Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1228. Tørslev (Øster-) og indtil 1763 Dalbyover,

Gjerlev Herred, Randers Amt, Aarhuus Stift.

K. 4/608; P. 11; M. S. III.; Aarh. M.; Lkm. 5/520; Kbg. 1721.
Anm. Dalbyover blev efter Rescr. 7/9 1759 Annex til Vindblæs. Den nye Kirke indviet 13/8 1876.
———————————

1. (1546. 50). Niels Høg; Pr. 46; see Etm.; [fik 7/4 1546 »Brev paa Provstiet i Randers, som Niels Schrifver fradøde, med Residensen og al anden Bettighed at nyde saa frit, som fremfarne Provster før ham, undtagen de to Sogne Hald og Leen, hvilke kgl. Maj. selv vil besørge med Sognepræster«].

DKR s. 286-287.

2. 15 . . F. S.? Jacob Nielsen (Madsen?); ~ Anne . . . , der overlevede ham; see Etm.; [† c. 1584].

3. 1584. F. S. Mads Jacobsen; [† c. 1602].

KS 3:2 (1877-80), s. 206.

4. 1602 [Rtr. Rand. 98] Rasmus Jensen af Støvring-M.; St. i Kbh. (94); Pr. 12; see Etm.; Hans R. i Gjerlev-E.; [† 1646].

F-P s. 135 (»Erasmus Joannis«); KS 5:2 (1903-05), s. 552; 3:2 (1877-80), s. 746.

5. o. 4/9 1646 [Cap.* 37] F. S. Jens Rasmussen; St. Aarh. 24; ~ Else Pedersdtr.; 3 S., 1 D.; 2 ~ Etm.; [† 1655].

KUM I, s. 70 (»Iohannes Erasmi Tøslevus«); P-Aarh. f. 12b, opsl. 15; Randers tingbog 1655, f. 319;1662, f. 95, 115.

6. o. 31/7 1655. Peder Andersen Munch; vist St. Roesk. 43; ~ F. E.; u. B.; 3 ~ Etm.; [† 1659].

KUM I, s. 177 (»Petrus Andreæ Munchius Viellensis«); Randers tingbog 1662, f. 95, 115.

7. o. 13/6 1659. Henrik Olsen af Rand. Graabrødre K.; St. Rand. 51; ~ F. E., der overlevede ham; [† 1666; en god Poet; han Død skal være bleven ovenfra sagt hans Fader, idet han døde].

KUM I, s. 230 (»Henricus Olaj«); Randers tingbog 1662, f. 95, 115.

8. 29/8 1666, o. 11/5, Jens Arentsen Printzler; St. Fdbg. 60; Pr. 29/7 81; 1 ~ Geske Clausdtr.; 5 S.; 2 ~ . . . ; 1 D.; see Arnt J. P. i Serup-L.; Claus J. P. i Tvede-L.; Frederik J. P. i Brorstrup-R.-H.; Otto J. P. i Als; Etm.; [† 1704; ved Rescr. 15/9 1691 blev paalagt Kaldet en aarlig Afgift af 100 Rdlr. til Bisperesidentsens Vedligeholdelse; Pg. pr. . . ; Eptph.].

KUM I, s. 279 (»Ianus Arnoldi Prentzlerus«); P-Aarh. f. 7b, opsl. 10; f. 48b, opsl. 52, f. 57b, opsl. 61; E. Brejls skifteuddr.: Århus byfoged nr. 626; FAaW, s. 26.

9. 7/5 1701** [Skp. 00] Mag. Andreas Jacobsen Borchhorst af Broust-S., f. 2/6 73; St. Aalbg. 91; C. 22/9 93, illum.; Hør. Thisted 96; p. Cap. Aalbg. Bud. K., k. 29/3 99, o. 31/3; Ferslev-D.-V. s. A.; Mag. 08; ~ F. D. Geske Jensdtr. Printzler; 8 B.; [† 7/6 1721].

KUM II, s. 182 (»Andreas Iacobi Borchost«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ålborg stift nr. 74, 395.

10. 18/7 1721, o. 29/8 [Hør. Aarh. (18-20)] Hans Christopher Jacobsen Hensemann el. Hensmann, f. Aarh. 26/1 87; St. Rand. 05; C. 20/4 11, n.; Pr. 13/5 39; ~ Randers 18/3 17 Mette Marie Johansdtr. Piper, d. Rand. 29/5 1696, b. 8/9 57; (Sstr. t. Peter C. P. i Udbyneder-K.); F. Johan Peter P., Hospforst.; M. Karen (Cathrine) Pedersdtr. Wendel (Sstr. t. Mette P. W. ~ H. D. Mossin i Rand., Moster t. J. J. Thorson i Nors-T. og t. H. Ottesen i Ledøie-S.); see Christian F. H. H. i S. og N. Onsild; Jacob H. H. i Vindblæs-D.; [† 17/3 1763; havde Proces med Biskop Braëms Søn angaaende de 100 Rdlr. (see ovenfor), som skulde svares af Kaldet; blev vel frikjendt, for at betale dem, af Commissarierne og Høiesteret, men strax efter udkom en kgl. Befaling af 1725, at Pengene skulde betales som tilforn; „Sognepræsten Hr. Hans Hansmann (dvs. Hensemann) prædikede og forklarede Texten temmeligt vel, ligesom og paa hans øvrige Opførsel Intet er at sige“. (Biskop Hygoms Dom; see J. H. 3/379)].

KUM II, s. 306 (»Ioh. Christophorus Hensmannus«, 18 år gl.); Nygaards sedler: Vielse, børn i Århus, børn i Ø. Tørslev, hustrus begr., død.

11. 1763 [S. og N. Onsild 27/4 53] Jens Tollefsen Meldal*, f. Vibg. 10/5 19; F. Tolluf Gundesen M. fra Norge, Brbr.; M. Hilleborg Jensdtr. Riis; St. Vibg. 38, Bacc, 39; C. 25/10 45, n.; Hør. og Cant. Aalbg. 41; p. Cap. Elling-T. 23/10 50, o. 9/12; Sæby 30/7 51; Sp. Ø. Tørslev 7/9 59*; Pr. 12/8 68; 1 ~ 11/4 54 Ingeborg Dorothea Nielsdtr. Langballe; F. Kmrd. N. L. i Aarh.; M. Vita Nichelsdtr. Seidelin af Skanderborg-S.-S.; u. B.; 2 ~ 18/3 55 Maren Johansdtr. Lønborg af Aarh. Dk. 1 r. Cap., f. 4/10 29, † Mariager 16/4 12; 5 S., 5 D.; see Peter M. i Vium-S.-A.; P. M. E. Wagaard i Skelund-V.; J. C. Hegelund i Virring-E.; [# 1790; † Mariager 14/8 92; N. 384].

KUM II, s. 596, 598 (»Ianus Tollonis Meldalinus«, 20 år gl .); Sixhøj nr. 1025; E. Brejls skifteuddrag: Mariager byfoged, nr. 404.

12. 16/4 1790 [Hinge-V. 19/6 61] Albert Sadolin* af Vibg. Sortebrødre K., f. 24/1 36; St. Vibg. 56; C. 23/9 58, h.; Pr. 91; ~ 61 Marie Kirstine Ravn af Hinge-V., d. Høibjerg 23/5 39, † 16/10 07; 11 S., 5 D.; see Usias A. D. S. i Hellevad-H.-Ø.; Ole J. S. i Hurup; J. N. Danæus i Aale-T.; (M. N. Schmidth i Ølsted; E. Wesenberg i Stadager-K.); [† 23/11 1810; N. 514].

KUM III, s. 159 (»Albertus Sadolin«, 20 år gl .); Sixhøj nr. 1225.

13. 11/5 1811 [1 r. Cap. Aarh. Dk. 27/4 98] Christian West Hertel, f. V. Mariæ p. Bornholm 1/5 48; F. Samuel Simonsen H. af Rynkeby-R., Degn; M. Marg. Elisabeth Jørgensdtr. Sode af Nyker (?) el. Nylarsker?; St. Aarh. 69; C. 13/7 74, h.; P. til Kbh. Fred. Hosp. o.s.v. 14/4 84, o. 21/4; Sp. Ørslev-S. 20/3 89; ~ 4/11 89 Mette Kirstine Riise af Nimtofte-K., f. 35, † Aalbg. 6/5 38; mindst 1 S., 1 D.; see Jacob S. H. i Eltang-V.; [† 9/7 1817. Forf. af den bekjendte Beskrivelse over Aarh. Dk.; N. 249; E. 1/644 og S. 1/778].

14. 12/11 1817 [Dalbyneder-R.-S. 10/6 85] Peder Marcussen Høeg af Hjermind-L.-H., f. 1/8 53; St. Aarh. 77; C. 24/4 81, n.; p. Cap. Holbæk-U. 27/8 84, o. 8/9; 1 ~ Voldby 6/8 86 Kirstine Birgitte Jeremiasdtr. Müller af Karlby-V., f. 12/3 53, Skifte 1/8 03; 1 S., 2 D.; 2 ~ Kallundbg. 2/7 04 Magdalene Jensdtr. Møller, d. Horsens 15/12 65, † Mariager 25/9 46, E. e. Jacob Buchhalf, Forv. i Barrit S.; F. Jens Nielsen M., Kbmd. i Horsens; M. Abel Margrethe Adamsdtr. Helms (E. e. J. S. M. Braëm i Urlev-S.); [† 5/5 1832].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Randers Amt, Gjerlev hrd. nr. 31; Nygaards sedler: 1. vielse, 1. hustrus dåb, børn i Dalbyneder, ft. 1787, ft. 1801, enkens død, enkens forældre, enkens 1. ægteskab; Kbg. Kalundbg. (1770-1815), s. 149, opsl. 374 (2. vielse).

15. 7/9 1832 [Kullerup-V. 12/9 28] Olaus Lund; Pr. 22/4 35; [30/6 1838 Agerskov; see der].

16. 13/10 1838 [Brande 22/10 23] Niels Bay Lund, f. Rand. 22/6 88; F. Rasmus L., Kbmd.; M. Sophie Bay; St. Rand. 05; C. 9/7 16, h.; p. Cap. Thisted-T. 19/5 20, o. 23/8; ~ 18/5 24 Johanne Sophie Carstensen af Thisted-T., f. 18/5 92, † Rand. 27/2 66; 4 S., 1 D.; see Christian E. L. i Øsløs-V.-A.; Marcus A. S. L. Cat. i Lemvig; Rasmus L. i Jetsmark; [† 13/3 1845; truedes i længere Tid med Blindhed; B. D. G. 1/180].

17. 30/6 1845 [Gjedsted-F. 30/10 22] Jacob Jacobsen, f. Roesk. 18/9 86; F. Johan J., Bager; M. Mette Kirstine Brønniche; St. Roesk. 05; C. 22/7 13, h.; p. Cap. Magleby-H. 25/5 16, o. 2/10; R.* 14/4 43; ~ 27/11 22 Elise Birgitte Jensen, f. Kbh. 14/5 90, levede 68; F. Jørgen J., Løber hos Prindsesse Louise Augusta, siden Skovrider paa Vallø; M. Bolette Fred. Nyholm af Slaglille-B.; u. B.; [† 4/2 1848; bekjendt Landoeconom; E. S. 1/922].

18. 2/5 1848 [Holmsland 1/5 41] Carl Frederik Hassenfeldt, f. Sorø 11/5 00; F. Cicilianus Nic. H., Forstkassr. ved Academiet; M. Anna Marie Hansen; St. Fdbg. 17; C. 14/1 28, l.; Velling 13/8 30, o. 11/11; 1 ~ 8/10 30 Lisette Christine Jensen, f. Kbh. 1/4 01, † 28/6 48; F. Peter J., Uhrmager; M. Christiane Elisabeth Jensen; 3 B.; 2 ~ Veile 25/10 49 Helene Christine Elisabeth Henckel, f. Veile 15/7 27; F. Peter Gottfred H., Tobaksfabr.; M. Christiane Margrethe Davidsen: u. B.; [† 27/5 1852; E. 1/541 og S. 1/719].

19. 23/8 1852 [Rubjerg-M. 27/9 36, o. 16/11] Ludvig Selchau, f. p. Sonnerupgd. 6/12 06; (Tvillingbdr. t. Hans S. i Lem-V.); F. Henrik Chr. S., senest Eier af Flaskekroen og Districtscomm. v. Kystpolitiet; M. Anna Lovise Frandsen; St. Chrhvns. Bgdsk. 24; C. 30/4 33, l.; (Klovborg-T.-G. 8/7 – 21/8 51); ~ 1/11 36 Ida Johanne Prom, f. Kbh. 15/7 10; F. Otto Daniel P., Tømmermd. p. Holmen; M. Joh. Holte; (51) 7 B.; see Ernst Prom S., cd. th. 74/2; [# 24/1 1872; boer i Kbh.].

Elvius s. 543.

20. 1/4 1872. Christian Cornelius Lerche Lakjer; see Guldager.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.
 
 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1332. Vindblæs og, efter Rescr. 7/9 1759, Dalbyover,

Gjerlev Herred, Randers Amt, Aarhuus Stift.

K. 4/342; M. S. III.; Aarh. M.; Lkm. 5/528; Kbg. 1735.
Anm. Vindblæs hørte tidligere til Mariager res. Capellanie; Dalbyover var Annex til Ø. Tørslev. Vindblæs med kgl. Resolution 18/12 1872 Annex til Falslev; Dalbyover lglds. til Dalbyneder. Præsten boer i Norup.
———————————

1. 27/4 1742 [r. Cap. Mariager o.s.v. 27/10 41] Jochum Klog, f. c. 12; St. pr. 30, Bacc. 31; [hans Project, at Vindblæs skulde være et Kald for sig, blev ham selv til liden Baade; thi han havde forbundet sig til, selv at forskaffe en Pg. med Jord; maatte kjøbe en stor Bondegd., Kragelund, tilligemed Kirken og andet Gods, som han siden igjen maatte pantsætte; kom derved i en vidtløftig Gjæld; hans Levemaade blev uordentlig og han faldt i Griller; svarede ei længer til sit Navn, men begik en og anden Forseelse; takkede uformodentligt af fra sit Embede 1749; drog til Kbh., hvor han opholdt sig med sin Hustru, som han kunde; blev dog omsider for hans Dumdristighed og idelige Overløben kaldet til Christiansdal el. Dalum og Sanderum, et stort og rigt Kald i Fyen, hvor hans Opførsel blev Intet bedre (Lkm.); see Dalum-S.].

2. 4/7 1749. Jacob Hansen Hensemann af Ø.-Tørslev-D., f. c. 17; St. pr. 37; C. 17/9 43, n.; ~ Skibsted 14/7 52 Anna Helene Henningsdtr. Irgens af Skibsted-L., f. 9/10 34; 2 ~ J. J. Irgens i Als; see Henning A. H. i Baarse-B.; [b. 23/4 1765].

KUM II, s. 587 (»Iacobus Hensmann«, 20 år gl.); Nygaards sedler: Vielse, børn i Vindblæs, barn i Skibsted, begr..

3. 16/8 1765 [r. Cap. Mariager-H.-S. 4/11 57] Jørgen Sørensen af Døllefjelde-M., f. c. 19; St. Nykjøb. 42; ~ Mariager 25/5 58 Kirstine Sørensdtr. Betzer, som overlevede ham; B.; [† 4/3 1773].

KUM III, s. 24 (»Georgius Severini fil.«, 24 år gl.); Nygaards sedler: Vielse, død, bev. til uskiftet bo; Kbg. Mariager (1683-1759) opsl. 465 (vielse).

4. 15/4 1773 [p. Cap. Skorup-T. 18/8 69] Peder Mathias Lassen af Ulvborg-R., f. 17/4 46; St. Vibg. 63; ~ Falslev 9/3 74 Mette Marie Schmidt af Falslev-K., † 2/11 77; 1 D.; [b. 28/2 1777].

KUM III, s. 235 (»Petrus Matthias Lassen«, 18 ½ år gl.); Sixhøj nr. 1297; Kbg. Vindblæs (1771-1795), f. 103a, opsl. 64 (begr.); E. Brejls Skifteuddr.: Gejstl. sk. i Randers Amt, Gjerlev hrd. nr. 10.

5. 15/5 1777, o. 23/7, Johan Herman Henrich Bruns, d. Bergen Korsk. 15/9 46; F. Christian B., Kbmd. i Bergen; M. Elsebe Daniels; St. Bergen 66; O.; [† 25/12 1777, b. 2/1 78].

KUM III, s. 264 (»Ioannes Bruuns«, 21 år gl.); Kbg. Vindblæs (1771-1795), f. 103a, opsl. 65 (begr.); Digitalarkivet: Dåb i Bergen; E. Brejls Skifteuddr.: Gejstl. sk. i Randers Amt, Gjerlev hrd. nr. 11.

6. 11/2 1778, o. Kbh. 18/3 [Degn i Uby 76] Niels Lauritsen Baden, f. Vestergd. i Bisholt, Skjolde Sogn, 23/5 40; F. L. Nielsen v. B. i Vester Bisholt, Skjold S.; M. Anna Mathiasdtr.; St. Hors. 63; C. 9/6 68, h.; ~ 76 Christine Rørbye, † p. Hersomgd., Hersom S., 06; (Sstr. t. Jørgen H. R., 2 r. Cap. t. Kbh. Nic. K. og Halvsstr. t. John R. i Uby); F. Niels Joensen R., Skipper i Hors.; M. Barbara Christiansdtr. Spend; u. B.; [† 1800].

E. Brejls skifteuddr.: Horsens kbst. nr. 1339, 654; Gejstl. sk. i Viborg amt, Rinds hrd. nr. 40.

7. 21/2 1800 [Vegerslev-V. 96] Jens Henrik Fischer; [17/2 1804 Steenmagle-S.; see Bregninge-B.].

8. 3/4 1804, o. 27/6, Hans Fæster, f. Aarh. 70; F. Jes F., Kbmd.; M. Cathr. Magd. Stabell; St. Aarh. 88; C. 8/5 94, h.; [# 16/5 1821; † 16/7 s. A.].

(3/10 – 10/11 1821. J. Fabricius; see Sjørring-T.).
(13/1 1822. V. Neess; see Varde).

9. 7/8 1822 [Cat. Ærøskjøbing 3/9 19] Niels Christian Tobias Lange; [19/9 1828 N. Søby-H.; see Viskinde-A.].

10. 26/11 1828, o. 21/1 29 [c. Adj. Fdbg. 25; Adj. ss. 6/7 26] Michael Henrik Ludvig Dahlerup; [1/1 1839 Gjerlev-E.; see Ballerup-M.].

11. 16/3 1839 [Anholt 22/2 33] Gabriel Adam Tryde; [18/5 1851 Saxkjøbing; see der].

12. 6/1 1852 [p. Cap. Storring-S.-G. 15/1 42, o. 18/2] Nicolai Carl Voetmann; [5/1 1863 M. Bjergby-B.; see der].

Bestyres siden af en pastor vicarius, da en Omannectering skal finde Sted.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.