Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1189. Tjæreby,

V. Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/132; L. P. B. 381; L. S.*; K. M. 211; Lkm. 1/817; M. 56; U.; Kbg. 1682.
———————————

1. c. 1517 [Prior i Skjelskør Kloster] Mourits Ottesen Samsing; i 45 Aar; Pr. (45); [† 1562; »Lektor Mouritz, Sognepræst i Thiereby« fik 11/2 1560 Brev om, at undersøge »Skielskøør Klosters Ejendom siden dets Nedlæggelse, at han, der som den sidste Prior maa vide Besked derom, og strax begive sig hid med Klosterets Segl og Register over, hvor al Klosterets Ejendom er kommen hen, og hvem der nu har den. samt alle de Breve, han har af Klosterets«].

KB bd. 2 (1556-60) s. 362-63.

2. 1562. Jens Eggertsen; ~ Edel Eriksdtr., f. c. 60, † 25/9 24; 5 B, hvoraf 1 D. overlevede Faderen og blev ~ en Præst; [† •/6 1607; Lgst.].

KS 2:4 (1867-68), s. 403; DanKir bd. 5, s. 934 (se nedenfor).

3. 1606. Jørgen Hansen, f. c. 73; ~ Elisabeth Lauritsdtr. Blix; F. L. Mogensen B., Sp. i Undersåker i Jemtland; M. Kirsten Eriksdtr.; [† 25/3 1648; Pg. br. 11; Lgst.].

KS 2:5 (1869-71), s. 147; DanKir bd. 5, s. 934-35 (se nedenfor); NST 3 (1932), s. 73-75, 79-80.

4. k. 7/4 1647 [p. Cap.*, o. 14/7 44] Mads Nielsen Høfding; St. Slag. 36; 2 res. Cap. t. Roesk. Dk. 16 . . ; ~ Slag. 3/11 50 Inger Clementsdtr. Bruun; 2 ~ 20/4 61 Sidsel Jacobsdtr af Veilø-E., f. c. 41; 2 ~ Etm.; (see J. J. Rasch i St. og L. Fuglede); [† 1682].

KUM I, s. 136 (»Mathias Nicolai Hofdingius«); KS 2:1 (1857-59), s. 510 (»Mads Nielssen Høfding«).

5. 1682. Herman Eilersen Holm, f. c. 45; (Fbdr. t. E. P. Holm t. Kbh. Frelsers K.); F. E. Hansen Holm, Guldsmed i Aalbg.; M. Anne Hermansdtr.; St. Aalbg. 67; ~ F. E., † 24/1 08; [† 1/8 1717].

KUM I, s. 343 (»Hermannus Hilarii Holm«); E. Brejls skifteuddr.: Ålborghus amt nr. 830, 450, 152; Nygaards sedler: født.

6. 3/1 1718. Laurits Mariager, f. Kbh. 29/9 90; St. Kbh. 09; C. 22/2 17, l.; ~ Dorothea Maria Grønnegaard, f. c. 95, † Skjelskør 11/6 41; [† 26/10 1730].

7. 29/12 1730, o. 31/1 31, Jørgen Marcussen Monrath (Monrad) af Dalum-S., f. 14/11 03; St. Od. 23; C. 17/10 25, h.; ~ Engelke Cathrine Sørensdtr. Ørsted af Haraldsted-A.; her 6 S., 4 D.; see Marcus J. M. til Kbhs. civ. Arresthuus; [26/11 1758 Vaale og Undrumsdal, Tønsberg Provsti, Aggershuus St.; † 74].

8. 9/6 1758* [Nøtterø og Tjømø, Aggershuus St., 39] Mag. Hans Frederik Pedersen Hegelund (Heggelund) af Nestved St. Peters K. r. Cap., f. 1/5 09; St. Nestved 25; C. 24/9 29, n.; Hør. Nestved . . . ; Mag. 20/6 35; Rtr. Holbæk 19/5 38; (Ølstrup-H. 1/4 40); 1 ~ 16/9 40 Anna Lauritsdtr. Vibe, † 42; F. Ritmstr.; 1 S.; 2 ~ 17/11 43 Mette Dorothea Olesdtr. Budde, f. 5/9 27, † 55; F. Commandeurcpt. O. B., Overlods i Aggershuus St.; M. Pernille Kirstine Green; 1 D.; 3 ~ Skjelskør 9/1 56 Ida Dorothea Pentz, † 58; [† 18/4 1765].

9. 14/6 1765, o. 9/10 [Cat. Kbh. Holmens K. 27/3 61] Isak Falch, f. Stege •/10 26; F. Abraham F., Farver; M. Sara Marg. Blangsted; St. Vdbg. 44; C. 27/11 47, h.; Pr. 87–99; ~ Lorentse Christiane Bryssing, f. c. 45, † 13/4 14; 1 D.; [# 25/1 1805, † 9/5 12].

10. 25/1 1805 [Skp. 20/6 00, o. 24/6] F. Bdrs. Abraham Falch; [1/11 1833 Høie-Taastrup; see der].

11. 12/2 1834 [Ferslev-V. 27/11 29] Andreas Bergmann*, f. Fred. 13/4 79; (Bdr. t. Frederik C. B. i Mariager og t. Ludvig C. B. i Karlby-V.); F. Niels B., Tolder; M. Elisabeth Braasted; St. Fred. 96; C. 25/10 02, l.; Sp. Herringe-F. 6/10 09, o. 20/12; Cons.-Rd. 6/2 60; ~ Christiane Elisabeth Bellmann, f. c. 79, † 6/3 61; u. B.; [# 17/5 1862, † Skjelskør 22/7 65].

12. 6/8 1862 [Aars-H. 30/5 46] Laurits Christian Ludvig Lassen, f. Kongsdal 14/12 04; F. Kmrd. Niels L., Propr. ; M. Fred. Wiihm; St. Fdbg. 22; C. 10/7 30, h.; p. Cap. Brøndby V. og Ø., 3/6 31, o. 24/8, – 24/4 33; Sp. Hvornum-S. 18/11 35; ~ Tjæreby 3/6 36 Henriette Petrine Frederiksen, f. p. Skovsgd. i Fyen 11/1 11; F. Knud Fred. F., Propr.; M. Elisabeth Hald; 3 S., 7 D.; [# 16/10 1871; † Frederiksberg 1/6 74, efter i og udenfor sin Menighed at have erhvervet sig almindelig Agtelse; see D. T. 74/147].

13. 12/1 1872. Michael Peter Eilert Lendrop; see Førslev.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 5, Sorø Amt, udg. af Nationalmuseet 1938. Tjæreby Kirke, s. 923-936.