Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 877. Onsild (Sønder-) og Onsild (Nørre-),

Onsild Herred, Randers Amt, Aarhuus Stift.

K. 3/482; P. 51; M. S. III.; Aarh. M.; S. i K.; Lkm. 5/617; Kbg. 1687.
———————————

1. 15 . . Knud . . . ; see C. J. Durop her.

2. 15 . . Anders . . .

3. (1584). Christen Jensen Durop af Durup-S.-R.-G.; Pr. . . ; ~ Anna Knudsdtr., f. her; 19 B.; see J. Gregersen; J. B. Langaae og D. H. Arreboe, Alle i V. Velling-S.; Etm.; [levede endnu 1608, fmtl. † c. 1609].

KS 3:2 (1877-80), s. 208; 5:2 (1903-05), s. 554, Note 26.

4. 1607** [Hør. Randers . .] F. S.? Peder Christensen Kaae (fmtl. Bdr. t. Anders C. K. i Øls-H.-D.); St. i Kbh. (04); [fmtl. † c. 1647; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarhuus 1607].

KS 5:2 (1903-05), s. 554; 3:2 (1877-80), s. 758; 3:2 (1877-80), s. 748; F-P s. 205 (»Petrus Kaa«); P-Aarh. f. 37b, opsl. 41.

5. o. 1/9 1647. Søren Poulsen Hadsund, f. c. 13; vist St. Helsing. 34; see H. J. Paludan i Tjele-V.; [† •/2 1676].

KUM I, s. 122 (»Severinus Paulli Cimber«); P-Aarh. f. 12b, opsl. 15.

6. 12/2 1676, o. 7/4, Peder Jensen Munch; St. Sorø 67; ~ Maren Sørensdtr., Skifte 24/10 02; [† 1698].

KUM I, s. 338 (»Petrus Iani Munckius«); SB s. 197; P-Aarh. f. 53a, opsl. 56.

7. 29/11 1698, o. 31/3 99, Jacob Mikkelsen Seidelin, f. 72; F. M. S., Godseier i Fyen; St. Helsing. 90; ~ Cathrine Hedvig Meier; (Sstr. t. Marie C. M. ~ N. J. Haberdorph i Tostrup-U.); F. Samuel M., P. i Eddelack i Holsten; M. Anna Knutsdtr. Lorentzen; 2 ~ S. Munch i S. Felding-A.; [† 1703].

KUM II, s. 176 (»Iacobus Michaëlis Seidelinus«).

8. 22/9 1703 [r. Cap. Vraa-E.-S., k. 23/8 91, o. 23/9] Peder Christensen Hjardemaal af Hjardemaal, f. 2/10 58; St. pr. 82; C. 22/12 86, mediocr.; 1 ~ Kbh. 95 Ane Cathrine Junge, f. Nykjøb. p. F. 71, † 09; F. Hans J., Filskjærer; M. Karen Pedersdtr.; 3 S., 2 D.; 2 ~ Maren Olufsdtr., f. c. 72, b. S. Onsild 11/5 43; 1 D.; [† c. 1723; „en gammel Mand med et anseeligt smukt Skjæg“].

KUM II, s. 118 (»Petrus Christiani Hiarmal«); KlitVen s. 368; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Randers amt, Onsild hrd. nr. 30, 43; Nygaards sedler: Børn i Vraa, børn i Onsild, enkens død.

9. 15/1 1724 [Bølling-S. (05)] Lambert Andersen Guldager af Guldager; St. Ribe 93; 1 ~ Anna Margrethe Svane, f. c. 82, † Bølling 16/8 05, Skifte 15/9 05; 1 S.; 2 ~ Sophie Christine Hansdtr. Wedel af Nustrup, f. c. 77, b. 26/4 41; 1 S., 3 D.; see Anders L. G. i Rødding-L.-P.; N. J. Lütken i Bølling-S.; [† Enslev 9/5 1743; „en singulair Md., høilig plaget af malo hypocondriaco, og stillede sig undertiden meget særlsomt an, ligesom den, der var fortvivlende; drev meget paa udvortes Christendom; men, da han ikke selv altid saa nøie efterlevede den, blev han ilde lidt af Mange; havde sit Ansigt og Hoved bedækket men en lang sort Hætte, hvori sad to store Glarøine, hvilket ikke var ret yndigt at see — (Formørkelsens Præst) —“ (Lkm.)].

KUM II, s. 196 (»Lambertus Guldagrius«); Kbg. Onsild (1687-1792) opsl. 83 (2. hustrus død), 86 (præstens død); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøbing amt, Bølling hrd. nr. 18; 3. hustru Johanne Laugesdtr. Wedel af Nustrup, udgår, se A. J. Monrad i Gl. Haderslev; Nygaards sedler: 1. hustrus død, børn i Bølling, datters vielse.

10. 4/10 1740**, o. 10/2 41, Johannes Smit Overgaard; [16/3 1753 Ebeltoft-D.; see der].

11. 27/4 1753 [p. Cap. Elling-T. 23/10 50, o. 9/12; Sæby 30/7 41] Jens Tollefsen Meldal; [1763 Ø. Tørslev; see der].

12. 1763 [p. Cap. Ø. Tørslev-D. 26/4 55] Christian Frederik Hansen Hensemann af Ø. Tørslev-D.; St. Rand. 46; C. 18/3 57, n.; S. og N. Onsild 7/9 59*; ~ 59 (Bev. 12/5) Anna Margrete Friis, f. 19/3 38, b. 31/5 90; F. Chr. F. F., Degn i Ø. Tørslev; M. Ane Marie Abrahamsdtr.; see C. G. Stampe i V. Hornum-H.-F.; [† 27/10 1764].

13. 14/2 1765 [Fp. 1/5 61, o. 15/5] Christen Hansen Barfoed; [8/4 1768 Tirstrup-F.; see Lyngby-A.].

14. 20/5 1768 [Ørsted i F. 20/2 33, o. 19/5] Henrik Marcussen Monrad* af Dalum-S., f. Herringe 27/4 07; St. Od. 23; C. 17/10 25, h.; Pr. 79; 1 ~ Ørsted 18/9 33 Anne Margrethe Mikkelsdtr. Arctander af Ørsted i F., f. c. 94, † 24/5 78, E. e. J. N. Steen ss.; 1 S., 3 D.; 2 ~ Kolding 30/10 78 Mette Sophie Martinsdtr. Braëm af Raarup, f. c. 17, † her 19/5 90, E. e. Hans Nicolaisen Goldbech til Skovgd., Kollerup S., siden i Haughus, Jelling S.; u. B.; see M. F. Juell i Ørsted i F.; Jochum S. H. M. i Aale-T.; [# 1790; † Blenstrup, Enslev S., 28/6 93 (b. Enslev 5/7); han kalder i Indberetningen 1773 Kaldet ringe og Præstegaarden miserabel; men hvorfor da flytte fra Ørsted?; N. 395].

KUM II, s. 453 (»Henricus Monradus«, 19 år gl.); Kbg. Ørsted (1694-1769) opsl. 114 (1. vielse); Kbg. Onsild (1687-1792) opsl. 135 (1. hustrus begr. 84 år gl.), opsl. 153 (2. hustrus begr. »Provstinden Monrad«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Randers amt, Gjerlev hrd. nr. 26, Onsild hrd. nr. 81, 91; Nygaards sedler: 2. vielse, entlediget 1790, begr. (86 år, 2 mnd. gl.), 2. hustrus 1. vielse (1756); EM bd. 5, s. 416-417.

15. 15/1 1790, o. 28/4 [D. p. C.] Johan Frederik Boeck; [12/4 1799 Maribo-H.; see der].

16. 12/4 1799, o. 22/5 [Inf. p. Waisenhuset 4/6 96] Niels Christian Fohlmann, f. Kbh. 5/11 69; F. Didrik Christ. F., kgl. Blokkedreier og Stolemagermester v. Sø-Etaten; M. Ane Marie Clausdtr.; St. Kbh. 88; C. 29/4 94, l.; ~ Lovise Christine Selbmann, f. Kbh.; 5 B.; [† 12/7 1808].

17. 6/1 1809, o. 15/2, Jørgen Christian Funder; [28/2 1827 Storring-S.-G.; see der].

18. 10/5 1827, o. 8/6, Bertel Bruun; [6/5 1835 Bjerregrav-Aa.-T.; see der].

(22/7 – 23/9 1835. F. C. Jürgensen; see Bogense-S.).

19. 21/10 1835, o. 18/12, Christian Friis; [29/12 1851 Asfærg-F.; see der].

20. 27/2 1852 [p. Cap. Raklev 8/12 38, o. 31/1 39; Rørby 29/10 39; Asnæs 3/7 40; Svallerup 12/5 42] Ditlev Mehl af Raklev, f. 15/11 11; St. Aarh. 28; C. 3/5 36, h.; O.; [# 27/2 1858; levede i Ørsted i Jydld. 68].

21. 10/5 1858 [p. Cap. Aale-T. 12/6 45, o. 22/10; past. vic. her . .] Peter Riber; [28/3 1863 Aale-T.; see Raarup].

22. 16/6 1863 [p. Cap. Ballerup-M. 25/3 51, o. 9/4; Lyderslev-F. 2/9 55; Slag. St. Mikkels K.-H. 23/4 60] Peter Holger Gjessing af Ballerup-M., f. Herslev 3/9 21; St. Nykjøb. 41; C. 9/5 48 (15/1 49), l.; ~ 28/5 48 Anna Johanne Magdalene Ernst af S. Jernløse-S., f. 5/2 25; 1 D.; [† 29/11 1872. „En stille, mild Personlighed, som i alle sine Stillinger stod i et velvilligt Forhold til sine Sognefolk“. See D. T. 72/329].

23. 22/2 1873 [Cap. p. p. Gjern-S. 15/1 71, o. 24/3] Hans Ahrendt Barfoed af Allerup-D., f. Ølby 25/11 34; St. Od. 55; C. 28/6 61, h1.; (78) O.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.