Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1349. Vium og Lysgaard,

Lysgaard Herred, Viborg Amt, Aarhuus Stift.

K. 4/409; P. 32; M. S. III.; Aarh. M.; Lkm. 5/429; Blichers Topographie 267; Kbg. Vium 1770, Lysgaard 1763.
Anm. De ti første Præster til 1754 siges, at have været af een Slægt, men det er ikke nærmere oplyst hvorledes.
———————————

1. c. 1537. Søren Jensen; ~ . . . ; vist 2 ~ Etm.; see J. Sørensen her; [† 1563].

2. 1563. Kjeld Nielsen; vist ~ F. E.; [levede endnu 1572; havde vist dette Aar Jens Nielsen som Cap.].

DD III, s. 102, 103.

3. 1565. Jens Sørensen, en Søn af Nr. 1; see Etm.; [† 1592].

4. 1592. F. S. Thøger Jensen; see Etm.; [† 1620].

5. 1620. Thomas Christensen; St. Rand. 14, Bacc. 18; vist ~ F. D.; vist 2 ~ Etm.; see T. Thomsen her; [† 1625].

KUM I, s. 14, 33 (»Thomas Christierni/Christiani f. Randrusiensis«).

6. 1625. Erik Christensen Paasche; St. Vibg. 20; vist ~ F. E.; see Thomas E. P. i Hemmet-V.; [† 1651; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarh. 1625].

KUM I, s. 42 (»Ericus Christiani Paschatius«); Sixhøj nr. 216; KS 3:2 (1877-80), s. 754 (»Ericus Christiani Paschatius (vocatus ad Parœciam Wium cis Wiburgum).«).

7. o. 21/2 1650. F. Sts. Thøger Thomsen; St. Vibg. 43; ~ Kabbel, Nørlem S., 16/5 50 (trol.) Barbara Jensdtr.; see Etm.; S. J. Bagge i Broust-S.; J. J. Bloch i Kollerup-S.; [† 1694; lærd og ærværdig].

KUM I, s. 178 (»Theocharus Thomæ Vium«); Sixhøj nr. 141; P-Aarh. f. 13b, opsl. 16 (»Theocarus Thomæ Wiumius«); AaB s. 168-69; Nygaards sedler: Trolovelse.

8. 6/11 1686**, o. 21/11 90. Daniel Andersen Thorning af Torning-K.; St. Slag. 76; vist ~ F. D. . . . Thøgersdtr.; see Etm.; [† 1723; lærd, veltalende, lovkyndig og ustraffelig].

KUM II, s. 64 (»Daniel Andreæ Torning«); P-Aarh. f. 59b, opsl. 63; »see L. F. Bloch i Ramme« ugdår, se E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøbing amt, Vandfuld hrd. nr. 6 og 36, Københavns byting nr. 530.

9. 21/9 1718*, o. 14/5 23, F. S. Anders Danielsen Thorning, f. 96; St. pr. 14; ~ Inger Sophie Jacobsdtr. From af Torning-K., † Skive 1/12 76; 15 B.; [† 16/3 1750; just ikke ilde lidt, men just heller ikke meget agtet af Sognefolkene; der skete mindst eengang Indførsel i hans Bo; fyldig og stærk af Legemsbygning, liden af Statur; ferm og resolveret; godt Gemyt, følsomt og godvilligt Hjertelag; men Cultur kjendte han nok aldrig engang af Navn (Blicher l. c.)].

KUM II, s. 387 (»Andreas Danielis Thorning«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Viborg amt, Lysgård hrd. nr. 15, 22, Hindborg hrd. nr. 45.

10. 5/7 1750 [Manø 17/4, o. 26/5 s. A.] Peder Andersen Lyngbye, f. Østrup, Aarh. Stift, 22/7 18; F. A. Pedersen Bruun, siden Degn i Brøndum v. Skive; M. Bodil Andersdtr.; St. Vibg. 41, Bacc. 47; C. 18/1 45, n.; 1 ~ Kbh. Hel. G. K. 8/7 50 Anna Marie Lymann (maaskee Sstr. til A. P. L. i Gloslunde-G.) fra Kbh.; F. Bogbinder; 2 ~ 13/7 57 Regine Hansdtr. Lemming af Kbh. Nic. K., f. Nybg. 34, b. St. Nic. K. 7/10 91; 1 S., 2 D. (eft. Blicher 4 D.); [tabte sin Samling, saaledes at han f. Ex. Søndag efter Juul 67 gav sig til, at synge midt under Prædikenen, blev afsat ved Høiesterets Kjendelse 1769; kom i St. Hans Hosp.; † 19/7 84; Anledningen til hans Afsindighed var hans Hang til Pietisme; Pg. br. 1/4 60].

KUM III, s. 16, 71 (»Petrus Andreæ Lyngbye«, 23 år gl.); Sixhøj nr. 1058; E. Brejls skifteuddr.: Københavns amt, nr. 346; Kbg. Kbh. Nikolai K. (1767-97 D.) opsl. 206 (begr.), opsl. 304 (enkens begr.).

11. 26/1 1770 [Almind-S. 1/3 54] Niels Jensen Gundestrup, f. Gundestrup 13; F. Skræder; St. Aarh. 36; C. 5/8 45, h.; Observator paa Rundetaarn; D. p. C.; ~ 9/1 55 Kirstine Frederiksdtr. Ermandinger af Kragelund-F., f. c. 33, b. Daugbjerg 9/6 90; u. B.; [† 7/3 1779; besad især Styrke i Mathematik, Astronomie og Mechanik; velvoxen, net og ligefrem; ærlig retskaffen og virksom; ikke just begavet, men æret og elsket (Blicher)].

12. 5/5 1779, o. 4/8, Niels Blicher; [18/12 1795 Randlev-B.; see der].

13. 23/3 1796 [r. Cap. Mariager-H.-S. 14/10 91] Daniel Grønbech, f. Kbh. 29/4 64; F. Jens G., Brbr.; M. Øllegaard Mikkelsdtr.; St. pr. 83; C. 1/4 88, n.; Fp., o. 3/9 88; Hjelpep. Skjelby-Gj. 89; Stege s. A.; ~ Laurence Margretha Reimer; see C. Lemvigh i Krummerup-F.; [# 3/4 1807; † 27/6 52; sindssvag].

Ved Rescr. 12/7 1807 blev Lysgaard Annex til Almind, og Sjørslev til Vium.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.
 
 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1350. Vium, Sjørslev og fra 27/12 1816 Almind,

Lysgaard Herred, Viborg Amt, Aarhuus Stift.

Anm. Almind havde tidligere Sjørslev og fra 12/7 1807 Lysgaard til Annex.
———————————

1. 12/7 1807 [Almind-S. 23/3 05] Peter Meldal* af Ø. Tørslev, f. 17/2 68; St. Aarh. 89; C. 29/10 95, n.; p. Cap. Tvede-L. 15/3 99, o. 24/4; Nebsager-B. 24/4 01; Sp. Ferring 24/7 s. A.; ~ 6/1 02 F. E. i Ferring: Christiane Marie Randrup, † 18/4 48; 4 S., 5 D.; [# 14/11 1852; † 23/4 53].

2. 25/2 1853 [p. Cap. Gjerlev-D. 19/12 40, o. 6/1 41] Frederik Foss Stampe Krarup; [19/9 1864 Lønborg-E.; see der].

3. 27/11 1864 [Skagen 19/9 57] Anders Larsen Bruun, f. Hjermeslevgd. 10/4 20; F. Claus Christ. B., Godsforv.; M. Elisabeth Marie Vibekke Obel af Dronninglund; St. Roesk. 39; C. 29/4 45, h.; p. Cap. Fanefjord 5/9 46, o. 21/10; (Møgeltønder 30/6 64); 1 ~ 8/8 49 Claudine Petrea Obel af Fanefjord, f. Jetsmark 23, † 27/8 62; 1 S., 2 D.; 2 ~ Aalbg. 23/9 64 F. Sstr. Sophie Amalie Hedvig Obel, f. Jetsmark 25; 3 ~ 10/6 73 Andrea Frederikke Christiane Obel, E. e. Skovfgd. Riegels, f. 1/11 37; F. Tobaksfabrikant i Aalbg.; see Christ. B., cd. th. 76/2; [11/2 1881 Gyllinge-G.].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.