Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg —

No 1146. Sønderho paa Fanø,

Skads Herred, Ribe Amt og Stift.

H. 3/907; M. S. III.; M. Nr. 502; Lkm. 3/306; Kbg. 1626.
———————————

1. (1573) Søren Trugelsen; [see Nordby p. F.].

1b. (1584) Christen Jespersen; [fmtl. † c. 1592].

KS 3:2 (1877-80), s. 212.

1c. o. 30/4 1592. Niels Pedersen Hellegaard, f. c. 59; ~ F. D. Margrethe Christensdtr., † 34; see Etm.; [# c. 1622; † 17/5 39; hans Navn paa Kirkeklokken 25].

Hegelund I s. 229, II s. 147; KS 5:2 (1903-05), s. 559; 2:6 (1872-73), s. 547; Kbg. Sønderho (1626-1820) opsl. 96 (hans og hustrus død); DIS-forum (hustru); DanKir bd. 19, s. 2186 (se nedenfor).

1d. c. 1622. F. S. Peder Nielsen Hellegaard; maaskee St. i Kbh. 11; ~ Margrethe Gregersdtr.; F. G. Hansen, Bgr. i Ribe; M. Maren Pedersdtr.; 1 D.; 2 ~ Etm.; [† 1625].

F-P s. 270 (»Petrus Nicolai Cimber«); OD-LR s. 201; Ribe Tingbog 20/8 1657; DIS-forum (forgængerens søn og hans hustru).

2. 1625. Peder Laugesen Libstrup, f. c. 98; F. L. Jørgensen, Bde. i Lifstrup, V. Nebel S.; M. Mette Pedersdtr.; St. Ribe 20; 1 ~ F. E.; 4 S., 5 D.; 2 ~ Anna Jensdtr. fra Ribe; M. Ædel Nisdtr.; see Etm.; L. Pedersen i Nordby p. F.; P. P. Sønderhoe til Varde Nic. K.; G. P. Synderhov i Hjortkjær; [b. 4/7 1677; hans Navn paa Kirkeklokken 25].

KUM I, s. 41 (»Petrus Lagonis Libstrupius Cimber«); Nygaards sedler: børn, svigermoder, begravelse; DanKir bd. 19, s. 2186 (se nedenfor).

3. o. 25/7 1667**. Niels Lauritsen Struch, f. c. 39; F. L. Iversen S., Kbmd. i Ribe; St. Ribe 64; ~ 20/9 68 F. D. Ingeborg Pedersdtr., d. 17/7 32, b. 4/11 94; 1 S., 1 D.; see Etm.; [afstod Kaldet 1695 formedelst Alderdom og Svaghed; b. 2/1 1703; hans Navn paa Alterkalken 97].

KUM I, s. 319 (»Nicolaus Laurentij Struchius«); E. Brejls skifteuddr.: Ribe byfoged nr. 706; OD-LR II, s. 263 (nr. 115); Nygaards sedler: Vielse, hustrus dåb, børn, afståelse, hustrus begr., begravelse; DIS-forum (forældre); DanKir bd. 19, s. 2164 (se nedenfor).

4. 20/8 1695. Christian Olsen Engelstoft, f. Ribe 70; (Halvbdr. t. Ellen O. E. ~ P. F. Kragelund i Haderup); F. O. Christensen E., Bgmstr. og Rdmd. ss.; M. Mette Christensdtr. Rabsted (Ravsted?); St. Ribe 90; ~ 95 F. D. Anna Nielsdtr. Struch, d. 24/7 69, b. 11/4 47; 10 B., hvoraf 6 S., 2 D.; see Laurits S. C. E. i Sebber-L.; Etm.; Niels S. C. E., Sp. i Friborg ved Glückstadt; [afstod Kaldet 1739; † 17/11 1742; N. 151; hans Navn paa Alterkalken 97 og paa Altertavlen 1717; gav c. 1700 Lysekrone til K.].

KUM II, s. 176 (»Christianus Olai Engeltoft«); E. Brejls skifteuddr.: Riberhus amt nr. 4, 61; Ribe byfoged nr. 637; Nygaards sedler: hustrus dåb, børn, afståelse; DanKir bd. 19, s. 2162, 2164, 2166, 2175 (se nedenfor).

5. 22/5 1739** [p. Cap.* 28/2 27] Jens Lauritsen Foss af Pjedsted-G., f. 2/12 94; St. Hors. 13; C. 28/8 19, h.; ~ 2/5 28 F. D. Mette Margrethe Christiansdtr. Engelstoft, d. 10/9 07, † 11/4 85; 5 S., 4 D.; see Ove T. J. F. her; Hans J. F. i Hedensted-D.; [† •/3 1749].

KUM II, s. 373 (»Ianus Laurentius Fossius«, 19 år gl.); Nygaards sedler: børn, hustrus dåb, enkens død.

6. 5/5 1749, o. 9/7 [Lærer ved Waisenhuset i Kbh. 41] Poul Zacharias Olsen Rafn, f. Nybg. 16/9 11; F. O. R., Bgmstr.; M. Anna Marie Kam; St. Nybg. 34; C. 4/4 43, n.; ~ Kbh. 50 Elisa Dorthea Henningsdtr. Scheel, E. e. Christopher Jacobsen Notlow, Bgmstr. i Svendbg., siden Kbmd. og Brygger i Kbh, d. Veistrup 27/4 07, † Humle Mølle, Sjørslev S., 16/11 84; F. H. S. t. Tidselholt; M. Ane Kirstine Trochmann af Skaarup-T.; u. B.; [† 17/6 1766].

KUM II, s. 555 (»Paulus Corvinus«, 20 år gl.); Nygaards sedler: Testamente; E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Viborg amt, Lysgård hrd. nr. 60; PT 1978, s. 46 og 52.

7. 6/11 1761**, o. 19/5 62, Ove Thiesen Jensen Foss, f. her 13/6 37; St. Ribe 55; C. 8/6 58, n.; ~ Sophie Benedicte Nielsdtr. Friis af Nordby p. F.; 2 S., 5 D.; see Jens F. i Hodde-T.; [† 25/10 1791; i hans Tid blev (1782) blev en ny Kirke bygget; gav 80 Messehagel til K.].

DanKir bd. 19, s. 2156-59, 2166 (se nedenfor).

8. 13/1 1792 [Fp. 88, o. 3/9; Hjelpep. i Damsholte . . .] Johan Christian Biering; [27/4 1814 Grimstrup-Aa.; see der].

9. 28/6 1815, o. 25/8, Christian Ludvig Schou, f. Aarh. 4/8 76; F. Rasmus S., Kbmd.; M. Abelone Hansen; St. Aarh. 95; C. 17/7 00, h.; [† 1818].

10. 24/2 1819 [p. Cap. S. Omme-H. 21/5 13, o. 16/7] Mathias Burchard Fanøe; [21/5 1823 Tørring-H.; see der].

11. 10/9 1823 [o. Degn paa Romø 21/6 21] Poul Olesen Winther; [11/3 1831 Reisby; see Bringstrup-S.].

12. 22/7 1831 [p. Cap. Nykjøb-R. 21/2 27, o. 23/3] Peder Herschend Bøgh; [2/10 1838 Skjørping-F.; see K. Helsinge-D.].

13. 29/12 1838, o. 13/3 39, Peter Johan Kliene, f. Christiansand 24/3 09; F. Asmus K., Snedker, siden i Sønderborg; M. Anne Jessine Torgiesdtr.; St. Ribe 29; C. 24/4 35, l.; ~ Aabenraa 19/4 39 Clara Marie Dethlevsen, f. Aabenraa 25/10 17; F. Knud Dethlev D., Kbmd. i Aabenraa; M. Anna Catharina Iversen; 3 S., 2 D., hvoraf 1 S., 1 D. overlevede Faderen; [† Aabenraa 9/1 1848, »hvor han for sit Helbreds Skyld havde opholdt sig i 2 Aar«; hans Navn paa en Alterskammel 42].

Kbg. Åbenrå (1783-1831) opsl. 203 (hustrus dåb), (1824-42), opsl. 215 (vielse), 347 (død); Kbg. Sønderho (1828-52), opsl. 203 (død), sønner: opsl. 32 (1841), 40 (1844), 43 (1846), døtre: 86 (1840), 93 (1843); DanKir bd. 19, s. 2166 (se nedenfor).

14. 21/4 1848 [p. Cap. Als 10/1 56, o. 12/3] Niels Nielsen Lund, f. Flensbg. 12/11 09; F. Jacob L., Skipper, siden Gjæstgiver i Hals; M. Marie Nielsen; St. Aalbg. 32; C. 8/11 42, l.; (c. Sp. Flensbg. St. Johs. K. 31/12 50); O.; [† 22/12 1856].

Arends II, s. 40: W. III. 275; M. 219; Fr. B. I. 119; (Arends’ litteraturforkortelser); Achelis II, nr. 9247.

15. 21/3 1857 [p. Cap. Stadager-K. 5/10 50, o. Od. 30/10] Carl Christian Permin; [25/9 1863 Roslev-R.; see der].

16. 12/12 1863, o. 26/2 64, Jørgen Lykke Skaarup Hilde af Blidstrup, f. 3/5 23; St. Fdbg. 41; C. 27/6 54, h.2; ~ Lovise Augusta Clos, f. c. 33, † 16/12 68; 1 D.

———————————

Afskrift ved Marianne Munk.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, Bd. 19 Ribe amt, udg. af Nationalmuseet 1998-91. Sønderho Kirke, s. 2153-2203, Sønderho Gamle Kirke, s. 2204-2208.
Fanøs historie.Sønderho: Præster.