Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 174. Bølling og Sæding,

Bølling Herred, Ringkjøbing Amt, Ribe Stift.

K. 1/359; L. P. B. 438; M. S. III.; Lkm. 6/407; Kbg. 1703.
Anm. Ved Rescr. 29/7 1685 bleve Sognene annecterede til Ringkjøbing-R.; igjen separerede derfra ved Rescr. 19/2 1745; i Mellemtiden vare altsaa Præsterne Sognecapellaner.
———————————

1a. 15 . . Laurits . . . .

KS 6:2 (1936-38), s. 465; KR nr. 4090.

1b. 15 . . Oluf . . . .

KS 6:2 (1936-38), s. 465; KR nr. 4090.

1c. (1559. 84) Niels Olufsen; Sønnen Peder o. til p. Cap. 20/1 91.

Hegelund I, s. 217, II, s. 139; KS 3:2 (1877-80), s. 210, 6:2 (1936-38), s. 465; KR nr. 4090.

1d. (1610. 19) Thomas Pedersen; see N. khist. S. 6/543; [† 13/8 1613].

KS 5:2 (1903-05), s. 556 og 2:6 (1872-73), s. 543 (han er her fejlagtigt ført som Sp.); KR nr. 4090; Hegelund I, s. 619, II, s. 321.

2. (og 1). o. 1/12 1613. Peder Christensen Burgaard, f. Burgaard, Bur S.; St. i Kbh. (11); ~ . . . . . ; see J. J. Grimstrup i Grimstrup-Aa.; Sønnen Thomas Pedersen o. til Cap. 12/5 53, men siden remotus ab officio, see Tørring-H.; [fmtl. † c. 1654]

F-P s. 269 (»Petrus Christierni Burgaard«); Hegelund I, s. 624, 626, II, s. 322; KS 6:2 (1936-38), s. 465; KR nr. 4090; han er næppe »af Lunde-Ou.«, eftersom hans far boede »i Burgaard« ca. 1612, se Viborg Landstings Dombog C, 17/8 1624 (f. 448).

3. o. 28/12 1654 [Rtr. Ringkjøb. 51] Gregers Jensen Welling, vistnok af Velling; St. Kjøge 44; Hør. Ringkjøb.; ~ Anne Kjeldsdtr. (d.y.) af Ulvborg-R.; u. B.; [† c. 1685 (89?), Skifte 8/2 89].

KUM I, s. 185 (»Gregorius Ioannis Wellingius Cimber«); E. Brejls skifteuddr.: Ringkøbing byfoged nr. 756A, Gejstl. sk. i Ringkøb. amt, Bølling hrd. nr. 5; Nygaards sedler: Rektor.

4. c. 1685 [Degn i Lunde-Ou. . . .] Jens Lauritsen Møgkjær (Møjkær), f. Holstebro; St. Kbh. 74; ~ Maren Jensdtr., † Ringkjøb. 23/1 28; 1 S.; [† c. 1702; Skifte 15/6 02].

KUM II, s. 45 (»Ianus Laurentij Moipaludanus«); KbhMet s. 671 (»Ianus Moipaludanus«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøb. amt, Bølling hrd. nr. 15.

5. (1705). Lambert Andersen Guldager; [15/1 1724 S. og N. Onsild; see der].

6. 17/3 1724. Nicolai Joachimsen Lütken, d. Nieblum på Før 11/7 86; F. J. L., Landfoged, Insp. p. Ærø; St. i Kiel 06, i Kbh. 18; C. 14/7 07, h.; ~ Onsild 5/9 26 F. D. Anna Margrethe Lambertsdtr. Guldager af S. og N. Onsild, d. 2/2 10; 2 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; [b. 13/9 1751].

KUM II, s. 415 (»Nicolaus Lutken, Tunderensis«, 31 år gl.); Achelis I, nr. 4397; Nygårds sedler: Vielse.

7. 15/10 1751, o. 3/12 [hør. Ribe 38] Nicolai Pedersen Satterup, f. Fred. 17/6 15; (Halvbdr. t. Laurits P. S. i Dannemarre-T., Farbdr. t. , Farbr. t. Laurits S. i Hylke, t. Marie Elisabeth S. ~ J. Lyhne i V. Tørslev-S., t. Poul S. i Dannemarre-T., t. Peder J. S. i Hodde-T. og t. Nicolai S. i Varde); F. P. Nicolai S., Guldsmed; M. Cathrine Jacobsdtr.; St. Fred. 34, Bacc. 36; C. 43; ~ 18/9 53 F. E., † Varde 3/2 90; u. B.; [† •/2 1782].

KUM II, s. 557, 569 (»Nicolaus Sarterup«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Fredericia byfoged nr. 618; Nygårds sedler: Enkens død, testamente.

8. 1/5 1782, o. 12/6, F. Bdrs. Peder Jacobsen Satterup; [14/9 1787 Hodde-T.; see der].

9. 14/9 1787, o. 4/11 [hør. Nybg. 73] Søren Pedersen Schonning af Nybg., f. Nybg. 14/11 43; St. Nybg. 62; C. 64; ~ 4/7 88 Clara Maria Kihl, f. Nybg. 6/3 44, † Damsgd., Bølling S., 2/9 29; M. Marg. Hermansdtr. Unger; u. B.; [† 28/10 1799; W. 3/693; M. 537].

10. 31/1 1800, o. 24/4, Jens Baggesen; [5/2 1808 Nidløse; see der].

11. 24/6 1808, o. 20/9, Hans Kruse Winding; [30/9 1818 Aale-T.; see Gundslev].

12. 28/4 1819, o. 13/8 [Cantor i Citadellet Frdhvn.] Frederik Christian Jordan; [18/1 1828 Skjern; see der].

13. 11/4 1828, o. 3/7, Jens Andreas Thonboe af Nybg. r. Cap., f. Kjøbelev 31/10 99; St. Nybg. 17; C. 26/4 24, h.; O.; [# 8/11 1843 formedelst Sindssvaghed; † Ringkjøb. 5/1 65; B. D. G. 1/165].

14. 6/1 1844, o. 27/3, Andreas Ferdinand Phister; [4/11 1850 Ø. Brønderslev-H.; see Grevinge].

15. 14/1 1851 [p. Cap. Sorø 21/10 42, o. 11/11] Niels Peter Hansen af Slangerup-U., f. Durup 18/9 09; St. pr. 32; C. 10/7 40, h.; ~ 26/9 51 Marie Sommer af Tjæreby-A.; f. Grindsted 18/7 29, levede 68 i Slangerup, i 72 i Hillerød; 1 S., 1 D.; [† 7/5 1856; meget afholdt].

16. 18/7 1856 [p. Cap. Borris-F. 30/11 44] Christian Johan Lodberg Vilstrup; [22/8 1865 Resen-H.; see der].

17. 6/11 1865 [p. Cap. Beder-M. 15/11 60, o. 22/3 61; Haraldsted-A. 26/11 61] Vilhelm Theodor Kall, f. Vdbg. 16/2 32; F. Kmrd., Dr. juris Johan Christ. K., Byfgd. og Byskriver i Vdbg.; M. Ellen Barbara Abigael Monrad; St. Kbh. 50; C. 13/6 55, 1.; ~ 12/5 66 Caroline Henriette Elisabeth Quistgaard af Haraldsted-A., f. 23/6 35; (68), 1 S.; [# 31/5 1869; † p. Asylet ved Aarh. 24/7 72].

18. 9/8 1869, o. 24/9 [Tredielærer v. Blinde-Instit. 15/4 62] Jørgen Christian Fenger Olrik; [14/1 1876 Ølgod-S.; see der].

19. 24/3 1876 [Frimenighedsp. i Sl. (75)] Frederik Petersen Vincens Gottlieb af Ø. Linnet, f. Hviding 21/6 41; St. Ribe 61; C. 21/1 68, h1.; Colloqvium i Flensbg. 23/6 68; Sp. Ø. Linnet 27/7 s. A., o. 10/7; Skads og Hjerpsted 6/4 69; ~ Kbh. Holm. K. 27/10 69 Dorthea Marie Fjeldgaard, f. 7/9 48; F. Kmrd. Ole Christ. F., Fuldm. p. Byskrivercont. i Thisted; M. Flora Fred. Ovesen; (77) 2 S., 3 D.; [1882 Klinte-G.; # 1912; † 14/1 1930].

Achelis II, nr. 10286.
———————————

Afskrift ved Kirsten Sanders.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.