Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1189. Tjæreby,

V. Flakkebjerg Herred, Sorø Amt, Sjællands Stift.

M. S. 1-a/132; L. P. B. 381; L. S.*; K. M. 211; Lkm. 1/817; M. 56; U.; Kbg. 1682.
———————————

1. c. 1517 [Prior i Skjelskør Kloster] Mourits Ottesen Samsing; i 45 Aar; Pr. (45); [† 1562; »Lektor Mouritz, Sognepræst i Thiereby« fik 11/2 1560 Brev om, at undersøge »Skielskøør Klosters Ejendom siden dets Nedlæggelse, at han, der som den sidste Prior maa vide Besked derom, og strax begive sig hid med Klosterets Segl og Register over, hvor al Klosterets Ejendom er kommen hen, og hvem der nu har den. samt alle de Breve, han har af Klosterets«].

KB bd. 2 (1556-60) s. 362-63.

2. 1562. Jens Eggertsen; ~ Edel Eriksdtr., f. c. 60, † 25/9 24; 5 B, hvoraf 1 D. overlevede Faderen og blev ~ en Præst; [† •/6 1607; Lgst.].

KS 2:4 (1867-68), s. 403; DanKir bd. 5, s. 934 (se nedenfor).

3. 1606. Jørgen Hansen, f. c. 73; ~ Elisabeth Lauritsdtr. Blix; F. L. Mogensen B., Sp. i Undersåker i Jemtland; M. Kirsten Eriksdtr.; [† 25/3 1648; Pg. br. 11; Lgst.].

KS 2:5 (1869-71), s. 147; DanKir bd. 5, s. 934-35 (se nedenfor); NST 3 (1932), s. 73-75, 79-80.

4. k. 7/4 1647 [p. Cap.*, o. 14/7 44] Mads Nielsen Høfding; St. Slag. 36; 2 res. Cap. t. Roesk. Dk. 16 . . ; ~ Slag. 3/11 50 Inger Clementsdtr. Bruun; 2 ~ 20/4 61 Sidsel Jacobsdtr af Veilø-E., f. c. 41; 2 ~ Etm.; (see J. J. Rasch i St. og L. Fuglede; M. H. C. Læssøe i Rerslev-Ved.); [† 1682].

KUM I, s. 136 (»Mathias Nicolai Hofdingius«); KS 2:1 (1857-59), s. 510 (»Mads Nielssen Høfding«); E. Brejls skifteuddr.: Skælskør byfoged nr. 153.

5. 1682. Herman Eilersen Holm, f. c. 45; (Fbdr. t. E. P. Holm t. Kbh. Frelsers K.); F. E. Hansen Holm, Guldsmed i Aalbg.; M. Anne Hermansdtr.; St. Aalbg. 67; ~ F. E., † 24/1 08; [† 1/8 1717].

KUM I, s. 343 (»Hermannus Hilarii Holm«); E. Brejls skifteuddr.: Ålborghus amt nr. 830, 450, 152; Nygaards sedler: født.

6. 3/1 1718. Laurits Mariager af Kbh. Vor Frue K., ø. Cap., f. Kbh. 29/9 90; St. Kbh. 09; C. 22/2 17, l.; ~ Dorothea Maria Grønnegaard, f. c. 95, † Skjelskør 11/6 41; 3 S., 2 D.; [† 26/10 1730].

KUM II, s. 339 (»Laurentius Mariager«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Københavns borgret nr. 275.

7. 29/12 1730, o. 31/1 31, Jørgen Marcussen Monrath (Monrad) af Dalum-S., f. 14/11 03; St. Od. 23; C. 17/10 25, h.; ~ Engelke Cathrine Sørensdtr. Ørsted af Haraldsted-A.; her 6 S., 4 D.; see Marcus J. M. til Kbhs. civ. Arresthuus; [26/11 1758 Vaale og Undrumsdal, Tønsberg Provsti, Aggershuus St.; † 1774].

KUM II, s. 453 (»Georgius Monradus«, 20 år gl.).

8. 9/6 1758* [Nøtterø og Tjømø, Aggershuus St., 39] Mag. Hans Frederik Pedersen Hegelund (Heggelund) af Nestved St. Peters K. r. Cap., f. 1/5 09; St. Nestved 25; C. 24/9 29, n.; Hør. Nestved . . . ; Mag. 20/6 35; Rtr. Holbæk 19/5 38; (Ølstrup-H. 1/4 40); 1 ~ 16/9 40 Anna Lauritsdtr. Vibe, † 42; F. Ritmstr.; 1 S.; 2 ~ 17/11 43 Mette Dorothea Olesdtr. Budde, f. 5/9 27, † 55; F. Commandeurcpt. O. B., Overlods i Aggershuus St.; M. Pernille Kirstine Green; 1 S., 1 D.; 3 ~ Skjelskør 9/1 56 Ida Dorothea Pentz, d. Mariager 12/6 15, b. Nestved 20/12 98; F. Adam Ernst P.; M. Anne Marie von Arenfeldt; u. B.; [† 18/4 1765].

KUM II, s. 472 (»Iohan. Fridericus Hegelund«, 16 år gl.); Kbg. Næstved (1731-1805), opsl. 63 (enkens begr.); E. Brejls skifteuddr.: Kalø amt nr. 97, Næstved byfoged, nr. 1126; Gejstl. sk. i Sorø amt, V. Flakkebjerg hrd. nr. 50; Nygaards sedler: Enkens dåb.

9. 14/6 1765, o. 9/10 [Cat. Kbh. Holmens K. 27/3 61] Isak Falch, f. Stege •/10 26; F. Abraham F., Farver; M. Sara Margrethe Blangsted; St. Vdbg. 44; C. 27/11 47, h.; Pr. 88–99; ~ Sparresholm 3/5 66 Lorentse Christiane Brysting, f. 24/5 45, † 13/4 14; (Moster t. Helene M. Mørch ~ T. Tønnesen Herfølge-S.); F. Christen Peder Jacobsen B., Kbmd. i Stege; M. Ellen Marie Lauridsdtr. Drachardt; 1 D.; [# 25/1 1805, † Tjæreby 9/5 12].

E. Brejls skifteuddr.: Næstved byfoged, nr. 1192; Gejstl. sk. i Sorø amt, V. Flakkebjerg hrd. nr. 117, 134; PT 1980, s. 172-73, 177-78 (Slægten Brysting).

10. 25/1 1805 [Skp. 20/6 00, o. 24/6] F. Bdrs. Abraham Falch; [1/11 1833 Høie-Taastrup; see der].

11. 12/2 1834 [Ferslev-V. 27/11 29] Andreas Bergmann*, f. Fred. 13/4 79; (Bdr. t. Frederik C. B. i Mariager og t. Ludvig C. B. i Karlby-V.); F. Niels B., Tolder; M. Elisabeth Braasted; St. Fred. 96; C. 25/10 02, l.; Sp. Herringe-F. 6/10 09, o. 20/12; Cons.-Rd. 6/2 60; ~ Christiane Elisabeth Bellmann, f. c. 79, † 6/3 61; u. B.; [# 17/5 1862, † Skjelskør 22/7 65].

12. 6/8 1862 [Aars-H. 30/5 46] Laurits Christian Ludvig Lassen, f. Kongsdal, Ondløse S., 14/12 04; F. Kmrd. Niels L., Propr. ; M. Fred. Wiihm; St. Fdbg. 22; C. 10/7 30, h.; p. Cap. Brøndby V. og Ø., 3/6 31, o. 24/8, – 24/4 33; Sp. Hvornum-S. 18/11 35; ~ Tjæreby 3/6 36 Henriette Petrine Frederiksen, f. p. Skovsgd., Espe S. i Fyen 11/1 11; F. Knud Fred. F., Propr.; M. Elisabeth Mette Cathrine Hald (Sstr. t. Christian H. H. i Lumby); 3 S., 7 D.; [# 16/10 1871; † Frederiksberg 1/6 74, efter i og udenfor sin Menighed at have erhvervet sig almindelig Agtelse; see D. T. 74/147].

Elvius s. 524-25.

13. 13/1 1872 [Førslev 30/9 63] Michael Peter Eilert Lendrop, f. Kbh. 3/12 21; F. Christ. Eilert L., Kbmd., Hørkrmr., M. Marie Elisab. Wellerup; St. v. W. 38; C. 18/1 44, l.; c. Lærer ved Opfostringshuset 13/8 44; Lærer ss. 2/12 46; tillige Insp. ss. 15/11 47; p. Cap. Damsholte 9/9 49, o. 7/11; Vrou-R. 31/7 57; R.* 1/12 91; ~ Kbh. Chrbg. Slk. 24/10 57 Sophie Pontoppidan af Damsholte, f. 16/2 24, † 15/9 1911; 1 S., 2 D.; [# 15/11 1894; † Frederiksberg 14/12 1914].

Elvius s. 525; G-HF bd. 2, s. 274-75; Kbg. Kbh. Hof- og Slotsk. (1828-91 V) opsl. 92 (vielse); PT 6:3 (1912), Tillæg: Dødsfald i Danmark 1911, s. 15 (enkens død).
———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 5, Sorø Amt, udg. af Nationalmuseet 1938. Tjæreby Kirke, s. 923-936.