Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1270. Vedby (Nørre-) og fra 24/7 1695 Alslev (Nørre-),

Falsters Nørre Herred, Maribo Amt, Lollands-Falsters Stift.

B. F. G. 1/228; M. S. 2-b/63 og 77; Rh. 2/118; Lkm. 2/761; Kbg. N. Vedby 1700, N. Alslev 1681.
Anm. N. Alslev var tidligere et Pastorat for sig; see der. Præsten boer i Riserup.
———————————

1. k. 18/3 1532. Rasmus Olsen, luthersk P.; ~ 15/3 37 Bodil Jepsdtr., † 24/3 60; [† 1567; Eptph.].

FR s. 303, 391; DanKir bd. 8, s. 1184 (se nedenfor).

2. 1567. Niels Axelsen; Pr. 88; see C. P. Nakskov i Tingsted; [† 1601].

KS 1:1 (1849-52), s. 266, 272; RhoFriis II, s. 118 (se nedenfor).

3. 1601 [r. Cap. Nykjøb.-S. 88] Hans Justesen, f. Faaborg; St. 82; [† 5/6 1616; Lgst.].

FS nr. 422 (»Johannes Jodoci Foburg«); F-P s. 100; DanKir bd. 8, s. 1185 (se nedenfor).

4. 1616. Hans Nielsen Borre, vistnok af Elmelunde, f. Borre c. 91; St. i Kbh. (12); Pr. 20/6 27; ~ Søllested 4/10 35 Marie Jochumsdtr. af Søllested-S., f. c. 12, † 10/5 40; see Etm.; [† 6/1 1641; Lgst.].

F-P s. 270 (»Johannes Nicolai Borring«); HT-Sadolin s. 520; DanKir bd. 8, s. 1185-86 (se nedenfor).

5. 1641 [r. Cap. Nykjøb.-S. •/9 33] Niels Christensen Othsing, f. 03, formodentligt i Ods Herred; St. Roesk. 26; Hør. Nykjøb. p. F. (30); r. Cap. Rudkjøbing-S., o. 14/8 31; Vice-Pr. 26/9 68; ~ F. D.? Gunder . . ., f. c. 13; [† 21/11 1657; skjænkede Tralværket(1) for Choret; hans Navn paa Altertavlen 1646; Eptph.].

KUM I, s. 75 (»Nicolaus Christierni Othzingius«); KS 3:5 (1884-86), s. 125 (»Nicolaus Christiani Othzingius«, 28 år gl.); HT-Sadolin s. 532, 547; DanKir bd. 8, s. 1176, 1184 (se nedenfor).

6. o. 17/1 1658. Rasmus Pedersen Scarvin, f. 22; vist St. Nybg. 44; Pr. 68; 1 ~ 13/10 58 . . . . ; 2 ~ Kbh. Holmens K. 25/6 63 Elisabeth Larsdtr. Lasson, f. c. 31; 2 S.; 2 ~ Etm.; see Laurits R. S. i Roholte; [† •/3 1674; han og Hustru gav 63 Alterkalk til K.; Lgst.; Eptph.].

KUM I, s. 185 (»Erasmus Petri Fionus«); KS 5:3 (1905-07), s. 721; HT-Sadolin s. 534, 550; DanKir bd. 8, s. 1177-78, 1184-85, 1186 (se nedenfor).

7. 24/3 1674, o. 4/5, Mag. Gert Albertsen Mejer, f. Sorø 24/9 46; F. Mag. A. M., Prof. i Græsk; M. Karen Jacobsdtr. Lerche; St. Sorø 65; C. i Sorø 68; Mag. 77; ~ 75 F. E. (yderst trættekjær); b. Stubbekjøb. 28; u. B.; [† 2 Pintsedag 13/5 1687. „Han sat ved en Salig og Sactelig Død punctum til sin Lidelsis Memorial“ (Begravelses-Brevet(2)); Enken gav Alterdug og Vinkande til K. 1726; Eptph.; Lgst.].

KUM I, s. 330 (»Gerhardus Alberti Mejerus«); SB s. 193; DanKir bd. 8, s. 1176, 1178, 1184-85, 1186 (se nedenfor).

8. 21/5 1687 [r. Cap. Kjerteminde-D. 5/5 74*, o. 11/9 78] Peder Henriksen Krog, f. Kjerteminde . . . ; F. H. Sørensen K., Rdmd.; M. Engel Pedersdtr. Kall (2 ~ H. Boesen, r. Cap i Kjerteminde-D.); St. Roesk. 56; Rtr. Saxkjøb. 66; 1 ~ Saxkjøb. Maren Jensdtr., b. Kjerteminde 9/4 81; flere B.; 2 ~ c. 85 Margrethe Pedersdtr.; (Sstr. t. Mette P. Aa. ~ C. S. Aagaard p. Romø og t. Anna P. Aa. ~ C. P. Danchel p. Taars); F. P. Simonsen Aarhuus, Rdmd. i Svendbg.; M. Anna Danielsdtr. Køler (Colerus) af Aunslev-B.; 1 S.; 2 ~ Tjenestekarlen Hans Andersen Iver (Mag. Suhr skriver om hende: „Hun var min Formands Enche og skichede sig et shaaren“(3)); [b. N. Alslev 3/9 1700. I Kjerteminde havde han langvarige Stridigheder med Sp. angaaende Lønnen. Beskrives iøvrigt som en god Mand, meget elsket af Menighederne].

KUM I, s. 265 (»Petrus Henrici Chartemundanus«); Strøm 1, s. 45-47; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ringkøbing amt, Ulfborg hrd. nr. 24.

9. 7/7 1700**, o. Nysted 25/7, Mag. Johan Christopher Frederiksen Suhr, f. p. Aalholm Slot, d. dom. oculi (27/2) 76; (Bdr. t. Bernt F. S. i Kjøbelev-V., t. Anna F. S. ~ G. H. Zimmer i Nykjøb.-S. og t. Peder F. S. i Utterslev); F. Cmcrd. F. Bernhardsen el. Berntsen S., Amtsforv. i Nysted; M. Cathrine Pedersdtr.; St. Hlh. 96; Mag. Kbh. 30/4 04; 1 ~ (trol.) Karen Olufsdtr. Lundt af Veggerløse, f. c. 81, † 22/3 01, før Vielsen; 2 ~ 4/7 01 F. Sstr. Maren Elisabeth Olufsdtr. Lundt af Veggerløse, f. •/12 82; 1 S., 1 D.; maaskee 3 ~ Marie Elisabeth Næraae; see J. J. Burserus i Veggerløse og N. N. Hjort i Slemminge-F.; [† 29/1 1711; Eptph over 1. Hustru (Trolovede) i Veggerløse K.].

KUM II, s. 218, 292 (»Iohannes Christophorus Suhr«); DanKir bd. 8, s. 1357-58 (Vegerløse kirke).

10. 13/3 1711 [Fp. ved Garden 08] Mag. Søren Hansen Paynck, f. 14/12 74; F. H. P.; M. Mette Prip; St. Aarh. 96, Bacc. 97; C. 26/1 01, h.; Mag. 08; Pr. 9/1 30; 1 ~ 9/11 12 Anna Margrethe Jungfos; F. Kbmd. i Hamborg; u. B.; 2 ~ 9/6 24 Maren Jacobsdtr. Hvalsøe; F. J. Jørgensen H. til Gislingegd., Amtsforv. først i Frederiksborg, siden i Nykjøb.; 2 S., 2 D.; 2 ~ Seigneur Mikkel Bentzen i Korsør; [† 8/2 1731].

KUM II, s. 220, 225 (»Severinus Paynck«).

11. 6/4 1731, o. 18/5, Niels Hansen Olivarius af Fanefjord, f. 11/12 02; St. pr. 23, Bacc. 24; C. 2/6 28, h.; ~ Fanefjord 3/8 31 Frederikke Lovise Horn, b. N. Alslev 19/4 41; (Halvsstr. til Gjertrud Margrethe H. ~ O. Langsted i Fanefjord); F. Laurits Nielsen H., Toldcontr. i Nykjøbing p. F.; M. Margrethe Simonsdtr.; u. B.; [† 13/4 1736 paa en Reise t. Kbh.].

KUM II, s. 452, 459 (»Nicolaus Olivarius«, 20 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Mønbo hrd. nr. 54 og 55; L. H. F. de Fine Olivarius: Stamtavler over Slægterne Olivarius og de Fine. Kbh. 1894, s. 29.

12. 9/5 1736 [Tødse-E. 27/8 18, o. 26/10] Christian Poulsen, f. Ribe 91; (Bdr. t. M. Poulsen i Harridslev-A. og Farbdr. t. Mette Marie H. P ~ O. H. Bagger i Thorstrup-H.); F. P. Sørensen; M. Maren Stephansdtr.; St. Ribe 11, Bacc. 12; C. 14/9 13, l.; Hør Ribe 13; Hør. og Cant. Od. 14; (Kjettinge-B. 17/2 36); Pr. 41; ~ Anna Cathrine Nauschutz, f. c. 91, † Maribo 73; F. Christian N., Garver i Odense; M. Elisabeth Dorthe Jacobsdtr. Koch; u. B.; [† 1/1 1751. Efterlod en betydelig Formue].

KUM II, s. 357, 379 (»Christianus Paulinus«, 22 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ribe stiftsprovsti nr. 47; Odense byfoged nr. 1545, 1502.

13. 5/3 1751 [Tved i F. 14/3 38, o. 10/4] Isak Abrahamsen Sidenius, f. Værdalen i Jemteland 24/9 12; F. A. Olsen S., Peltsværkshandler; M. Birgitte Mogi; St. Trondhj. 34; C. 27/10 36, h.; Pr. 60; 1 ~ Abel Marie Jensdtr., b. 7/9 57; F. J. Hansen, Kbmd. i Ærøskjøb.; M. Maria . . . .; 4 S., 6 D.; 2 ~ 6/7 58 Margrethe Anna Hincheldey, f. 24/6 31, b. Maribo 18/3 09; F. Edvard H., Rdmd. i Nykjøb.; M. Karen Høy; 6 S., 2 D.; see D. B. Pontoppidan i Lundum-H.; S. C. Flindt i Thorslunde-I.; Jacob S. i Ø. Ulslev-G.; Benjamin S. i Særslev; (Christian S. i Nykjøb.-S.; A. C. Bertelsen i Kjøng i S.; H. U. Møller i Thoreby; S. Skouboe p. Vigsnæs; A. Boje i Stadager-K.); [† 15/12 1780. Dygtig, men streng; til sine Tider munter og spøgefuld. De Fattiges Patron. Var at træffe i sit Kammer, undtagen naar han havde Tækkemænd, da han laa paa Taget, for at hjælpe dem; ligeledes morede det ham, at fange Muus og stoppe Musehuller; Lgst.].

KUM II, s. 555 (»Isaacus Sidenius«, 20 år gl.); DanKir bd. 8, s. 1186 (se nedenfor).

14. 7/3 1781 [Tingsted 3/6 78] Prof. Henrik Christopher Glahn af Alling-T., f. 13/12 38; St. pr. 55; C. 28/5 61, n.; Miss. v. Holsteinborg og Umanak 4/3 63, o. 23/3; skulde have været Vice-Pr. og Visitator i Grld.; Sp. Kindservig, Hardanger Provstie, 25/6 71; Prof. i Grønlandsk. 7/4 79; (Pr. 81); ~ 14/8 71 Gjertrud Kirstine Egede af Kbh. Vartov K., f. 17/11 48, † 10/2 15; 5 S., 3 D.; see Adam V. G. i Veggerløse; Poul E. G., r. Cap. t. Kbhs. Garn. K.; (Henrik C. G. i Sorø; P. J. Budtz i Havrebjerg-G.); [† 21/7 1804. „I sit Embede en høit fortjent, oplyst, from og virksom Mand, som man vel tør kalde pastor consummatus“(4) (Kbgen); W. 3/252; Lgst.].

DanKir bd. 8, s. 1186 (se nedenfor); DBL.

15. 14/12 1804 [Glostrup 16/12 91] Christopher Nyrop*, f. Nordrehoug (Norderhov), Christiania Stift, 22/9 52; F. Peder Jespersen, Sp.; M. Magd. Johanne Sophie Hjort; St. pr. 66; C. 5/8 72, n.; r. Cap. Gran, Aggershuus Stift, 12/8 78; Sp. Vallensbæk 7/8 82; 1 ~ 10/8 80 Vilhelmine Johanne Svanitz, † 16/3 94; F. pract. Læge i Kbh.; 7 B.; 2 ~ 23/1 95 Cathrine Elisabeth Magdalene Heilmann af Kjerteminde-D., f. Lunde 16/10 65, † 24/11 42; 4 S., 4 D.; see S. F. Zimmermann i Gundslev; Christopher N. i Udby, Tusse Herred; [† 11/9 1831].

16. 4/1 1832 [Ø. Starup-N. 16/9 08] Ludvig Michael Lund af Hellested, f. St. Hedinge 6/10 71; St. pr. 91; var 5 Aar i Juveleerlære i Kbh.; C. 25/4 96, h.; Hør. Hlh. s. A.; r. Cap. Skjærbæk 28/6 99, o. 8/9; Sp. Brande 15/8 01; Cons.-Rd. 28/6 40; ~ 8/10 02 Elisabeth Christine From, f. Kolding 7/8 74, † 4/7 19; (Halvsstr. t. Joachim O. S. F. i Kristrup-H. og t. Elisabeth C. F. ~ L. M. Lund i N. Vedby-A.); F. Johan Pet. F., Amtsforv. i Kold.; M. Marie Margr. Lund; 3 S., 2 D.; see Johan C. R. L. i Udby-Ø.; Joachim O. F. L. i Korup-U.; J. M. Valeur i Vitten-H.-H.; Johannes Wellejus L. var p. Cap. i Aastrup († 6/11 45); [† 11/3 1843; B. D. G. 1/158; N. 356; E. 2/170 og S. 2/258; Lgst.].

Arends II, s. 40: W. III. 478; J. 1555; Fr. B. I. 158 f.; N. 356; Ersl. II. 170, S. II. 258; (Arends’ litteraturforkortelser); VejAar 1908-2, s. 185-239 (Præsten L. M. Lund og Skolevæsenet i Starup-N.), 1909, s. 143-149; DanKir bd. 8, s. 1186 (se nedenfor).

17. 10/6 1843 [S. Kirkeby-A. 24/6 37] Peter Andreas Heiberg Jürgensen, f. Kbh. 20/2 00; F. Froderus Christ. J., Dispacheur(5); M. Dorthea Elisab. Buntzen; St. Roesk. 19; C. 26/4 24, l.; Sp. Rold-V. 4/4 27, o. 23/5; Pr. 25/2 41; Stpr. 2/9 52; R.* 6/10 53; ~ 8/9 27 Thomasine Elisabeth Johanne Koch af Horbelev-F., f. 27/9 09, levede 68 i Nykjøb. p. F.; 2 S., 4 D.; [† 17/5 1860].

18. 9/8 1860 [S. Kirkeby-A. 18/8 43] Hans Peter Gyllembourg Koch af Horbelev-F., f. 1/11 07; St. Nykjøb. 25; C. 27/4 30, l.; Adj. Nykjøb. 31/7 s. A.; Sp. Vodder 4/7 34, o. 3/9; Pr. 17/7 60 – 2/3 82; R.* 28/7 69; 1 ~ 10/5 35 Karen Magdalene Amalie Parelius, f. 12/4 13; † 27/11 46; F. Jstrd. Hans Ludv. Schjelderup P., Amtsforv. i Nykjøb. p. F.; M. Petrea Søeborg af Hagested-G.; 6 S., 2 D.; 2 ~ 14/6 50 F. Sstr. Anna Oline Parelius, f. 26/4 23, † 14/3 61; 6 S., 1 D.; see Hans L. S. P. K. i Skjelby-Gj.; Hans Ludvig Emil K., cd. th. 74/2; [† 23/3 1883].

NST 11 (1948), s. 168-169 (Parelius).
———————————

 

 

No 1271. Sognecapellan i Vedby (Nørre-) og Alslev (Nørre-).

[Falsters Nørre Herred, Maribo Amt, Fyens Stift]

Lkm. 2/763; B. F. G. 2/250; M. S. 2-b/63.
———————————

1. 2/7 1751, o. 14/1 52, Hans Peter Koch; [8/4 1765** Horbelev-F.; see der].

———————————

Noter:

(1) Tralværk = Gitterværk, Tremmer.
(2) Begravelssesbrev = (jur.) bevilling til at foranstalte begravelse paa anden maade end alm. tilladt.
(3) »skichede sig et shaaren« = skikkede sig som et Skarn, d.v.s. opførte sig dårligt.
(4) »pastor consummatus« = en fuldkommen Præst.
(5) Dispacheur = (af ital. dispaccio, besørge, ekspedere). Person der er ansvarlig for opgørelse af tab og omkostninger ved søskade og fordeling heraf ml. de interesserede parter; som regel en advokat. I Danmark og Norge beskikkes dispachører af det offentlige efter at have bestået en særlig eksamen. De har offentlig ansættelse eller autorisation, hvorfor dispache også har en vis offentlig troværdighed, men dog kan tilsidesættes af domstolene.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Danmarks Kirker, bd. 8, Maribo Amt, udg. af Nationalmuseet 1951. Nørre Vedby Kirke, s. 1171-1187; Nørre Alslev Kirke, s. 1188-1201.
Barfod, Immanuel: Den falsterske Gejstligheds Personalhistorie, 2 bd. Udg. af Selskabet for Danmarks Kirkehistorie, Nykjøbing paa Falster, 1851 (bd. 1) og 1854 (bd. 2). Nørre-Vedby og Nørre-Alslev: bd. 2, s. 228-251.
Rhode, Peter: Samlinger til de Danske Øers Laalands og Falsters Historie. Bd. 2 (Falster), Kiøbenhavn 1794. (Nørre-Wedbye Sogn s. 189-190, Præsterne: s. 206-217).
Rhode, Peter C.: Samlinger til de Danske øers Laalands og Falsters Historie, Med en Deel Forandringer, Tillæg og Rettelser paany udgivne af J. J. F. Friis, Bd. 2 (Falster), Kiøbenhavn 1859, (Nørre Vedby Sogn s. 117-143, 195, Præsterne: s. 118). PDF-udgave.
 
 

 

 

 


Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 56. Alslev (Nørre-),

Falsters Nørre Herred, dengang Fyens Stift.

B. F. G. 2/223; M. S. 2-b/63; Kbg. 1681.
———————————

1. 1532 (1549). Bertel Lydiksen.

2. (1584). Simon Andersen.

3. (1589), Ole Pedersen Kongsted; N. 317.

4. (1592) [Rtr. Svendbg. (86)] Oluf Andersen Dyster; [vist † 1593; hans Navn paa Kirkeklokken 1591]

Perlestikker, s. 332, 333; DanKir bd. 8, s. 1201 (se nedenfor).

5. 1593 (1610). Jørgen Pedersen.

6. (1621). Peder Christophersen; St. i Kbh. (10); levede maaskee endnu 1631.

F-P s. 255 (»Petrus Christophori Falstrius«).

7. o. 14/7 1622. Hans Jørgensen Aastrup, f. Aastrup, Fyn, 94; St. 18; ~ . . . Christensdtr., en Sstr. t. P. C. Ørslev i Eskildstrup, altsaa vist af N. Ørslev; [1626 beskyldt for Hoer, men paa Lehnsmanden Laurits Grubbes(1) og Biskoppens Forbøn benaadet, imod at give Forpligt; han siges 1633 „uxori suæ propter suspicionem fidei violatæ bracas insuisse, claustrumque iis affixisse“(2); afsat „paa Grund af hans ugudelige Behandling af sin Ægtefælle“(3); „In ipso discessu (fra Falster) accessit Dn. Petrus in Eskildstrup, conquerens, sororem suam stipite a marito Dn. John. in Alslef indignis modis verberatam. Jussi, ut ad Præsidem hoc deferrat“; see F. H. 6/141].

KUM I, s. 32 (»Iohan. Georg. Ostrup. Fion.«); KS 3:5 (1884-86), s. 119 (»Johannes Georgii Aastrupius«, 28 år gl.); »maaskee af Vaalse« udgår.

8. 1633 [r. Cap. Nykjøb-S., o. 3/9 30] Niels Christensen Solgaard, f. 03; St. Hlh. 24; Rtr. Nykjøb. 19/5 28 – 22/11 30; vist ~ . . . Hansdtr. Mule af Stokkemarke; 1 D.; [† 1648; hans Navn paa Kirkeklokken 1638].

KUM I, s. 64 (»Nicolaus Christiernus Solarius«); KS 3:5 (1884-86), s. 141 (»Nicolaus Christiani Solarius«, 25 år gl.), s. 125 (»Nicolaus Christiani Solarius«, 27 år gl.); DanKir bd. 8, s. 1201 (se nedenfor).

9. o. 2/6 1648. Mag. Søren Olufsen Kok af Asmindrup-G., f. 20; St. Sorø 35; Hør. Roesk. 43; St. i Kønigsberg 44; Mag. ss. 5/4 46; see Jens S. K., r. Cap. i Skovlænge-G.-S.; [† 1650; W. 1/231].

KUM I, s. 127 (»Severinus Olai Kock«); KS 3:5 (1884-86), s. 136 (»Severinus Olai Koch«, 28 år gl.); SB s. 153; Helk I, s. 280.

10. o. 12/5 1650 [Hør. Nykjøb. p. F. (46)] Jesper Pedersen, f. Langeland 14; St. Od. 39; Hør. Od. (38); [† el. forflyttet 1652].

KUM I, s. 150 (»Casparus Petri Langlandus«); KS 3:5 (1884-86), s. 137 (»Casparus Petri Langlandus«, 36 år gl.).

11. 19/9 52, o. 8/10. Hans Stephensen, f. p. Falster 21; St. Kbh. 45; [b. 9/1 1663].

KUM I, s. 190 (»Iohannes Stephani Falstrius«); KS 4:2 (1891-93), s. 678; HT-Sadolin s. 527, 540.

12. 1663 [p. Cap. Vesterborg-B., o. 17/1 62] Simon Nielsen Spend af Kbh. Holmens K., f. Sæby 33; St. pr. 55; 1 ~ 21/4 63 . . . . ; 1 D.; 2 ~ Lisbeth Hansdtr. Hammer af Førslev, f. 53; [† 1681].

KUM I, s. 256 (»Simon Nicolai Spend.«); KS 5:3 (1905-07), s. 735; HT-Sadolin s. 540; KlitVen s. 279.

13. 12/3 1681 [Skp.] Mag. Laurits Hansen Fiil; [30/7 1695 Landet-Aa.; see der].

Derefter, ifølge Rescr. 17/4 1648, Annex til N. Vedby.

———————————

Noter:

(1) Laurids Grubbe = Laurids Eriksen Grubbe til Gammelgaard (1561-1639). Lensmand paa Aalholm og Halsted Kloster, Landsdommer Lolland-Falster. Hans hensynsløshed og griskhed satte sine spor i Herredets tingbøger. I Ryde Kirke epitafium fra 1654 over Laurits Grubbe og hans to hustruer med teksten: »Som I nu er, var vi i livet, som vi nu er, så skulle I blive«.
(2) »uxori suæ propter suspicionem fidei violatæ bracas insuisse, claustrumque iis affixisse« = fordi han mistænkte sin hustru for utroskab tvang han hende til at iføre sig benklæder med lås (kyskhedsbælte).
(3) »paa Grund af hans ugudelige Behandling af sin Ægtefælle« – se hele historien i: Troels-Lund, Fr.: Dagligt Liv i Norden i det sekstende Aarhundrede, Bog XII: Ægteskab og Sædelighed, S. 239ff.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Danmarks Kirker, bd. 8, Maribo Amt, udg. af Nationalmuseet 1951. Nørre Alslev Kirke, s. 1188-1201.
Barfod, Immanuel: Den falsterske Gejstligheds Personalhistorie, 2 bd. Udg. af Selskabet for Danmarks Kirkehistorie, Nykjøbing paa Falster, 1851 (bd. 1) og 1854 (bd. 2). Nørre-Alslev: bd. 2, s. 223-228.
Rhode, Peter: Samlinger til de Danske Øers Laalands og Falsters Historie. Bd. 2 (Falster), Kiøbenhavn 1794. (Nørre-Alslev Sogn s. 190-191, Præsterne: s. 190-191).
Rhode, Peter C.: Samlinger til de Danske øers Laalands og Falsters Historie, Med en Deel Forandringer, Tillæg og Rettelser paany udgivne af J. J. F. Friis, Bd. 2 (Falster), Kiøbenhavn 1859, (Nørre Alslev Sogn s. 124-125, Præsterne: s. 124). PDF-udgave.