Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 1077. Sorterup og Ottestrup,

Slagelse Herred, Sorø Amt, Sjællands Stift.

H. 9/84; L. S.*; K. M. 139; M. S. 1-a/141; Lkm. 1/764; M. 134; Kbg. 1620.
———————————

1. (1532). Jens Boesen.

2. 1536. Peder Hansen el. Nielsen Jyde; [levede 1542].

3. 15 . . Mads . . .

4. 15 . . Mag. Knud Pedersen Ribe; [† 8/9 1569; doctus et probus(1)].

5. 1569. Stephan Poulsen Schonning; [† 1601; Kalk og Disk(2) givne 80, maaskee af ham; hans Navn på Altertavlen i Ottestrup K. 1597].

KS 2:4 (1867-68), s. 405; DanKir bd. 5, s. 662, 673 (se nedenfor).

6. 1601. Hans Jacobsen, f. 64; Pr. (10); ~ 99 Maren Christensdtr., f. c. 81; 2 ~ Etm.; [† 1618; Eptph.].

KS 2:5 (1869-71), s. 150; DanKir bd. 5, s. 664 (se nedenfor).

7. k. 5/7 1618, o. 22/7 [Hør. Slag. 17] Thomas Jørgensen Morsing*; St. Slag. 15; ~ 18 F. E., † 25/4 58; 1 S.; [† 17/6 1669; T. 314].

KUM I, s. 21 (»Thomas Georgii Morsianus«); PT 8:6 (1927) s. 185 (»Thomas Jørgensen Nyekiøbing«); DanKir bd. 5, s. 664 (se nedenfor).

8. 18/2 1667** [p. Cap. K. Helsinge-D., o. 22/12 54] Jørgen Madsen Aarbye, vistnok af Aarby; maaskee St. Bergen 46; ~ Sorterup 26/6 61 Anna Jørgensdtr., † 25/1 80; see J. J. Sorterup i Lyderslev-F.; P. H. Wandal i Korsør-T.; P. Høst, r. Cap. i Korsør-T.; [† 12/9 1685].

KUM I, s. 198 (»Georgius Matthiæ«).

9. 1685 [p. Cap.* c. 73] Christen Hansen Thurau (Thuran); maaskee St. pr. 67; 1 ~ 82 (Bev. 7/10) Anna Jensdtr. Bruun, † 11/1 86; 2 ~ Sophie Christensdtr. af Gunderslev, E. e. 1) P. Svendsen i Marvede-H., 2) N. L. Langaae t. Slag. St. Mik. K.; u. B.; [† 25/4 1692].

KUM II, s. 2 (»Christianus Iohannis«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Slagelse hrd. nr. 4 og 15; PT 7:2 (1917), s. 15; 8:4 (1925), s. 217 (testamente).

10. 7/5 1692 [Insp. paa Borchs Collegium 91] Mag. Christen Nielsen Aarslev (Arslebius), f. Jydld.; (Bdr. t. G. N. Froms Svigermoder, r. Cap. til Slag. St. Mik. K.); St. Kbh. 81; Mag. Kbh. 4/5 92; 1 ~ Anna Nielsdtr., † 15/8 08; 2 ~ Johanne Beate Johansdtr. de Clerque; F. J. Adolph de C. til Bjergbygd.; 1 D.; 2 ~ Etm.; see N. C. Arslev i Kongsted; V. J. Lindam i Dalby-T.; [† 10/8 1723; W. 1/42; N. 3].

KUM II, s. 107 (»Christianus Nicolai Aarslebius«), s. 186 (»Christianus Arslebius Nicolai Fil.«); Borchs K. nr. 1; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Slagelse hrd. nr. 91, i Præstø amt, Fakse hrd. nr. 47; PT 2007, s. 101.

11. 3/9 1723. Christen Anderen Nygaard, f. Kbh. 29/7 96; F. A. Børgesen N. i Kbh.; M. Lucie Christiansdtr.; St. Kbh. 17; C. 16/3 22 h.; ~ F. E.; 1 D.; 3 ~ H. H. Nordrup i Thoreby; [† el. b. 10/10 1727].

KUM II, s. 408 (»Christianus Nyegaard«, 22 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Københavns byting nr. 413, Gejstl. sk. i Sorø amt, Slagelse hrd. nr. 66, i Præstø amt, Fakse hrd. nr. 47.

12. 20/11 1727 [P. til Christiansborg i Guinea 5/7 21] Elias Hansen Svane, f. p. Langholt, Hors. Sogn, 5/12 90 af „smukke Forældre“; F. H. Eliassen S., Forv. p. Langholt, Hors. S., Aalbg. Amt, siden i Løgstør, † 03; M. Maren Hansdtr. Guldberg af Guldbjerg-S., † Sorterup 3/5 39; St. Sæby 12, Bacc. 14; C. 26/4 18, h.; 1 ~ 17/11 28 Sara Hansdtr. Plesner af Skjellerup-E., f. •/6 05, † 24/4 39; u. B.; 2 ~ 9/8 (3/5?) 41 Anna Cathrine Gregersdtr. Zimmer af Nykjøb.-S., E. e. H. H. Røeder i Vemmelev-H.; u. B.; [† 4/10 1761. De Sorte vare en stor venerable(3) for ham og kaldte ham: „den hellige Mand“; Lgst.].

KUM II, s. 362, 381 (»Elias Svaningius«, 21 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Slagelse hrd. nr. 83, 86; Anthony Svane: Langholt-Albæk-Voor Svanerne.

13. 13/11 1761, o. 9/12, Cort Vassmer, f. Kbh. 7/12 36; F. Cort Helmer V., Klædekrmr.; M. Elisabeth Kellinghausen; St. pr. 52, Bacc. 53; C. 25/5 56, h.; ~ Edel Elisabeth Sparre af Thorsager-B., f. 31, † 22/5 05; u. B.; [† 8/6 1805; skal have været en nidkjær og dygtig Præst, ihvorvel han ikke slog Vrag paa verdslige Glæder, paa hvilke han havde faaet Smag i den Tid, han var Dragon; skjænkede 700 Rdlr. til Skolelærer-Enkekassen].

KUM III, s. 120, 133 (»Curtius Fasmer/Vasmer«, 15 år gl.).

14. 2/8 1805, o. 7/8 [Cat. Kbh. Holmens K. . .] Laurentius Martin Smith; 27/4 1825 Hagested-G.; see der].

15. 18/5 1825, vist o. 7/7, Frederik Vilhelm Flindt, f. Ottensee 6/8 93; F. Kmhre. Henrik August F., Oberstlieut., Cavallerieinsp.; M. Charlotte Amalia, Baronesse Knuth; St. Kbhs. Bgdsk. 12; C. 18/7 21, l.; ~ Kbh. Frue K. 11/11 25 Johanne Louise Mynster, f. Kbh. Garn. S. 7/6 03, † 19/7 27; F. Prof., Dr. med. Ole Hieronymus M.; M. Anna Christine Liebenberg; u. B.; [† 1/10 1830].

PT 13:6 (1958), s. 94, 99 (Slægten Flindt).

16. 20/12 1830, vist o. 8/4 31, Theodor Vilhelm Oldenburg, f. Kbh. 27/9 05; F. Kmhre. Frederik O., Deputeret i General-Toldkammeret og Commerce-Collegiet; M. Marie Clarette Benedicte Bastholm, Datter af kgl. Conf. B.; St. Kbhs. Bgdsk. 22; C. 17/4 26, l.; ~ 8/5 31 Louise Rothe, f. Kbh. 27/10 08, levede 68 i Kbh.; F. Cfrrd. Christian R., Deputeret i General-Toldkammeret og Commerce-Kollegiet; M. Charlotte Christine Müller; 3 S., 2 D.; see J. Johansen, Cat. til Kbh. Frelsers K.; [† 24/4 1842; „var en ferm og hellig Præst, der med Alvor og Glæde anvendte sit Pund i sin Herres Tjeneste; som religiøs Digter ikke uden Betydning“; B. D. G. 1/149; E. 2/436 og S. 2/576; DBL].

17. 1/9 1842 [p. Cap. Sorø 18/11 41, o. 15/12] Jens Martin Georg Bondesen af Lynge-U., f. 9/7 12; St. Kbh. 31; C. 4/5 38, l.; Pr. 3/1 61; ~ 25/4 43 Betty Sandmann, f. Wismar 21/5 13; F. Joh. Andreas Christ. S., Kbmd.; M. Christine Elisabeth Eleonore Martens; u. B.; [27/11 1872 Stillinge; E. S. 1/196].

18. 22/1 1873. Alexander Balthasar Reumert; [† 26/1 1877. „I de faa Aar Past. R. har været her paa Egnen, havde han samlet en talrig Vennekreds baade i sine Menigheder og udenfor samme, og han vil savnes af disse som af de mange Fattige og Trængende, der i ham altid kunde være forvissede om at finde en varm og virksom Hjælper“. Berl. Tid. eft. Slag. Posten.; see Holstebro-M.].

19. 1/5 1877 [P. v. Kbhs. Communehosp. 1/5 67] Frederik Rubek Christian Bülow, f. Uby 4/4 21; F. Generallieut. Fred. Henr. Rubek B.; M. Henr. Birtine Dame af Uby; St. pr. 42; C. 8/5 49, h2.; Lieut. i Krigsres. 49; Ordonansoff. v. Hovedkvarteret; Lærer v. Søetatens Drgsk. 52; Sp. Dybbøl 25/6 58; fordreven 64 eft. 7 Ugers Arrest; # af d. d. R. 28/10 s. A.; Hjelpep. Lindelse 1/11 63 – 1/1 65; Folkethingsmd. (Svendbg. A. . .) 66; R.* 94; 1 ~ 52 (sin Cousine) Theodora Johanne Bruun, f. Rand. 2/8 12, † 25/11 64; F. Oberst Joh. Jac. B.; M. Christ. Marg. Bülow, u. B.; 2 ~ 66 Anna Caroline Amalie Hochbrandt, f. Kbh. 10/5 19, † 9/8 93; F. Joh. Andr. Christ. H., Possementmgr.; M. Dorth. Steffensen; u. B.; [# 1890; † Frederiksberg 5/11 1905; Portrait i Dybbøl Kirke].

Arends I, s. 112: M.-H. II. 102; M. 169; Elv. 64; Gr.-H. & H.-F. II. 157; (Arends’ litteraturforkortelser); DanKir bd. 23, Dybbøl Kirke, s. 2219.
———————————

Noter:

(1) doctus et probus = lærd og retskaffen
(2) Kalk og Disk = bæger til vinen og tallerken til nadverbrødet (oblaterne) til brug ved altergang.
(3) venerable = (lat.) veneration: ærbødighed, ærefrygt, højagtelse.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 5, Sorø amt, udg. af Nationalmuseet 1938. Sorterup Kirke, s. 659-666, Ottestrup Kirke, s. 667-675.
Oldenburg, Paul: Oldenburg, Salmedigter, Sognepræst i Sorterup og Ottestrup 1830-1842. Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt. Bd. 32 (1944), s. 70-85.