Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 757. Lynge (Liunge) og Broby,

Alsted Herred, Sorø Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/242; K. M. 2; Lkm. 1/490; M. 73; Kbg. Lynge 1628, V. Broby 1629 (÷ 1725-30).
Anm. De første Præster boede i Sorø, eller Embedet besørgedes fra Klosteret. Navnene kjendes ikke.
———————————

1. 1569. Mag. Jesper Ingvardsen Quist; ~ 1606 Marie Andersdtr. Thiegels, f. c. 84; u. B.; 2 ~ Etm.; [† 11/7 1607; fik 27/1 74 den Have, som N. Tørre tilforn havde, og „Krone Kjær“; (D. Mag. 3/63); hans Navn paa Prædikestolen i Broby 82].

KS 2:4 (1867-68), s. 402; DanKir bd. 5, s. 310-312 (se nedenfor); Kopskatten 1645, opsl. 57 (enken 61 år gl.).

2. 1607 [p. Cap. Høve-F. (07)] Peder Jacobsen (Jacobæus); ~ F. E.; u. B.; 3 ~ Etm.; [† 5/12 1618; Pg. br. 09].

KS 2:5 (1869-71), s. 149, 472-73.

3. k. 30/12 1618 [Sorø, k. 3/6 18] Ole Nielsen Sæbye; kom i Sorø Skole 95; St. i Kbh. (04); Hør. Sorø 10; ~ F. E.; u. B.; 4 ~ Etm.; [† •/4 1628].

F-P s. 207 (»Olaus Nicolai Seeby«); SB s. 114; PT 8:6 (1927), s. 185.

4. k. 21/5 1628, o. 11/6, Søren Hansen Nyborg (el. Gunsøe) af Nyborg; St. Sorø 20; 1 ~ F. E., † 17/11 45; u. B.; 2 ~ Elisabeth Hieronymusdtr. Knopf af Alsted-F., f. 24; 2 S., 2 D.; 2 ~ Etm.; see S. N. Barchmann i Herfølge-S.; H. Sørensen Liung i Baarse-B.; [† 1650 el. 51].

KUM I, s. 42 (»Severinus Iohannis Fionus«); SB s. 134; PT 8:6 (1927), s. 190; KS 1:1 (1849-1852), s. 283-84; Kopskatten 1645, opsl. 57.

5. 1651 [Sorø, k. 27/12 40, o. 15/1 41] Laurits Jørgensen Hammer af Hammer-L., f. c. 08; St. Hlh. 27; ~ F. E.; 3 ~ Etm.; see K. Hansen i Rerslev-Ve.; N. L. Langaae t. Slag. St. Mik. K.; P. S. Rechen i Jungshoved; H. Hammer i Kjøng i Sj.; [† 28/5 1668].

KUM I, s. 84 (»Lavr. Georg. Hammer«); KS 2:1 (1857-59), s. 505, 32 år gl.; 3:3 (1881-82), s. 123.

6. o. 19/6 1668 [Hør. Sorø 62] Anders Christensen Schytte* af Tostrup-R., f. 15/4 34; St. Vibg. 57; 1 ~ F. E., b. 10/4 90; u. B.; 2 ~ 91 Margrethe Bartholomæidtr. Haagensen, (Sstr. t. Mette B. H. i Ingstrup-H.-A.); F. B. Hansen H., Laugmand i Stavanger; M. Karen Carstensdtr. Flintzholm; 2 S., 3 D.; 2 ~ Etm.; see Bartholomæus C. A. S. i Jersi-S.; H. R. Schnabel i Vemmelev-H.; B. D. Byberg i Stillinge; C. P. S. Runge i Udby-Ø.; [† 23/10 1717 el. 16; deltog i Kbhs. Forsvar; var blind i 6 Aar, men kunde Evangelierne udenad; havde et høit Mæle og en reen Udtale; kunde høres langt udenfor Kirken; god Philolog og latinsk Poet; nidkjær, opbyggelig og redelig; T. 323; G. 2/2 279; hans Navn paa Alterstagen i Broby 79; Eptph.].

KUM I, s. 269 (»Andreas Christiani Toxotius«); Sixhøj nr. 328; KS 3:4 (1882-84), s. 516-517; E. Brejls skifteuddr.: Ålborghus amt nr. 318; DanKir bd. 5, s. 298-99, 310 (se nedenfor).

7. 10/9 1701**. Elias Hansen Birkeriis (også kaldet Lund), f. Korsør c. 76; F. H. Andersen, Bgmstr.; M. Mette Laugesdtr.; St. Sorø 93; ~ F. E., † 29/1 36; [† 17/5 1733].

KUM II, s. 197 (»Elias Birckerisius«); SB s. 218.

8. 20/6 1733 [p. Cap. Slaglille-B. 6/5 29, o. 20/5; Cap. her 27/2 33] Frederik Ulriksen Quist, f. Brendegd. 5/8 00; F. U. Mogensen, Forp., siden Eier af Dyrehovedgd.; M. Karen (Cathrine) Jacobsdtr.; St. Hlh. 18, Bacc. 19; C. 8/12 22, h.; Pr. 42; 1 ~ Mette Cathrine Andersdtr.; F. A. Hansen (Horsens), Bgmstr. i Korsør; M. Maren Kofoed (Halvsstr. t. Maren P. ~ P. A. Fallenkamp i Jungshoved, t. Anne Marie P., M. t. L. P. Braad i Haderup, t. Susanne P., M. t. P. J. Buchhorst, r. Cap. i Kjerteminde-D. og t. Karen P. ~ J. P. Horsens i Marvede-H.); 2 ~ Sophie Westermann, E. e. Burchard Heering, Cabinetssecr. hos Kong Fred. IV.; 2 S., 1 D.; see J. C. Weile i Følleslev-S.; J. N. Brorson i Thisted-T.; [† 5/10 1753; W. 3/974].

KUM II, s. 416, 423 (»Fridericus Quist«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Ø. Flakkebjerg hrd. nr. 94, Sorø Akademi, nr. 5; Korsør byfoged nr. 270.

9. 16/11 1753 [Chinap. 17/9 51, o. 1/10] Hans Christiansen Hammelev, f. Trondhj. 9/6 25; F. C. Sigfried H., sidst Bankbogholder i Kbh.; M. Anna Alette Buchhoff; St. pr. 45; C. 18/9 51, n.; ~ Flinterup 16/10 54 Maria Dorthea Buchhalf, f. 5/3 32, † Budolfi Kloster i Kbh. 23/7 97; F. Amtsforv. Peder Henningsen B. p. Hellestrup; [† 13/1 1759].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Alsted hrd. nr. 5; Københavns byting nr. 795.

10. 23/2 1759 [Næsby-T. 17/1 44] Simon Christian Johansen Plockross*, f. Kbh. 24/11 13; F. J. Chr. P., Sværdfeger og Brygger; M. Anniche Simonsdtr. Birch; St. Kbh. 34; C. 5/5 40, n.; Skllrr. i Tyvelse . . . ; 1 ~ Anna Christina Kluft, f. c. 12, † Næsby 54; mindst 6 S., 2 D.; 2 ~ 17/5 56 Frederikke Conradine Roed af Herfølge-S., f. Valløby 19, † 28/3 90; u. B.; see Simon B. P. i Nexø-B.; J. H. Mølsted i Alsted-F.; [† 7/5 1797].

DanKir bd. 6, s. 686 (Næsby Kirke); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Alsted hrd. nr. 63, 76.

11. 16/6 1797. Jørgen Langhoff, f. Od. 17/10 67; F. Søren Nielsen L., Tømrer; M. Gunild Eriksdtr.; St. Od. 86; C. 16/1 94, l.; ~ Helene Cathrine Henningsen, f. c. 76, † 13/5 52; u. B.; [† 4/5 1822; Marmortavle].

E. Brejls skifteuddr.: Odense byfoged nr. 4872; DanKir bd. 5, s. 299 (se nedenfor).

12. 7/8 1822 [Næsby-T. 8/11 15, o. 15/12] Christen Olsen, f. Kold. 14/6 85; F. O. Christensen; M. Mette Hansdtr.; St. Kold. 02; C. 22/4 06, l.; Lærer v. Kbhs. Bgdsk.; ~ 8/3 28 Christiane Marie Lange, f. c. 87; F. Niels Sørensen L., Malermstr.; M. Anna Christine Bjerregaard; u. B.; [† 29/4 1833; Hæderlig og god Præst, Ingemanns fortrolige Ven; E. 2/491 og S. 2/582].

13. 4/9 1833, o. 9/10 [Notarius v. det theol. Facultet •/6 32] Lic. th. Johannes Ferdinand Fenger; [8/7 1854 Høie-Taastrup; see der].

14. 28/9 1854 [N. Sundby-H. 7/1 43, o. 17/5] Holger Kongslev Tryde, f. Fensmark 10/10 08; F. kgl. Confess.; St. pr. 27; C. 25/10 33, h.; Lærer v. Waisenhuset og Holmens Sogns Aftensk. . . . ; ~ 15/11 39 Caroline Emilie Ernestine Hedvig Thomsen, f. Kbh. 13/1 12; F. Etrd. Jacob T.; Bankdirctr.; M. Dorothea Rebecca Cecilie Heber; 2 S., 4 D.; [E. 3/413; og S. 3/477].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 5, Sorø Amt, udg. af Nationalmuseet 1936. Lynge Kirke, s. 292-300; Vester-Broby Kirke, s. 301-312 .
Fenger, J. F.: Præsteenken og Præsteembedet i det 17de Aarhundrede. Kirkehistoriske Samlinger, 1:1 (1849-1852), s. 282-285 (om de to præstekonene 1606-1690 og deres 6 ægtemænd).