. Laur. Nic. N., Skllrr.; M. Hel. Mar. Heis; St. Aalbg. 71; C. 20/6 75, l.; (77) O.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 4, Holbæk amt, udg. af Nationalmuseet 1986. Føllenslev Kirke, s. 1653-1684, Særslev Kirke, s. 1685-1713.