Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2), (3)

No 328. Gjørlev og Bakkendrup,

Løve Herred, Holbæk Amt, Sjællands Stift.

H. 9/23; K. M. 80; M. S. 1-a/145; Lkm. 1/901; M. Nr. 497; M. 83; L. S. v. W.; Kbg. 1680 (÷ 1734).
Anm. Præsten boer i Bakkendrup; fra 1874 i Gjørlev.
———————————

1. (1569. 85). Mads Eskildsen; Pr. (84); see M. Madsen i Dalby-T.; [var her endnu 1585].

KS 2:4 (1867-68), s. 404.

2. (1595). Clemens Andersen Havrebjerg; ~ c. 83 Bodil Nielsdtr., † 21/3 11; [† 1627; hans Navn paa Altertavlen i Bakkenderup 1595; Hustrus Eptph.].

KS 2:5 (1869-71), s. 148; DanKir bd. 4, s. 1228, 1235 (se nedenfor).

3. o. 25/10 1615**. Peder Olsen Helsinge (el. Helsingør), vistnok af K. Helsinge-D.; St. i Kbh. (09); [† 1641].

F-P s. 249 (»Petrus Olai Helsing.«); PT 8:6 (1927), s. 184.

4. 1641 [Skp., o. 1/4 38] Jens Sørensen Due; St. Slag. 33; 1 ~ Kbh. Frue K. 39 Sidsel Lauritsdtr.; 2 ~ Kbh. Frue K. 28/9 45 Anne Lambertsdtr. Balchenborg, f. Sunndal 29/9 23, † 26/12 60; (Sstr. t. Sille L. B. ~ P. J. Worm i K. Helsinge-D. og T. H. Kingo i Slangerup-U.); F. L. Tønnesen B. (fra Aalbg.), Sp. i Sunndal p. Nordmøre, Trondhjems St.; M. Anne Christensdtr. Lund; 4 S., 1 D.; 3 ~ Sidsel Hansdtr.; see Etm.; [† c. 1670].

KUM I, s. 119 (»Ianus Severini Columbanus«); PT 8:6 (1927), s. 194, 15:1 (1966), s. 51-55; Kbg. Kbh. Frue K. (1631-1656 FV), opsl. 14; Kopskatten 1645, opsl. 40.

5. 8/11 1669*, o. 18/11 70, F. S. Jesper Jensen Due; St. Slag. 67; ~ 73 (Bev. 17/4) Else Christensdtr., levede 88; [b. 21/4 1680].

KUM I, s. 340 (»Casparus Ioannis Columbanus«).

6. 16/4 1680. Hans Poulsen Danchel af Kjøbelev, f. 4/3 50; St. Od. 70; ~ Maren . . . ; [b. dom. jud. (2/4) 1682].

KUM II, s. 23 (»Iohannes Danchelius«); PT 11:6 (1945), s. 12, 25, 41-42 (Poul Danchels Optegnelser).

7. 8/4 1682. Salomon Erhardt; St. Lund 79; ~ Karen Rasmusdtr.; F. Rasmus Madsen, Skipper i Korsør; M. Anne Christensdtr.; 3 B.; 2 ~ Frederik Poulsen i Langeskov Kro p. Fyen; [b. dom. rog. (5/5) 1689; i Pont. Atl. 6/2 47 siges, at der findes et Hul i Altertavlen, i det en svensk Officier i Krigen 1658 skjød efter Hr. Ecchard, medens han stod for Alteret, men Kuglen gik ind i Altertavlen, Præsten uden Skade. Men det maa være en Forvexling med Nr. 4].

KUM II, s. 96 (»Salomon Erhardus«); E. Brejls skifteuddr.: Korsør byfoged nr. 20, 96.

8. 25/5 1689 [Skp. 1/5 s. A.] Niels Mikkelsen Møller, f. Nybg. 11/10 61; F. Mikkel Lauridsen Kudsk, Vognmd. i Nyborg; M. Johanne Nielsdtr.; St. Nybg. 81; C. c. 84; ~ Anna Sophie Biermann; 3 S., 2 D.; see Etm.; [† 14/3 1725].

KUM II, s. 110 (»Nicolaus Michaelis Møller«); E. Brejls skifteuddr.: Korsør byfoged nr. 155, 155A, 155B.

9. 31/7 1722**. F. S. Henrik Severin Nielsen Møller, f. Bakkendrup 21/11 92; St. Slag. 12; C. 11/6 20, n.; ~ Kirsten Arensberg; 1 S.; [† 17/8 1735].

KUM II, s. 366 (»Henricus Severinus Nicol. fil. Mullerus«, 20 år gl.).

10. 14/10 1735, o. 2/11, Christian Carl Terkilsen, f. Kbh. 17/2 07; F. Jstrd. T. Terkilsen; M. Maria Heerfordt; St. pr. 24, Bacc. 25; C. 26, l.; ~ 30/5 36 Maria Frederiksdtr. Holmsted, f. 18; F. Etrd. F. H.; M. Mette Fischer; 2 ~ 18/3 44 Lyder Schjelderup, Kbmd.; [† 15/4 el. 15/6 1740].

KUM II, s. 460, 469 (»Christianus Carolus Terchelsen«, 18 år gl.).

11. 29/7 1740, o. 7/9, Formandens Svoger Peder Frederiksen Holmsted; [5/2 1746 Magleby-H.; see der].

12. 25/2 1746, o. 8/6 [Aman. i Kbh.] Ulrik Frederik Eriksen Torm; [19/9 1755 K. Stillinge; see der].

13. 31/10 1755, o. 11/12, Niels Bjørn Tødsleuf; [13/9 1762 Slag. St. Mikkels K.; see Mariager-H.-S.].

14. 19/11 1762, o. 23/3 63, Lorents Hammond, f. Trondhj. 18/1 38; F. Vilhelm el. Villiam H., Bgr., siden Cmcrd. og Eier af Aagaard i Sjælld.; M. Birgitte Krenchel; St. 55, Bacc. 56; C. 21/7 62, n.; Pr. 12/7 83; ~ 19/6 64 Christiane Petersdtr. Wium, f. 47, † 25/10 08; F. P. W., Forp. p. Lerchenborg; M. Marie Michelsen; 1 S., 5 D.; [† 6/4 1808].

KUM III, s. 147, 156 (»Laurentius Hammond«, 19 år gl.).

15. 19/8 1808 [p. Cap. Uby 29/4 03, o. 4/5] Peter Herschend, f. Aarh. Stift 70; F. Jørgen Nielsen, Ldmd.; M. Anna Rasmusdtr.; St. Aarh. 90; C. 18/1 96, n.; ~ Marthaline Bugge, † 14/3 16; 4 D.; see P. H. Bøgh i K. Helsinge-D.; [† 3/6 1818].

KUM III, s. 441 (»Petrus Herschen/Herschend«, 17 år gl.).

16. 19/8 1818 [Vicepast. Vesterborg-B. og Lærer v. Vesterborg Sem. 22/1 13] Christian Frederik Schønheyder; [5/3 1830 Fred. Trin. K.-V.; see Rand. r. Cap.].

17. 6/5 1830 [p. Cap. Slag. St. Peters K. 14/9 25] Johan Peter Østrup, f. Kbh. Chrbg. Slotss. 30/12 00; F. Jens Ø., kgl. Løber(1), siden Mundskjænk(2); M. Oline Dagnes; St. pr. 17; C. 24/4 22, l.; Førstelærer ved Slag. Bgrsk. 29/9 24; ~ Chrbg. Slk. 9/8 26 Cathrine Christine Holm, f. Kbh. Hel. G. S. 5/7 99, † Balling Pg. 24/7 47; F. Morten Johansen H., Skomager; M. Marie Pedersdtr.; u. B.; [† 23/8 1833; nidkjær og begavet; E. 3/702 og S. 3/755; Portrait og Mindetavle i Bakkendrup K.; Monument paa Bakkendrup Kgd.].

Kbg. Kbh. Hof- og Slotsk. (1777-1828 F) opsl. 88 (dåb), (1809-28 V) opsl. 16 (vielse); Kbg. Helligåndsk. (1793-1813 F) opsl. 40 (hustrus dåb); DanKir bd. 4, s. 1234 (se nedenfor).

18. 27/12 33 [Cat. Korsør 19/9 32] Frederik Christian Appeldorn, f. Hillerød 2/4 95; F. Adolph A., Garver; M. Magdala Trøyel; St. Fdbg. 13; Forstcand. i Kiel . . . ; C., 19/7 27, h.; p. Cap. Herfølge-S. 26/9 28, o. 8/10; ~ 28/12 32 Engelbrechtine Olivia Hesselberg af Nestelsø-M., f. 7/4 06, † 10/4 40; 1 S.; [# 8/1 1873; † 7/7 81; Legat (1000 Kr.) til Fordeel for patoratets Fattige; kgl. Conf. •/5 78; Monument paa Bakkendrup Kgd.].

DanKir bd. 4, s. 1235, 1236 (se nedenfor).
(5/4 – 18/6 1873. C. V. Bluhme; see Nørup-R.)

19. 18/6 1873. Mathias Jørgen Mathiesen; see Jegindø.

———————————

Noter:

(1) kgl. løber = uniformeret person, der ved et optog ledsager regentens karet i løb.
(2) Mundskjænk = person der er ansat til at skænke mad og drikke for en fyrste, smage på den inden serveringen m.m.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 4, Holbæk amt, udg. af Nationalmuseet 1982. Gørlev Kirke, s. 1181-1212, Bakkendrup Kirke, s. 1217-1238.