Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (2)

No 469. Hodde og Tistrup,

Ø. Horne Herred, Ribe Amt og Stift.

K. 2/327; L. P. B. 469; R. M. 6/1 1766; M. S. III; Lkm. 6/359; Kbg. 1777.
———————————

1. 1534–41. Tøste . . .

2. 1541. Jens Pallesen; [brændt 1562 paa en Høi ved Tistrup for Troldom].

3. 1562. Peder Christensen; see Etm.; [† 13/3 1601].

KS 3:2 (1877-80), s. 213; Hegelund I s. 362, II s. 213.

4. o. 3/1 1602. F. S. Otto Pedersen; [† c. 1637].

KS 5:2 (1903-05), s. 560; 2:6 (1872-73), s. 548; Hegelund I s. 366, 376, II s. 213.

5. 1637. Jens Sørensen; Pr. (49); ~ Kirsten . . . ; [afstod 1668 kaldet til Etm. formedelst Svaghed].

Nygaards sedler: Afståelse.

6. 6/2 1668, E. f. B. 6/3 [Hør. Varde 20/2 63] Jacob Christensen Warde, f. Varde; F. Feldbereder; St. Roesk. 62; ~ Maren Jensdtr.; 1 S., 1 D.; 2 ~ en Degn i Thorstrup; [forgiven 1684 af hans Hustru formedelst „Liderlighed til (!) en Student“; nedmanet af J. M. Gaverslund fra Andsager i Krarup Lund].

KUM I, s. 310 (»Iacobus Christierni Wardensis«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ribe amt, Ø. Horne hrd. nr. 2; Nygaards sedler: Hører.

7. 21/10 1684. Johan Nielsen Sengeløse af Sengeløse; St. Roesk. 80; Pr. . . . ; ~ Ribe Dk. 11/5 86 Margrethe Jørgensdtr.; F. J. Hansen, Rdmd. i Ribe; M. Johanne Pedersdtr.; 1 S., 1 D.; 2 ~ P. L. Fanøe her; [† 1697. Sagnet blandt Befolkningen nævner Hr. Griis og Hr. Friis; men deres Plads findes ikke; medmindre de maaskee have været Capellaner hos J. Sørensen; cfr. Helsinge-V.].

KUM II, s. 105 (»Iohannes Nicolai Sengelosius«); E. Brejls skifteuddr.: Ribe byfoged nr. 465; Gejstl. sk. i Ribe amt, Ø. Horne hrd. nr. 7, 14, 20; Nygaards sedler: Kaldsbrev, vielse, .

8. 7/8 1697. Gregers Nielsen Kabel; St. Ribe 88; ~ Anna (Poulsdtr.) Zachariasdtr. Grønnewald fra Hesselagergd., † her 7/4 19, (Sstr. t. Birgitte P. G. ~ H. R. F. Monrad i Hesselager); F. Ccl.-Ass. P. Zach. G., Amtsforv. i Nybg. og Eier af Hesselagergd.; M. Øllegaard Poulsdtr. Foss; u. B.; [† 1706; skal ogsaa være komme ilde af Dage].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ribe amt, Ø. Horne hrd. nr. 12, 16; Wads sedler: Mor; PT 9:2 (1929), s. 164 (mors slægtsnavn).

9. 5/7 1706 [Hør. Varde . . . ] Peder Laugesen Fanøe* af Nordby p. F.; St. Varde 71; Pr. (49); ~ Margrethe Jørgensdtr., E. e. Nr. 7, † 30; 1 S., 1 D.; [† 1754].

E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Ribe amt, Ø. Horne hrd. nr. 14, 20.

10. 9/11 1753**, o. 4/1 54, Poul Andersen Rich, d. Vibg. Grbr. 4/7 26; (Halvbdr. t. Cathrine P. R., Svigermdr. t. P. M. Amtrup i Ørum-B.-G.); F. A. Sørensen, Kbmd.; M. Dorothea Mouritzdtr. Graae (E. e. Poul Rich); St. Vibg. 45; C. 9/12 48, h.; 1 ~ Maria Andreasdtr. Munch af Simested-H.-H., Skifte 26/5 66; 2 ~ Kirstine Udesdtr. Haar, maaskee af Ølgod-S., Skifte 12/7 73; [† 1787; Pg. br. 77].

KUM III, s. 56 (»Paulus Rich«, 22 år gl.); Sixhøj nr. 1103, 1064.

11. 14/9 1787 [Bølling-S. 1/5 82, o. 12/6] Peder Jacobsen Satterup, d. Kold. 18/12 46; (Bdr. t. Poul S. i Dannemarre-T. og t. Nicolai S. i Varde); F. J. Pedersen S., Guldsmed i Kold.; M. Cecilie (Sidsel) Poulsdtr. Pagh; St. Kold. 69; C. 74, n.; ~ Øsse 2/8 82 Magdalene Christine Olesdtr. Hjerrild af Øsse-N., f. c. 58, levede endnu 34; 1 D.; 2 ~ Varde Jac. K. 22/4 90 Niels Christensen Frølund, Kbmd. i Varde (hans 4. ægtesk.); 3 ~ Varde 27/3 08 Christen Sørensen, Kbmd. i Varde; [b. 16/2 1789].

KUM III, s. 290 (»Petrus Satterup«, 22 år gl.); E. Brejls skifteuddr.: Kolding byfoged nr. 996; Gejstl. sk. i Ribe amt, Ø. Horne hrd. nr. 45; Nygaards sedler: Dåb, vielse, børn, 1787, begr., enkens 2. ægtesk., 1801, enkens 3. ægtesk., 1834.

12. 27/3 1789 [Vorbasse-G. 10/9 84] Ferdinand Ulrik Frederik Carlsen Treu af Jyllinge-G., f. 3/6 37; St. pr. 53; C. 30/11 66, n.; (r. Cap. Grenaa 10/5 65); Garnisonsp. i Frederiksværn . . . ; Sp. Hjardemaal 12/6 72, o. 9/7; Lexvigen, Trondhj. St., 15/10 77; Kind, Bergens St., 22/8 81; 1 ~ Caroline . . . ; 2 ~ Hjardemaal 11/4 82 Inger Marie Langballe, vist fra Aarh., f. c. 60, † 28/9 50; [† 2/5 1798; efterlod sig et varigt Minde i Kind ved sit særegne Forhold. Reiste uden at aflægge Regnskab o. s. v. Var Riimsmed. Fik Møllebroen, der forener Sognene, slagen ved følgende Ansøgning:

„Min ydmygste Begjæring er,
At faae en Bro opslagen her
Ved mægtig Foranstaltning
Til Embedets Forvaltning;
Thi Degn til Præst ei komme kan,
Ei Præst til Tistrup uden Vand.
Maa gaae og reise rundt omkring;
Det raader Bod paa denne Ting.
Sognene med Præst anraabe,
At vi dog en Bro tør haabe.“

Paa hans Mindetavle læses følgende naive Riim, udentvivl af ham selv:

„Jeg tjente længe – gid kuns ret
I Norge og i Jylland baade.
Men Gud alene dømmer det;
Jeg venter Løn af Naade.
Jeg var min Efterladtes Ven;
Hun det af mig fortjente.
Jeg gaar til Caroline hen,
Og vil Marie vente.“
Ypperlig Præd. Naar han tog Folk til Alters og lagde Haanden paa Hovedet, gjorde han et Rim, som passede paa enhver. Der levede 1868 en 91 aarig Enke i Sognet, som havde tjent hos Treu; W. 2/515 og 3/315; N. 623].
Erl. I, s. 292-93; Lampe II, s. 150; Nygaards sedler: 2. vielse.

13. 1/8 1798 [Durup-T., o. 14/12 91] Nicolai Windfeldt, f. Varde 24/4 45; F. Jens W., Kbmd.; M. Kirsten Juel; St. pr. 64; C. 71, n.; 1 ~ Anna Maria Lucassen, † Holstebro 18/3 92; u. B.; 2 ~ Janderup 3/11 95 Dorothea Eleonore Møller el. Müller; 2 S., 1 D.; 2 ~ J. N. Krarup i Aal; [† 6/6 1805. God Taler].

14. 28/6 1805 [p. Cap. Ølgod-S. 2/5 1800, o. 6/10] Jens Foss af Sønderho, d. 27/4 68; St. Ribe 87; C. 22/4 93, n.; ~ 5/7 el. 5/9 05 Severine Christiane Breinholm, f. Od. 22/7 73, † 22/7 33; F. Thomas Sørensen B., Stud. og Gdeier.; M. Anna Maria Grüner; u. B., en Pleiedtr. ~ S. M. Tranberg i Hjerm-G.; [† 11/5 1828].

15. 16/7 1828, o. Aalbg. af sin Fader 8/9 [c. Adj. Aalbg. 27] Peter Wandet (Wandel) Stochholm; [27/9 1836 Levring-H.; see Ledøie-S.].

16. 6/12 1836 [p. Cap. Steenstrup-L.18/10 33, o. 13/11] Christopher Leberecht Tobiesen; [19/7 1845 Thorstrup-H.; see Dannemarre-T.].

17. 26/9 1845 [p. Cap. Vemmetofte 7/11 37, o. 30/3 38] Carl David Fog; [1/11 1852 L. Hedinge-H.; see der].

18. 7/1 1853 [Manø 15/2 45, o. 26/3] Mathias Christian Olivarius, f. K. Lyngby 1/5 07; F. Laurits Bjørn O., Urtekrmr. og Rodemstr. i Kbh.; M. Marg. Dorthea Rasmussen; St. Chrhvns. Bgdsk. 27; C. 24/4 35, n.; Skllrr. i Varde; ~ Janderup 24/6 41 Sophie Jacobine Wettergreen, f. 13, levede 68 i Kbh.; 2 S.; see Frederik T. F. O. i Linnerup-H.; en Pleiedtr. ~ J. Møller i Sandby; [† 15/11 1863].

19. 29/1 1864 [p. Cap. Boeslunde 11/3 51, o. 9/4; Lyderslev-F. 4/11 s. A. – 4/8 54; Fruering-V. 3/1 56; Lærer ved Sødinge Friskole og Hjelpepr. i Ryslinge 1/5 57] Jens Nicolai Ludvig Schjørring af Fruering-V., f. Vandborg 16/9 25; St. Aalbg. 44; C. 1/11 50, l.; ~ Fruering 14/10 57 Mette Marie Larsdtr. Olsen, f. 2/2 24; F. L. O., Skllrr. i Lund, Lyderslev S.; M. Joh. Mathiasdtr.; 1 S., 1 D.; [7/3 1878 Ørslev-B.; 18/9 78 Gulduhr].

20. 10/5 1878 [Cap. p. p. Gudme-B. 15/12 75, o. 26/1 76; Viby 4/7 77] Jørgen Emil Lindberg af Lyngby-Ø., f. Tingsted 31/8 46; St. pr. 64; C. 26/6 71, h1.; ~ •/12 78 Charlotte Amalie Fischer af Viby, f. Fuur 21/2 49.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Foreløbig ingen.