Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (3)

No 412. Hellested,

Stevns Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/86; L. S. 1/2; L. P. B. 105; K. M. 160; Lkm. 1/539; M. 141;
Nye Khist. Saml. 5/166; Kbg. 1707.
———————————

0. 1530. Rasmus Pedersen; [afsat el. forflyttet].

KS 2:5 (1869-71), s. 168 (se nedenfor).

1. 1535. Frants Hansen; [† 1548; havde lang Trætte om Kildegaardsjorden og endelig forhvervet sig Herredagsdom derpaa].

KS 2:5 (1869-71), s. 168 (se nedenfor).

2. c. 1548. Jørgen Truelsen; ei hos M.; Oldermand i St. Gjertruds Gilde, som fra Begyndelsen af det 15de Aarhundrede bestod i H. Sogn.

3. (1571) [p. Cap.*] Jacob Jacobsen Grønbech (Grønnebæk); Pr. 71; ~ Ellen . . . ; [† 1592; hans og Hustrus Navne paa Kirkeklokken 1571].

KS 2:5 (1869-71), s. 168 (se nedenfor); 2:4 (1867-68), s. 405; DanKir bd. 6, s. 421-22 (se nedenfor).

4. 1592. Morten Jensen, f. Attrup i Jydld. 66; Pr. 92; ~ 93 Sidsel Pedersdtr. af Ø. Egede, f. c. 64, † 3/12 30, b. Høielse; 4 S., 2 D.; see O. Nielsen og S. M. Lemvig i L. Hedinge; J. H. Grønbech i Høielse; H. Strangesen og R. Svendsen i Faxe; [b. 2/12 1623; hans Navn paa Altertavlen 1604 og 10; Lgst.].

PT 3:2 (1893), s. 151-153; KS 2:5 (1869-71), s. 151, s. 168-69 (se nedenfor); DanKir bd. 6, s. 418, 422 (se nedenfor).

5. k. •/2 1624 [1 r. Cap. Kbh. Frue K., k. 25/9 22] Mag. Jens Christensen Aalborg; [22/3 1627 P. t. Christiansborg Slot; see St. Hedinge].

6. o. 23/2 1627. Claus Hansen; [1637 Vordingborg-K.; see der].

7. o. 26/5 1637. Mag. Anders Hansen Roeskilde; [29/4 1643 Kbh. Hel. G. K.; see der].

8. E. f. B. 9/5 1643, o. 21/6 [Rtr. Helsingør 37] Mag. Hans Poulin (Poulsen, Nested), f. Nestved; St. Kbh. 24; Mag. Kbh. 12/5 35; 1 ~ Lene Jensdtr. Jersin af Kbh. Frue K. (F. blev Biskop i Ribe), † c. 45; 2 ~ c. 46 Karen Andersdtr. Hoff af Rynkeby-R.; 2 ~ Etm.; see C. Høyer i Magleby-H.; F. O. Spleth, r. Cap. i St. Hedinge; [† 1664; hans Navn paa Kirkeklokken 1656].

KUM I, s. 64 (»Ioannes Pavlinus Gothl.«), s. 128 (»Iohannes Paulinus Nestvedensis«); KS 2:1 (1857-59), s. 508 (»M. Joh. Paulin Nestvediensis«); 2:5 (1869-71), s. 169-70 (se nedenfor); Kopskatten 1645, opsl. 65 (ugift 12/6 1645); DanKir bd. 6, s. 422 (se nedenfor).

9. o. 27/4 1664 [Rtr. Nestved (60)] Peder Pedersen Syv, f. K. Syv 31; F. P. Olufsen, Fæstebde.; M. Ane Mortensdtr.; St. Roesk. 53, Bacc. 54; Hør. Kbh. . . ; Pr.; ~ F. E., † 69; 2 D.; see H. J. Koch i V. og Ø. Hassing; Etm.; [† 18/2 1702; flittig Dyrker af det danske Sprog. Udgiver af de bekjendte Kjæmpeviser. Fik Hædersnavnet: philologus regius danicæ lingvæ(1); W. 2/376; N. 597; et Portrait i Kirken er maaskee af ham].

KUM I, s. 242, 252 (»Petrus Petri Syvius«); DanKir bd. 6, s. 421 (se nedenfor).

10. 4/3 1702. Mag. Rudolph Moth Pedersen Bagger* af Kjølstrup-A., f. c. 78; St. Od. 97, Bacc. 99; Mag. Kbh. 30/4 04; V.-Pr. 42; Pr. 43 el. 44; 1 ~ F. D. Ane Kirstine Pedersdtr. Syv, † eft. 1 Aar; u. B.; 2 ~ Edle Margrethe Jensdtr. Bircherod af Værløse, d. 21/10 87, b. 3/6 17; 2 S., 3 D.; 3 ~ Else Frederiksdtr. Bircherod af Birkerød, f. c. 00, b. 6/7 54; 2 S., 3 D.; see J. J. Buchhave i Herlufmagle-T.; V. C. A. Herbst i Kongsted; J. J. Mariager jun. i Magleby-H.; Peder R. B. i Fuglse-K.; J. A. J. Ratenburg i Lyderslev-F.; [† Lyderslev 18/3 1755, b. Hellested; Pg. br. 12/12 07].

KUM II, s. 226, 245, 292 (»Rudolfus Moth Baggerus«); Kbg. Hellested (1707-32) opsl. 22 (2. hustrus begr.), (1732-1814) opsl. 191 (3. hustrus begr.), opsl. 192 (begr.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Stevns hrd. nr. 13; PT 12:6 (1951), s. 104, 107 (Slægterne Bircherod); DanKir bd. 6, s. 421 (se nedenfor).

11. 13/10 1752**, o. 13/12, Laurentius Lauritsen Stub; Pr.; [† 24/6 1762 Kallehave; see Høiby].

12. 1/10 1762, o. 8/10, Christen Jensen Spliid af Broust-S., f. 17/3 33; St. Aalbg. 49; C. 53; O.; [b. 12/2 1763].

13. 25/3 1763 [Fp. 1/5 61, o. 15/5] Frederik Christophersen Neuchs, d. Kold 3/10 31; (Bdr. t. Hans Henrik C. N. i Veile-H.); F. C. N., Slagter, Brygger og Bgr.; M. Mette Johansdtr.; St. Kold. 50, Bacc. 57; C. 58, l.; Pr. -85; ~ Alhed Cathrine Eliasdtr. Fabricius af Kjøng i Sjælld.; 6 S., 6 D.; [b. 12/9 1785].

KUM III, s. 104, 172 (»Fridericus Neichs/Neuchs«, 19 år gl.); KoldStud s. 232-233; EM 9, s. 359.

14. 4/11 1785 [r. Cap. St. Hedinge og Sp. t. Høirup 22/5 67, o. 27/5] Bjørn Christian Lund af Ølby-A.-F., f. 8/5 38; St. Vibg. 56; C. 11/9 59, l.; Lærer v. Waisenhuset 61; 1 ~ 1/6 68 Anna Margrethe Braae; 3 S.; 2 ~ 7/9 87 Marie Barthold, f. Kbh. 27/11 48, † Hellested 14/10 26; u. B.; see Ludvig M. L. i N. Vedby-A.; Johannes L. i Lemvig-N.; [† 4/10 1809; W. 1/625 og 3/478].

KUM III, s. 13 (»Biorno Christianus Lund«, 20 år gl.); Sixhøj nr. 1223.

15. 15/12 1809 [Valløby-T. 2/11 04] Peter Holm, f. 1/1 66; F. Jens H., Snedker; St. Aarh. 88; C. 20/1 95, h.; p. Cap. Hellested 4/6 02, o. 25/6; ~ 14/10 05 Adelaide Kirstine Bangert, f. 22/11 75, † Juellinge 23/6 54; F. Manufakturhandler i Kbh.; 4 S., 4 D.; (see J. R. Baumann i V. Egede-B.); [† 30/9 1831].

16. 22/2 1832, o. 16/5, Johan Vilhelm West, f. Kbh. Vor Frue S. 13/4 01; F. Jørgen W., Brandmajor og Tømmermstr.; M. Elisabeth Severine Wadskjær; St. Kbhs. Bgdsk. 19; C. 25/10 25, l.; ~ Kbh. Chrbg. Slk. 24/11 32 Ida Athalia Andrine Rørbye, f. Kbh. Fødselsst. 23/6 06, † 12/2 37; F. Overkrigscomm. Ferdinand Henrich R. af Uby, Magasinforv.; M. Frederikke Eleonore Cathrine de Stockfleth; 3 D.; [† 3/3 1865].

Kbg. Kbh. Vor Frue K. (1785-1804 F) opsl. 255 (dåb); Kbg. Kbh. Hof- og Slotsk. (1828-91 V) opsl. 20 (vielse); Kbg. Kbh. kgl. Fødselsstiftelse (1813-13) opsl. 76 (hustrus dåb).

17. 28/7 1865 [Valløby-T. 19/8 52, o. 24/9] Terkel Thaning af Karise-A., f. Endeslev 16/11 18; St. Chrhvns. Bgdsk. 37; C. 31/10 44, l.; Lieut. i Krigsreserven 48; Lærer v. Søetatens Drgsk. 1/5 51; Overlærer ss. . . ; Pr. Bjeverskov, Stevns og Faxe HH. 22/8 65; R.* 28/1 76; ~ 17/1 52 Severine Johanne Lovise Karoline Howitz, f. p. Klintholm 1/12 23; (Sstr. t. Frantzine C. M. H. ~ A. L. C. Listov i Dalby-T.); F. Jstrd. Daniel Christian Bonaventura H., Godsforv. og Klosterskrvr. p. Vemmetofte; M. Ane Johanne (Hanne) Kirstine Repholtz; (68) 2 S., 4 D.

Elvius s. 188.
———————————

Noter:

(1) »philologus regius danicæ lingvæ« = (lat.) kongelig sprogforsker i det danske sprog.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 6, Præstø Amt, udg. af Nationalmuseet 1933-35. Hellested Kirke, s. 413-425.
Kornerup, Bjørn: Hr. Hans Poulsen Næstveds Stambog. (1630-1664). Kirkehistoriske Samlinger, 7:2 (1954-56), s. 1-29.
Rørdam, Holger Fr.: Peder Syvs Optegnelser om Præster i Helsted. Kirkehistoriske Samlinger, 2:5 (1869-71), s. 166-175.