Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1095. Stillinge (Kirke-),

Slagelse Herred, Sorø Amt, Sjællands Stift.

H. 9/91; M. S. 1-a/150; K. M. 82; Lkm. 1/903; M. Nr. 497; M. 45; Kbg. 1706.
Anm. Sognet hørte indtil 1807 under Løve Herred.
———————————

1. 15 . . Jens Henningsen; [† 1565].

2. 1565. Søren Nielsen, f. c. 31; see N. M. Landsgrav i Sørbymagle-K.; [† 26/8 1593; Lgst.].

KS 2:4 (1867-68), s. 404 (Løve hrd.).

3. 1593. Peder Arnoldsen de Fine; (Bdr. t. Anna Cathrine de F. ~ H. L. Munthe i Tikjøb, Halvbdr. t. Hieronymus A. de F. i Ødum, t. Frederik A. de F. i Hundslund og t. Christopher A. de F. i Marvede); F. A. de F., Kong Christian IIIs. og Fred. IIs. Capelmstr.; M. Annike Pedersdtr. Schildig; St. i Wittenberg 91, i Rostock 92; ~ Maren (Maria) Hansdtr. Paludan, f. 72, † 5/4 03; (Sstr. t. H. J. Paludan i Ø. og V. Assels og Halvsstr. t. Wilhelm J. P. t. Viborg Dk.); F. Dr. med. H. P., Dronning Dorotheas Livmedicus (Bdr. t. Barbara J. P. ~ C. H. Knoph, kgl. Confess.); M. Helvig v. Brouchhoven; 2 S., 1 D.; 2 ~ Margrethe Christophersdtr. Knoph; F. kgl. Confess.; 1 S.; 2 ~ Etm.; [† 1620; Eptph].

Helk I, s. 209; KS 2:5 (1869-71), s. 148 (Løve hrd.); L. H. F. de Fine Olivarius: Stamtavler over Slægterne Olivarius og de Fine. Kbh. 1894, s. 63-64; PT 1998, s. 8-9; DanKir bd. 5, s. 729, 735 (se nedenfor).

4. o. 24/5 1620. Peder Jacobsen Slagelse (Birk), f. c. 96; St. Slag. 17; 1 ~ F. E.; maaskee 1 S.; 2 ~ Agnes Thygesdtr.; 2 ~ Etm.; see H. P. Knoph i Bregninge-B.; [† P. 1630].

KUM I, s. 30 (»Petrus Iacobi Slaglosiensis«); PT 8:6 (1927) s. 186; DanKir bd. 5, s. 735 (se nedenfor).

5. o. 21/9 1630. Niels Christensen Hyllested; [afstod 1631 Kaldet „for nogen synderlig Tilfældes Skyld“; Gjerslev 1633; see der].

6. k. •/7 1631, o. 5/8, Anders Eriksen (Comminæus) af Kbh. Hofp., f. Kbh.; St. Lund 21; Pr. 61 – 25/10 66 (altsaa i Løve Herred); ~ Anna Christensdtr., † 15/7 59; 2 D.; see C. Hansen i S. Bjergby-S.; P. Jensen Bircherod i i Værløse; [† 17/12 1667].

KUM I, s. 49 (»Andreas Erici Hafn.«); PT 8:6 (1927) s. 191; LSH bd. 7, s. 625-26; Kopskatten 1645, opsl. 40.

7. 17/7 1665*, o. 29/1 68, Oluf Christensen Winther, f. Holstebro 2/3 35; F. C. Olufsen W.; M. Anna Mikkelsdtr.; St. Roesk. 56; 1 ~ Helene (Elline) Nielsdtr., f. Halland c. 37, † 82; 1 S.; 2 ~ Anna Olufsdtr. Diürhoff, † 15/3 84; [† 12/10 1683; Eptph.].

KUM I, s. 265 (»Olaus Christierni Cimber, Holstepontanus«); DanKir bd. 5, s. 734 (se nedenfor).

8. 6/5 1682**. Mag. Daniel Jensen Ferslev (Byberg), af Ferslev-V., f. Ourø 12/5 60; St. pr. 77, Bacc. 78; Mag. Kbh. 17/6 86; Pr. 04; ~ 84 Øllegaard Jensdtr., f. Kbh. 27/5 63, † 29/10 29; 7 S., 5 D.; see Etm.; M. M. Drachart i Sæby-H.; (D. R. Wohnsen i Korsør-T.; P. F. Holmsted i Magleby-H.); [† 28/3 1727; Lgst.].

KUM II, s. 77, 80 (»Daniel Ioannis Ferslovius«), s. 144 (»Dn. Daniel Iani, pastor Stillingensis«); E. Brejls skifteuddr.: Stubbekøbing byfoged nr. 48; DanKir bd. 5, s. 735.

9. 14/2 1727**. F. S. Bartholomæus Danielsen Byberg, f. 31/7 98; St. Kbh. 20; C. 24/11 22, h.; ~ 6/4 32 Elisabeth Margrethe Andersdtr. Schytte af Lynge-B., † 18/2 48, E. e. H. R. Schnabel i Vemmelev-H.; 4 S.; 2 ~ c. 49 Dorthea Margrete . . . , † 7/8 77; see Daniel B. i Kegenæs; (C. L. Warming i Knebel-R.); [† 13/7 el. 19/7 1755].

KUM II, s. 430 (»Bartholomæus Urbimontanus«, 22 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Holbæk amt, Løve hrd. nr. 21; Ålborghus amt nr. 318.

10. 19/9 1755 [Gjørlev-B. 25/2 46, o. 8/6] Ulrik Frederik Eriksen Torm, f. Frederiksborg Slot 23/2 21; F. Etrd. E. Jensen T., tilsidst Politiemstr. i Kbh.; M. Anna Kirstine Ravn; St. Fdbg. 39; C. 17/1 43, l.; Pr. 64–72; ~ Kallundbg. 22/2 47 Cathrine Marie Pedersdtr. Paludan af Kallundborg, f. 29, † Havrebjerg 18/7 01; 5 S., 8 D.; (see H. H. N. Haar i Skjødstrup-E.; N. Haar i Ring-F.); [† 7/10 1781; W. 2/505; N. 622].

KUM II, s. 598 (»Ulricus Fridericus Torm«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Holbæk amt, Løve hrd. nr. 133; Kbg. Kalundborg (1706-1770), s. 822, opsl. 383.

11. 19/12 1781, o. 19/4 82 [D. p. C. . .] Hans Lange af Tjæreby-A., f. Skjelby p. F. 7/12 51; St. Rand. 69; C. 21/5 77, h.; Pr. 06; 1 ~ 21/11 82 Dorothea Lorentzen, f. N. 60 el. 61, b. 3/6 96; F. Brygger i Kbh.; 4 S., 2 D.; 2 ~ 16/11 96 Marie Petersen, f. 58, b. 21/5 99; u. B.; 3 ~ Skjelskør 13/11 99 Maren Hvalsøe Payngk, f. 22/11 66, † Slag. 1/9 32; F. Jacob Severin P., Foged og Skriver i Skjelskør; M. Else Holgersdtr. Olivarius af Ørslev-B.; 7 B.; see C. C. Wittrup i Veile-H.; (C. F. V. Bernth i Nimtofte-T.; L. Rosendahl i Urlev-S.); [† 8/11 1821; dygtig; N. 333; E. 2/95 og S. 2/137].

KUM III, s. 289 (»Ioannes Lange«, 19 år gl.).

12. 8/5 1822 [Hjørring-H.-O. 19/2 17] Gyntelberg Abel, f. Hillerød 3/4 63; F. Albert A., kgl. Fiskemstr.; M. Antonette Ebbesen; St. Fdbg. 80; C. 2/7 83, h.; r. Cap. Dronninglund 24/10 88, o. 26/11; Sp. Understed-K. 31/12 89; Volstrup-H. 8/8 11; Apr. 10/7 12; R.* 28/10 17; ~ 15/10 90 Agathe Johanne Wanting af Understed-K., d. 23/4 69, † paa Holmsland 11/7 32; 2 S., 3 D.; see Leonard A. i Dalum-S.; [† 7/9 1825; E. 1/3 og S. 1/3].

13. 25/11 1825 [Kongsted 23/8 99] Hans Christian Flemmer*, f. Od. 24/11 72; F. H. F., Parykmager; M. Anna Lindholm; St. Od. 90; C. 23/4 94, l.*; Sp. V. og Ø. Egede 23/2 98, o. 2/3; R.* 31/7 15; ~ 24/11 09 Kirstine Rabeholm, f. paa Chrhvn. 13/7 79, † 184. ; F. Mogens R., Chinacpt.; M. Sophie Charlotte Nielsen; 2 S., 2 D.; [† 26/11 1847; godmodig og velvillig; kraftig, begavet og saare virksom; (B. D. G. 1/215)].

14. 29/3 1848 [Slag. St. Mikkels K. 2/5 33; tillige Heininge 36] Gerhard Giese Salicath (egtl. Salicatti), f. p. Skovlyst v. Hillerød 20/6 88; F. Johan Frederik S., kgl. „Holsførster“, Landvæsenscomm.; M. Anna Marie Lidemark Sælboe; St. Fdbg. 05; C. 18/7 11, l.; Sp. Haraldsted-A. 29/11 15, o. 15/12; R. m. Kbhs. Sp. 28/10 36; Pr. 22/7 41; R.* 28/6 45; ~ 14/10 26 Flora Emilie Topp, f. 14/10 06, levede 68 paa Bundgd. i Vensyssel; 2 S.; [† Slag., uden at tiltræde her, 24/9 1848; en elskelig Charakteer og et opvakt Hoved; redelig, stærk og virksom; Livsalvor var Grundtonen i hans Charakteer, men fremtraadte i en blid Form; hans strenge Redelighed og Troskab i Pligters Opfyldelse, hans Alvor i Venskabsforhold, var forenet med en Munterhed og et Vid, hvis Grændser omhegnedes af en dyb Følelse for alt det Skjønne; hans Indflydelse som Taler var betydelig; han vidste, at drage sine Menigheders Agtelse og Kjærlighed til sig, ei alene ved Talens Gaver, men ogsaa ved det skjønne Forhold, hans hele Færd oprettede og vedligeholdt (S. Necrol. 1/225); E. 3/4 og S. 3/4].

15. 7/12 1848 [Hveisel-G. 21/2 37] Johan Christian Julius Zahle* af Slaglille-B., f. Vemmetofte 20/5 95; St. Hlh. 14; C. 23/4 19, l.; Adj. Hlh. •/9 18; Sp. Jelling-H. 4/6 31, o. 17/8; Pr. 4/6 36; R.* 18/9 46; Pr. her 27/1 49; # Pr. 3/1 61; ~ 16/8 25 Anna Sophie Vilhelmine Petræa Funch, f. Kjøge 9/12 97, † 19/9 62; F. Oberst Frederik Christ. F.; M. Viveke Marg. Petræa Friboe; 2 S., 4 D.; see A. F. Lassen i Gloslunde-G.; [† 28/8 1872. „Efterlod et kjært Minde“. See Berl. Tid. 72/208; Pg. br. 20/10 60].

16. 27/11 1872. Jens Martin Georg Bondesen; R.* 18/8 75; see Sorterup-O.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 5 Sorø amt, udg. af Nationalmuseet 1938. Kirke-Stillinge Kirke, s. 721-736.