Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1298. Vemmelev og Hemmershøi,

Slagelse Herred, Sorø Amt, Sjællands Stift.

H. 9/109; M. S. 1-a/140; K. M. 134; Lkm. 1/757; M. 135; L. S. v. W.; Kbg. 1762.
———————————

0. (1532). Ingvar Olufsen; ~ (32) . . . .

FR s. 391, 395.

1. (1539). Knud Boesen; Pr.; [† c. 1542].

2. 1542 [Heininge . . .] Hans Mortensen; [† 1544].

3. 1544. Hans Hansen*; ~ 81 Ane Andersdtr.; 8 B.; 2 ~ Etm.; [† 1596; T. 300; hans Navn paa Prædikestolen i Hemmershøi i 1580’erne].

KS 2:4 (1867-68), s. 405; DanKir bd. 5, s. 750-51 (se nedenfor).

4. 1596. Jørgen Jensen (el. Hansen); ~ F. E.; [removeret 1614; Eptph. over ham og H. Hansen; hans Navn paa Kirkens Kalk forfærdiget 97].

KS 2:5 (1869-71), s. 150; DanKir bd. 5, s. 740 (se nedenfor).

5. 1614. Søren Nielsen Flenstrup; St. i Kbh. (04); [† 1625].

F-P s. 207 (»Severinus Nicolai Flenstrup«).

6. k. 30/3 1623**, o. 23/4, Lauge Mogensen Crommerup, vistnok af Krummerup-F.; St. Nestved(?) 14; ~ Urselle Pedersdtr.; (mindst) 1 D.; [levde endnu 1644, da han var Fadder i Gimlinge; eft. H. levede han endnu 48].

KUM I, s. 16 (»Lago Magni Krommerup, Nestvedensis«); PT 8:6 (1927) s. 187; Kopskatten 1645, opsl. 80; KS 3:2 (1877-80), s. 697.

7. 1640**, o. 11/6 41 (51?), Anders Madsen*; maaskee St. Roesk. 21; u. B.; [† 4/6 1691; fik (3/10 60) 200 Rdlr. af sine Kirkers Beholdning til sin Pgs. Reparation; blev af Fjenden skudt med en Pistolkugle, hvilken midt udi hans Rygbeen tørned; hans Navn paa Kirkeklokken 1663].

KUM I, s. 53 (»Andreas Matzonius Velleius Hejnsted«); »see A. A. Schiøtt, r. Cap. i Nyborg« udgår, se E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Slagelse hrd. nr. 16 og 35; DanKir bd. 5, s. 742 (se nedenfor).

8. 7/2 1682**. Mag. Rasmus Berntsen Schnabel; F. B. S., Bgmstr. i Korsør; St. Slag. 75, Bacc. 77; Mag. Kbh. 1/6 98; Pr. 11; ~ 1692 Ursula Hansdtr., † 3/3 39, Skifte Espegd. 8/8 40; F. H. Andersen, bgmstr. i Korsør; M. Mette Laugesdtr.; 3 S., 3 D.; see Etm.; [† 13/11 1727].

KUM II, s. 57, 71, 235 (»Erasmus Bernhardi Snabel/Schnabel«); E. Brejls skifteuddr.: Korsør byfoged nr. 45, 55; Gejstl. sk. i Sorø amt, Slagelse hrd. nr. 88.

9. 9/5 1724** [r. Cap. Ledøie-S. 15/6 19] F. S. Hans Rasmussen Schnabel, f. 85; St. Slag. 05; C. 6/6 09, h.; Vemmelev-H. 16/12 20*; ~ Elisabeth Margrethe Andersdtr. Schytte af Lynge-B.; 1 D.; 2 ~ B. D. Byberg i Stillinge; [† 25/11 1730].

KUM II, s. 305 (»Iohannes Snabel«, 18 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Holbæk amt, Løve hrd. nr. 21; Ålborghus amt nr. 318.

10. 26/1 1731 [r. Cap. Vibg. Graabr. K. 19/9 29, o. 13/10] Henrik Herman Røeder, f. Nykjøb. p. F. 6/12 95; St. Nykjøb. 15; C. 11/5 17, l.; ~ 29 Anna Cathrine Gregersdtr. Zimmer af Nykjøb.-S., f. 01; 1 S., 2 D.; 2 ~ 9/4 41 Elias Hansen Svane i Sorterup-O.; see Gregers Z. H. R. i K. Helsinge-D.; [† 14/3 1738, Eptph.].

KUM II, s. 392 (»Henricus Hermannus Roeder«, 20 år gl.).
(12/3 1751* Folkmar Danchel Kruse; see Emmerlev r. Cap.)

11. 5/4 1738 [r. Cap. Frederiksborg-H.-H. 13/9 28] Søren Pedersen Tuxen af Kornum-L., f. 3/11 01; St. pr. 16; C. 23/2 23, n.; Hør. i 6–7 Aar; Pr. 58; 1 ~ Anna Gertrud Henriksdtr. Kempe, b. Hillerød 14/12 34; 2 ~ 21/5 37 Rebekka Olufsdtr. Bagger af Farum-V., f. 15, b. Slag. 10/2 81; u. B.; [† 27/1 1771 af Apoplexie i Vemmelev Kirkes Sacristie; Eptph.; Pg. br. 26/5 62; Mindetavle].

KUM II, s. 402 (»Severinus Petri Tuxenius«, 17 år gl.); DanKir bd. 5, s. 743 (se nedenfor).
(12/3 1751* Folkmar Danchel Kruse; see Emmerlev r. Cap.)

12. 8/4 1771, o. 25/9, Hans Georg Hansen Keutel, f. Bergen •/5 34; F. Cclrd. H. Salomon K., Told- og Passkrvr.; M. Abel Sophie Hansdtr. Bang; St. pr. Berg. 51; C. 20/10 58, l.; ~ 71 Anna Marie Beckman af Boeslunde, f. 51, † p. Frederiks Hosp. i Kbh. 28/11 07, Skifte i Hillerød 1/12 s. A.; 1 S., 1 D. (07) u. B.; [† Kbh. 20/10 1773].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Frederiksborg amt, Lynge-Frederiksborg hrd. nr. 10; NST 4 (1934), s. 308-309.

13. 6/1 1774 [Tjæreby-A. 24/5 54] Andreas Severin Pedersen Balle, f. Kbh. 9/12 20; F. P. B., islandsk Kbmd.; M. Christine Thomæ (filia); St. Kbh. 39; C. 7/2 50, h.; r. Cap. Asminderød-G.-F. 18/9 50, o. 1/10; ~ 18/9 50 Christine Rebekka Dølner, f. 32, † •/11 05; F. Slotsforv. p. Fredensborg; i Tjæreby 4 S., 4 D.; (efterlod 12 B.); see Johannes N. B. i Urlev-S.; P. T. Balle i Aaker; N. Hee i Skjelby-Gu.; [† 5/2 1794 ].

VejAar 1961, s. 39 (Dahl: Et glemt Skud på Slægten Balle’s Stamtræ).

14. 21/3 1794 [Kvislemark-F. 1/9 86, o. 25/8] Lucas Kaae Johansen Smidt, f. Guldbrandsdalen . . . ; F. J. S., Sp. i Læssø; M. Anna Marg. Kaae; St. Christiania 76; C. 82; ~ 23/3 87 Charlotte Frederikke Wagrien, en Enke, som var M. til J. M. Betz i Grevinge; 1 S., 1 D.; [† 16/9 1798].

15. 28/11 1798 [r. Cap. Korsør-T. 2/11 92] Michael Gottlieb Birckner, f. Kbh. 21/8 56; F. Hans Mikkelsen B., Muurmstr.; M. Anna Marie Wiborg; St. pr. 72; C. 28/4 84, h.; r. Cap. St. Laurentii K. p. Før 7/5 90, o. 30/6; ~ 17/7 95 Henriette Christine Hornemann af Marstal, d. Marstal 29/11 72; 1 S., 1 D.; 2 ~ 13/11 03 Copiist, siden Cfrrd., Jonas Collin i Kbh.; see C. J. Boye til Kbh. Garn. K.; [† Korsør 1/12 1798, uden at blive indsat her, hvorfor hans Enke mistede Pensionen, da Manden havde paadraget sig Cancelliets Unaade ved sine Undersøgelser af Trykkefriheden; lærd og selvtænkende; „Hans lyse Aand, hans ubrødelige Retskaffenhed, han oprigtige, velvillige Sind og hans Modbydelighed for al Pharisæisme vil gjøre ham uforglemmelig for Enhver, som har staaet i nærmere Forbindelse med ham“. See Mynsters Meddelelser S. 111; N. 66].

16. 14/12 1798 [S. Bjergby-S. 4/8 86] Jacob Lemvig, f. Kbh. 29/3 48; F. Jstrd. Fred. Ludv. L., Amtsforv.; M. Elisab. Kling; St. Hlh. 67; C. 26/9 74, n.; P. t. Kbhs. civ. Arresthuus 6/2 82, o. 19/4; Pr. 04; ~ 90 Abel Cathrine Svitzer, f. 28/5 61, † 11/5 46; F. Kmrd. Laurits Rasmussen S. af Varde, Eier af Bøstrup v. Slag.; M. Elisabeth Christine Sass af Od. St. Knuds K., r. Cap.; 1 S., 3 D.; see J. Westengaard i Ørslev-B.; Christian L. i Krummerup-F.; [# 14/7 1826 med R. m. Apr.; † Slag. 24/6 31].

E. Brejls skifteuddr.: Odense byfoged nr. 5462.

17. 29/9 1826 [Haarslev-J. 5/3 13] Peder Rahr Duus, f. Nordruplund 8/7 75; F. Jstrd. Hans D.; M. Marie Christiane Musæus; St. Slag. 76; C. 15/7 99, h.; r. Cap. Hyllested-V.-H. 31/12 02, o. 12/1 03; Sp. Skjørpinge-F. 17/5 05; ~ 13/7 05 Christiane Christensen, f. Kbh. 26/7 81, † ss. 29/1 54; F. Jacob C., Brbr.; M. Johanne Hansdtr.; 3 D.; [† 23/6 1842; B. D. G. 1/150; E. 1/359 og S. 1/393].

18. 14/9 1842 [Snedsted-N. og Semforst. 7/4 30] Dr. th. Gerhard Peter Brammer, f. Hillerød 5/5 01; F. Joachim Henrik Carsten B., Hør. ved Fdbg.; M. Susanne Marie Jensen; St. Fdbg. 18; C. 16/7 22, l.; Alumnus p. Borchs Coll. 11/11 24 – •/9 26; Cat. Nakskov 16/8 26, o. 27/9; Lic. th. 27/8 29; Dr. th. 24/10 36; R.* 28/6 40; ~ 2/11 26 Nicoline Henrikke Høst, f. Kbh. 29/1 04, † Aarh. 3/8 60; F. Jstrd. Christen Georg H., Toldinsp.; M. Cornelia Thunboe; 5 S., 2 D.; see Cornelius B. B. i Stouby-H.; Christian G. H. B. i Urlev-S.; [Biskop over Lollands-Falsters Stift 1/4 1843; over Aarh. St. 26/6 45; D.-M. 6/10 51; C.* 5/7 52; Medlem af Commissionen til Kirkeforfatningens Ordning 17/12 53; R. med Sjællds. Biskop 19/7 68; kom ikke til, at fungere her, særdeles dygtig og almindeligt agtet; 50 Aars Jub. 16/8 76; „Hans sjeldent kloge Tanke, hans store Gaver som Skribent og Taler, hans Gudsfrygt i det daglige Liv og hans Opfyldelse af det geistlige Kalds Pligter have sikkret ham en betydningsfuld Plads i den danske Geistlighed“. Faabg. Av. 75/190 efter Jyllandsposten. „Biskop Brammer har altid havt et anseet Navn, i alt Fald hos dem, som ikke har svoret til Grundtvigs Fane“. See Nat. Tid. 76/124. Storkors 14/6 78; † Veile 17/1 1884; Portrait i Aarh. Domk.; E. 1/192 og S. 1/220].

Borchs K. nr. 511; Elvius s. 3-5; RhoFriis I, s. 347; DBL; DanKir bd. 16, s. 599 (Århus Domk.).

19. 8/7 1843 [Lect. i Sorø 25/3 34] Dr. th. Vilhelm Rothe, f. Kbh. 13/10 00; (Halvbdr. t. Margrethe C. R. ~ H. C. Sonne i Thisted-T.); F. Cfrrd. Christian R., Commiteret i Rentekamret; M. Charl. Christine Müller; St. Kbhs. Bgdsk. 18; C. 9/1 24, l.; Lærer ved Kbhs. Bgdsk. 24; udenlands 25–27; Lic. th. 26/5 29; Sp. Hyllested 23/9 29, o. 8/10; Dr. th. 30/11 39; 1 ~ 27/2 30 Thora v. Oldenburg, f. Kbh. 25/3 05, † 29/4 31; F. Kmhre. Fred. v. O., Deputeret i Generaltoldkammeret; M. Marie Clarette Benedicte Bastholm, en Dtr. af kgl. Confessionarius; u. B.; 2 ~ 22/12 41 Frederikke Amalie Ewald, f. Kbh. 30/9 15; F. Generalmajor, Kmhre. Carl v. E., Generaladj. hos Chr. VIII, kmrhr.; M. Frederikke Amalie Rosenstand-Goiske; 2 S., 6 D.; [# 20/11 1876; † Kbh. 9/1 78; „En lærd Mand. Besad grundige Kundskaber i mange Retninger og var personligt afholdt af Alle.“; E. 2/707 og S. 5/859; Pg. br. 19/5 59].

Elvius s. 573.

20. 8/8 1877 [Sjelle-S. 15/1 71, o. 24/3] Gabriel Thomas Schatt Rørdam Heiberg af Helsing. St. Ol. K., f. Lunde 16/7 32; St. Od. 50; C. 21/1 57, l.; Lærer ved Kbhs. Bgdsk. 55; siden ved forskjellige Skoler i Kbh.; Insp. og Alumnus p. Borchs Coll. 16/6 58 – Aug. 61; const. Adj. Sorø 22/8 61, fast ansat 10/8 62; Pr. Slagelse H. 28/3 85, B.* 28. Juli 94; ~ Od. St. Knuds K. 10/6 62 Johanne Kristiane Müller, f. Od. 11/11 37, † Roesk. 8/4 1914; F. Cclrd. Hans M. af Huusby-V., Kassr. og Bogholder ved Fyens Stifts Sparekasse; M. Marie Margr. Lütken af Lumby; (73) 4 S., 2 D.; [16/11 1886 Roesk. Dk.; # 14/11 1912].

Borchs K. nr. 675; Elvius s. 573; G-HF II, s. 51-52.
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 5, Sorø amt, udg. af Nationalmuseet 1938. Vemmelev Kirke, s. 737-743, Hemmeshøj Kirke, s. 744-752.