Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2)

No 187. Damsholte,

Mønbo Herred, Præstø Amt, Sjællands Stift.

L. P. B. 516; Pal. 1/507; Lkm. 1/1096; Kbg. 1743.
Anm. Det nuværende Damsholte Sogn hørte tidligere under Stege Landsogn, men blev ved Rescr. 11/11 1740 oprettet til et Pastorat for sig; Kirken indviet 17/4 43.
———————————

1. 22/3 1743, o. 17/4, Rasmus Michaelsen Platou, f. Kbh. 15/4 08; F. Krigscomm. M. P.; M. Birgitte Falk; St. Sorø 26, Bacc. 27; C. •/7 28, l.; (efter Paludan, f. 18; St. 37); ~ Stege 14/10 45 Anna Magdalene Schmith; † p. Søgd., b. 23/3 70; (Sstr. t. Marie C. S. ~ A. A. J. Roggenkamp i Nestved St. Pet. K.); F. Christoffer S., Toldforv. i Stege; M. Cathrine Knudsdtr. Krey; 7 S., 4 D.; see Michael P., r. Cap. Frederiksborg-H.-H.; Christian F. P. i Ø. Egesborg; (C. A. Lund i Kjeldby); [b. 9/10 1775; velstuderet, fiin og poleret].

KUM II, s. 480, 492 (»Erasmus Plato/Platov«, 18 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Stege byfoged nr. 248, Gejstl. sk. i Præstø amt, Mønbo hrd. nr. 122.

2. 1775 [r. Cap. Slag. St. Mik. K. og Heininge 25/4 60, o. 30/4] Jens Jensen Wahl (Wall), f. Valløby •/11 24; St. Fdbg. 47; C. 16/3 56, l.; ~ 18/7 60 Bodil Nielsdtr. Bredal, f. c. 24, † Kbh. Trin. S. 10/10 97; u. B.; [† 4/1 1782; hans Navn paa Oblatæsken i Heininge K. 1767 (J. J. Weil)].

KUM III, s. 78 (»Ianus Wall«, 23 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Præstø amt, Mønbo hrd. nr. 133; Kbh. Trin. K. (1788-1805 D), opsl. 104 (enkens død); DanKir bd. 5, s. 634 (Hejninge kirke).

3. 17/4 1782 [Mariager-H.-S. 2/6 79] Hans Jørgen Adolphsen Jæger af M. Bjergby-B., f. 11/11 41; St. Hlh. 57; C. 3/8 62, n.; Miss. v. Holsteinborg, Grld., o. 5/3 68; Vicep. Tingsted 78; ~ Søllerød 1/5 68 Ida Sophie Herrested; mindst 1 S., 1 D.; [† 16/6 1794; overordentlig feed; Sorg over en ulykkelig Søn gjorde ham omtrent vanvittig; død i en næsten dyrisk Tilstand].

4. 1794 [Nexø-B. 8/9 86] Peter Heggelund, f. p. Chrhvn. 29/7 43; F. Anders H., Farver; M. Lisbeth Sophie Mortensdtr. Bräutigam; St. Kbh. 61; C. 7/12 68; Everdrup 18/6 72, o. 30/10; ~ Chrbg. Slotsk. 4/11 72 Barbara Lerche, f. 41, † 23/2 08; 2 S., 1 D.; see Andreas F. H. i Steenløse-V.; [# 13/3 1814; † Sorø 4/11 16].

AaDB s. 137.

5. 5/7 1814 [St. Croix 10/6 03] Hans Jørgen Mackeprang, f. Stege 29/8 64; F. Dr. med. Marcus M., Landphysicus p. Møen; M. Margrethe Reimers Knudsdtr. Sølling; St. Roesk. 82; C. 26/10 95, h.; Cons.-Rd. 8/6 13; ~ Kbh. 24/11 13 Ester Ida Elisa (Sophie) Kalisch, f. 77, † i Kongens Lyngby 31/12 75, E. eft. Dr. med. Samuel Jacobi; 1 S., 1 D.; see Edvard E. H. M. i Fodby; [† 12/4 1821].

6. 11/9 1821 [Bogø 1/5 09] Børge Pontoppidan* af Lundum-H., f. 27/9 76; St. Hors. 96; C. 5/5 01, h.; r. Cap. Grenaa 7/1 03, o. 9/3, – 11/11 s. A. (afsat?); Hjelpep. i Nimtofte-T. 04–05; Fp. 15/11 05; ~ 8/8 03 Mette Marie Jansen af Aarh. Dk. (F. blev Biskop i Aalbg.), d. Flade 13/1 82, † Stege 23/1 56; 6 S., 8 D.; see Dines P. i Randers; M. P. E. Lendrop i Tjæreby; [† 16/5 1854; N. 467; E. 2/576 og S. 2/689].

PT 1982, s. 94-95 (Sletting).
(17/8 – 6/10 1854. J. V. Jørgensen; see Randers).

7. 6/10 1854 [Nykjøb.-L.-E. 27/5 35] Peter Scheffer (Schæffer) Dalhoff af Ønslev-E., f. Ring 16/1 96; St. Nykjøb. 15; C. 30/10 19, l.; r. Cap. Vissenbjerg 2/1 22, o. 1/2; Sp. Mygind-K.-S. 10/5 27; ~ Kbh. 10/5 22 Lovisa Augusta Hansen; 1 D.; [† Nykjøb. efter længere Tids Sygdom 5/3 1855, uden at tiltræde her].

8. 4/7 1855 [Udby i S. 22/7 35] Hans Peter Christian Koch, f. N. Ørslev 17/3 03; F. Ole Stampe K. af Horbelev-F., Stud., Gdeier., Sognefoged og Dbmd.; M. Maren Sørensdtr.; St. Nykjøb. 21; C. 17/10 26, l.; Cat. Nykjøb. 29/4 29, o. •/6; Pr. Merløse og Tusse H. 1/9 50; 1 ~ 9/5 30 Petroline Diderikke Molrup (Mollerup), f. Kbh. 22/2 05, † 23/3 54; F. Svend M., Skcpt., M. Kirstine Diderikke Bech; u. B.; 2 ~ 2/3 55 Alvilde Cordelia Vilhelmine Jensen af Fred. Trin. K.-V., f. Hors. 30/7 33, † 17/7 62; 3 S., 2 D.; 3 ~ 25/10 67 Marie Kornerup af Jyderup-H., f. Dybe 18/10 45; (77) 2 S., 4 D.; [# 13/12 1876; † Kbh. 24/8 87].

Elvius, s. 92; Richter II, s. 619.

9. 13/8 1877 [Tømmerup 18/6 70, o. Od. 31/8] Caspar Frederik Dahlerup af Ballerup-M., f. Vindblæs 28/5 30; St. Aarh. 48; C. 12/5 54, l.; Andenlærer v. Jonstrup Sem. 21/10 63; ~ 25/1 66 Emile Lovisa Augusta van Wylich af Greve-K., f. Serup 18/5 37; (77) 3 S., 2 D.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 6 Præstø Amt, udg. af Nationalmuseet 1933-35. Damsholte Kirke, s. 1008-1013.
Pontoppidan, Morten: Lidt om min Farfader Præsten Børge Pontoppidan. Gads danske Magasin, 1924, s. 431-442.