Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 338. Grenaa (St. Peters K.),

Nørre Herred, Randers Amt, Aarhuus Stift.

L. S. 1/13; L. P. B. 220; P. 44; K.; M. S. III.; Aarh. M.; Lkm. 5/313; Kbg. 1674.
Anm. Det saakaldte Gammelsogn (Gamle-Grenaa) var tidligere et eget Sogn, der 1558 blev Annex til Grenaa Kjøbstad. Kirken blev nedbrudt i Midten af det 17de Aarhundrede; den laa rimeligviis i Aastrup. Den sidste Præst var Jens Schytte
———————————

1. 15 . . Jens Jespersen; [# 1531].

FR s. 289; KS 3:6 (1887-89), s. 371.

2. 17/9 1531 [Slotsskriver paa Kalø . .] Jens (Olufsen?) Schjøtt (Skytte), vist luthersk P.; see Nr. 4; [† 1558].

FR s. 289; KS 3:6 (1887-89), s. 190-192, 372, 608.

3. (1558). Christen . . . ; ~ Anne . . . ; [† før 1568; »Aabent Brev 9/12 1558, at Sognepræsten i Grindov herefter maa oppebære den Læst Korn i Landgilde, som laa til den gamle Kirke, og som Hr. Jens Skiøthe sidst havde i Værge, for at han des bedre kan holde en Kapellan«].

KS 3:6 (1887-89), s. 372; KB bd. 2 (1556-60) s. 228.

4. k. 1570, tiltraadte 73. Mag. Søren Jensen Schjøtt (Skøtt), en Søn af Nr. 2; St. i Wittenberg 60, i Strasboug 68, i Tübingen 70, Paris 72; Mag. Wittenberg 73; see L. S. Grenovius i Vivild-V.; [fmtl. † 1584].

Helk I, s. 371; KS 3:6 (1887-89), s. 191-192, 372.

5. c. 1584? Peder Nordbagge.

KS 3:6 (1887-89), s. 191-192, 372.

6. 1575**. Terkil Pedersen; ~ . . . ; B.; [var her endnu 1610; fmtl. † 1615].

KS 5:2 (1903-05), s. 554; 3:2 (1877-80), s. 743; 3:6 (1887-89), s. 191-192, 372-373.

6b. c. 1616. Laurits Jensen Aarhus; St. Aarh. 13; [var her endnu 1620; Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarhuus 1615].

KUM I, s. 12 (»Laurentius Ianus Aarhusiensis«); KS 3:2 (1877-80), s. 756; 3:2 (1877-80), s. 750; 3:6 (1887-89), s. 192.

7. efter 1620 [Rtr. Aarhuus 09] Laurits Hansen Olderup af Aarh. Frue K.; St. i Kbh. (08); Pr. (23); ~ . . . ; 1 S., 1 D.; see H. Lauritsen i V. Tørslev-S.; [† 1636 (før 1/8); Prøveskrift for Biskop Gjødesen i Aarhuus 1609: »in patriam scholam Arhusiensem vocatus«; maaskee identisk med Forrige].

F-P s. 238 (»Laurentius Johannis Oldendorp.«); KS 3:2 (1877-80), s. 749 (»Laurentius Johannis Oldorphius«); 3:6 (1887-89), s. 373; SevKV s. 18.

8. 1636. Sejer Rasmussen af Fausing-A.; St. Aarh. 32; ~ Elisabeth Christensdtr., † 53; see C. Sejersen i Ørsted i Jydld.; R. Sejersen i Alslev-H.; [fmtl. † 1650].

KUM I, s. 113 (»Victorinus Erasmi«); KS 3:6 (1887-89), s. 374; Sixhøj nr. 509; Nygaards sedler: Bevilling 1700 (hans sønnedatter Gjertrud var næstsøskendebarn til hans søster Ingers sønnesønn David Fog i Alslev-H.) .

9. k. 27/11 1650, E. f. B. 5/12 [r. Cap.* 42] Jørgen Sørensen Bagge; St. Aarh. 35; 1 ~ . . . Nielsdtr.; 2 ~ Marie Lauritsdtr. Rafn, maaskee af Ørum-G.; see Oluf J. B. i Ondløse-S.; Søren J. B. i Broust-S.; Lars J. B. i Karlslunde-K.; [† 1673].

KUM I, s. 130 (»Georg. Severinus Baggius«); P-Aarh. f. 14a, opsl. 16.

10. o. 21/10 1666**. Niels Jensen Jerløs el. Jerlev; St. Aarh. 62, Bacc. 64; ~ 67 (Bev. 15/5) Birgitte Rasmusdtr., levede 80; [† 1674].

KUM I, s. 306 (»Nicolaus Ierlosius«), s. 322 (»Nicolaus Ioannis Ierlosius«).

11. 16/3 1674 [Øsløs-V.-A. 10/9 73] Gert Mathiesen Wienecken; Pg. br. 83; [9/3 1686 Kbh. Frelsers K. r. Cap; see Kbh. Holmens K.].

12. 19/3 1686 [r. Cap.* 4/7 73, o. 3/12] Ove Christensen Broch* af Hammelev-E., f. 47; St. pr. 10; maaskee først Fp. en kort Tid; Pr. 02; 1 ~ Grenaa 20/9 74 Anne Larsdtr. Rafn af Ørum-G.; vist u. B.; 2 ~ c. 76 Birgitte Christophersdtr. Helsing af Holbæk-U., f. 12/3 41, † 25/1 00; 3 S., 4 D.; 3 ~ 19/5 05 Mette Rode, b. Grenaa 26/5 65; 1 D.; see Etm.; [† 1729; T. 286].

KUM II, s. 10 (»Ovenus Hammelevius«); P-Aarh. f. 52a, opsl. 55; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Randers amt, Rougsø hrd. nr. 1; Nygaards sedler: 1. vielse, børn, barn (1706), barn 1711, enkens begr.; 2. hustrus kisteplade på Grenå museum; FWDP 388,12.

13. 4/11 1729, o. 16/12, Poul Winther, f. 95; F. Poul Hansen Winther, Murer i Aalbg.; M. Maren Poulsdtr.; St. Aalbg. 16; ~ 9/12 31 F. D. Christiane Marie Ovesdtr. Buch, b. 24/12 36; 1 S., 1 D.; [† 27/6 1743].

KUM II, s. 399 (»Paulus Winther«, 21 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Ålborg byfoged nr. 2071.

14. 13/9 1743 [p. Cap. Nebel-L. 19/7 36, o. 19/10; Smidstrup-S. 19/4 43] Johan Lauritsen Risom af Smidstrup-S., f. 5/6 07; St. Fred. 25; C. 30; 1 ~ Grindsted 30/8 31 Anna Pedersdtr. Arensberg af Hveisel-G., E. e. D. L. Foss i Grindsted-H., og b. 22/1 70; hendes Fader forærede hende 23 Grindsted og Heinsvig Kirker; 2 S., 2 D.; 2 ~ Grenaa 26/9 70 Cecilie Giese, f. c. 29, b. Grenaa 17/8 85; u. B.; see Etm.; [b. 1/3 1781].

KUM II, s. 473 (»Iohannes Riisom«, 22 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Randers amt, Djurs Nørre hrd. nr. 88; VejAar 1954, s. 37; Nygaards sedler: Vielse 1, vielse 2; 2. hustrues begravelse.

15. 15/2 1760**. Jacob Buch Jørgensen Steenstrup af Raklev, f. Aalsø 34 el. 35; St. Hors. 56; ~ 10/9 60 F. D. Anna Sophie Johansdtr. Risom, f. c. 36, b. 16/2 82; 2 D.; [b. 23/6 1777].

16. 8/10 1777** [r. Cap.* 18/10 65] Johan Henrik Melchior, d. Fred. 22/9 24; F. Hans M., Klokker; C. 6/7 50; ~ 13/6 70 Anna Marie Olrog af Kbh. Trin. K. 1 r. Cap, d. 19/3 40, † Kbh. 2/5 12; 5 S., 2 D., hvoriblandt Prof. Hans Bøchmann M., Overlærer v. Hlhs. Sk.; [† 10/5 1784].

17. 9/7 1784 [Ørting-F. 22/6 74] Peter Hansen Brøchner; Pr. 91; [20/5 1796 Raarup; see der].

18. 19/8 1796 [Branderup 14/11 88, o. 22/4] Andreas Peter Krøyer, f. Systofte 18/7 51; F. Ped. K., Skomager; M. Helene Marg. Olesdtr.; St. Nykjøb. 75; C. 15/1 82, h.; Hør. Helsingør; 1 ~ Nille Hansdtr. Nielsen, f. Helsingør 26/7 65, † 16/6 99; 4 S., 1 D.; 2 ~ Kbh. 12/8 01 Marie Christine Thorsager, † 11/8 40; F. Anton T.; M. Vibekke Judithe . . . ; u. B.; see Carl Christian K. i Kjettinge-B.; [# 4/5 1827; † 8/5 s. A.].

19. 13/7 1827 [Hals 21/7 19] Christian Fugl, f. Astrup, Vibg. St., 1/4 80; (Bdr. t. Iver H. F. t. Kbhs. civ. Arresthuus); F. Hans Henrik F., Degn; M. Lucie Magdalene Gade; St. Vibg. 98; C. 14/7 03, l.; Flade-G. 29/1 13, o. 30/3; Apr. 21/7 19; R.* 25/5 26; (Vibg. Dk.-A.-T. 10/5 – 13/7 27); ~ Kbh. Holm. K. 28/3 13 Michaeline Jansen af Aarh. Dk. (F. blev Biskop i Aalbg.), d. Nykjøb. p. M. 9/2 91, † Kbh. Frue S. 15/6 55; 2 D.; [† 25/3 1846; saare brav, dygtig og værdig; B. D. G. 1/192].

Sixhøj nr. 1542; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Kbh. amt, København nr. 508; PT 1982, s. 94, 96 (Sletting).

20. 22/6 1846 [Kvong-L. 11/7 34] Frederik Christian Bloch; [6/5 1857 Ringe; see der].

21. 16/7 1857 [Cat. ss. 2/9 51, o. 28/11] Carl Ulrik Dantzer, f. Kbh. 6/4 15; F. Cpt. Johan Peter D., Steenhuggermstr.; M. Birg. Antonette Amundin; St. pr. 34; C. 6/7 41, h.; Lærer v. Trin. Sogns Sk. i Kbh. 44; 1 ~ Kbh. 28/10 46 Christiane Elisabeth Jensine Harboe, f. 22/5 14, † 8/7 57; F. Grossr. i Kbh.; 3 S., 5 D.; 2 ~ 28/10 58 Manon Louise Krebs, f. 8/12 15; F. Major Peter Ludv. K., Landinsp.; M. Manon Linde; 1 S.; [# 2/7 1877; † Grenaa 27/12 78].

22. 10/10 1877 [r. Cap. Vibg. Dk.-A.-T. 25/9 74] Carl Hugo Edvin Jacobi af Ribe Dk. r. Cap. (F. blev Sp. i Stubbekjøb.-M.), f. 5/3 43; St. Ribe 61; Alumnus p. Borchs Coll. 15/6 64 – 15/6 69; C. 25/1 69, h1.; Lærer v. Kbh. Kommunesk. 69–72, samtidig ved Latin- og Realsk. i St. Kongensg.; p. Cap. Horbelev-F. 26/8 72, o. 27/9; R.* 26/5 92; ~ Vibg. Dk. 2/7 78 Petra Henriette Zahrtmann af Hatting-T., f. 12/10 52; [31/12 1895 Aalbg. Bud. K.; D.-M. 3/10 1908].

Borchs K. nr. 714; Elvius, s. 157; G-HF I, s. 8.
———————————

 

 

No 339. Sognecapellaner i Grenaa.

[Nørre Herred, Randers Amt, Aarhuus Stift]

P. 45; K.; L. P. B. 220; L. S. 1/13; M. S. III.; Aarh. M.; Lkm. 5/315.
Anm. Indtil 1666 vare Capellanerne tillige Rectorer ved den latinske Skole.
———————————
(Udgår her, var Sp. 1. 1531. Jens Schiøtt; [15 . . Sp.*; see der]).

1b. (1570). Jacob . . . .

FR s. 289; KS 3:6 (1887-89), s. 374.

1c. (1576. 79). Jens Munk, tillige Rtr.

FR s. 289; KS 3:6 (1887-89), s. 374.

1d. (1584). Niels Sørensen Bunde, tillige Rtr.; [var her endnu 1602].

FR s. 289; KS 3:6 (1887-89), s. 374.

1f. 16/5 1600. Niels Villadsen; [var maaskee p. Cap.].

KS 3:2 (1877-80), s. 743.

2. 1603. Rasmus Mikkelsen (Nielsen), tillige Rtr.; 1 ~ 20 Karen Nielsdtr.; 2 ~ Berethe Sørensdtr., † 32; [afsat c. 1617, efter at han i 1615 havde skjældt en Raadmand ud for Løgner. Han søgte forgæves oprejsning ved Rettertinget 26/6 1634].

KS 3:2 (1877-80), s. 756; 3:6 (1887-89), s. 374; 6:2 (1936-38) s. 471.

3. 16 . . Jens Hansen Trige; [vistnok 1635 Virring-E.; see der].

4. (1636). Mads Olsen Storm; [vist r. Cap. Mariager 37; see der].

5. 1642. Jørgen Sørensen Bagge; [k. 27/11 1650 Sp.*; see der].

6. 1650. Ole Pedersen (Petreius); [1659 Todbjerg-M.; see der].

7. 1659. Rasmus Mikkelsen Raaballe; St. Aarh. 51, Bacc. 61; [1666 kun Rtr.; † 1699].

KUM I, s. 229, 299 (»Erasmus Michaëlis/Erasmus Michaëlis, scholæ Grenoviensis rector«); SerRect s. 12.

8. o. 21/10 1666. Niels Jensen Jerløs el. Jerlev, tillige succederende Sp.; see der.

9. 4/7 1673, o. 3/12, Ove Christensen Broch; [19/3 1686 Sp.*; see der].

10. 21/7 1686, o. 10/12, F. Bdr. Jens Christensen Broch; [21/5 1695 Ølgod-S.; see der].

11. 2/7 1695, o. 21/8, Christen Pedersen Zeuthen af Ollerup-K.; St. Od. 80; vist ~ Dorothea Elisabeth Badenhaupt, d. 4/5 68, † Od. 9/8 53; F. Johan B., Amtsskrvr. i Kolding; M. Lisbet Andersdtr.; 3 S., 1 D.; [† 1705].

KUM II, s. 100 (»Christianus Petri Zeuthenius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Odense amt, Odense hrd. nr. 90; Nygaards sedler: Børn, hustrus dåb, hustrus mor.

12. 17/11 1705, o. 29/1 06, Søren Bagge; [10/7 1739 Ikast; see der].

13. 13/11 1739, o. 22/1 40, Bernt el. Bernhard Quist; [26/4 1743 Mygind-K.-S.; see der].

14. 5/7 1743, o. 9/8, Laurits Hvid, f. c. 14; St. Helsing. 33, Bacc. 34; ~ Grenaa 18/10 47 Helle Birgitte Olufsdtr. Bagge af Kjerteminde-D., E. e. Hans Frederik Reinfranch og M. t. F. M. Reinfranck i Kolind-E.-S.; 1 S.; (49) u. B.; [b. 7/11 1749].

KUM II, s. 545, 551 (»Laurentius Hvid«, 19 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Randers amt, Djurs Nørre hrd. nr. 37; Nygaards sedler: Vielse.

15. 27/2 1750 [r. Cap. Hjerm-G.-V. 13/8 45, o. 22/9] Søren Aagaard Jensen Paludan af Lomborg-R., f. 26/6 18; St. Vibg. 37; C. 5/9 45; ~ 15/4 1750 Inger Marie Lassen; 1 S., 1 D.; [6/8 1751 P. p. St. Croix, men maatte Aaret efter nedlegge Embedet. Reiste derefter til Skaane, 1773 paa Bornholm og 1775 i Christiania; slet Forhold i Hjerm; see kirkehist Saml. 1/184].

KUM II, s. 584 (»Severinus Paludan«, 22 år gl.); Sixhøj nr. 1010.

16. 6/8 1751. Søren Graversen Thorbull; [25/1 1761 Nykjøbing-L.-E.; see der].

(10/5 1765. Ferd. U. F. Treu; gik reject ved Examen; see Hodde-T.)

17. 18/10 1765. Johan Henrik Melchior; [8/10 1777** Sp.*; see der].

18. 31/12 1777, o. Kbh. 18/3 78 [Hør. Fdbg. c. 63] Christopher Tikjøb; [14/7 1786 Ring-F.; see Lundum-H.].

19. 6/10 1786, o. 6/12 [Hør. Fred.] Jens Kirkebye; [17/2 1792 Anholt; see Brøndum-N.].

20. 11/5 1792, o. 12/9, Peter Petersen Geltzer; [1796 Hveisel-G.; see der].

21. 7/10 1796, o. 4/1 97, Otto Christopher Behr; [6/10 1797 Odder; see der].

22. 31/3 1797, o. 17/5, Henrik Hans Nicolai Haar; [7/1 1803 Dybe-R.; see Skjødstrup-E.].

23. 7/1 1803, o. 9/3, Børge Pontoppidan; [# 11/11 1803; see Damsholte].

Nedlagt efter Rescr. 26/8 1859.

———————————

 

 

No 340. Ordinerede Catecheter i Grenaa.

[Nørre Herred, Randers Amt, Aarhuus Stift]

———————————

1. 15/4 1818, o. 8/5 [Andenlærer v. Lyngby Sem. •/10 13] Hans Ingerslev; [18/8 1824 Ørting-F.; see Kongsted].

2. 22/4 1843 [p. Cap. Sundby-H. 17/10 37] Sigvard Theodor Decimus Flindt; [16/6 1851 Askø; see der].

3. 2/9 1851 [Skllrr. Kbh. 44] Carl Ulrik Dantzer; [6/7 1857 Sp.*; see der].

4. 20/11 1857. Peter Carl Dyrhauge; [27/5 1868 Fjellerup-G.; see der].

5. 2/11 1868, o. 25/11 [Lærer ved Theatersk. i Kbh. •/3 57 og tillige ved østre Betalingssk. •/9 60] Harald Ludvig Petersen, f. Engom 17/4 35; F. Pet. P., Skllrr., siden i Klakring; M. Magd. Cathr. Plesner af Engom; St. Hors. 52; C. 23/6 58, l.; ~ Kbh. Trin. K. 19/5 69 Henriette Cathrine Kattrup af Tømmerup, f. 25/7 22; [7/6 1873 Tiset].

Nedlagt 3/11 1873.

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Rørdam, Holger Fr.: Et Par Notitser om Præstekaldet i Grenaa. Kirkehistoriske Samlinger 3:6 (1887-89), s. 189-192.
Richter, J.: Præster i Grenaa i det første Hundredaar efter Reformationen. Kirkehistoriske Samlinger 3:6 (1887-89), s. 371-377.
Rørdam, Holger Fr.: Præster i Grenaa i Reformationstiden. Kirkehistoriske Samlinger 3:6 (1887-89), s. 608.