Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2)

No 342. Grevinge,

Ods Herred, Holbæk Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/167; K. M. 103; Lkm. 1/990; M. Nr. 497; M. 107; L. S. v. W.; Kbg. 1712.
Anm. Indtil 1571 havde Roeskilde Domkapitel Patronatsretten til Grevinge, da Kirken ved Frederik II.s nye fundats for Universitetet henlagdes til anden medicinske Professor.
———————————

1. 15 . . Jens Jensen.

2. 15 . . Niels Lauritsen; see Etm.; [vist † mel. 1561 og 1574].

DanKir bd. 4, s. 2363 (se nedenfor).

3. (1577). Joachim Hansen (Myrlie?); ~ F. D. Anna Nielsdtr., † 25; [† 1621; hans Navn paa Præstestolen 1577; indberettede om Kaldet 1611].

KS 2:4 (1867-68), s. 404; 2:5 (1869-71), s. 149; DanKir bd. 4, s. 2348-49, 2355, 2360 (se nedenfor).

4. 1621 [p. Cap.* c. 10] Christopher Jacobsen Brender (Brander, Brend); St. i Kbh. (08); ~ Mette Jørgensdtr., f. c. 82; 2 ~ Etm.; [† 15/9 1630; gav en Sølvflaske til K. c. 1626; Eptph.].

F-P s. 237 (»Christophorus Jacobi Brenderus«); Kopskatten 1645, opsl. 71; DanKir bd. 4, s. 2347, 2361, 2362 (se nedenfor).

5. o. 6/10 1630. Niels Jensen Bøgvad, f. Kolding c. 01; St. Sorø 25, Bacc. 28; 1 ~ (45) F. E.; 2 ~ Elisabeth Sophie Pedersdtr. Worm af K. Helsinge-D., f. 39; 1 S.; 2 ~ Etm.; see Ahasverus N. B. i Skamby; [† 1668; Eptph.].

KUM I, s. 72, 91 (»Nicolaus Iohannis Bogvad Coldingensis/Nicolaus Bøgvadius«); SB s. 140; PT 8:6 (1927) s. 191 (»Niels Jensen Bøgvad«); Kopskatten 1645, opsl. 71; DanKir bd. 4, s. 2361, 2362 (se nedenfor).

6. 8/5 1668 [p. Cap.* 1/5 64, o. 16/6] Poul Poulsen Bhie, f. i Skaane 10/8 44; F. P. Assersen B., P. i Kverrestad; M. Birgitte Ludvigsdtr. Munthe (Sstr t. Hans L. M. i Tikjøb og t. Lisbeth L. M. ~ H. Mikkelsen i Frederiksborg); St. Greifswald 64, i Kbh. s. A.; Pr. 14/6 99; 1 ~ F. E., † 29/12 94; 1 S., 3 D.; 2 ~ Elisabeth Marie Jacobsdtr. Burchard, af Alsted-F., d. 5/7 67, † 26/4 29; [† 1/5 1712; hans Navn paa Alterkalken 1674: »Paulus Melissæus«; Enkens Monogram paa Alterskranken 1722 og hendes Navn paa Korbuekrucifikset 1726, for hvilket hun bekostede ny Staffering; Eptph.].

KUM I, s. 322 (»Paulus Pauli Mellissæus Scanus«); Helk II, s. 73; Caw. IV, s. 128; DanKir bd. 4, s. 2337, 2349, 2350-51, 2361 (se nedenfor).

7. 21/5 1712. Peder Olufsen Lundt af Veggerløse, f. 1/6 85; St. Nykjøb. p. F. 06, Bacc. 07; C. 6/6 09, l.; ~ Nykjøb. p. F. 13/6 13 Kirstine Meiland, f. Nykjøb. p. F. 93, † Holbæk 3/8 73; 1 D.; [† 16/12 el. 14/11 1738. „Udi Legems Anseelse sin Formand lig; i Embedet ikke mindre myndig; i Lærdommen en god Bondepræst, men kunde dog ikke udelukkes af Syndens Regimente“ (cfr. Lyder Høyers Beskrivelse over Grevinge S. i Manscr.); gav Lysekrone til K. 1725; hans Navn paa en Bygningstavle ca. 1726].

KUM II, s. 314, 319 (»Petrus Olai Lundt«, 20 år gl.); Kbg. Nykøbing p. F. (1705-50) opsl. 388 (vielse); DanKir bd. 4, s. 2337, 2359 (se nedenfor).

8. 9/1 1739, o. 27/1, Valentin Arnoldsen Kruuse af Hagested-G., f. 21/8 12; St. Slag. 29, Bacc. 30; Alumnus p. Borchs Coll. 30/10 31–36; C. 3/4 34, l.; Pr. 30/7 61; 1 ~ 18/11 39 Ingeborg Peckel, † 7/6 52; F. Frantz Heinrichsen P., Apoth. i Helsingør; M. Eva Marie Gallas el. Clausen; 1 S., 1 D.; 2 ~ 31/8 53 Karen Sophie Nielsdtr. Bang, f. 35; F. Kmrd. N. Christian B.; M. Cathrine Marie Charlotte Kjær; 4 S., 6 D.; see Niels C. B. K. til Kbh. St. Hans Hosp. o. s. v.; [† paa Lethraborg 14/6 1774].

KUM II, s. 510, 516 (»Valentinus Cruse Arnoldi f.«, 17 år gl.); Borchs K. nr. 187; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Holbæk amt, Ods hrd. nr. 29, 88; HEB s. 202-203.

9. 29/6 1774, o. 7/10, Thomas Frederiksen Rasmussen af Roholte, f. 28/5 44; St. Roesk. 63; C. 68, h.; Pr. 92; ~ Kbh. 21/6 75 Elisabeth Marie Müller, f. Kbh. 6/2 51, † Ribe Bispegaard 19/3 40; F. Jørgen M., Skrædermstr.; M. Anna Cathr. Wilschou; 2 D.; see T. C. Müller i Stege; [† 12/5 1800; hans Kone gav Bidrag til den evangelisk-christelige Psalmebog; W. 3/163; N. 483; Mindetavle paa Kgd.].

DanKir bd. 4, s. 2363-64 (se nedenfor).

10. 20/6 1800 [S. Høirup-G. 22/7 91] Preben Saxtorph; [7/3 1806 Snøde-S.; see Magleby p. Langeland].

11. 7/3 1806 [Snøde-S. 15/4 03] Morten Johansen Biilmann; [4/10 1815 Skjelskør; see der].

12. 4/10 1815 [Sneibjerg-T. 5/9 14, o. 11/11] Johan Michael Christian Betz, f. 28/9 76 i Frankfurt a. M.; M. Charl. Fred. Wagrien (2 ~ L. K. Smith, senest i Vemmelev-H.); St. Fdbg. 93; C. 20/7 04, l.; Adj. Nykjøb. 5/9 06; ~ 30/12 10 Mette Marie Foss, f. Nebølle, N. Kirkeby S. p. F., 5/12 90; separeret; † Slangerup 9/1 65; F. Holger F., Overrets-Proc.; M. Anna Martine Calmer; 3 S., 2 D.; [# 2/3 1825; † p. Antvorskov 29/11 46 mente captus].

13. 1/6 1825 [Klim-T.-V. 16/4 19, o. 9/6] Henrik Wulff Klein Kurtz af Snedsted, f. 1/8 78; St. Vibg. 97; C. 13/5 01, h.; Pr. 21/4 24; ~ 13/7 27 Gjertrud Maren Kirstine Holst af Skibsted-L., f. 00, † Kbh. 48; u. B.; [† 20/9 1831].

Sixhøj nr. 1536.

14. 4/1 1832 [Sandby-V. 26/2 23] Niels Jensen, f. Vdbg. 28/11 80; F. Lars J., Muurmstr.; M. Marie Marg. Spur; St. Vdbg. 00; C. 19/1 04, l.; Anholt 28/6 15, o. 11/10; # i Sandby 14/7 26; ~ . . . . ; sep.; † 71; u. B.; [† 24/5 1834; var gal og forfalden; skal engang i Sandby have befalet sin Karl, at tjære sin (Jensens) Hustru og brænde hende; fik Attest paa, at være kommen sig, og fik saaledes Grevinge paa en Tid, da Menigheden, yderst misfornøiet med de tidligere Præster, søgte, at beholde Cap. C. Bruun som Sp.; Mindetavle paa Kgd.].

DanKir bd. 4, s. 2364 (se nedenfor).

15. 15/8 1834 [Tanderup 10/6 18] Laurits Bang*, f. Ringsted 11/4 76; F. Jstrd. Jacob B., Amtsforv., siden i Od.; M. Johanne Walther; St. pr. 94; C. 29/7 00, h.; Helnæs 23/11 04, o. 19/12; Balslev-E. 27/2 07; Cons.-Rd. 23/11 54; ~ 19/12 04 Elisab. Vogt, f. 3/10 74; † 30/12 54; F. Henr. V., Toldcass. i Od.; M. Elise Holst; 4 S., 1 D.; [# 4/11 1864; † Sorø 4/4 66].

16. 14/3 1865 [Ø. Brønderslev-H. 4/11 50] Andreas Ferdinand Phister, f. Kbh. 14/11 09; F. Ludvig Harboe P. af Gjerslev, Klokker v. Hel. G. K.; M. Christine Marie Zahrtmann; St. Kbh. 28; C. 18/4 34, h.; Lærer v. Nic. Kirkesk. i Kbh. 1/7 34; Bølling-S. 6/1 44, o. 27/3; ~ Ø. Hæsinge 7/6 44 Emma Emilie Petersen, f. Frederiksborg 21/1 11, † Grevinge 27/12 91; F. Capt. Joh. Jordan P., Toldforv. i Eckernførde; M. Susanne Svitzer af Ø. Hæsinge-H.; 3 S., 4 D.; [# 12/1 1886, † Kbh. 26/5 92].

Elvius, s. 158; G-HF I, s. 284.
———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 4, Holbæk amt, udg. af Nationalmuseet 1990. Grevinge Kirke, s. 2325-2370.