Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 157. Broust og til 14/5 1817 Svenstrup, nu Annex til Torslev,

Ø. Han Herred, Hjørring Amt, Aalborg Stift.

A. H. N.; V. 48; M. Nr. 497; E. M.; M. S. III.; Lkm. 4/219; P. M. 107; L. S. v. W; Kbg. 1728.
[Med mindre andet er oplyst, er korrektioner og tillæg fra Klitgaard, se nedenfor.]
———————————

0. (1515. 35). Jens . . .; var Medlem af Guds Legem Lav i Aalborg 15, blev 35 stævnet for Kongens Retterting af Niels Rotfeld i Bratskov for at have taget og bortført og delt hans Faar og Lam med mere Gods, antagelig under Clemensfejden.

1. (1553). Hans . . .

2. (1556). Kjeld Lauritsen; [c. 1569 Vestervig-A.; see der].

3. 1569. Jens Sørensen Quist; var her endnu 1584; [† c. 1589].

KS 2:6 (1872-73), s. 621.

4. (1596. 1638) Gregers Iversen; Pr. (20. 30); mindst 1 S.; [vist # 1638; † c. 40; eiede et Hus i Nibe].

PT 11:3 (1942), s. 244 (se nedenfor).

4b. c. 1638 [p. Cap.* 34] Peder Christensen; maaskee St. Aalbg. 34; [afsat 39 fordi hans Hustru kom for tidlig i Barselseng; fik 4/1 39 kgl. Benaadningsbrev og maatte 2 Aar efter Brevets Datum faa Præstekald].

KUM I, s. 122 (»Petrus Christierni Cimber«).

5. 1638. [p. Cap.* 34**] Laurits Jensen Bjørn; [1639 Jerslev-B.; see der].

6. 1639 [maaskee Rtr. Ebeltoft 30]. Jens Jensen Mørk; St. Aarh. 28; 1 ~ Maren Frandsdtr., † •/3 51; 2 ~ Margrethe Jensdtr.; med begge 2 S., 3 D.; 2 ~ Etm.; [† c. 1662; var i Ord, for at kunde den sorte Kunst].

KUM I, s. 92 (»Ioannes Ioannis Mørcke Arhus.«); L. J. Bøttiger: Æbeltoft og Omegn, Aarhus 1893, s. 196.

7. 17/7 1663. Poul Christiansen Struch el. Strauch; St. Od. 55; ~ F. E.; 1 S., 1 D.; 3 ~ Etm.; [† 1667].

KUM I, s. 260 (»Paulus Christierni«).

8. 1667. Niels Jørgensen Bratbjerg, vist f. Bratbjerg, Broust S.; vist St. Aalbg. 54; ~ F. E., levede 90; u. B.; [† 1672].

KUM I, s. 249 (»Nicolaus Georgii«).

9. 8/11 1671**, o. 29/12, Jacob Mouritsen Borchhorst af Gunderup-N., f. 29/6 46; St. Aalbg. 66; Pr. 15/10 84; ~ Maren Andersdtr. Bodum af Boddum-Y.-H., f. c. 20/12 54, b. 2/4 Thisted 39; 3 S., 4 D.; see Andreas J. B. i Ø. Tørslev-D.; P. S. Aagard, r. Cap. Horsens; [† 25/7 1689].

KUM I, s. 338 (»Iacobus Mauritij Borckhorstius«); Kbg. Thisted (1698-1764, bog nr. 3), opsl. 142 (enkens begr.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ålborg stift nr. 74, 395; Nygaards sedler: Dåb.

10. 22/10 1689, o. 27/11 [Hør. Aalbg. 86] Christian Sørensen Hortulan, f. Aalbg. 11/1 61; F. Gartner; St. Aalbg. 82; C. 7/11 84, n.; ~ Birgitte Mogensdtr. af Ugilt-T.; 1 S.; 2 ~ Etm.; see Mogens C. H. i Skyum-H.; [† 16/5 1693].

KUM II, s. 116 (»Christianus Severini Hortulanus«).

11. 3/6 1693, o. 9/8, Søren Jørgensen Bagge af Grenaa, f. 30/8 64; St. Kbh. 87, Bacc. 88; Huslærer i 4 Aar c. 90; C. 12/6 93, h.; 1 ~ F. E., † eft. 98; 2 ~ 9/11 02 Else Thøgersdtr. Vium af Vium-L., f. 30/10 61; 2 ~ 8/10 08 J. J. Bloch i Kollerup-S.; [† 24/8 1707].

KUM II, s. 152 (»Severinus Bagge«); AaB s. 168-69.
(24/10 1702*. R. Teilgaard).

12. 11/11 1707, o. 9/12, Christian Henrik Mortensen Mygind, f. Mygind 11/5 82, (Bdr. t. Anna M. M. ~ J. P. Sparre i Sønderup-S.); F. M. Jensen M., siden p. N. Skovgd.; M. Anna Rasmusdtr.; St. Od. 03; C. 07, h.; Pr. 14/10 22; ~ Margrethe Marie Kirstine Daniton, f. c. 71, † Vadum 26/1 67; den bekjendte Botanicus Frants M. var deres Søn; [† 1734].

KUM II, s. 285 (»Christianus Henricus Myginde«, 23 år gl.).

13. 5/2 1734 [Aggersborg 6/4 31, o. 8/8] Jens Christensen Spliid af Vreilev-H., f. 5/9 96; St. Aalbg. 14; C. 16, l.; Pr. 6/5 34; ~ 5/2 32 F. E. i Aggersbg. Sidsel Christiansdtr. Lassen, f. 30/12 04, † Aalbg. 17/11 79; F. C. L., Forp. p. Aggersborggd.; M. Anna Albretsdtr.; see Christen J. S. i Hellested; [b. 9/4 1742].

KUM II, s. 385 (»Ianus Christierni Spliid«, 19 år gl.).

14. 11/5 1742, o. 25/7, Johan Ernst Røttgersen Tegder; [17/9 1751 Skjødstrup-E.; see der].

15. 5/11 1751, o. 22/12 [Skllrr. i Voer 40] Thomas Pedersen Kattrup; [1752 Hylke; see der].

16. 26/5 1752, o. 1/8 [Aman. Vibg. 51] Vilhelm Vilhelmsen Riis, d. Vibg. 19/6 26; F. V. R., Landsthingsskriver; M. Anne Christine Thygesdtr. Jespersen (Sstr. t. J. Thygesen i Vinkel-R. og Moster t. P. Harck i Gjødvad-B.); St. Vibg. 44; C. 46, h.; Hør. Vibg. 49; ~ 16/11 53 Anna Pedersdtr. Brøchner af Karby-H.-R., E. e. Forp. Jacob Ernst Rammel, f. 25, † 26/3 73; 3 S., 3 D.; [† 2/4 1773 af Sprinkler tilligemed Konen og 1 S., som bleve begravne s. D., samt 6 Personer i hans Huus].

KUM III, s. 41 (»Wilhelmus Riis«, 20 år gl.); Sixhøj nr. 1095, 1142.

17. 10/12 1772*. Christian Sørensen Sinding af Alsted-B.; St. Aalbg. 69; [† 26/4 1773 af Sprinkler før Ordinationen].

18. 3/6 1773, o. 6/8 [Aman. Aalbg. 67] Hans Bang, f. Od. 25/1 42; F. Lars B., Krigscomm.; M. Cathrine Westermann; St. Od. 61; C. 8/3 63, h.; Hør. Fred. 65; Pr. 93; ~ Aalbg. 19/10 73 Margrethe Cathrine Hygom, Biskoppens Broderdtr., † 17; u. B.; [† 23/5 1809].

KUM III, s. 213 (»Ioannes Bang«, 20 år gl.).

19. 21/7 1809 [p. Cap. Aalbg. Bud. K. 15/5 07, o. 10/6] Carl Frederik Jansen; Apr. i Jerslev, Ø. Han og Hvetbo Herreder 11/6 17; Svenstrup blev v. Rescr. 29/1 17 Annex til Torslev; [22/10 1823 Torkildstrup-B.; see der].

20. 26/3 1824 [Miss. Umanak, Grld., 28/3 17, o. 9/4] Christian Frederik Jacobsen, d. Bislev 30/3 88; F. J. Nielsen, Skllrr.; M. Joh. Sørensen; St. Aalbg. 10; C. 22/10 16, n.; ~ Kbh. Frue K. 25/6 24 Dorthea Cathrine Hauschou, f. c. 85, † Kjetterup Sogn 13/1 61; 1 D.; [# 26/3 1858; † Huusby, Kjetterup Sogn, 25/11 59].

21. 6/9 1858 [Askø 20/3 52] Henning Frederik Brummer; [5/9 1866 Oddense-O.; see der].

22. 29/11 1866 [Cat. Kbh. Holmens K. 12/1 62; Ord.-Tilladelse 21/2, o. 9/4] Ludvig Jacob Marius Ulricus Thomsen, f. Kbh. 16/7 24; F. Confrd. Andreas Peter Th., Justitiarius i Landsover- samt Hof- og Stadsretten; M. Anna Sabine Gude; St. Sorø 42; C. 16/6 52, l.; Lærer v. Søetatens Dgsk. 24/6 53, Overlærer ss. 24/10 56; 1 ~ Kbh. Chrbg. Slk. 25/7 56 Augusta Caroline Voss, f. Kbh. 5/10 30, † 23/3 58; (Sstr. t. Alvilde S. V. ~ F. N. Freuchen i Høiby); F. Prof., Dr. med. & chir. Christian Ludwig V., Hof-Tandlæge; M. Thora Müffelmann; 1 D.; 2 ~ Taarbæk Skovcapel 19/7 67 F. Sstr. Ernestine Elisa Julie Frederikke Voss, f. Kbh. 24/10 33, † Sorø 31/12 1913; [14/3 1879 Slaglille-B.; # 26/11 1898; † Sorø 26/4 1900; E. S. 3/889].

Elvius s. 77, 464; G-HF bd. 2, s. 137-138; Kbg. Kbh. Hof- og Slotsk. (1828-91 V) opsl. 88 (1. vielse); Kbg. Kbh. Holmens K. (1858-70) opsl. 13 (datters dåb 5/3 1858); Richter II, s. 1101 (1. hustrus død).
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Klitgaard, Carl: Optegnelser om vendsysselske Præstefamilier før ca. Aar 1700. Hjørring 1945, s. 43-48.
Fussing, Hans H.: Oplysninger om Hornum, Slet, Revs, Aars, Hassing samt Øster og Vester Han herreders præster. Personalhistorisk Tidsskrift 11:3 (1942), s. 227-46 (Broust s. 244).