Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (3)

No 799. Mygind, Krogsbæk og Skjørring,

S. Hald Herred, Randers Amt, Aarhuus Stift.

M. S. III.; P. 65; K.; Aarh. M.; Lkm. 5/360; Kbg. 1764; Skjørring 1800.
———————————

1. 15 . . Jørgen . . .

2. 15 . . Niels . . .

3. c. 1545. Rasmus Nielsen i 40 Aar; [† c. 1584].

4. c. 1584. Mogens Rasmussen Panderup i 10 Aar; Pr. . . ; [† c. 1595].

5. c. 1594. Søren Nielsen Quist, f. Grenaa, i 41 Aar; Pr. . . ; see Etm.; [† c. 1635].

KS 5:2 (1903-05), s. 555; 3:2 (1877-80), s. 756.

6. 1634**. Laurits Nielsen Østerballe, i 23 Aar, f. Østerballe, Hoed S., 6/12 08; F. N. Sørensen, Skriver, senere Foged i Sønder Herreds Ting (Farbdr. t. P. Amdisen i Agri-E.); M. Maren Lauritsdtr. fra Hedensted, Hatting Hrd.; St. 31; 1 ~ 35 F. D. Sidsel Sørensdtr. Qvist, f. før 09, † c. 48; 8 B., hvoraf 2 S., 2 D. overlevede Faderen; 2 ~ 64 Maren Pedersdtr., † 1/3 72; 2 D.; see 3 Etm.; J. T. Lyngaa i Karlby-V.; [afstod 1659 for sin godvilligt erkjendte Forseelse; siden Hjelpep. flere Steder, bl.a. i Ebeltoft, i Knebel til 79; † c. 1689].

KUM I, s. 106 (»Laurentius Nicolai Ottersballensis/Osterballus«); PT 5: 6 (1909), s. 180-81 (hans biografi); FAaW, s. 12.

7. k. 7/12 1659, først o. 20/10 60 (formedelst Trætte om Kaldsretten mellem Erik Rosenkrantz til Rosenholm og Oberst Hans Friis til Clausholm) Peder Knudsen Oldrup el. Oldorph (Wiborg), f. c. 30; St. Vibg. 50; ~ 27/1 61 F. D. (Maren?) Lauritsdtr.; 1 D.; 2 ~ Etm.; [† 27/9 1671].

KUM I, s. 223 (»Petrus Canuti Oldorphius«); Sixhøj nr. 236; P-Aarh. f. 18b, opsl. 21 (30 år gl.); FAaW, s. 12.

8. 4/10 1671, o. 12/1 72, Eskil (Eske Broch) Olsen (Olavius) af Rand. Graabr. K., f. c. 27, St. Kallundbg. 47; ~ F. E.; 3 ~ Etm.; [† c. 5/12 1675; Musicus og Mathematiker].

KUM I, s. 208 (»Escherus Olai Rhandrusiensis«); P-Aarh. f. 51a, opsl. 54; FAaW, s. 12.

9. 19/1 1676, o. 7/4 [Degn i Hornslet 4/3 75] Rasmus Jensen Dolmer, mon en Søn af J. D., som skulde have været P. t. Aarh. Dk.? see der, f. c. 40; St. Aarh. 60; ~ F. E.; 4 ~ J. T. Lyngaa i Karlby-V.; [† 16/6 1681].

KUM I, s. 282 (»Erasmus Ioannis Dolmarus«); P-Aarh. f. 53a, opsl. 56; FAaW, s. 12.

10. 7/7 1681, o. 14/10, Augustinus Christensen Basballe; (Bdr. t. Margrethe C. B. ~ S. P. Sommer i Mørke-H. og t. Ellen C. B. ~ M. Sørensen i Lyngaa-S.); F. C. Jensen, Kbmd. i Aarh.; M. Lisbeth Pedersdtr. Basballe; St. Aarh. 72; [† 1694].

KUM II, s. 33 (»Avgustinus Basbalgius«); P-Aarh. f. 55b, opsl. 59; E. Brejls skifteuddr.: Århus byfoged nr. 351.

11. 3/3 1694, o. 30/3, Jens Pedersen Wiborg af Østerø, Fær.; St. Aarh. 85; [† 1702].

KUM II, s. 139 (»Ianus Petri Wiburgus«).

12. 18/9 1702**, o. 20/11, Jens Sørensen Winther af Aarslev-H.-L., f. c. 76; St. Rand. 93; ~ Maren Christensdtr. Bruun, b. 19/1 69; 3 B.; [† 1718].

KUM II, s. 197 (»Ianus Winther«).

13. 17/12 1718, o. 13/1 19, Christopher Herman Valentinsen Bejer el. Beyer, f. N. Hedegd., Visby S. i Thy, 93; F. V. Hermansen B., Foged i Refs og Hassing-H.; M. Ida Sophie Grove; St. Thisted 15; C. 9/5 18, n.; ~ Vestervig 11/5 19 Gertrud Marie Lang, d. Lemvig 27/6 92, † 42; F. Gregers Jensen L.; [† 1743; „Prædikede og oplæste vel den prophetiske Text, men rørte siden ikke Noget derved, og det Øvrige, som han ellers med forunderlig Parrhesi fremførte, havde ikke nogen sund Mening og Betydning i sig, langtmindre nogen Connexion og Sammenhæng; thi som han altid har været slet begavet, endog med naturlig Forstand og Vittighed, er han for nogle Maaneder siden ved sin Hustrues dødelige Afgang og et Fald af malo epileptico bleven endnu saa meget mere ubekvem til alle Embedsforretninger“. See J. H. 3/383].

KUM II, s. 393 (»Christophorus Valentini Beyer«, 22 år gl.); V. Hermansen B. »af Borre« udgår. Hermans Steens eneste søn Hans døde i Borre 1 år gl.

14. 26/4 1743 [r. Cap. Grenaa-G. 13/11 39, o. 22/1 40] Bernt el. Bernhard Quist, f. Christiansand 25/6 05; St. Christiania 22, Bacc. 27; C. 16/8 29, n.; [† 13/9 1754; uordentlig Levemaade; det blev sagt, at han faldt af sin Vogn og brak sin Hals itu (Lkm.); „Prædikede med særdeles Kraft og Eftertryk; thi han fremfor Mange er en god og opbyggelig Prædikant, der gjør alt hvad paa Lærerens Side muligt er, for at trykke Sandheden ret dybt i Tilhørernes Hjerte“. See J. H. 3/387].

KUM II, s. 445, 492 (»Bernhardus Qvist«, 18 år gl.).

15. 8/11 1754. Iver Rasmussen Storm af Mørke-H., f. Hornslet 29; St. Slag. 47; C. 3/12 54, n.; 1 ~ Khh. Hel. G. K. 24/11 56 Martha Sivertsdtr. fra Kbh.; 2 ~ 60 Elisabeth Christensdtr. Hurtigkarl; F. C. P. H., Fiskehandler; M. Ellen Mortensdtr.; [† 13/8 1763].

KUM III, s. 76 (»Ivarus Storm«, 18 år gl.).

16. 17/11 1763 [Chinap. 19/9 49, o. 17/9; Skp. 59] Christian Bondsøn Nordborg, f. Christiania 21; F. Peter N., Kbmd. (tydske Forældre); M. Ellen Mortensdtr. Buntzen; St. pr. 42; C. 26/3 46, n.; [1765 P. t. Brunlaugnæs o.s.v., Aggershuus St.].

KUM III, s. 28 (»Christianus Norborg«, 21 år gl.); OST s. 133; NST 4 (1934), s. 218.

17. 5/9 1765 [Cat. Kbh. Holmens K. 28/10 63] Christian Albrecht Jørgensen Copmann; [2/10 1782 Sønderup-S.; see der].

18. 25/12 1782, o. 18/12, Thomas Fritz, f. Strø i Sjælld. 8/5 53; F. Jørgen Pedersen F., Degn, siden i Rye-S.; M. Kirstine Maria Wellejus; St. Roesk. 72; C. 28/7 78, h.; ~ 24/2 86 Anna Lassen Mohr af Voldum-R., f. Hobro 20/5 56, † Hvirring 11/5 41; see Niels F. i Hvirring-H.; Frederik C. F. i Brendekilde-B.; (Adolph E. F. i Almind-V.); [† 10/6 1801].

19. 14/8 1801 [Seierø 7/4 84] Johan Christopher Clausen af Aalbg. Frue K., f. 28/1 45; St. Aalbg. 59; C. 23/9 64, l.; p. Cap. Vadum 31/3 70, o. 2/11; r. Cap. Klim-T.-V. 27/11 76; ~ 11/10 82 Anna Cathrine Thygesen, vistnok af Klim-T.-V.; paa Seierø 1 S., 1 S.; [† 22/1 1810].

20. 30/3 1810, o. 2/5, Christian Erhard Hansen; [4/11 1811 Todbjerg-M.; see Ønslev-E.].

21. 27/12 1811 [p. Cap. Volstrup-H. 7/10 03, o. 21/12] Johan Christian Valeur; [23/3 1827 Voer-E.; see der].

22. 10/5 1827 [r. Cap. Vissenbjerg 2/1 22] Peter Scheffer (Schæffer) Dalhoff; [27/5 1835 Nykjøb.-L.-E.; see Damsholte].

23. 5/8 1835, o. 16/10, Peter Christian Røgind; [14/7 1850 Rørby; see der].

24. 2/12 1850 [Tisted-B.-D. 12/8 43] Jørgen Frederik Jørgensen; [16/10 1865 Trige-Ø.; see der].

25. 23/12 1865 [Haderup 19/3 57] Gerhard Tage Valdemar Hald af Aarh. Frue K.-Aa., f. Kjetterup 10/7 08; St. Aarh. 30; C. 13/7 37, n.; p. Cap. Ousted-T. 31/8 39, o. 25/10; Torsager-B. 10/2 41 – 51; siden Hjelpep. flere Steder, bl.a. i Vive-O.-V.; (68) O.; [# 20/10 1873; boer paa Aldershvile v. Vibg.].

26. 20/1 1874 [Cap. p. p. S. Jernløse-S. 1/12 65, o. 17/1 66] Carl Hambro Gyberg af S. Jernløse-S., f. Jernved 29/9 37; St. Kbh. 56; C. 22/1 62, l.; ~ Kbh. Holm. K. 11/11 74 Louise Cecilie Meta Hald, f. Hamburg 14/1 51; F. Magnus Thomas Erik Harald H. af Aarh. Frue K.-Aa., Kbmd.; M. Charl. Laar; [4/10 1880 Hobro-S.].

———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.