Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 840. Nykjøbing og Systofte,

Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Lolland-Falsters Stift.

B. F. G. 1/3; M. S. 2-b/45; L. P. B. x.; Rh. 2/18; S. i K.; Lkm. 2/731; Kbg. Nykjøb. 1705, Systofte 1643.
———————————

1. k. 18/6 1532. Hans Holste; havde været cath. Præst.

FR s. 316-317.

2. (1549). Peder Sørensen Hasling; maaskee St. 37; Pr. (84); ~ . . . ; [† 16/3 1589; havde et anseeligt Bibl., som han skjænkede til Kirken].

FS nr. 711 (»Petrus Severini«); F-P s. 20; KS 4:2 (1891-93), s. 340-42; DanKir bd. 8, s. 230 (se nedenfor).

3. 1588. Jens Mikkelsen Weile; Pr.; ~ Cathrine Jacobsdtr. Læt, † 23/2 21; F. J. Let, Kbmd. i Od.; M. Maren Jørgensdtr. Mand; [† 16/7 1612; Eptph.].

SL II, s. 43, 44, 46; DanKir bd. 8, s. 234 (se nedenfor).

4. 1612 [Kippinge-B. c. 07] Hans Jacobsen, f. Od.; St. Od.; Rtr. Od. 06; r. Cap. Od. Graabr. (Albani) K. 07; Pr. . . . ; ~ . . . ; 2 D.; see G. C. Humble i S. Kirkeby-A.; P. N. Stub i Idestrup; [† 18/7 1630].

SerRect s. 29.

5. k. 13 Trin. (22/8) 1630, o. 3/9 [Rtr. Hlh. •/3 28] Mag. Laurits Pedersen (Thura), f. Skjelskør 3/10 98; F. P. L. Holst, Chir.; M. Appolonia Hansdtr.; St. Slag. 19; Hør. Slag. s. A.; udenlands 20–23; Rtr. Nestved 23; Mag. 25; Crtr. Kbh. •/12 26; Pr. 31; ~ 6/1 31 Cathrine Balthasarsdtr. Maschwedel af Nykjøb. Slot; 4 S., 5 D.; see L. M. Widsted i Nakskov; P. C. Ørslev i Eskildstrup; N. M. Hommel i Skjelby-Gj.; [† 7/1 1655; store Kundskaber i de østerlandske Sprog; Stammefader til familien Thura; W. 2/491; N. 615].

KUM I, s. 37 (»Laurentius Petri Schelscorensis«); KS 3:5 (1884-86), s. 124 (»Lavrentius Petri Schelschorensis«, 32 år gl.); 5:3 (1905-07), s. 712; HT-Sadolin s. 529.

6. k. 11/2 1655 o. 20/7, Jesse Jessen, f. Tumby i Slesvig 5/5 26; St. Od. 47; Pr. 74; 1 ~ Magdalene Jacobsdtr., levede 56, † 57; (Sstr. t. Christen J. i Veggerløse, t. Sophie J. ~ J. L. Falster i Stadager-K., t. Ingeborg J. ~ P. A. Bredal i Kjettinge-B. og Halvsstr. t. Johanne Villumsdtr. Rogert ~ E. A. Bredal til Kbh. Frelsers K.); F. J. Christensen, Bgmstr. i Nykjøb. p. F.; M. Magdalene Jensdtr. (E. e. Willum Andersen Rogert, Kbmd. sst.); 1 D.; 2 ~ 58 Anna Rostorph, f. c. 36, b. Nykjøb. 10/4 13; F. Frederik R., Bgmstr. i Nykjøb.; M. Sara Oberberg; 1 S., 2 D.; 2 ~ Mag. A. C. Stenkelstrup i Thoreby; see F. Jessen i Idestrup; J. H. Sadolin i Horbelev; [† 7/5 1676; der var Strid om hans Kaldelse, der blev løst ved Landemodet 1654 og ved Rettertinget 1655; frelste 1658 ved sin Aandsnærværelse og djærve Fremtræden Byen fra Svenskens Ødelæggelse; gav 56 en Oblatæske til K.].

KUM I, s. 206 (»Iesseus Iesseus Holsatus«); Achelis I, nr. 2251; PT 15:2 (1967-68), s. 196; KS 5:3 (1905-07), s. 709; 6:3 (1939-41), s. 163; Kbg. Nykøbing F. (1705-50) opsl. 134 (enkens begr.); Th. Hauch-Fausbøll: Slægten Hasselbalch, Kbh. 1930, s. 7, 15-19; O. K. Rasmussen: Om biskop Erich Bredal, mv., 2021; DBL; DanKir bd. 8, s. 222 (se nedenfor).

7. 25/7 1676 [Svindinge, o. 21/4 58 ] Mag. Frederik Nicolaisen el. Nielsen Brandt af Igen, f. 13/8 32; St. Stettin t. Wittenberg 52, i Kbh. 53; C. Kbh. 54; var tillige Hofp. hos Dronning Sophie Amalie; Pr. 77; Mag. 90; 1 ~ 9/6 61 Anna Lorentzdtr., † Svindinge 63; F. L. Lorentzen, Rdmd. i Sønderbg; M. Cathrine Brandt; 1 D.; 2 ~ Haderslev 6/9 64 Sophie Elisabeth Bonaventurasdtr. Rehefeld af Haderslev 1. Slotsp. (F. blev Superintendent i Slesvig), † Svindinge 67; 1 S., 1 D.; 3 ~ Gislev 6/9 68 Anna Brodersdtr. Riisbrigh af Gislev-E., b. her 8/8 87; 12 B.; 4 ~ 88 Agnete Jensdtr. (Portuan), der endnu levede 04; (Sstr. t. J. J. Portuan i Sorø); F. J. Jacobsen, Tolder i Nakskov; M. Agnete Rasmusdtr.; u. B.; 2 ~ Mag. Peder Andersen Højelse af Høielse, Rtr. her; see C. O. Heiche i Kippinge-B.; Bonaventura F. B., r. Cap. i Stokkemarke; Etm.; R. H. Kisbye i Stadager-K.; F. C. Winterberg og G. B. Maschwedel i Saxkjøb.-M.; [† 22/4 1691; var meget lærd; eiede et Bibl. paa 3000 Bind; meget anseet og en af Danmarks rigeste Præster; W. 1/156; Eptph. i Systofte K.].

KUM I, s. 246 (»Fridericus Brand Synderburgo-Holsatus«); Achelis I, nr. 2443 (»Fridericus Brandes Sonderburg«); KS 5:3 (1905-07), s. 722; E. Brejls skifteuddr.: Nakskov byfoged nr. 700; Gejstl. sk. i Maribo amt, Falsters Sønder hrd. nr. 29k; DanKir bd. 8, s. 1333 (se nedenfor); DBL.

8. 29/7 1690**, o. 11/9, Mag. Gregers Hansen Zimmer, f. Nykjøb. •/7 66; (Morbdr. t. Inger N. Juul ~ O. S. Bagge i Kjerteminde-D.); F. H. Jacobsen Z., Hof-Sadelmager; M. Birthe Gregersdtr. Humble af S. Kirkeby-A.; St. Kbh. 85, Bacc. 86; C. 88; (Steenløse-V. 9/6 88*); udenlands 88–90; Mag. Kbh. 28/5 90; fik 7/5 92 kgl. Bev. til at prædike paa Tydsk for den tydske Menighed; 1 ~ Kbh. 27/11 90 F. D. Anna Cathrine Frederiksdtr. Brandt, † 99; 1 S., 1 D.; 2 ~ 26/7 00 Anna Frederiksdtr. Suhr, f. 22/7 79, † 22/1 06; (Sstr. t. Bernt F. S. i Kjøbelev-V., t. Johan C. F. S. i N. Vedby-A. og t. Peder F. S. i Utterslev); F. Kmrd. F. Bernhardsen S., Amtsforv. i Nysted; M. Cathrine Pedersdtr.; 2 S., 1 D.; see K. L. Schritzmeier og M. N. Gram i Errindlev-O.; Hans J. G. Z. i Tranderup; H. H. Røeder i Vemmelev-H.; E. H. Svane i Sorterup-O.; Christopher G. Z. i Dannemarre-T.; (A. M. Schrøder i Torkildstrup-B.); [† 27/6 1720. Ikke nidkjær, men myndig og prikken paa sin Ære. Biskop Kingo klagede over, at han havde holdt en tydsk Liigprædiken over en „Judith“. Eft. Rescr. 26/2 92 skulde han ved Biskoppen tildeles en Reprimende. Han havde mange Sager (see B. F. G.)].

KUM II, s. 137, 144, 173 (»Gregorius Zimmer«); Helk II, s. 285; KS 4:5 (1897-99), s. 804; PT 1:4 (1883), s. 294, 295 (Bircherods Dagbøger); E. Brejls skifteuddr.: Korsør byfoged nr. 162; Gejstl. sk. i Maribo amt, Falsters Sønder hrd. nr. 29L, 29s.

9. 22/7 1720 [Skjelskør 17/11 16] Mag. Frederik Henriksen Flindt, f. Nykjøb. 8/11 86; (Farbdr. t. H. H. Flindt i Kippinge-B.); F. H. Henrichsen F., Kbmd. og Skipper; M. Anna Hansdtr. Bergeshagen; St. Nykjøb. 04, Bacc. 05; C. 6/8 10, l.; Fp. 11; Mag. 12; Pr. 29; ~ Skjelskør 16/6 17 Charlotte Sophie Thomasdtr. Mandix, f. Antvorskov, d. Slag. 4/11 95, b. 9/3 47; F. T. M., Amtsforv. p. Antvorskov; 8 S., 3 D.; see J. S. Busch i S. Kirkeby-A.; P. R. Wind i Sandager-H.; Hans B. F. F. i Slemminge-F.; [† 22/8 1751, da det ringede sammen. Efterlod et hæderligt Eftermæle. Berømt for ziirlige Taler paa Dansk, Tydsk og Latin. Fik i Skjelskør Tilbud om, at blive Slotspræd. i Kbh.].

KUM II, s. 295, 300 (»Fridericus Flinth«, 18 år gl.); PT 13:6 (1958), s. 83, 89-90 (Slægten Flindt); DBL.

10. 19/11 1751 [Søborg-G. 16/4 29, o. 20/5] Henrik Jørgensen Wederkinch*, f. Bogense 3/7 01; (Bdr. t. Cai J. W. i Gyrstinge-F.); F. J. W., Kbmd. og Postmstr.; M. Maren Hansdtr.; St. Od. 21, Bacc. 22; C. 14/3 24, h.; Pr. 2/3 53–82; ~ 12/9 29 Maria Cathrine Annaniasdtr. Leermann af Skamby, f. 6/7 01, b. 10/9 80; 2 S., 5 D.; see M. L. Bech i Skjærbæk; P. C. Ussing i Thorstrup-H.; P. G. Tetens t. Ribe Dk.; Bertel H. H. W. i Koldby; Etm.; [† 4/2 1784].

KUM II, s. 436, 442 (»Henricus Wederkinch«, 22 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Bogense byfoged nr. 104.

11. 28/4 1784 [Lunde-Ou. 8/11 84, o. 20/12] F. S. Jørgen Wederkinch, f. Søborg 21/10 42; St. Nykjøb. 61; C. 24/9 66, h.; Hør. Ribe 79; O.; [b. 29/11 1802].

12. 18/3 1803 [Rtr. Rand. 88] Mag. Peter Estrup; [25/11 1803 Randers; see der].

13. 17/2 1804, o. Kbh. 6/4 [D. p. C. . .] Rasmus Winther, f. Slag., d. 14/6 65; F. Rasmus W., Hør. ss.; M. Sidsel Marie Hørberg; St. Slag. 82; C. 26/4 92, l.*; O.; [† 24/11 1829. Efterlod betydelig Formue].

14. 12/1 1830 [Nebbelunde-S. 31/5 05] Thomas Trojel; [22/2 1832 Kjøbelev; see der].

15. 14/6 1832 [Slaglille-B. 12/11 17] Christian Neess; [30/10 1855 Strøby-V.; see der].

16. 9/2 1836 [Koldby 25/2 29] Hans Peter Svitzer; [6/11 1838 Ø. Hæsinge-H.; see Od. Frue K.].

17. 29/1 1839 [r. Cap. Aalbg. Frue K. og Sp. Tranders 4/2 31] Hector Frederik Janson Fogh, f. Aarh. 17/1 96; F. Jens Christensen F., Stiftsrevisor og Aman.; M. Dorothea Augusta Wardinghuus; St. Aalbg. 12; C. 10/1 16, l.; Adj. Aalbg. 22/4 20; Sp. Solbjerg-S. 24/10 27, o. 7/12; ~ 7/3 20 Frederikke Marie Lovise Kall, f. Kbh. 28/8 93, † 12/12 54; F. Etrd., Prof. Nicolai Christopher K.; M. Agnete Mechtildis Stenderup; 6 S., 1 D.; see Nicolai C. K. F. i Kornum-L.-L.; [# 7/2 1846, da den Ængstelighed, hvormed han altid havde besteget Prædikestolen, var tiltagen i den Grad, at han ikke mere vovede, at bestige den; Lærer v. en høiere Bondeskole i Steenløse i Sjælland 47–48; Huuslærer i Nærheden af Hillerød, siden i Houlbjerg, endeligt i Flensborg(?); (see Hundrup: Lærerstanden v. Aalbg. Cathedralsk., S. 132); † Silkeborg 20/6 61; agtet og afholdt; havde en lidenskabelig Kjærlighed til Musik; B. D. G. 1/190; E. 1/446 og S. 1/497].

18. 27/4 1846 [Meelby 26/7 36] Thomas Nicolai Nielsen; [21/1 1850 Ramløse-A.; see der].

19. 2/4 1850 [Sønderhaa-H. 6/8 39, o. Maribo 16/10 39] Christian Sidenius, f. her 8/9 10; F. Christian S. af N. Vedby-A., Kbmd.; M. Anna Cathrine Hansen; St. Nykjøb. 29; C. 24/10 34, l.; ~ 25/10 39 Margrethe Marie Nancy Mahler, f. p. Chrhvn. 7/11 17; F. Niels Henrik M., Koffardiecpt.; M. Gustava Glender; 1 S., 6 D.; [18/6 1870 Østofte; E. S. 3/168].

20. 12/11 1870. Hans Jørgen Theodor Haar; see r. Cap. Aalbg. Frue K. osv.

———————————

 

 

No 841. Sognecapellaner i Nykjøbing og Systofte.

[Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Lolland-Falsters Stift]

B. F. G. 1/35; Lkm. 2/734; M. S. 2-b/45; Rh. 2/27.
———————————

1.? (1571). Rasmus Clausen Charisius; [maaskee Sp. i Nykjøb.-R.; see der].

2. 15 . . Niels Kjeldsen Winther; [1580 Radsted; see der].

3. c. 1580. Niels Hansen Bang; [k. 19/5 1588** Skamby; see der].

4. 1588. Hans Justesen; [1601 N. Vedby; see der].

5. 1601. Anders Sørensen; [c. 1605 Horslunde; see der].

6. c. 1605 [Karrebæk 96, afsat 97] Albert Christensen; [c. 1609 Idestrup; see der].

7. c. 1609. Isak Pedersen; [1612 Kippinge-B.; see der].

8. 1612. Niels Kjær (Wellejus); [1618 Vaalse; see der].

9. 1618. Oluf Thøgersen Schytte (Skytte); [1619 Tingsted; see der].

10. 1619. Peder Hansen; [vist forflyttet c. 1620; men hvorhen vides ikke].

11. 1620 [r. Cap. Rødby-R., o. 11/8 19] Rasmus Sørensen Rosenqvist; [1623 Vaalse; see der].

12. 1624 [p. el. r. Cap. Od. St. Knuds K., o. 9/8 22] Gregers Christensen Humble; [1624 S. Kirkeby-A.; see der].

13. o. 9/6 1624 [Rtr. her 10/4 22] Jens Sørensen Koch; [1628 Veggerløse; see der].

14. o. 23/4 1628 [Rtr. her 7/6 24] Laurits Christensen Bruun af Hillested, f. 02; St. Sorø 21; [† 1629].

KUM I, s. 54 (»Laurentius Christierni Hyldested«); SB s. 135; KS 3:5 (1884-86), s. 140 (»Laurentius Christierni Bruunius«, 22 år gl.), s. 123 (»Laurentius Christierni Brunovius«, 26 år gl.).

15. 1629. [p. Cap. Gloslunde-G., o. 25/10 26] Niels Jensen Klyne; [1630 Idestrup; see der].

16. o. 3/9 1630 [Rtr. her 19/5 28 – 22/11 30] Niels Christensen Solgaard; [1633 N. Alslev; see der].

17. k. •/9 1633 [r. Cap. Rudkjøb.-S., o. 14/8 31] Niels Christensen Othsing; [1641 N. Vedby; see der].

18. k. •/2 1641 [r. Cap. Thoreby, o. 25/7 38] Hans Jørgensen Arreboe, f. 09, vistnok p. Ærø; St. Slag. 30; ~ Mette . . . ; 8 B.; 2 ~ H. T. Rostorph i Nakskov; Jens H. A. i Gundslev; [† 1654 tilligemed 5 Børn af en fra Kbh. hidført Syge].

KUM I, s. 100 (»Iohannes Georgius Arøensis«); KS 3:5 (1884-86), s. 129 (»Johannes Georgii Arøensis«, 29 år gl.); HT-Sadolin s. 529.

19. o. 1/10 1654. Mads Madsen Eskildstrup (Schildorf); [1655 Ønslev; see der].

20. o. 12/9 1655. Hans Thomsen Rostorph el. Rostrup; [3/8 1666 Nakskov; see der].

21. o. 28/8 1666 [Hør. her. 60] Vessel Henriksen Barthling (Bagger?); [1678 Vesterborg-B.; see der].

22. 1678. Mag. Oluf Jørgensen Lundt; [9/12 1682 Veggerløse; see der].

23. 1683 [c. Hør. her 28/1 79, fast ansat 9/4 s. A.] Carsten Thomsen Olstrup; F. T. O.; M. Karen Sørensdatter (2 ~ Jonas Nummesen); vist St. Hlh. 74; ~ Magdalene Christensdtr. af Veggerløse, † •/6 94; u. B.; [† 10/5 1684].

KUM II, s. 50 (»Castor Thomæ«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Maribo amt, Falsters Sønder hrd. nr. 15.

24. 31/5 1684 [Rtr. her 22/7 79] Mag. Simon Pedersen Aarhuus; [13/12 1684 Halsted-A.; see der].

25. 10/1 1685. Hans Hansen Rasch; [17/3 1696 Nestved St. Petri K.; see der].

26. 17/3 1696. Mag. Christian Frederik Winterberg; [7/5 1698 Saxkjøb.-M.; see der].

27. 24/5 1698. Mag. Polycarpus Hartmann; [8/7 1707 Kallehave; see der].

28. 12/7 1707 [Cat. Kbh. Holmens K. 04] Johan Anton Poggense; [afsat 1710, men fik paa den selvsamme Dag, paa hvilken Dommen forkyndtes ham, Kaldsbrev af Dronningen paa Strøby-V.; see der].

29. 24/1 1710 [Hør. og Cant. her] Mag. Hans Hansen Bødtker; [13/2 1722 Vaalse; see der].

30. 25/4 1722 [p. Cap. Horne 19] Christian Ludvigsen Pontoppidan; [2/9 1726 Torkildstrup-B.; see Aarh. Dk.].

31. 25/10 1726, o. 6/12 [Hør. og Cant. her 12; tillige Org. 9/8 25] Jørgen Sørensen Busch; [13/4 1748 S. Kirkeby-A.; see der].

32. 15/4 1748, o. 9/8, Christen Nielsen Janson af Haarlev-H., f. Valløby 9/1 03; St. Kbh. 25; C. 15/9 35, n.; ~ 6/6 54 Marie Johansdtr. Ellermann, d. 25/3 37, † c. 89; F. Ritmstr. J. Bent E.; M. Kirstine Nielsdtr.; [† 1764].

KUM II, s. 470 (»Christianus Iansonius«, 23 år gl.).

33. 2/3 1764 [r. Cap. Stubbekjøb.-M. 24/6 62] Dines Børgesen Pontoppidan; [10/3 1773 Lundum-H.; see der].

34. 13/5 1773, o. 16/7, Jørgen Egtved; [24/11 1786 Arninge; see der].

35. 26/1 1787, o. 21/3, Mag. Jens Seidelin; [18/10 1790 Arrild; see der].

36. 8/12 1790 [Chinap. 16/11 87, o. 30/11] Gjerlev Christian Krog; [14/6 1793 Rye-S.; see Stege].

37. 23/8 1793, o. Kbh. 9/10, Frederik Carl Studsgaard; [24/4 1798 Aarh. Dk. 2 r. Cap.; see Aarh. Dk. Sp.].

38. 24/2 1798, o. Kbh. 6/7, Peter Holm Borch; [30/12 1809 Ude- og Oppe-Sundby; see Ledøie-S.].

———————————

 

 

No 841b. Capellaner pro loco i Nykjøbing-Systofte.

[Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Lolland-Falsters Stift]

———————————

1. 27/8 1871, o. 20/9, Hans Ludvig Schelderup Parelius Koch; [30/4 1876 Skjelby-Gj.; see der].

2. 17/9 1876 [Cap. p. p. Steenløse-V. 5/5 74, o. 13/5] Charles Vilhelm Ulmer, f. Kbh. 16/6 46; F. Math. Pet. U., Fabrikmstr.; M. Ledine Mar. Due; St. Chrhvns. Bgdsk. 66; C. 19/6 72, h1.; ~ 30/10 74 Agnes Emma Augusta Juul, f. p. Chrhvn. 10/7 51; F. Niels Christ. J., Urtekmr.; M. Oline Birg. Soph. Berg; (77) 1 D. „ I Anledning af en Prædiken, som Past. U. holdt St. Bededag i Nykjøb. K. skrev Folkethingsmand R. Clausen en Indsigelse i Lolld.-Falst. Folketid., fordi han følte sig generet af den formentligt „politiske“ Tendents (kaldte den „noget jammerligt Tøieri“). I den Anledning samledes c. 300 Kvinder og Mænd af Menigheden og vedtoge en Erklæring, hvori Folkethingsmandens Beskyldninger charakteriseres som usande fra Ende til anden og der udtales en varm Tak til Past. U. for hans Præd. den nævnte Dag“. See Faaborg Avis 77/110.

———————————

 

 

No 842. Ordinerede Catecheter i Nykjøbing.

[Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Lolland-Falsters Stift]

B. F. G. 1/65; Rh. 2/31.
———————————

1. 5/10 1810 [Hør. her 03, Adj. ss. 5/9 06] Olaus Lund; [4/10 1815 Dollerup-F.-R.; see Agerskov].

2. 24/1 1816. Jens Peter Theil; [26/6 1816 Fuglse-K.; see der].

3. 26/6 1816. Jørgen Lemvig Fog; [14/1 1829 Stubbekjøbing-M.; see Horbelev-F.].

4. 29/4 1829, o. •/5, Hans Peter Christian Koch; [22/7 1835 Udby i Sjælld.; see Damsholte].

5. 30/10 1835, o. 2/12, Ludvig Jensenius Nicolai Schjerning; [23/1 1846 Ry, see Herslev-V.].

6. 27/4 1846 [p. Cap. her 18/1 44, o. 8/3] Mouritz Mørk Hansen; [c. P. i Felsted, Aabenraa pr., 25/10 1850; fast ansat 7/4 51; see Vonsild-D.].

7. 8/7 1851, o. 1/10 [Andenlærer ved den høiere Borgerdrengesk. i Aarh. 47] Henrik Theodor Voss; [4/3 1859 Sønderup-S.; see der].

Nedlagt.

———————————

 

 

No 842b. Hofpræster i Nykjøbing.

Falsters Sønder Herred, Maribo Amt, Lolland-Falsters Stift.

KS 2:3 (1864-66), s. 177-181; Barfod: FG.
[NB! Denne Præsterække findes ikke hos Wiberg]
Anm. Gudstjenesten i Slotskirken blev næsten udelukkende forrettet i det tydske Sprog.
———————————

1. 1592, o. Rostock s. A., Dr. th. Balthasar Maschwedel, Enkedronning Sophies Præst, f. Lyneburg c. 61; ~ . . . ; mindst 1 S., 2 D.; see L. Pedersen i Nykjøbing-S.; C. M. Lyndelse i Gundslev; [† 17/1 1621].

FG I, s. 170.

2. 1621 [Archidiac. Prentzlau, Ukermark] Nicolaus Wismarus; St. i Greifswald 15; ~ 21 Marie Finke, † Nykjøb. 3/7 29; F. Johan Finke, Superintendent i Prentzlau; 4 S., 1 D.; 2 ~ Anna Schelhammer; F. Philo S., Archidiac. i Hamburg; [holdt 14/11 1631 Ligprædiken over Enkedronning Sophia i Roesk. Dk. og vendte derefter tilbage til Tydskland; Sp. Greifswald 1631; Dr. theol. ss.; Superintendent i Grevskabet Oldenburg 36; † 15/1 1651; Eptph. i Nykjøb. K. fra 1632].

PT 1:4 (1883), s. 69; 15:5 (1971), s. 204, 209; KS 4:4 (1899-1901), s. 503; EM IX, s. 147-48; DanKir bd. 8, s. 235-36 (se nedenfor).

3. 1632 [Diac. Kbh. Petri K. 30] Johannes Beuerlin (Beurle, Bewerlin), Kronprinds Christians Præst, f. Høfingen i Würtemberg; Fp. i dansk Tjeneste 28; ~ Christine Erichsdtr.; [vist flyttet 1634].

KS 2:3 (1864-66), s. 146, 177-178; EM I, s. 380.

4. 1634 [Privatdocent Rostock] Mag. Gottfried Gese (Gesius), f. Munckberg i Brandenburg 4/8 08; F. P. og Pr. ss.; St. i Wittenberg; 1 ~ . . . ; 2 ~ . . . ; B.; [1647 Hamburg St. Nic. K.; † 1/9 79; W. 1/349].

EM III, s. 199-200.

5. 1647 [Helsing. St. Mariæ K. 12/2 1637, o. 26/2] Mag. Georg Meiland, Prindsesse Magdalena Sibyllas P.; [# 1648; † 25/3 1651; see Helsing. St. Mariæ K.].

6. 1648 [Diac. Oldensworth 42] Ludvig Braun, Prindsesse Magdalena Sibyllas P., f. Rostock 14; F. Bgmstr. i Rostock; St. i Rostock 32 og 38, i Kønigsberg 36, i Wittenberg, Kbh. og Sorø c. 40; Conrtr. Slesvig 41; [flyttede 1652 som Hofp. med Prindsessen til Sachsen-Altenburg; Superintendent i Saalfeld i Thübingen 68; † Saalfeld 19/8 1676].

SB, s. 164; Arends I, s. 99: J. 792; Zwerg. 612; Voss 80; Rost. Matr.; Køn. Matr. I. 372; C. lit. II. 119; Worm I. 158; N. 87; Ehrencr.-M. II. 40; K.-S. 2 R. III. 178; (Arends’ litteraturforkortelser); EM II, s. 40.

1670-1684 benyttede Enkedronning Sophia Amalia Sognepræsterne i Nykjøbing.

7. 1684 [Extraord. Hofp.* 82] Peter Zitscher; [1685 Slotsp. i Glückstadt; see Tønder].

Nedlagt.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Mikkelsen, Hans: Biskop Hans Mikkelsens dagbøger 1626-1641. ved Anne Riising og Jens Rasmussen. Udgiverselskabet for Historisk Samfund for Fyns Stift, Odense 1991.
Danmarks Kirker, bd. 8, Maribo Amt, udg. af Nationalmuseet 1948. Nykøbing Kirke, s. 206-241, Nykøbing Slotskirke, s. 251-255, Systofte Kirke, s. 1327-1335 (udg. 1651).
Barfod, Immanuel: Den falsterske Gejstligheds Personalhistorie, 2 bd. Udg. af Selskabet for Danmarks Kirkehistorie, Nykjøbing paa Falster, 1851 (bd. 1) og 1854 (bd. 2). Nykjøbing og Systofte: bd. 1, s. 3-127.
Rhode, Peter: Samlinger til de Danske Øers Laalands og Falsters Historie. Bd. 2 (Falster), Kiøbenhavn 1794. (Nyekiøbing s. 31-95, Hofpræster s. 36-41, 44-45, Sognepræster og res. Capellaner: s. 55-75; Systofte Sogn: s. 95-97).
Rhode, Peter C.: Samlinger til de Danske øers Laalands og Falsters Historie, Med en Deel Forandringer, Tillæg og Rettelser paany udgivne af J. J. F. Friis, Bd. 2 (Falster), Kiøbenhavn 1859, (Nykjøbing Kjøbstad s. 8-46, Præsterne: s. 18-32; Systofte Sogn: s. 47). PDF-udgave.
Rørdam, Holger Fr.: De tydske Menigheder i Danmark i 17de Aarhundrede: Nykjøbing pa Falster. Kirkehistoriske Samlinger 2:3 (1864-66), s. 177-181.
Rørdam, Holger Fr.: Tydsk Gudstjeneste i Nykjøbing p. Falster. Kirkehistoriske Samlinger 4:5 (1897-99), s. 804.