Forside Forkortelser Wibergs kilder Original – Korr. & tillæg (1), (2), (3)

No 405. Hedensted og fra 16/2 1759 Dalby,

Hatting Herred, Veile Amt, Aarhuus Stift.

P. 23; K. ; L. P. B. 338; M. S. III.; Aarh. M.; Lkm. 5/114; Kbg. Hedensted 1640, St. Dalby 1772.
———————————

1. 15 . . Peder Thomsen.

1b. (1584. 92). Peder Hansen; hans Navn paa Kirkeklokken 1592.

VejAar 1925, s. 47 (se nedenfor); DanKir bd. 17, s. 1858, 1868, 1870 (se nedenfor).

2. c. 1600. Anders Madsen; Pr.; see Etm.

VejAar 1925, s. 47 (se nedenfor).

3. (1606. 19) [havde sikkert været Rtr. i Thisted] F. S.? Mads Andersen; Pr.; see J. M. Lund i Nimtofte-K.; O. M. Svale i Visby-H.; Etm.; [† 1/10 1640. Om ham berettes dette, at han 1639 blev indstevnet for Provstemødet i Aarh. af Rasmus Sørensen i Rimmerslund, fordi han ikke vilde trolove dennes to Døttre, den ene 12, den anden 9 (!) Aar. Den Yngste blev afviist; den Ældste skulde overhøres af Provsten i Catechismus. (Pont. Anm. 4/319); hans Navn paa Altertavlen 06].

KS 5:2 (1903-05), s. 552; 3:2 (1877-80), s. 755; VejAar 1925, s. 48-49 (se nedenfor); DanKir bd. 17, s. 1861 (se nedenfor).

4. 7/9 1640, o. 11/9 [Famulus hos Biskop Christen Hansen i Aalbg. 36] Anders Mortensen Weile, f. Veile 9/12 05; F. M. Gjødesen; M. Maren Pedersdtr.; St. Roesk. 30; Pr. 59, 20/3 70; ~ 27/6 41 F. D. Kirsten Madsdtr., f. c. 24, † 15/4 76; 3 S.; see Etm.; [† 14/4 1678; Begr. i K.; Lgst.].

KUM I, s. 99 (»Andræas Martinius Vellejus«); P-Aarh. f. 6a, opsl. 8; VejAar 1925, s. 47-50 (se nedenfor); DanKir bd. 17, s. 1871, 1875 (se nedenfor).

5. 6/12 1671**, o. 22/9 76, F. S. Morten Andersen Gjødesen, f. 20/4 44; St. Slag. 69; ~ 11/11 84 Maren Jensdtr. Juel af Ørum-D., f. c. 54, som overlevede ham; u. B.; 2 ~ 25/10 14 H. O. Nysted i Løsning-K.; [† 10/2 1708; Begr. i K.; Eptph.].

KUM II, s. 12 (»Martinus Andreæ Giøtzonius«); E. Brejls skifteuddr.: Gejstl. sk. i Vejle amt, Hatting hrd. nr. 8, 16; VejAar 1925, s. 50-51 (se nedenfor); DanKir bd. 17, s. 1871-75 (se nedenfor).

6. 2/3 1708 [p. Cap. her 14/6 06, o. 8/10] Ove Thiisen Steenberg af Viby i Fyen, f. 81; St. Od. 99; Skp. . . ; ~ 23/8 08 Anna Kirstine Nielsdtr. Sommer af Ørum-D., E. e. L. D. Foss i Pjedsted-G., b. 4/5 54; 3 S., 1 D.; see Thiis M. O. S. i Gauerslund; Etm.; [b. 4/8 1751].

KUM II, s. 247 (»Ovenus Stenberg«, 17 år gl.); Strøm 3, s. 92 og 94; Nygaards sedler: Begravelse.

7. 27/10 1741**, o. 16/8 42, F. S. Laurits Foss Ovesen Steenberg, f. 19/11 12; St. Ribe 34, Bacc. 36; C. 8/3 40, n.; tillige Dalby 16/2 59; ~ sit Sødskendebarn Cathrine Margrethe Nielsdtr. Steenberg af Viby, d. 6/7 19, b. 19/8 82; 2 S., 3 D.; see Etm.; [b. 13/6 1783].

KUM II, s. 553, 569 (»Laurentius Foss/Laurentius Foss Steenberg«, 22 år gl.).

8. 19/9 1766**, o. 18/11, Hans Jensen Foss af Sønderho; St. Ribe 57; 1 ~ 26/6 67 F. D. Karen Lauritsdtr. Steenberg, d. 9/10 46, † her 28/3 76; 7 B.; 2 ~ Marie Cathrine Friis af Nordby p. F., † V. Nykirke 14/12 12; 1 S.; (see F. L. Steenberg i Ringsted-B.); [b. 1/3 1793].

Kbh. Adresseavis 7. maj 1776 (1. hustrus død).

9. 22/3 1793 [r. Cap. Østofte 31/8 92] Andreas Nicolai Kirchhof, f. Christiansand 12/5 66; F. Jstrd. Johan Henrik K.; M. Frederikke Taulov; St. Nybg. c. 84; C. 2/10 86, n.; r. Cap. Brenderup-O. 6/9 91, o. 12/10; Pr.; ~ Nybg. 12/10 92 Johanne Marie Tornqvist, f. c. 67; B.; [6/7 1804 Thunø og Varteig, Aggershuus St.; † 13/2 1816; »her var han en agtet Lærer og en vindskibelig Landmand, der forbedrede Præstegaardens Avling og Bygninger og foranstaltede en Skolebygning for Hedensted Sogn opført paa Kirkegaarden. Men efter mange Aars Embedstid, fordi han forvoldtes Ubehageligheder af Sognebeboerne, blev han i 1804 forflyttet til Norge til Thunø og Vartei i Aggerhus Stift ved at bytte Embede med Eftermanden«].

VejAar 1925, s. 52-53 (se nedenfor); NST 5 (1936), s. 283, 303; Nygaards sedler: Ft. 1801, børn; hans død.

10. 6/7 1804 [Thunø og Varteig, Aggerhuus St., 3/10 00] Urban Gottlieb Feiermann; [28/6 1811 Øsby i Sl.; see der].

11. 22/4 1812, o. 24/6 [Cat. Kbh. Holmens K. 15/8 06] Joachim Vilhelm Holm; [2/10 1816 Fraugde; see der].

12. 26/2 1817, o. 9/5, Hans Hatting Laurberg, f. Skanderborg 3/4 82; F. Laur. L., dengang Consumtionsforv., siden Toldkass. i Svendbg; M. Ellen Cathr. Hatting af Hatting; St. pr. 99; C. 10/5 03, l.; Lærer i mange Aar, bl.a. ved Bgdsk., Walckendorffs Coll. 07–09, Huslærer; ~ 6/6 19 Marie Sophie Petersen, d. Hors. 7/2 94, levede 68 i Hors.; F. Christ. Fred. P., Escadronschir.; M. Anna Cathrine Kirstine Smith; 1 S., 2 D.; [† 8/3 1827; Monument p. Kgd..; N. 338; E. 2/117 og S. 2/169].

VejAar 1925, s. 54-58 (se nedenfor); DanKir bd. 17, s. 1876 (se nedenfor).

13. 8/6 1827 [Hurup 3/5 09] Ole Nielsen Rafn; [19/9 1828 Vallensbæk; see der].

14. 26/11 1828 [Guldager 23/5 21] Peter Sørensen; [6/9 1833 Barløse; see der].

15. 8/1 1834 [Cat. St. Hedinge 9/10 29, o. 18/11, tillige 1ste Lærer ved Bgrsk. ss.] Peter Henrik Barthold Baumann, f. Kbh. 7/1 03; F. Søren B., Insp. v. Alm. Hosp.; M. Mette Christensen; St. Kbh. 19; C. 22/4 24, l.; Huslærer og Manuducteur; ~ 30 Ida Ulrikke Schrøder, f. Kbh. 26/2 11, levede 68 i Rand.; F. Christian Ulrik S., Voldmstr.; M. Cathrine Erichsen; 5 S., 3 D.; see Peter H. B. B. i St. Magleby; [† 8/9 1843; saare velvillig og vakker. B. D. G. 1/164].

VejAar 1925, s. 67-68 (se nedenfor).

16. 15/12 1843 [Cat. Fred. Trin. K. 2/10 38] Johannes Gotthilf Møller; [14/8 1859 Dalby-S.; see der].

17. 24/11 1859 [Miss. V. Jacobshavn 31/12 49, o. 18/1 50 – 58] Jacob Frederik Rudolph Wolf, f. Vdbg. 9/4 16; F. Hans W., Landinsp.; M. Bolette Cathr. Hansen; St. pr. 37; C. 10/11 45, h.; i Grld. tillige Sem.-Forst. 53; ~ 2/2 50 Hansine Elisabeth Antoinette Ottilia Kjerulf, f. 25/3 17; F. Peter Didrik K., Eqvipagemstr. og Contoirchef ved det asiatiske Comp.; M. Juliane Marie Rohde; u. B.; [# 19/10 1880].

VejAar 1925, s. 69 (se nedenfor).
———————————

Afskrift ved R. Rostrup.

Supplerende litteratur om dette pastorat:

Danmarks Kirker, bd. 17, Vejle amt, udg. af Nationalmuseet 2014. Hedensted Kirke, s. 1825-1882, Store Dalby Kirke, s. 1883-1902.
Hansen, Marius: Præsterne i Engom og Hedensted Sogne. Vejle Amts Aarbog 1925, s. 47-72.