Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 383. Haraldsted og Allindemagle,

Ringsted Herred, Sorø Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/234; K. M. 121; M. 92; Kbg. Haraldsted 1700, Allindemagle 1755.
Anm. Allindemagle var i Reformationstiden et Pastorat for sig og der nævnes en Hr. Anders som Sp.
———————————

0. (1520). Hans Poulsen; hans Navn paa en Korbænk 1520.

DanKir bd. 5, s. 452 (se nedenfor).

1. (1584). Jens Nielsen.

KS 2:4 (1867-68), s. 405.

2. (1601). Hans Jacobsen, f. Kbh.; i hans Tid blev Allindemagle Annex; ~ Birgitte . . . , som overlevede ham; [† 1640; hans navn paa Altertavlen 1601 og paa en Dørfløi i Allindemagle K. s. A.].

KS 2:5 (1869-71), s. 149; DanKir bd. 5, s. 451, 465 (se nedenfor).

3. o. 4/6 1640 [Hør. Roesk. c. 29, till. Degn v. Dk. 33] Frederik Jensen Busk, f. Ringkjøb. 02; St. Roesk. 27; ~ Gjertrud Damianidtr., E. e. 1) Oluf . . . , 2) Niels; [† 1659].

KUM I, s. 82 (»Frideric. Ian. Rinkøbing«); KS 2:1 (1857-59), s. 503, (»Friderich Hansen Busk«) 38 år gl.; Kopskatten 1645, opsl. 22 (»Fredrich Jensen Busch«).

4. 1659, o. af den svenske Feltsuperintendent Zacharias Kling(1), Poul Hallesen (Hallesius el. Hallerius), f. p. Island, beskikket af den svenske Konge Carl Gustav; St. Hole 53; [† 1663; N. 217].

KUM I, s. 209 (»Paullus Hallerius Islandus«).

5. o. 1/11 1663 [Hør. Kbh.] Christian Hansen Hylling; vist St. Roesk. 55; Bacc. 56; ~ Christine Sofie Nielsdtr., levede 76; [† c. 1673].

KUM I, s. 256, 263 (»Christiernus Iohannis Gemsæus/Christianus Joh. Hylling«).

6. 27/1 1674. Johan Meyer; maaskee St. Helsing. 42; ~ Else Jensdtr.; 2 ~ 80 (Bev. 12/2) Claus Toft, Stiftsskrvr. i Sjælld.; [† c. 1679].

KUM I, s. 173 (»Iohannes Mejerus«); Danske Kancelli: Kaldsbrev; PT (1916) s. 38 (Ægteskbev.).

7. 21/5 1679. Henrik Jensen Wissing; St. Slag. 73; ~ 80 (Bev. 14/8) Dorthe . . . , E. e. Søren Trane, f. c. 45, † •/12 17; see S. J. Ørsted her; [† c. 1691].

KUM II, s. 39 (»Henricus Vissingius«); Danske Kancelli: Kaldsbrev (nr. 185 1679); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Ringsted hrd. nr. 23.

8. 7/3 1691. Jeremias Christopheren Wolff el. Wulff; St. Slag. 78; ~ Sæby 24/10 94 Else Motzfeld, † Sæby Kirkehus 28; [† 1701].

KUM II, s. 83 (»Ieremias Christophori Wulf«).

9. 24/5 1701 [Ærøskjøbing 14/11 93] Mag. Søren Jacobsen Ørsted af Hornslet, f. 24/10 66; St. Roesk. 86; Mag. 04; Pr. 34; 1 ~ Engelke Kohlendahl, f. 74, † c. 10; F. Cornelius K. t. Krymplingegd. v. Nestved; 3 S.; 2 ~ Sophie Dorothea Thrane, en Dtr. af Nr. 7 her, † c. 19; 1 S., 1 D.; 3 ~ Johanne Marie Trap, f. 00, b. Slag. 27/11 70; 4 S., 1 D.; see J. M. Monrath i Tjæreby; Christian S. Ø. t. Slag. St. Pet. K.; [† 7/10 1736; var 1710 under Action(2) for Drukkenskab].

KUM II, s. 147 (»Severinus Iacobi Ørsted«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Sorø amt, Ringsted hrd. nr. 23 og 38; Slagelse hrd. nr. 152.

10. 9/11 1736 [Jydstrup-V. 7/9 s. A.] Søren Mikkelsen Steenstrup af Øsløs-V.-A. (F. M. F. Vogelius), f. 21/2 03; St. pr. Sorø 21; C. 17/10 26; p. Cap. Kbh., Waisenhuset 10/5 34, o. 28/5; 1 ~ Kbh. Nic. K. 25/11 37 Dorthe Hansdtr. Mossin af Kjøge-Ø., E. e. C. C. Nannestad i Tjæreby-A., og † 39; 2 ~ 10/8 40 Engelke Marie Christiansdtr. Daldorph, f. 13, † 82; F. C. D., Kass.; M. Cathrine Findsdtr.; B.; 2 ~ 49 M. C. Brysting i Ramløse-A.; see H. O. Foss i Emmerlev; [† 2/4 1748].

KUM II, s. 431 (»Severinus Steenstrup Mich. fil.«, 17 år gl.); SB s. 245.

11. 31/5 1748 [Jydstrup-V. 1/12 36, o. 6/2 37] Frants Christian Jensen Holbech, f. Ribe 24/8 93; F. J. Christensen H.; M. Marie Frantsdtr. Terpagger; St. Ribe 11; C. 10/12 14; ~ 37 Cathrine Overberg Johansdtr. Heerfordt af Holbæk-M., f. 17, b. Valsølille 26/9 82; 2 D.; see J. W. P. Monrad i Rorup-G.; N. O. Sletting i Eiby-D.; [† 3/1 1772].

KUM II, s. 357 (»Franciscus Christian. Iani Holbech«, 18 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Kbh. amt, Smørum hrd. nr. 72.

12. 6/2 1772 [Jydstrup-V. 19/3 56, o. 12/5] Johannes Mortensen Zuschlag, f. Kbh. 1/6 24; F. Martinus Z. fra Hannover, Værtshusholder i Kjøge; M. Maren Christensdtr. Møller; St. Fdbg. 42, Bacc. 44; C. 46; ~ Kbh. Garn. K. 26/7 58 Dorthea Joachimine Agnete Martens; [b. 28/11 1792; Pg. br. 89].

KUM III, s. 28, 47 (»Iohannes Zuschlag«, 18 år gl.); PT 1991, s. 25, 42-43.

13. 7/12 1792 [Jydstrup-V. 5/3 72, o. 10/4] Christopher Knudsvig, f. c. 40; St. pr. 58, Bacc. 59; C. 25/11 60; Præd v. Harboes Kloster(3); Pr. . . ; 1 ~ Birgitte Frick, E. e. . . . Dystrup; 2 ~ 25/1 93 Marie Winther af Hasle-F., f. Kjettinge 20/8 68, † 29/11 98; 2 S., 1 D.; [† 7/8 1806; W. 3/423; Lgst.].

KUM III, s. 177, 194 (»Christophorus Knudsviig«, 18 år gl.); DanKir bd. 5, s. 457 (se nedenfor).

14. 19/9 1806 [Jydstrup-V. 28/12 92] Otto Grundtvig af Gladsaxe-H., f. p. Seierø 58; St. Roesk. 78; C. 16/1 88; Fp., o. 3/9 s. A.; ~ Marie Magdalene Topp, f. 30/1 69, † 2/5 49; F. Jac. T., Lotto-Ass.; M. Dorthea Mar. Ørn; B.; see J. Deichmann i Simested-H.-H.; [† 19/9 1815 paa Fred. Hosp. i Kbh.].

15. 29/11 1815, o. 15/12, Gerhard Giese Salicath; [2/5 1835 Slag. St. Mik. K.-H.; see Stillinge].

16. 7/6 1833 [Jydstrup-V. 3/7 22] Jens David Frederik Salicath, f. Skovlyst v. Hillerød 16/11 92; F. Joh. Fred. S., kgl. Skovrider, Landvæsenscomm.; M. Anna Marie Lidemark Sælboe; St. Fdbg. 10; C. 13/1 18, l.; Aggersborg 18/4 21, o. 15/8; ~ 20/9 22 Kirstine Birgitte Jelstrup, f. 24/8 02, levede 68; F. Balthasar J., Cpt.; M. Joh. Marie Quistgaard; 2 S., 5 D.; see J. M. Dahl, Archidiak. i Tønder; [† 6/1 1840].

17. 7/3 1840 [Hersom-B.-K. 20/8 30] Ludvig Emil Quistgaard, f. Kbh. 20/7 01; F. Etrd. Iver Q., Bgmstr. i Kbh.; M. Marie Dinesen; St. pr. 17; C. 18/1 24, l.; Adj. Sorø 18/8 27; ~ 2/6 31 Adelheide Juliane Henriette de Neergaard, f. 6/12 04; F. Kmhr. Jens Peter Bruun de N. t. Eckhoff; M. Henriette Caroline Elisabeth, Comtesse Baudissin; 8 S., 2 D.; see V. T. Kall i Bølling-S.; [† 9/2 1868; agtet og afholdt; „vil blive savnet i sin Menighed, hvor hans hæderlige, bramfri Virken havde skaffet ham mange Venner“)].

18. 27/4 1868 [Tødse-E. 19/8 53] Hans Peder Frandsen, f. Holbæk 4/3 13; F. Arent Thomas F., Kbmd.; M. Karen Pedersen; St. Fdbg. 32; C. 6/11 37, l.; Skllrr. i Smørum 38; Sp. Gjøl 29/12 45; ~ 7/9 38 Charlotte Gottholdine Plesner af Skjelby-Gu., f. Fjellerup 8/7 11, † 23/7 81; 3 S., 1 D.; see Holger B. F., cd. th. 75/2; [# 28/11 1882].

———————————

Noter:

(1) Zacharias Kling, den svenske konge Carl Gustavs hofpræst og generalsuperintendent ved hæren under krigen 1657-1660 mellem Sverige og Danmark. Da Sjællands biskop Hans Svane på grund af den svenske belejring var indespærret i København og ikke kunne udøve sine embedspligter, udnævnte Carl Gustav i 1658 sin Konfessionarius til at fungere som biskop i Sjælland, der nok var svensk besat, men på ingen måde afstået til svenskerne.
(2) under Action = (ældre juridisk dansk) under tiltale el. søgsmaal.
(3) Det Harboeske Fruekloster, beliggende i Stormgade, er en Stiftelse for trængende Enker af adelig Stand, hvis Mænd har tjent Kongen og Fædrelandet. Grundlagt i 1735 efter testamentarisk bestemmelse af gehejmerådinde Christine Harboe. Det eksisterer stadig, men nu som fribolig for enlige kvinder. Beskrevet i Nicolaj Jonge: Kongeriget Danmarks chronografiske Beskrivelse. Kiøbenhavn 1777.
 

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 5 Sorø Amt, udg. af Nationalmuseet 1936. Haraldsted Kirke, s. 443-459; Allindemagle Kirke, s. 460-467.